Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №3(17):

МАТЕРІАЛИ
V Міжнародного форуму «Особистість у єдиному освітньому просторі»
Конференція 3: Теоретичні й прикладні питання сучасної психології та освітнього менеджменту
07-18 квітня 2014 року,
м. Запоріжжя

ЗМІСТ

Титульна сторінка

Адамович І.В., Житомирский обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Житомир). Підвищення інформаційної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів: методичний аспект
Афанасьєва Т.О., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Основні форми та методи психологічного супроводу професійного розвитку психолога.
Александров В.М., Александрова О.Ф., Запорізький національний університет(Україна, м. Запоріжжя). Психологічні компоненти професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови.
Бабко Т.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Формування інформаційної політики єдиного освітнього простору як основа ефективного управління профільним навчанням.
Богачков Ю.Н., Ухань П.С. Институт информационных технологий и средств обучения НАПН Украины(Украина, г. Киев). Сервис выбора программы обучения.
Бондаренко З.П. Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара (Україна, м. Дніпропетровськ). Особистість студента-волонтера у контексті професійного й соціального становлення.
Бондарчук А.Я. Рівненський державний гуманітарний університет (Україна, м. Рівне). Культура сімейних взаємин як педагогічна проблема у сучасному освітньому просторі.
Букреєва С.М., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради (Україна, м. Енергодар). Організація методичної роботи педагогів малого міста засобами віртуального університету.
Ведмінська К.В. Рівненський державний гуманітарний університет (Україна, м. Рівне). Виховання у студентів музично-педагогічних факультетів культури сімейних взаємин: теоретичний аспект.
Гриценок Л.І., Інститут проблем виховання НАПН України (Україна, м. Київ). Зміст та педагогічні засоби забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді в процесі допрофільної підготовки та профільного навчання.
Гуцан Л.А., Інститут проблем виховання НАПН України (Україна, м. Київ). Зміст та педагогічні засоби забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді в процесі позаурочної і позашкільної діяльності в умовах освітнього округу.
Донченко І.А., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Використання СМД-підходу у процесі курсової підготовки практичних психологів.
Застело А.О. Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Специфічні психологічні форми забезпечення екологічності освітньої взаємодії.
Ізбаш С.С. Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Роль психотехніки як засобу впливу на людей в управлінської діяльності керівника освітнього закладу.
Ізбаш С.С., Ручко Г.В. Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Етичні норми поведінки керівника закладу освіти.
Катюк Я.Л., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (Україна, м. Київ). Теоретичні аспекти андрагогічної деонтології в контексті розвитку професіоналізму працівників методичних служб.
Коваленко О.М., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Перспективи інформатизації закладу освіти: управлінський аспект.
Кожушкіна Т.Л. ДВНЗ «Дніпропетровський транспортно-економічний коледж» (Україна, м. Дніпропетровськ). Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій, електронного освітнього контенту у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та проблеми застосування.
Коновальчук В.І., Гаряча С.А., Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівниківЧеркаської обласної ради (Україна, м. Черкаси). Розвиток особистості в освітньому просторі.
Коробов Є.Т., Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара (Україна, м.Дніпропетровськ). Функції уяви у процесах засвоєння інформації.
Лазаренко В.І., Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара (Україна, м. Дніпропетровськ). Особливості психологічного здоров’я студентів у залежності від рівня їх самооцінки.
Лапшина І.С., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Специфіка інтернет-маркетингу.
Левина Н.В. Научно-методический центр профессионально-технического образования в Запорожской области (Украина, г. Запорожье). Возможности комплексного решения образовательного менеджмента для учреждений профессионально-технического образования Украины.
Литвиненко І.С., Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського (Україна, м. Миколаїв). Професійна підготовка психологічних кадрів до роботи в пенітенціарній системі.
