Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №2(16):

МАТЕРІАЛИ
V Міжнародного форуму «Особистість у єдиному освітньому просторі»
Конференція 2: Освіта й особистість: нові підходи, сучасна дидактика, інноваційні технології
07-18 квітня 2014 року,
м. Запоріжжя

ЗМІСТ

Титульна сторінка

Александрова О.Ф., Александров В.М. Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя) Формування гуманної особистості педагога в умовах суспільних реформ
Анісімова Г.О., Нікулочкіна О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя) Проблеми сучасного уроку в початковій школі
Бабкова О.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя) Варіативні технології оцінювання якості шкільної природничої освіти
Байєр О.М.. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя); Піроженко Т.О., Інститут психології ім.. Г.С, Костюка НАПН України (Україна, м Київ) Вивчення ціннісних орієнтацій старших дошкільників: експрес-діагностика
Батлина Л.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя) Дошкільна освіта: методологічний аспект та проблеми
Бехтер Т.В., Чернігівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Надія» (Україна, Запорізька область, смт. Чернігівка) Навчально-пізнавальна діяльність учнів як шлях формування цілісної гармонійно розвиненої особистості
Божко О.П., Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Миколаїв). Текстоцентричний підхід у формуванні вміння учнів створювати усне висловлювання
Божко О.П., Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Миколаїв). Роль текстоцентричного підходу у формуванні вміння учнів створювати усне висловлювання
Боканча В.Н., Ботгрос И.В., Институт педагогических наук (Республика Молдова, г. Кишинев). Планирование дидактических блоков по физике
Бондаренко З.П., Єрмоленко А.О., Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара (Україна, м. Дніпропетровськ) Інтерактивні методи навчання у контексті модернізації навчально-виховного процесу у вищій школі
Бондаренко З.П., Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара (Україна, м. Дніпропетровськ) Особистість студента-волонтера у контексті професійного й соціального становлення
Будник О.Б., ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, (Україна, м. Івано-Франківськ) Вивчення соціально-комунікативної готовності майбутніх фахівців до соціально-педагогічної діяльності
Букреєва С.М., Самойлова І.А., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради (Україна, м. Енергодар) Функціональна модель здійснення науково-методичного супроводу діяльності закладів освіти на моніторинговій основі в умовах малого міста
Бычков А.В. Российская таможенная академия (Российская Федерация, г. Москва) Способы и формы регулирования конфликтов в подразделениях таможенной службы.
Васильченко Л.В., Павленко А.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Проблеми якості природничо-математичної освіти: соціологічний вимір
Волков В.Н., Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования (Россия, г. Санкт-Петербург). Подходы к управлению школой в условиях концептуальных изменений в образовании
Галузинська О.В., Костянтинівське районне НВО №1 «Таврія» (Україна, Запорізька область). Використання мережних технологій в процесі викладання математики у 9-му класі.
Гацай А.С., Чорноморський державний університет ім. Петра Могили (Україна, м. Миколаїв). Текстоцентричний підхід до формування орфографічних умінь і навичок.
Гашенко І.О., Кваша О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (Україна, м. Запоріжжя). Упровадження громадянської освіти в умовах моделі адаптивної школи.
Гашенко І.О., Кутик О.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Інноваційні підходи щодо підвищення рівня професійної компетентності вчителя природничо-математичних дисциплін
Гашенко І.О., Савіч І.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Формування ключових компетентностей суб’єктів освітнього простру в площині природничо-математичної освіти
Григоренко Г.І., Жадан Р.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми формування уявлень про гроші у старших дошкільників
Гришина И.В., Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург), Васильченко Л.В., Запорожский областной институт последипломного педагогического образования (Украина, г. Запорожье) Персонифицированная система повышения квалификации руководителей школ: опыт разработки модульной программы
Гузенков С.Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). До питання про зміст поняття «соціальна компетентність»
Людмила Гуляєва Тетяна Гуляєва , Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). ДИФЕРЕНЦІЙОВАНО-ВАРІАТИВНИЙ ПІДХІД У ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ
Гусєва О.С., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Соціокультурна компетентность як складова професійної компетентності майбутнього вчителя фізики.
Гутарук Н.В., Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум (Україна, м. Запоріжжя). Сhallenges of continuous professional development: focus on English language teachers’ competence
Денищич Т.А., Чорноморський державний університет ім. Петра Могили (Україна, м. Миколаїв). Роль термінологічної компетентності у становленні майбутнього фахівця
Дехтяренко С.Г., Запорожский областной институт последипломного педагогического образования»; Корж А.П., Запорожский национальный университет (Украина, г. Запорожье). Использование тестовых технологий в преподавании естественных дисциплин в школе
