Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №3(25) / 2016

Матеріали
Всеукраїнської конференції з міжнародною участю

«НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦЯ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

18-19 жовтня 2016 р., м. Запоріжжя

 

ЗМІСТ

Адамович Г.М. Івано-франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Івано-Франківськ). Адаптивно-ігрове навчання в початковій школі.
Адоньєва Ю.А. Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Метакогнітивні вміння фахівця як чинник його професійного розвитку у системі неперервної освіти.
Александров В.М., Александрова О.Ф. Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Сучасна концепція навчання професійно-орієнтованої іноземної мови у вищій школі.
Альмишева А.Ж., Байкенова С.Ж., Кабденова А.К. АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО (Казахстан, г. Петропавловск) Первоначальная задача каждого гражданина: «независимость республики Казахстан – великая история мәңгілік ел»
Афанасьєва Т.О. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Проблема мотивації педагогічного працівника до професійного розвитку в системі неперервної освіти.
Бабаліч В.А. Кіровоградський педагогічний університет ім. Володимира Винниченка (Україна, м. Кропивницький). Соціальна компетентність як педагогічна умова успішної підготовки фахівця з фізичного виховання та спорту у ВНЗ.
Бабко Т.М. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Методологічні засади запровадження допрофільної підготовки в загальноосвітніх навчальних закладах.
Бабкова О.О. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Коучинговий підхід у вирішенні проблем професійного розвитку вчителів.
Безкоровайна Л.В. Запорізький національний університет, (Україна, м. Запоріжжя). Система професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах України.
Біюн О.В. Науково-методичний центр департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Фестиваль «PRO-PSI» – як сучасна локація інтерактивної взаємодії фахівців психологічної служби міста Запоріжжя.
Богомазова Н.А. Управління освіти і науки Департаменту освіти і науки молоді та спорту Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Формування системи партнерських відносин з батьками і громадськістю.
Бойко О.М. Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради (Україна, м. Суми). ІКТ-компетентність учителя іноземної мови в парадигмі сучасної системи освіти.
Букреев Д.А. Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого (Украина, г. Мелитополь). Технология и учебно-воспитательный процесс: трансформация образовательной активности.
Бузник О.В Мелітопольська ЗОШ №4 (Україна, м Мелітополь). Бар’єри на шляху розвитку молодого фахівця.
Васильченко Л.В., Лапшина І.С. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Формування професійної компетентності вчителів навчальних предметів природничо-математичного циклу через розвиток дистанційного навчання в закладах освіти.
Вікторов І.В. Центр дозвілля дітей та юнацтва Вознесенівського району Запорізької міської ради Запорізької області ради (Україна, м. Запоріжжя). Вивчення психолого-педагогічних компетентностей самоосвіти педагогів позашкільних навчальних закладів та їх супровід.
Вознюк А.В. Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми). Особливості підготовки керівників опорних шкіл до управління освітніми округами у системі післядипломної педагогічної освіти.
Воровка М.І. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). До періодизації розвитку теорії і практики формування гендерної культури студентства в Україні в 60-ті роки ХХ – 10-ті роки ХХІ століть.
Гагарин А.В. Российская академия народного хозяйства и государственной службы (Россия, г. Москва). Развитие профессионально-экологической компетентности педагога в системе непрерывного образования.
Гладун А.І. ДНЗ № 154 «Сонячне місто» (Україна, м. Запоріжжя). Психологічний супровід професійного розвитку психологів-молодих спеціалісті.
Голованова Т.П. Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Сутність та особливості гендерної освіти магістрів – соціальних педагогів.
Грибанова О.Є. Економіко-правничий коледж Запорізького національного університету (Україна, м. Запоріжжя). Соціальна ідентичність особистості як критерій розвитку її соціальної компетентності.
Гриценок Л.І. Інститут проблем виховання НАПН України (Україна, м. Київ). Інноваційна гра як засіб професійного самовизначення учнівської молоді.
Гура О.О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми підготовки фахівців ІТ-сфери.
Гусак О.В. Науково-методичний центр департаменту освіти і науки освіти і науки Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Асоціація молодих освітян Запоріжжя: коучинговий підхід до професійного становлення педагогічної молоді.
Гуцан Л.А. Інститут проблем виховання НАПН України (Україна, м. Київ). Профорієнтаційна робота в системі неперервної освіти: сучасні пріоритети.
Дехтяренко С.Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя); Жандарова Л.Б., Токмацька загальноосвітня школа № 2 (Україна, Запорізька обл., м. Токмак), Скворцова Л.О. Токмацька загальноосвітня школа № 5 (Україна, Запорізька обл., м. Токмак). ІКТ-компетентність вчителя - умова підвищення його професійної компетентності.
