Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №4(14):

МАТЕРІАЛИ
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації"
21-28 жовтня 2013 року

ЗМІСТ

Титульна сторінка

Адамович І.В. Навчально-методичний комплекс як засіб підвищення інформаційної компетентності педагогічних кадрів в післядипломній педагогічній освіті Україна, м. Житомир, Житомирський ОІППО, методист
Александрова К.В., Романенко М.І., Біленький С.А., Рижов О.А., Іванькова Н.А., Шкода О.С., Іванченко Д.Г., Біленький О.С. Інтерактивна модель навчання – сучасна інновація в системі освіти Україна, м. Запоріжжя, Запорізький державний медичний університет
Алєксєєва Г.М. Використання сучасних інноваційних технологій засобами програмної інженерії в процесі підготовки майбутніх фахівців Україна, м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, к.п.н., старший викладач
Андрієнко О.В. Резерви якості уроку з математики в школі: використання мультимедіа Україна, м.Запоріжжя, ЗЗОШ №5
Афукова Н.О., Дейниченко Г.В. Діагностування рівня навчання студентів за допомогою комплексних контрольних робіт Україна, м. Харків, Харківський державний університет харчування та торгівлі, к.т.н., доцент
Ачкан В.В., Мороз К.І. Деякі аспекти використання інноваційних технологій навчання в класах з поглибленим вивченням математики під час проведення елективних курсів Україна, м.Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет
Бабійчук В.Г. Дистанційне навчання – сучасна форма підвищення кваліфікації педагогічних працівників галузі «природознавство» У системі післядипломної педагогічної освіти Україна, м. Миколаїв, Миколаївський ОІППО
Бабкова О .О. Моніторингові дослідження і їх місце в управлінні регіональною системою природничої освіти Україна, м. Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, методист
Барканов А.Б. Павленко Л.П. Шишкін Г.О. Бінарні заняття з фізики в агротехнологічному коледжі 1)Україна, м. Бердянськ, ВПС «Бердянський коледж ТДАТУ» 2)Україна, м. Бердянськ, ВПС «Бердянський коледж ТДАТУ» 3)Україна, м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, к.п.н., доцент
Барліт О.О. Ціннісне сприйняття природи як сукупність етико-естетичних мотивацій в екологічному вихованні учнів Україна, м. Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Бехтер О.П. Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики Україна, смт. Чернігівка Запорізької області, КЗ «Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат» Запорізької обласної ради
Бєльчев П.В. Порівняльний аналіз дидактичного апарату традиційного та цифрового навчального посібника Україна, м. Мелітополь, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, к.п.н., доцент
Бєсова О.Г. Медіаосвіта в формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя математики Україна, м. Мелітополь, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Богданов І.Т. Навчання фізики та спеціальним технічним дисциплінам: розвиток міжпредметних зв’язків Україна, м.Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, д.п.н., професор
Бондаренко В.П., Лазаренко В.І. До питання про особливості виховання лідерів у студентських колективах: гендерний підхід Україна, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 1)к.п.н., доцент; 2)к.соціол.н.
Бондаренко Т.Н. Проблемное обучение как средство восстановления естественно-математического образования Украина, Запорожская область, Гуляйпольский район, с. Успеновка, Успеновская ООШ ІІ-ІІІ ступеней
Ботгрос И.В.. Боканча В.Н., Французан Л.Г. Концептуальная целостность образовательных стандартов дисциплин естественнонаучного цикла в Молдове Молдова, г. Кишинев, Институт педагогических наук, 1) к.п.н., доцент 2) к.п.н., доцент 3) к.п.н., доцент
Буякова Е.В. Поэтапная мотивация к обучению, или как превратить работу на уроке из нудной обязанности в удовольствие как для учителя, так и для ученика? Украина, г. Севастополь, Средняя вечерняя сменная общеобразовательная школа № 1
Васильченко Л.В. Дидактичні можливості комп’ютерних комунікацій – основа дидактичної моделі підвищення кваліфікації педагогів за дистанційною формою Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, к.п.н., доцент
Веліховська А.Б. Організаційно-методичні умови формування творчого потенціалу вчителів математики через діяльність у педагогічних інтернет-спільнотах Україна, м. Миколаїв, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, к.п.н., доцент
Величко Е.В. Участие в заочном конкурсе как способ повышения Квалификации учителей математики Украина, г. Мелитополь, Таврический государственный агротехнологический университет
Волошенко О.В. Організаційно-методичні основи забезпечення якості сучасної природничо-математичної освіти Україна, м.Черкаси, Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, к.п.н., доцент
Волярська О.С. Інтерактивні методи навчання керівників закладів освіти Україна, м. Запоріжжя, Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічний освіти» Запорізької обласної ради, к.п.н., доцент
Воротникова І.П. Професійні мережі для професійного розвитку Вчителів природничо-математичних дисциплін Україна, м. Луганськ, Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, завідувач кафедри
Ворушилова І.І. Методи та прийоми активізації творчого мислення старшокласників на уроках математики з комп’ютерним супроводом Україна, Запорізька область, Кушугумській НВК «школа I-III ступенів –гімназія «Інтелект»
Гашенко І.О., Савіч І.О. Тренінгові технології як фактор формування екологічної компетентності суб’єктів освітнього простору Україна, м. Запоріжжя, КЗ Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 1)к.п.н., доцент; 2)методист.