Доргова Т.М., Пертая А.А., Запорізька гімназія №31 Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Формування професійної компетентності педагога у її діяльнісному аспекті
Дорошенко З.П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). До питання щодо оновлення форм методичної роботи з педагогами дошкільних навчальних закладів.
Дятленко Н.М., Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету ім. Бориса Грінченка, (Україна, Київ). Індекс інклюзії в дошкільному навчальному закладі: нові вектори та можливості
Жандарова Л.Б., Скворцова Л.А., Спеціалізована ЗОШ №2 (Україна, Запорізька область, м. Токмак). Роль методичного об’єднання вчителів природничого циклу в розвитку обдарувань учнів у сучасному освітньому просторі
Завгородній М.П., Омельянчик Л.О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом застосування хімічного експерименту при вивченні хімії
Зайцева С.Б., Мелітопольська гімназія №5 (Україна, м. Мелітополь). Розвиток музичних компетентностей обдарованих дітей на уроках музичного мистецтва
Казанцева Л.І., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ) Система занять в навчанні дошкільників з російськомовним типом
Каплуновська О.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Інноваційні процеси в освіті: сучасні тенденції до розповсюдження інновацій
Каракатсаніс Т.В., Запорізький педагогічний коледж (Україна, м. Запоріжжя) Сучасні методи проблематизації як засіб розвитку креативності майбутніх учителів початкових класів
Кіндрат І.Р., Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Рівне) Інноваційні підходи до використання літературних творів в інтегрованому освітньому процесі дошкільного навчального заклад
Ковалёв Д.С., ЦТТ и ИТ Пушкинского района; Матина Г.О., Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования (РФ, г. Санкт-Петербург) Оценка результатов развития неформального образования как один из аспектов оценки эффективности деятельности руководителя образовательного учреждения
Короткина И.Б., Московская высшая школа социальных и экономических наук (Российская Федерация, г. Москва) Развитие умений профессионально-ориентированного письма у руководителей школ в процессе повышения квалификации
Коростіль Л.А., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, ст. викладач, к.п.н. (Україна, м. Суми). САМООСВІТА ШКОЛЯРІВ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ОСОБЛИВОСТІ І ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кот Н.А., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ) Фізична готовність дитини до школи як умова її успішної адаптації до шкільного навчання
Кравець Т.І., КЗ «Запорізький обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник» ЗОР (Україна. м. Запоріжжя). Розвиток професійної компетентності педагога як суб’єкта інноваційної освітньої діяльності.
Курцева Е.Г., Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург) Критерии эффективности деятельности руководителя в сфере обеспечения и совершенствования качества образования в общеобразовательном учреждении
Кутик О.М., Танько С.Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя) Рефлексивно-результативний компонент інформаційно-аналітичної компетентності вчителя
Кучина К.О., Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького (Україна, Запорізька обл., м. Мелітополь) Становлення ціннісних орієнтацій як актуальне завдання морального виховання
Литвинова С.Г. Іститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (Україна, м.Київ) Ключові аспекти впровадження хмаро орієнтованих навчальних середовищ загальноосвітніх навчальних закладів вчителями України
Лук’янчук Е. А., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (Україна, м Запоріжжя) Діагностика як інструмент визначення рівня професіоналізму педагогічних працівників
Матвієнко В.Г., Мелітопольська гімназія №5 (Україна, Запорізька обл., м. Мелітополь) Допрофільна економічна освіта як важлива складова розвитку економічних компетентностей обдарованих учнів
Маковецька Н.В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Педагогічні засади освітньо-оздоровлювальної діяльності дошкільного навчального закладу.
Мельнікова С.О., Фруктовська ЗОШ І-ІІІ ступенів (Україна, Запорізька область). Деякі підходи до корекційної роботи з математики
Мирошниченко И.А., Запорожская общеобразовательная школа №69 (Украина, Запорожье) Индивидуальная образовательная программа по физике
Могілевська В.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м Запоріжжя). Використання дистанційних форм навчання в практиці роботи позашкільних закладів
Ніколенко Л.М., Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара (Україна, м. Дніпропетровськ). Наукові підходи до проблеми спілкування в структурі професійної підготовки майбутніх корекційних педагогів
Нікулочкіна О.В. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя) Інтернет-адикція молодших школярів: міф чи реальність?
Овсієнко Л.М., Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди (Україна, м. Переяслав-Хмельницький). Проблеми впровадження компетентнісного підходу в процес підготовки майбутніх педагогічних кадрів
Омельяненко А.В., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ) Навчання дітей старшого дошкільного віку складати розповіді – роздуми.
