Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №4(18):

ЗМІСТ

Титульна сторінка

Арабаджиєв Д.Ю. - Україна, м. Запоріжжя, Запорізькій національний технічний університет, доцент, кандидат політичних наук, доцент кафедри соціальної роботи. Уткіна С.В. - Україна, м. Запоріжжя, Запорізькій національний технічний університет. Моніторинг ідентичності учнівської молоді південного сходу України як детермінанта розвитку громадянськості.
Армаш Н.О. - Україна, м. Запоріжжя, Класичний приватний університет, д. ю. н, доцент, завідуюча кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права Класичного приватного університету. Пєтков С.В. - Україна, м. Запоріжжя, Класичний приватний університет, д. ю. н, професор, професор кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права Класичного приватного університету. Зв’язок людини і держави як основа публічної служби.
Артеменко Т. Б. - Україна, м.Черкаси, Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради, методист-практичний психолог обласного центру практичної психології та соціальної роботи. Ідея позитум-балансу урозбудові привабливого освітнього простору.
Афанасьєва Т.О.,- Україна, м.Запоріжжя, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР,кандидат психологічних наук, доцент. Розвиток конкурентоспроможності майбутньог оспеціаліста як умова якісної професійної освіти.
Бабарикіна Н. А. - Україна, м. Запоріжжя, Запорізькій національний технічний університет. Формування громадянської ідентичності в умовах становлення громадянсько суспільства в Україні.
Бабко Т. М. - Україна КЗ «ЗОІППО» ЗОР, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та психології . Формування інформаційної політики єдиного освітнього простору як засібактивізації конкурентноспроможності навчальних закладів сільської місцевості.
Барліт А. Ю. - Україна, Запоріжжя, Запорізький національний університет. Історико-правовий аналіз становлення виборчого права жінок в світової практиці.
Бекдамирова Л. З. - Україна, м. Запоріжжя, Запорізькій національний технічний університет. Соціальна активність молоді як чинник становлення молодого громадянина- патріота.
Бережок С.В. - Україна, м.Запоріжжя, Запорізький навчально-виховний комплекс «Вибір», вчитель історії та правознавства. Патріотичне виховання молоді в Запорізькому навчально-виховному комплексі «Вибір»
Боровик Ю.А. - Україна. м. Запоріжжя. Запорізький коледж радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету, викладач Досвід патріотичного виховання студентів запорізького коледжу радіоелектроніки.
Варецька О. В. – Україна, м.Київ, Інститут вищої освіти національної академії педагогічних наук України, докторант, кандидат педагогічних наук, доцент Розвиток соціальної компетентності вчителясільської школи як умова забезпечення конкурентноздатності навчального закладу.
Василенко В.А. – Україна, м. Суми, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. Міжмовна інтеркомунікація у дискурсивній взаємодії.
Василенко М.Є. - Україна, м. Суми, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, доцент кафедри юридичних дисциплін, к. п. н. Теоретико-практична підготовка правознавців до консультування у контексті сучасної парадигми юридичної освіти.
Вахнина В.В. - Россия, Москва, Академия управления МВД России, кандидат психологических наук, доцент К вопросу об использовании инновационных технологий в переговорной деятельности сотрудников ОВД
Веселовська О.В - Україна, м. Запоріжжя, Запорізький колегіум № 98 Запорізької міської ради Запорізької області, вчитель англійської мови. Люта Л.М. - Україна, м. Запоріжжя, Запорізький колегіум № 98 Запорізької міської ради Запорізької області, вчитель російської мови. Громадянська освіта як чинник формування особистості і громадянина та патріота України у демократичному суспільстві.
Гайда Л.А - Україна, м. Кіровоград, комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», методист науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров'я. Використання навчально-методичного комплекту «Кіровоградщина. історія рідного краю» у процесі формування патріотичних якостей учні.
Голдобіна К.Б. - Україна, м. Запоріжжя, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, науково-методичний центр позашкільної освіти, методист. Формування громадянської свідомості дітей та підлітків засобами позашкільної освіти.
Голик А. Б. - Украина, г. Бердянск, Бердянский государственный педагогический университет, кандидат педагогических наук, доцент Професійна підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах магістратури
Гончаренко О.М. - Україна, м. Запоріжжя, зав. кафедри КЗ «ХНРБЦ» ЗОР, к.фарм.н. Патріотичне виховання молоді, що навчається, в процесі викладання предметів безпеки життєдіяльності та екологія людини.
Горшкова О.Г. - Україна, м. Запоріжжя, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, к.п.н., доцент кафедри теорії та методики виховання. Заруба С.П. - Україна, м. Запоріжжя, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР. Сутність громадянського виховання сучасної молоді.