Гвоздьова Л.А. Використання інноваційних технологій при вивченні біології Україна, с. Комиш-Зоря Куйбишевського району Запорізької області, Комиш-Зорянська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Гильмиярова С.Г., Хасанов М.Ф., Хасанова А.Я. Проектная деятельность учащихся при изучении естественнонаучных дисциплин Россия, г.Уфа, Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы 1)д.п.н., профессор; 2)учитель ЗОШ с.Шамонино Уфимского района; 3)аспирант.
Голованова Т.П. Підготовка майбутніх викладачів математики до позакласної роботи з математики Україна, м.Запоріжжя, Запорізький національний університет, к.п.н., доцент
Головко М.В., Головко С.Г. Управління якістю природничо-математичної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій Україна, м.Київ, Інститут педагогіки НАП України 1) к.п.н., доцент к.п.н., доцент
Гридчина Т.И. Совершенствование внеклассной и внеурочной работы как средство развития исследовательской деятельности ученика Украина, г. Севастополь, Общеобразовательная І-ІІІ ступеней школа №17
Давиденко А.А. Експериментальні дослідження учнів у процесі навчання фізики Україна, м. Чернігів, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К. Д. Ушинського, д.п.н., професор
Даценко (Кенєва) І.П. 1, Лозовенко О.А. 2, Мінаєв Ю.П.1 Вплив математичної підготовки до зно з фізики на успіхи в подальшому навчанні на фізичному факультеті 1 Україна, Запоріжжя, Запорізький національний університет, асистент 2 Україна, Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет, к.п.н., доцент 3 Україна, Запоріжжя, Запорізький національний університет, к.ф-м.н, доцент
Дейниченко Г.В., Дмитревський Д.В., Червоний В.М. Застосування дистанційних технологій навчання студентів технологічних університетів Україна, м. Харків, Харківський державний університет харчування та торгівлі 1)д.т.н., професор; 2) викладач; 3)викладач
Дехтяренко С.Г., Корж О.П. Контроль якості знань та компетентності школярів 1) Україна, м. Запоріжжя, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, Україна, м. Запоріжжя, Запорізький національний університет, к.б.н., доцент
Донець І.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій та інтернет-ресурсів для підвищення якості хімічної освіти в школі Україна, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Костянтинівка, Костянтинівський ліцей «Ерудит» Мелітопольської районної ради
Драчева И.А., Ершова Т.Г. Реализация межпредметных связей при изучении Высшей математике в техническом вузе Украина, г. Керчь, Керченский государственный морской технологический університет
Єгорова С.М. Попова Т.М. Проектування навчання майбутніх судноводіїв у відповідності з національною рамкою кваліфікацій 1) Україна, м. Керч, Керченський державний морський технологічний університет, ст. викладач, 2) Україна, м. Керч, Керченський державний морський технологічний університет,д.п.н., професор
Завгородній М.П., Омельянчик Л.О. Використання програмного пакету chem office У викладанні органічної хімії Україна, м. Запоріжжя, Запорізький національний університет 1)к.б.н., доцент; 2) д.фарм.н., професор
Иванов С.А. Роль информации в эволюции клетки Украина, г.Запорожье, Запорожский институт последипломного педагогического образования, к.т.н., доцент
Ібрагімова А.С., Титаренко Н.Є. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «диференціальна геометрія» 1)Україна, м. Мелітополь, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, магістр 2)Україна, м. Мелітополь, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, ст. викладач
Іваницький О.І. Трикомпонентна система мережевих Інформаційно-комунікаційних комплексів У професійній підготовці майбутнього вчителя фізики Україна, м. Запоріжжя, Запорізький національний університет, д.п.н., професор
Кабакова О.В. Створення інтерактивного навчального середовища на уроках фізики в умовах компетентнісно спрямованої освіти Україна, м. Енергодар, Енергодарський навчально-виховний комплекс №5
Карбашова Е.В. Современное состояние интегрированого подхода в биологии: проблемы и задачи Украина, Крым, г. Севастополь, Общеобразовательная школа I – III ступеней № 18 Севастопольского городского Совета