Оросова Р., Староста В., Коцова Н., Шмайдова-Бушова К., Кошицький університет ім. Павла Йозефа Шафарика (Словацька Республіка) Портфоліо у системі педагогічної практики студентів
Павленко А.І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя) Узагальнена технологія постановки і розв’язування задач у цілісній дидактичній системі
Павлова С.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя) Компоненти оцінювальної компетентності вчителів початкових класів.
Панченко С.М., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми) Розвиток психологічної компетентності педагога як суб’єкта освітньої діяльності в рамках Internet-проекту Академія особистісного зростання «Акме»
Панченко С.М., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми) Розвиток психологічної компетентності педагога: internet-проект - академія особистісного зростання «акме»
Перетятько В.В., Омельянчик Л.О., Ткачук О.В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя) Місце самостійної роботи в підготовці майбутніх учителів хімії
Петрик О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя) Формування навчальної мотивації молодших школярів
Погрібняк Н.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ЗОР» (Україна, м. Запоріжжя) Формування естетичної культури дітей дошкільного віку засобами мистецтва скульптури
Пурмале Расма, Рижская академия педагогики и управления образованием (Латвия, Рига) Подготовка педагогов дошкольного образования и стандарты по защите прав ребенка
Романенко Ю.А., Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Донецьк) Сучасне поняття «якість вищої освіти.
Роменкова В.А., Рижская академия педагогики и управления образованием (Латвия, Рига) Модель социализации ребенка в разных культурах
Самсонова Е.А., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Профессионально важные личностные качества воспитателя дошкольного образовательного учреждения
Семенцова О.М., Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя) Особливості розвитку комунікативної діяльності дошкільників із ЗПР
Сильведойне Н.Г., Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования (РФ, г. Санкт-Петербург) К вопросу о построении модельной методики оценки эффективности труда педагогических работников
Склярова І.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ЗОР» (Україна, Запоріжжя) Деякі підходи до формування загальнокультурної компетентності на уроках математики.
Терейковская Т.В. Филиал АО НЦПК «?рлеу», Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области (Казахстан, г.Петропавловск) Кризисы профессионального развития педагогов и пути их преодоления в условиях повышения квалификации
Стадник М.Д., ЗНЗ №32 м.Запоріжжя, вчитель фізики і астрономії(Україна, м. Запоріжжя). ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА «НАБЛЮДЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕТА
Тищенко О.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя) Умови реалізації інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі.
Тищенко О.І., КЗ Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя) Формування правової компетентності та підготовка педагогічних працівників до інноваційної діяльності в умовах безперервної післядипломної педагогічної освіти
Тютикова И.Б., Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования (РФ, г. Санкт-Петербург). Эффективность деятельности государственных бюджетных учреждений
Успенська В.М., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми) Інноваційні підходи до підготовки вчителів основ здоров’я на експрес-курсах підвищення кваліфікації
Успенська В.М. Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми) Розвиток професійної компетентності вчителів основ здоров’я шляхом інноваційних підходів на експрес-курсах
Федоров С.П., Луганська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 (Україна, м. Луганськ) Виховання інтересу до правової науки
Фрейберга Инесе, Рижская академия педагогики и управления образованием (Латвия, Рига) Рассказы детей дошкольного возраста в гуманитарно ориентированном образовании
Хомяк Л.В., Запорізький національний університет (Україна, м.Запоріжжя) Сутність, структура та зміст професійно значущих якостей менеджера зовнішньоекономічної діяльності
Часнікова О.В., Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Луганськ) Теоретичний аналіз різних підходів щодо визначення професійної компетентності вчителя
Черепанова О.В., Ельцова Л.Ф., Филиал АО «Национальный центр повышения квалификации «?рлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области (Республика Казахстан, г. Петропавловск) Построение индивидуальной образовательной траектории – путь к профессиональному росту педагога
Шаляпина Т.А., Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург) Влияние уклада школьной жизни на социализацию школьников
Шпакова Н.Г., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Формування мотивів вивчення іноземної мови і позитивного ставлення до предмета у студентів вищих навчальних закладів
Шпеник О.О., Стойка М.В., Староста В.В., ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Україна, м. Ужгород) Деякі аспекти міжнародної співпраці у контексті підготовки сучасних фахівців в умовах класичного університету

травень 2014

Контактна інформація: zoippo@gmail.ru
69035 м.Запоріжжя, вул 40 років Радянської України, 57-А
тел. (0612) 346-711, 347-612 укр./рус.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2011 р.