Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551

Випуск №4 (10):

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
Збірник тез Всеукраїнської постерної інтернет-конференції
26 листопада - 03 грудня 2012 року

Рекомендовано до друку науково-методичною радою КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (протокол № 6 від 16 грудня 2012р.)

ЗМІСТ

Титульна сторінка

Науково-теоретичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти

1 Ястребова В.Я. Соціальна компетентність як складову професійної компетентності керівника закладу освіти сільської місцевості
Ястребова Валентина Яківна- проректор з науково-методичної роботи Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти кандидат педагогічних наук, доцент , ЗОІППО, м.Запоріжжя
2 Єльникова Г.В. Технологія оцінювання професійної компетентності педагогічних працівників
Єльникова Галина Василівна- доктор педагогічних наук, професор,заступник директора Інституту ПТО НАПН України, м.Київ
3 Гура О.І. Развитие профессиональной компетентности менеджера образования: анализ проблемного поля
Гура Олександр Іванович- проректор Класичного приватного університету, доктор педагогичних наук, професор,КПУ, м.Запоріжжя
4 Павленко А.І. Управлінський та дидактичний цикли: спільне і відмінне у діяльності менеджера освіти
Павленко Анатолій Іванович- проректор з науково-педагогічної роботи Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти доктор педагогічних наук, професор, ЗОІППО, м.Запоріжжя
5 Васильченко Л.В. Огляд міжнародного досвіду з оцінювання якості діяльності професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів
Васильченко Лілія Володимирівна- кандидат педагогічних наук, доцент, ЗОІППО, м.Запоріжжя
6 Лузан Л.О. Сутнісні характеристики (критерії, показники) моделі управління розвитком професійної компетентності керівника-філолога в післядипломній освіті
Лузан Людмила Олександрівна - ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», старший викладач кафедри КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», старший викладач кафедри методики суспільно-гуманітарних дисциплін, учитель української мови і літератури Солоницівського колегіуму Дергачівської районної ради Харківської області, учитель-методист, м.Харків
7 Почуєва О. О. Моделювання в теорії управління освітніми процесами
Почуєва Ольга Олексіївна - методист Центру інноваційного розвитку освіти, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», м.Харків
8 Тищенко О. І. Загальнонаукові засади дослідження поняття професійної компетентності
Тищенко Олена Іванівна - кандидат педагогічних наук, доцент, ЗОІППО, м.Запоріжжя
9 Шаповалова І.А. Педагогічний експеримент як засіб підвищення рівня професійної компетентності вчителів іноземних мов навчальних закладів сільської місцевості
Шаповалова Ірина Анатоліївна - аспірант УМО АПН України, вчитель англійської мови, керівник РМО вчителів іноземних мов Куп’янського району, м.Куп’янськ Харківської обл.

Інноваційні технології професійної підготовки та підвищення кваліфікації менеджерів освіти

10 Шевченко В.Л. перспективи та проблеми запровадження дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти
Шевченко Віктор Леонтійович - кандидат військових наук, доцент Інституту ПТО НАПН України, м.Київ
11 Буркот Л.П. Формування ІКТ компетентності педагогічного колективу для автоматизації управлінської діяльності
Буркот Лариса Петрівна - заступник директора з навчально-виховної роботи ЗНВК №19, м.Запоріжжя
12 Бондаренко З.П. Менеджмент волонтерської роботи у структурі підготовки студентів до професійної діяльності
Бондаренко Зоя Петрівна- кандидат педагогічних наук, доцент, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, кафедра педагогіки та корекційної освіти, м.Дніпропетровськ
13 Варецька О.В. Розвиток соціального інтелекту педагога як умова успішної професійної кар’єри
Варецька Олена Володимирівна- кандидат педагогічних наук, доцент, ЗОІППО, м.Запоріжжя
14 Гонтар М.Г. Формування навичок життєвої та соціальної компетентності в учнівської молоді
Гонтар Марія Геннадіївна- – здобувач, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, кафедра педагогіки та корекційної освіти, м.Дніпропетровськ
15 Другова І.Б. Проектний підхід у формуванні ІКТ компетентності педагогічних працівників району
Другова Ірина Борисівна- методист районного відділу освіти Орджонікіідзевського району м.Запоріжжя
16 Лапшина І.С. Електронний підручник як засіб формування професійної компетентності керівників закладів освіти
Лапшина Ірина Сергіївна - кандидат педагогічних наук, доцент, ЗОІППО, м.Запоріжжя
17 Перцова Н. І. К проблеме создания учебных пособий для системы последипломного образования (для менеджеров образования)
Перцова Наталія Іванівна - старший викладач кафедри менеджменту освіти та психології КЗ «ЗОІППО» ЗОР, м.Запоріжжя
18 Сергєєва Г. В. Застосування медіа освітніх технологій для створення інноваційного середовища виховної діяльності
Сергєєва Галина Віталіївна - заступник директора з питань інформатизації освітнього процесу ЗНВК №19.м.Запоріжжя
19 Хаустова О.В. Духовні основи професійної компетентності педагогів
Хаустова Олена Валеріївна - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інноваційних технологій ЗОІППО, м.Запоріжжя