Донченко І.А. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми психолого-педагогічного супроводу професійного саморозвитку педагогічного працівника в умовах реформування освіти.
Другова І.Б., Шульга В.І. Запорізький загальноосвітній навчальний заклад № 20 (Україна, м. Запоріжжя). Налагодження комунікативних зв’язків в організації діяльності закладу освіти через соціальні сервіси.
Дудко Я.В. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Основні причини модернізації механізму управління виховною роботою у вищих навчальних закладах України.
Елькін М.В., Коробченко А.А., Головкова М.М. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Шляхи удосконалення професійної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу.
Ельцова Л., Семидоцких И. Центр методической работы и информационных технологий в образовании (Казахстан, г. Петропавловск). Методический кабинет как современный ресурс повышения профессиональной компетентности педагога.
Єрьоменко Ю.В. Запорізька суспільно-гуманітарна гімназія №27 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Педагогіка співпраці психологічної служби гімназії та класних керівників.
Жамантаева К.К. Филиал АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области» (Казахстан, г. Петропавловск). Современный учитель как основной вектор развития мышления учащихся.
Заворотний Р.В. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Управління національно-патріотичним вихованням у загальноосвітніх навчальних закладах України.
Загідуліна Н.Г. Запорізька суспільно-гуманітарна гімназія №27 (Україна, м. Запоріжжя). Формування економічних знань у старшокласників в загальноосвітніх навчальних закладах нового покоління.
Зубова І.О. Науково-методичний центр департаменту освіти і науки освіти і науки Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Простір нових можливостей для педагогів позашкілля.
Ізбаш С.С. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Професійний портрет викладача-андрагога.
Калиева Т.К. Филиал АО «НЦПК «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области» (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Информатизация образования как фактор повышения качества образования в современных условиях.
Калініна М.Г. Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» (Україна, м. Запоріжжя). Проектний коучинг як інноваційний формат науково-методичного супроводу професійного розвитку фахівців.
Каракатсаніс Т.В. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Формальний аспект неперервного професійного розвитку педагогів у зарубіжних країнах.
Кірішко Л.М. Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського (Україна, м. Кропивницький). Регіональна школа новаторства як інноваційна форма підвищення професійної компетентності вчителів.
Кобзєва І.М., Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна, м. Дніпро), Вишнікіна О.В., Кобзєв В.Е., Університет митної справи та фінансів (Україна, м. Дніпро). Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі підготовки майбутніх фахівців.
Кожевникова А.В. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Вплив суб’єкт-суб’єктного середовища на професійний розвиток фахівця в умовах освітнього закладу.
Козарезова Н.Д., Ильясова А.Ш. Филиал акционерного общества «Национальнй центр повышения квалификации «Өрлеу» институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области (Казахстан, г. Петропавловск). Совершенствование деятельности по созданию имиджа дошкольной образовательной организации
Кондратова Л.Г. Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (Україна, м Київ). Електронні підручники та інтерактивні посібники в сучасній мистецькій освіті.
Коноваленко О.С. Територіальний відділ освіти Дніпровського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Поняття якості освіти у сучасному вимірі.
Корж О.П. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Формування екологічної компетентності учителів ЗНЗ як передумова їхнього професійного розвитку.
Коробов Є.Т. Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара (Україна, м. Дніпро). Почуття та емоції як стимулюючий фактор засвоєння навчальної інформації.
Коростельова О.І. Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55 (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток педагога шляхом впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес.
Костіна В.В. Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, Харків). Огляд деяких компетенцій в сфері ІКТ сучасного вчителя математики.
Крамаренко Ю.М. ТОВ «Діалог-Консалтинг» (Україна, м. Запоріжжя). Європейські еталонні рамки в контексті вимог до розвитку особистості сучасного фахівця.
Кременецька Л.В. Науково-методичний центр департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Психологічний супровід педагогів у процесі запровадження освітніх інновацій.
Кусаинова Р.Н., Жунусова А.З. Филиал АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области» (Казахстан, г. Петропавловск). Профессиональная компетентность специалиста в системе непрерывного образования.
Лапа В.М. Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Психологічний супровід розвитку комунікативної толерантності педагога на шляху професійного розвитку.