Карнаушенко Ю.В. Обучение студентов технологических специальностей экспериментальному исследованию процесса терморадиационной сушки дисперсных материалов Украина, Г. Керчь, Керченский государственный морской технологический университет, к.т.н., доцент
Касьянова О.Ю. Використання комп’ютерних помічників при вивченні фізики Україна, с. Балабине Запорізької області, Балабинський НВК «Престиж»
Керестень І.С., Міс Й. Стимулювання пізнавальної активності студентів у рамках інтерактивної програми Інституту ім. Кароля естергазі «чарівна вежа» Угорщина, м.Егер, інститут ім. Кароля Естергазі
Кожушкіна Т.Л. Використання інноваційних педагогічних технологій У сучасних умовах розвитку вищої освіти Україна, м.Дніпропетровськ, Дніпропетровський транспортно-економічний коледж, викладач
Корольова В.М. Актуальні проблеми розвитку природничо-математичної освіти в сучасній школі Україна, м. Запоріжжя, Запорізький багатопрофільний ліцей № 99
Костиніч О.С. Технологія розробки електронного дидактичного засобу з фізичної оптики Україна, м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, аспірант
Кравець Т.І. Досвід впровадження проблемного навчання засобами ІКТ на уроках фізики Україна, м.Запоріжжя Комунальний заклад «Запорізький обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник» Запорізької обласної ради
Кунець Т.І. Новий методичний підхід до вивчення теми "релятивістська механіка" Україна, м.Запоріжжя, гімназія №12
Кутик О.М. Школьний І.П. Контрольно-аналітичний супровід формування екологічної компетентності учнів сільської школи 1. Україна, Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, к.і.н., доцент. 2.Україна, Запорізька область, НВК «Дитячий садок ¬– ЗОШ І-ІІІ ступенів» Кам’янсько-Дніпровської міської ради
Кутик О. М. Танько С. Г. Формування самоосвітньої компетентності вчителя в умовах запровадження природоорієнтовної діяльності школи 1.Україна, Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, к.і.н., доцент 2.Україна, м. Камянка-Дніпровська Запорізької області, відділ освіти Кам’янсько-Дніпровської районної ради
Лазаренко Л.В. Педагогічна майстерність учителя як чинник розвитку творчої компетентності учня Україна, Запорізька обл., м. Приморськ, Приморський регіональний українсько-болгарський багатопрофільний ліцей
Лейтар М.А. Проблеми якості сучасної природничо-математичної освіти Україна, м.Дніпропетровськ, СЗШ № 97 імені П.І. Шкідченка
Лецюк І.З. Передумови ефективного використання веб-сервісів в інформаційно-комунікаційному середовищі педагогічного коледжу Україна, м.Запоріжжя, КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР, викладач
Литвинова С.Г. Хмарні технології Як засіб розбудови інноваційної школи Директор методичного центру інформаційних технологій в освіті, м.Київ, к.п.н.
Лівик Т.С. Проблеми формування хімічних знань школярів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій Україна, смт. Куйбишеве, Запорізької області Куйбишевська ЗОШ І-ІІІ ст.
Лісіна Л.О. Оцінка якості курсової підготовки в інституті післядипломної педагогічної освіти Україна, м. Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Лук’янова О.І. Особливості викладання психолого-педагогічних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах Україна, м. Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет, старший викладач
Лук'янчук Е.А. У пошуках шляхів підвищення якості природничо-математичної освіти (за результатами анкетного опитування) Україна, м.Запоріжжя, Запорізький ОІППО, методист
Маслєннікова Д.Ю., Попова Т.М. Позакласна работа з фізики: навчальний вечір «склянка чаю та фізика» Україна, м. Керч, Керченський державний морський технологічний університет 1) викладач; 2) д.п.н., професор
Міс Й. Інтерактивна програма «чарівна вежа» Інституту імені кароля естергазі Угорщина, м. Егер, Інститут імені Естергазі Кароля, викладач
Могілевська В.М. Інтеграція шкільної та позашкільної освіти як один із кроків модернізації освітнього середовища Україна, м. Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, к.соціол. н.