Манзя О.О., Городищенський районний учбово-методичний центр практичної психології (Україна, Черкаська область, м. Городище). Проблема соціалізації девіантних підлітків.
Мариновська О.Я., Івано-Франківський інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Івано-Франківськ). Готовність учителя-практика до інноваційної діяльності: технологічний інструментарій.
Мельник О.В., Інститут проблем виховання НАПН України (Україна, м. Київ). Теоретичні засади професійної орієнтації учнівської молоді.
Морін О.Л., Інститут проблем виховання НАПН України (Україна, м. Київ). Науково-методичне забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу.
Мустафина А.С. Филиал АО «Национальный центр повышения квалификации «?рлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Рефлексивность и ее роль в успешности профессионального развития педагога в условиях повышения квалификации.
Никоненко Н.В., Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара (Україна, м. Дніпропетровськ); Кабанова М.Р., Дніпропетровськ, Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля (Україна, м. Дніпропетровськ). Самостійна робота як фактор професійно-орієнтованої підготовки у ВНЗ.
Ніколаєску І.О., Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (Україна, м. Черкаси). Андрагогічні домінанти освіти дорослих упродовж життя.
Охріменко З.В., Інститут проблем виховання НАПН України (Україна, м. Київ). Зміст та педагогічні засоби забезпечення діяльності профконсультпунку в освітньому окрузі у взаємодії педагогічного колективу та батьківської громадськості.
Попова Т.С., Інститут проблем виховання НАПН України (Україна, м. Київ). Формування професійної перспективи учнівської молоді засобами інформаційно-комунікаційних технологій в умовах освітнього округу.
Приходько В.М., Присяжнюк Ю.С., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Культура управління керівника як складова системи моніторингу освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу.
Приходько Т.П., Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара (Україна, м. Дніпропетровськ). Заходи по забезпеченню якості, відтворення і передачі знань у системі вищої освіти.
Подмазин С.И., КУ «ЗАПОРОЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗОС (Украина, г. ЗАПОРОЖЬЕ). ДИАЛОГ КАК ЕДИНИЦА СОЗНАНИЯ.
Ремпель Ж.О., КЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Педагогічні технології навчання в інклюзивному класі.
СИРОВАТКО О.М., КЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Запровадження нововведень в діяльності практичних психологів і соціальних педагогів як системи взаємозалежних видів робіт.
Роль І.Ю., Центр післядипломної освіти Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара(Україна, м. Дніпропетровськ). Дидактичні умови формування професійно значущих якостей майбутніх юристів у вищій школі.
Cазанович Л.В. Запорожский государственный медицинский университет (Украина, г. Запорожье). Функции профессиональной деятельности менеджера-тьютора в системе дистанционного образования smrt english.
Смольська Л.М., Інститут післядипломної освіти (Україна, м. Рівне). Школа позитивного конструктиву: культурно-освітній ресурс в умовах трансформації суспільства.
Терейковская Т.В. Филиал АО «Национальный центр повышения квалификации «?рлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Кризисы профессионального развития педагогов и пути их преодоления в условиях повышения квалификации.
Ткачук І.І., Пархоменко О.М., Інститут проблем виховання НАПН України (Україна, м. Київ). Зміст та педагогічні засоби забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді суб’єктами психологічної служби в умовах освітнього округу.
Федун Л.М., Інститут проблем виховання НАПН України (Україна, м. Київ). Формування професійних домагань учнівської молоді у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу в умовах освітнього округу.
Хомяк Л.В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Сутність, структура і зміст професійно значущих якостей менеджера ЗЕД.
Чемодурова Ю.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток професійної самоорганізації та саморегуляції практичних психологів у системі післядипломної освіти.
Шевченко О.А. Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Миколаїв). Критерії професійного розвитку вчителя-початківця: проблемний аналіз.
Шмелькова Г.М. Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Вплив професійного самовиховання і саморозвитку на розвиток професійної культури майбутнього фахівця.

травень 2014

Контактна інформація: zoippo@gmail.ru
69035 м.Запоріжжя, вул 40 років Радянської України, 57-А
тел. (0612) 346-711, 347-612 укр./рус.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2011 р.