Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

69035, м.Запоріжжя, вул. Незалежної України 57-А, тел. (061) 222-25-84, e-mail: zoippo.zp.ua@gmail.com

ВідділиМетодичний відділ

За сучасних умов реформування освіти в Україні виняткового значення набуває система методичної роботи, головною метою якої є не лише надання реальної, ділової допомоги педагогічним працівникам у розвитку їхньої майстерності, а й активізація творчого потенціалу кожного вчителя.

Успішне виконання завдань розвитку освіти в області залежить від наполегливої праці організаторів методичної роботи: методистів, вчителів, керівників РМК (ММК), керівників освітніх закладів, методичного активу.

Для підвищення ефективності функціонування системи методичної роботи з педкадрами методисти відділу керуються вимогами: практичною спрямованістю, науковістю, конкретністю, оперативністю, оптимальним поєднанням різних форм і методів роботи.

Пріоритетні напрями роботи:Відділ здійснює науково-методичну діяльність за такими основними напрямками:

  • науково-методичне забезпечення курсів підвищення кваліфікації працівників освіти області;
  • науково-методичний супровід професійного та особистісного розвитку педагогічних кадрів у міжкурсовий період;
  • науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності науково-педагогічних та педагогічних працівників інституту післядипломної педагогічної освіти;
  • координація діяльності РМК (ММК), центрів області.


Сайт відділу

Навчальний відділ

Навчально-науковий центр (далі - ННЦ) є структурним підрозділом, що здійснює навчальну, науково-навчальну, організаційно-навчальну, навчально- методичну роботу з керівними та педагогічними кадрами Запорізької області.

Головна мета ННЦ - координація роботи керівних, педагогічних і науково- педагогічних кадрів області в реалізації актуальних завдань професійної діяльності, розвитку, вдосконалення та підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів; активізація творчого потенціалу.

Сайт відділу

Загальний відділ

Головною метою діяльності загального відділу є забезпечення централізації діловодства в інституті, встановлення єдиного порядку роботи з документами, забезпечення додержання єдиного порядку обліку, реєстрації та збереження, забезпечення якості оброблення та використання документів. Відділ займається обліком особового складу інституту та підрозділів, підготовкою звітів та необхідних довідок про переведення кадрів, розробкою та виготовленням необхідних форм та бланків, обліком стану підготовки, перепідготовки кадрів та зарахуванням їх до резерву, складанням номенклатурних справ з діловодства, їх оформленням та веденням, підготовкою документів для передачі в архів на зберігання.

Провідний спеціаліст з кадрових питань – Коротка Наталя Олександрівна

Провідний спеціаліст загального відділу – Самарська Євгенія Олександрівна

Телефон: (061)222-25-84

e-mail: zoippo.zp.ua@gmail.com