Мошак С.П. Условия эффективного использования инновационных педагогических технологий учителем математики Украина, г. Запорожье, ГВУЗ «Запорожский национальный университет»
Муртазієв Е. Г. Роль культурно-історичної складової у змісті сучасної природничо-математичної освіти Україна, м. Мелітополь, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, викладач
Нестеренко О.В. Готовність педагогів до застосування інформаційних технологій в процесі навчання учнів Україна, Чернігівка, Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат
Нечепуренко О.Л. Використання інформаційних технологій у навчанні хімії як засіб формування ключових компетентностей учнів Україна, м. Запоріжжя, Запорізька гімназія № 46
Никоненко Н.В. Застосування у навчальному процесі відео презентацій, створених студентами ВНЗ Україна, м.Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Новосад Н.В. Актуальність вивчення молекулярної біології у підготовці майбутніх вчителів-біологів Україна, м. Запоріжжя, Запорізький національний університет, к.б.н.,доцент.
Омельянчик Л.О., Перетятько В.В., Ткачук О.В. Методичні особливості навчання студентів-магістрів на біологічному факультеті Україна, м. Запоріжжя, Запорізький національний університет 1)д.фарм.н, професор; 2)к.п.н., доцент 3)викладач
Онищенко С.В. Забезпечення психолого – педагогічного супроводу учнів з початковим рівнем навчальних досягнень з математики Україна, м.Запоріжжя, Запорізький НВК «Основа»
Остапенко Т.М. Використання сучасних інноваційних технологій в природничо-математичній освіті (mastertool та esb editor) Україна, м. Запоріжжя, Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 95
Павленко А.І.. Задачний і компетентісний підходи у навчанні природничо-математичних дисциплін в школі Україна, м.Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, д.п.н., професор
Павленко Є.І. Розвиток екологічної компетентності учнів на уроках фізики в школі Україна, м.Запоріжжя, Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5
Павлова С.О. Про стан математичної освіти у цифрах і фактах (за результатами міжнародних, національних і регіональних моніторингових досліджень) Україна, м. Запоріжжя, Запорізький ОІППО, директор центру
Поляков В.С. Впровадження інформаційних технологій та мультимедійних засобів навчання у навчанні фізики Україна, Веселе, Веселівська районна різнопрофільна гімназія Веселівської районної ради Запорізької області
Понедько Т.Б. Крамчаніна Р.М. Використання дидактичних засобів у професійній підготовці вчителів математики Україна, м.Запоріжжя, Запорізький національний університет Україна, м.Запоріжжя, ЗОШ І-ІІІ ступенів №4
Приходько Т.П., Кучерява Т.Г., Ярова Є.В. Перспективи розвитку сучасної корекційної освіти у вищій школі Україна, м.Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Прокопенко С.В. Впровадження інтерактивних методів і прийомів навчання на уроках біології Україна, м. Запоріжжя, Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 92
Проценко Л.Н. Использование интерактивной доски на уроках биологии Украина, г.Севастополь, Севастопольськая СОШ №27
Прудкий О.С. Фізичне мислення як психологічна та філософська категорія Україна, м. Керч, Керченський державний морський технологічний університет, викладач
Радиш О.Ю. Експериментальна апробація розвитку навчального закладу в умовах ринку Україна с. Рожнів Івано-Франківської області, Рожнівський НВК «Гуцульщина» імені Ф. Погребенника НаУКМА
Растопчина О.М. Якість розвитку знань студентів: критерії та показники Україна, м. Керч, Керченський державний морський технологічний університету
Розлуцька Г.М, Опачко М.В. Формування інноваційного освітнього середовища під час підготовки сучасного вчителя Україна, м. Ужгород, Ужгородський національний університет 1)к.п.н., доцент; 2)к.п.н., доцент.