Управління якістю професійної підготовки керівників освітніх закладів у системі післядипломної педагогічної освіти

20 Бабко Т.М. Специфіка сучасної підготовки керівників навчальних закладів сільської місцевості в умовах післядипломної педагогічної освіти
Бабко Тетяна Миколааївна- кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри менеджменту освіти і науки ЗОІППО, м.Запоріжжя
21 Бондаренко З.П. Менеджмент волонтерської роботи у структурі підготовки студентів до професійної діяльностів до професійної діяльності
Бондаренко Зоя Петрівна- кандидат педагогічних наук, доцент, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, кафедра педагогіки та корекційної освіти, м.Дніпропетровськ
22 Грисенко Н.В. Формування позитивних цінностей та відповідних їм «сильних» рис особистості як фактори попередження емоційного вигорання педагога та збереження суб’єктів педагогічного процесу
Грисенко Наталія Володимирівна- кандидат психологічних наук, доцент, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, кафедра педагогічної та вікової психології, м.Дніпропетровськ
23 Кідалова Н.О. Компетентнісно зорієнтована модель підвищення кваліфікації менеджерів освіти в контексті результато-базованого менеджменту
Кідалова Наталя Олександрівна- Завідувач методичним кабінетом управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області, м.Мелітополь
24 Коваленко В.О. Професійна підготовка керівників освітніх закладів до мовленнєвої комунікації
Коваленко Вікторія Олександрівна- викладач, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, кафедра педагогіки та корекційної освіти, м.Дніпропетровськ
25 Куций А.М. Науково-теоретичні засади кооперативного навчання як інноваційної освітньої технології
Куций Андрій Миколайович - здобувач кафедри філософії випереджаючої світи та управління інноваційною післядипломної педагогічної освіти діяльністю Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м.Дніпропетровськ
26 Переворська О. І. Професійна підготовка керівників освітніх закладів до мовленнєвої комунікації
Переворська Олена Ігорівна - кандидат педагогічних наук, доцент, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, кафедра педагогіки та корекційної освіти, м.Дніпропетровськ
27 Приходько Т. П. Особливості удосконалення професійної підготовки менеджерів вищих навчальних закладів
Приходько Тетяна Павлівна - кандидат педагогічних наук, доцент, Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара, кафедра педагогіки та корекційної освіти, м.Дніпропетровськ
28 Рєутова В.В. Етапи розвитку інформаційної культури вчителів економіки на курсах підвищення кваліфікації
Рєутова Вікторія Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інклюзивної педагогіки і андрагогіки Кримського республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти, м.Сімферополь
29 Тандура Г.О. Організація безперервного процесу підвищення рівня фахової компетентності педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу
Тандура Ганна Олександрівна - магістр управління,директор ЗНВК №19, м.Запоріжжя

Психологічні засади професійного розвитку менеджерів освіти

30 Гура Т.Є. Активизация профессионального мышления управленцев в условиях последипломного педагогического образования
Гура Тетяна Євгенівна- кандидат психологічних наук, доцент, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м.Запоріжжя
31 Грисенко Н.В. Формування позитивних цінностей та відповідних їм «сильних» рис особистості як фактори попередження емоційного вигорання педагога та збереження суб’єктів педагогічного процесу
Грисенко Наталія Володимирівна- кандидат психологічних наук, доцент, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, кафедра педагогічної та вікової психології, м.Дніпропетровськ
32 Чемодурова Ю.М. Психологічні особливості формування професійної деформації керівника в системі освіти
Чемодурова Юлія Миколаївна- старший викладач кафедри менеджменту освіти та психології, здобувач, ЗОІППО, м.Запоріжжя
33 Нечитайло О.І. Формування конфліктологічної компетентності як принцип конструктивної комунікації у навчально-виховному процесі школи
Нечитайло Оксана Іванівна - психолог, ЗОШ №109, м.Запоріжжя

грудень 2012

Контактна інформація: zoippo@gmail.ru
69035 м.Запоріжжя, вул 40 років Радянської України, 57-А
тел. (0612) 346-711, 347-612

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2011 р.