Ленченко О.В. Запорізька суспільно-гуманітарна гімназія №27 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Моніторинг як управлінський механізм відстеження результативності освітньої діяльності учнів.
Литовченко Я.Ю. Територіальний відділ освіти Дніпровського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Моніторинг як ефективний засіб управління якістю освіти.
Лобода В.В. Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми). Специфіка впровадження дошкільної медіа-освіти на Сумщині.
Лук’янчук Е.А. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Професійне самовдосконалення педагогів шляхом самоосвітньої діяльності.
Лупінович С.М., Лапшина І.С., Волошина Т.А. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Діагностика готовності до запровадження інклюзивної освіти через створення системи маркетинго-моніттрингових досліджень.
Мартинюк І.В. Малинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 (Україна, Житомирська обл., м. Малин). Використання ІКТ в навчально-виховному процесі.
Меняйло В.І. ДВНЗ «Запорізький національний університет» (Україна, м. Запоріжжя). Сучасні форми організації проектної, дослідницько-інноваційної та підприємницької діяльності у вищих навчальних закладах України.
Міненок А.О., Донець І.О., Данилова А.М. Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка (Україна, м. Чернігів); Воскобойнікова Г.Л., Київський Міжнародний університет (Україна, м. Київ). Сучасні тенденції розвитку та саморозвитку особистості майбутнього вчителя початкової школи.
Морін О.Л. Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (Україна, м Київ). ІКТ-компетентність педагога і інформаційна культура.
Назаренко Л.М. Херсонська академія неперервної освіти (Україна, м. Херсон). Маркетинговий аспект управління професійним розвитком педагогів.
Наконечна Л.М. Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми). Медіакомпетентність педагога як фактор формування медіакультури учня.
Науменко М.П., Попкова Е.І. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Роль критичного мислення в забезпеченні професійного розвитку фахівця в системі післядипломної педагогічної освіти: андрагогічний аспект.
Никоненко Н.В. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна, м. Дніпро). Розробка системи професійних умінь вчителя спеціальної школи.
Ніколенко Л.М. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна, м. Дніпро). Роль емпатії у професійному самовизначенні корекційного педагога.
Нуртаева К.Б. Филиал АО «НЦПК «Орлеу» ИПК ПР по СКО» (Казахстан, г. Петропавловск). Применение имитационных интерактивных технологии в повышении квалификации учителей.
Обухова Н.О. КЗ «ЗСЗШІ «Джерело» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Використання здоров’язбережувальних методів в роботі педагога з дітьми з ООП.
Олійник І.В. Науково-методичний центр департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Впровадження курсу «Сімейні цінності» в систему виховної роботи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів м. Запоріжжя.
Онищенко Л.С. Запорізька суспільно-гуманітарна гімназія № 27 (Україна, м. Запоріжжя). Підвищення пізнавальної активності учнів на уроках математики засобами використання інформаційно-комунікативними технологіями.
Павленко О.М. Державний навчальний заклад «Запорізьке вище індустріально-політехнічне училище» (Україна, м. Запоріжжя). Використання блогу як засобу підвищення ефективності навчального процесу.
Павлова С.О. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Критеріальний підхід до оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів.
Паніна С.С. Науково-методичний центр департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Партнерська взаємодія педагогів різних освітніх ланок в умовах реформування освіти.
Пархоменко О.М. Інститут проблем виховання НАПН України (Україна, м. Київ). Формування пізнавальних інтересів у допрофільній трудовій підготовці старшокласників в умовах освітнього округу.
Пилипенко В.Д. КЗ «Дніпрорудненська гімназія «Софія» - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» Василівської районної ради Запорізької області (Україна, м. Дніпрорудне). Педагогічний колектив і родинне середовище. Управління взаємодією.
Писанко І.В. КНМУ «Запорізький методичний кабінет» ЗРР ЗО, Малюк Н.О. Кушугумський НВК Запорізького району (Україна, Запорізька область). ІКТ-компетентність як чинник професійного зростання фахівця в сучасному інформаційному суспільстві.
Погребняк Ю.В. Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Процесні інновації в управлінні професійним розвитком педагогічних працівників Запоріжжя.
Попова Т.А. ФГБНУ «Психологический институт» РАО (Россия, г. Москва). Перспективы развития научно-образовательного проекта для молодежи.
Прилепська В.В. Запорізька суспільно-гуманітарна гімназія № 27 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Створення ефективної системи управління кадрами в загальноосвітньому навчальному закладі.
Присяжнюк Ю.С. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Кар`єрне зростання фахівця в системі післядипломної педагогічної освіти:теоретичний аспект.