Розсохач С.О. Становлення особистості засобами медіакультури Україна, м. Запоріжжя, ЗЗШ №65
Романюк Л.В., Довбня В.В. Аналіз якості шкільної природничо-математичної освіти в місті енергодарі запорізької області Україна, м. Енергодар, управління освіти Енергодарської міської ради Запорізької області
Сергієнко А.І. Проектна діяльність як засіб формування компетентнісної особистості учня Україна, м.Запоріжжя, Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №91
Сиваш Ю.О. Використання інтерактивних технологій навчання на уроках фізики Україна, Запорізька область, м. Пологи, Пологівська спеціалізована різнопрофільна школа №2
Склярова І. О. Застосування комп’ютерно орієнтованих методів навчання в закладах післядипломної педагогічної освіти Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, к.п.н., доцент
Соколов Є.П. Доуниверситетская подготовка по физике в системе непрерывной подготовки инженерных кадров Україна, м. Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет, к.т.н., доцент
Сосницька Н.Л. Структура сучасного шкільного підручника з фізики в контексті реалізації його змісту й дидактичних функцій Україна, м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, д.п.н., професор
Староста В.І., Староста В.В. Учебник химии ф. Гизе (к 200-летию издания) 1.Україна, м. Ужгород, Ужгородський національний університет, д.п.н., професор; 2. Ужгородський національний університет, інженер
Столяревская А.Л. Интеграция технологий в математическое образование Украина, г.Харьков, Восточноукраинский филиал международного Соломонова университета, к.п.н.,
Субота А.Ю. Дидактична гра «тести» на уроках математики старшої школи Україна, м. Запоріжжя, ДВНЗ «Запорізький національний університет»
Таблер Т.І. Сучасний дидактичний засіб – електронний інтерактивний плакат Україна, м. Мелітополь, МДПУ ім. Б.Хмельницького, викладач
Харченко Ю.В. Використання сучасних інноваційних технологій в природничо-математичній освіті Україна, с.Розумівка Запорізької області, Розумівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Чемодурова Ю.М. Професійна самосвідомість особистості та зміст її структурних компонентів Україна, м. Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, старший викладач
Чоботок І.Ю. Проектна технологія навчання як засіб формування компетентностей учнів на уроках природничого циклу Україна, м.Запоріжжя, Запорізький навчально – виховний комплекс №67 Запорізької міської ради
Шебень В., Бирчак Я. Школьная реформа в словацкой республике: гуманизация физического образования Словацька Республіка, м. Прешов, Прешівський університет, к.п.н., доцент к.н., професор
Шевченко В.Л. Електронні програмно-педагогічні засоби нового покоління - базові елементи інформаційної організаційно-педагогічної системи інформаційного суспільства Україна, м.Київ, НТТУ КПІ
Шевченко О.А. Інноваційні методи розвитку професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти Україна, м. Миколаїв, Миколаївський інститут післядипломної педагогічної освіти, ст. викладач
Шерстюк В.І. До професійної компетентності вчителів через оптимізацію навчального процесу Україна, м. Пологи Запорізької області, Пологівська гімназія «Основа»
Шишкін Г.О. Модель курсу фізики в педагогічному університеті Україна, м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, к.п.н., доцент, докторант
Шкільова Г.М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації проектної діяльності молодших школярів на уроках математики Україна, м. Мелітополь, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, к.п.н., доцент
Школа О.В. Навчальний фізичний експеримент як чинник Професійної підготовки майбутнього вчителя фізики Україна, м. Київ, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, докторант, к.п.н., доцент
Штефан Т.А. Оценка остаточных знаний математики студентов первого курса инженерных специальностей Украина, Запорожье, Запорожский национальный технический университет, ассистент
Юзбашева Г.С., Квадріціус С.Я. Розвиток креативного мислення учнів на уроках природничих предметів Україна, м. Херсон, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», к.п.н., доцент; Україна, м.Херсон, Станіславська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Й.К.Голобородько Білозерського району Херсонської області
Юровчик В.Г. Проблемне навчання як метод організації навчальної діяльності учнів на уроках природничого циклу Україна, м. Луцьк, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, к. геогр. наук
Яценко О.В., Стреліна В.О. Формування початкових хімічних понять у початковій школі як пропедевтика хімічних знань Україна, с. Вознесенка Запорізької області, Вознесенська гімназія «Орієнтир» Мелітопольської районної ради

травень 2013

Контактна інформація: zoippo@gmail.ru
69035 м.Запоріжжя, вул 40 років Радянської України, 57-А
тел. (0612) 346-711, 347-612 укр./рус.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2011 р.