Приходько І.П. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет (Україна, м. Дніпро). Актуалізація мотивації на педагогічну самоорганізацію викладачів вищої школи.
Приходько Т.П. Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара (Україна, м. Дніпро). Готовність старшокласників допоміжної школи до професійного визначення.
Пшенова Т.Н. Филиал АО «НЦПК «Орлеу» ИПК ПР по СКО» (Казахстан, г. Петропавловск). Рефлексивные методики как основа эффективности образовательного процесса в системе повышения квалификации.
Сахно Н.Ю. Комунальний заклад «Гуляйпільський колегіум «Лідер» Гуляйпільської районної ради (Україна, м. Гуляйполе). Використання психологічних вправ з метою розвитку професійної самосвідомості вчителя.
Свириденко І.О. КЗ «Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів «Січовий колегіум» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Професійний розвиток педагога в умовах загальноосвітнього навчального закладу.
Сейсенбаєва О.А., Гурова С.Г., Матвієнко В.А., Міщенко Н.В. Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів (Україна, м. Запоріжжя). Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога санаторної школи-інтернату.
Семеренко В.О. Малокатеринівський НВК «школа І-ІІІ ступенів – гімназія «Мрія» (Україна, Запорізька обл., смт. Малокатеринівка). Особливості формування ІКТ-компетентностей на уроках англійської мови.
Сергєєнко О.О. Комунальна науково-методична установа «Запорізький районний методичний кабінет» Запорізької районної ради Запорізької області (Україна, Запорізький район). Науково-методичний супровід самоосвітньої діяльності педагогів дошкільних навчальних закладів..
Сироватко О.М. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Діяльність психологічної служби щодо забезпечення підвищення мотивації до професійного розвитку педагогів закладу освіти.
Сирцова О.М., Лісіцин В.В. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Питання співвідношення понять «інформаційна культура» та «інформаційно-аналітична компетентність вчителя» в системі неформальної освіти.
Сібіль О.І. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Цільові настанови соціального виховання в роботі заступника директора ЗНЗ з виховної роботи.
Ступачук В.В. Енергодарський навчально-виховний комплекс № 1 (Україна, м. Енергодар). Особливості управлінсько-організаційної компетентності вчителя.
Сурякова М.В. Національна металургійна академія України (Україна, м. Дніпро). Особливості формулювання особистісної думки у віці ранньої дорослості.
Фербей О.В. Комунальна науково-методична установа «Запорізький районний методичний кабінет» Запорізької районної ради (Україна, Запорізький район). Робота методичної предметної комісії як фактор розвитку професійної компетентності вчителя в умовах неформальної освіти.
Химинець А.О. Пряшівський університет (Словаччина, м. Пряшів). Інноваційно-гуманістична спрямованість підготовки вчителя початкової школи у Словаччині.
Холод М.В. Комунальна науково-методична установа «Запорізький районний методичний кабінет» Запорізької районної ради (Україна, Запорізький район). Інноваційні форми розвитку професійної компетентності педагогічних працівників.
Чельцова Є.Ю. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Теоретичні основи створення кластеру вчителів природничо-математичних дисциплін.
Чемодурова Ю.М. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Основні напрями профілактичної діяльності практичного психолога щодо попередження розвитку професійних деформацій педагогічних працівників.
Чижиченко Н.М. КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми). Розвиток психологічної компетентності педагога в умовах реформування системи.
Шаповалов Б.Б., Інститут проблем виховання НАПН України, Шаповалова І.М. ШДС «Євроленд» ВПНЗ Європейський університет (Україна, м. Київ). Професійне становлення фахівців з безпеки як необхідна умова формування готовності школярів до дій в екстремальних умовах.
Шахова І.С. Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 69 (Україна, м. Запоріжжя). Збереження емоційного здоров’я педагога як складова роботи шкільної психологічної служби.
Шевченко Н.Ф. Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Організація рефлексивного середовища у процесі фахової підготовки психологів.
Шеденко Н.В. Берестівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради Сумської області (Україна, Сумська обл., с. Берестівка).Популяризація української культури через реалізацію творчих проектів із використанням ІКТ.
Юзик О.П. Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м Рівне). Упровадження спецкурсів, лекцій із ІКТ навчання зарубіжних країн в систему післядипломної освіти як чинник професійного зростання педагога (на прикладі Польщі).
Ярмолович Н.М.Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 55 (Україна, м. Запоріжжя). Впровадження STEM-освіти в навчальний процес.
Ястребова В.Я. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Аксіологічний підхід до професійного розвитку педагогічних кадрів у системі неперервної освіти.
 
 
Листопад 2016

Контактна інформація: zoippo.zp.ua@gmail.com
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел. (0612) 236-02-52 укр./рус.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2016 р.