Гурнік Л.В. - Україна, м. Рівне, Рівненський ОІППО, доцент кафедри педагогіки, психології та коррекційної роботи. Особливості організації громадянського виховання у системі дошкільної освіти.
Гребеник Ю.С. - Україна, м. Суми, Сумський державний університет, викладач іноземних мов. Формування почуття відповідальності у студентів медичних коледжів Сполученого Королівства.
Данилюк С.З. - Україна, Запорізька область, смт. Михайлівка, Михайлівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія», вчитель історії та правознавства. Краєзнавчо-пошукова і дослідницька робота як складова формування патріотизму і громадянської свідомості учнів.
Донченко І.А. - Україна, Запоріжжя, Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та психології Створення рефлексивного серодовища як умова конкурентоздатності навчального закладу
Єжова Т.Є. - Україна, м. Київ, доцент кафедри спеціальної психології, коррекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка. Використання потенціалу громадських організацій інвалідів для формування соціальної активності підлітків та молодих людей з особливими потребами.
Земко Н.О.- Україна, м. Бердянськ, Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 4, заступник директора з навчально-виховної роботи. Актуальність громадянської освіти в Україні.
Зоря Ю.М. - Україна, м. Черкаси, Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради, доцент кафедри освітнього менеджменту та педагогічних інновацій. Сутність і структура сучасного процесу патріотичного виховання старшокласників.
Зубцова Ю.Є.- Україна, Запоріжжя КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР, к. п. н., викладач. Патріотичне виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
Івашина Г. М., Бистрицька Н. А., - Богдаівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чернігівської районної ради Запорізької області, директор школи Особливості забезпечення конкурентноздатності навчальних закладів сільської місцевості
Іова В.Ю. - Україна, м. Хмельницький, старший викладач кафедри теорії та методики суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Громадянське виховання як суспільний пріоритет.
Квітко В.В. - Україна, м. Запоріжжя, інформаційно-аналітичний методичний центр департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради Теоретико-методологічні основи формування іміджу освітнього закладу
Кожевникова А.В. - Україна, м. Мелітополь, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, старший викладач кафедри педагогіки і педагогічної майстерності, к. п. н. Специфіка громадянського та патріотичного виховання в освітньому процесі педагогічного університету.
Коробов Є.Т. - Україна, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Актуалізація опорних знань
Коробова О.О. Україна, м. Бердянськ, Бердянська спеціалізована школа №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області, заступник директора з навчально-виховної роботи; вчитель-методист вищої категорії. Формування в учнів ціннісного ставлення до суспільства і держави.
Кравченко Г.О. - Україна, Запоріжжя, ЗОШ №103, вчитель російської мови, літератури та художньої літератури. Громадянське та патріотичне виховання школярів.
Кривилева Е.А. – Украина, г.Бердянск, Бердянский государственный педагогический университет, кандидат педагогических наук, доцент Тенденції розвитку професійно-технічноїосвіти у сучасних соціально-економічних умовах
Кузьменко Ю.В.- Україна, м. Херсон, кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти, доцент кафедри теорії і методики викладання соціально-економічних дисциплін Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. Роль патріотичного виховання при формуванні сучасного громадянина та патріота України.
Курдюмова І.П. Україна, м.Бердянськ, Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №4 Готовність вчителів до інноваційної діяльності в умовах реформуванняосвіти
Лісіцин В.В. - Україна, м. Запоріжжя, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педаг огічної освіти» ЗОР, старший викладач кафедри філософії та суспільно–гуманітарних дисциплін, к. філос. н. Фактор справедливості у визначенні патріотизму та громадянськості.
Лук'янчук Е.А. - Україна, м.Запоріжжя, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, методист обласного науково-методичного центру моніторингових досліджень якості освіти. Виховання ціннісного ставлення до себе як чинник розвитку особистості учнів.
Лупінович С.М. - Україна, м.Запоріжжя, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР,завідувач кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя, Лапшина І.С. - Україна, м.Запоріжжя, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, доцент кафедри менеджменту освіти та психології Створення віртуального інклюзивного середовища для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
Мальований М.М. - Україна, м. Запоріжжя, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР. Мальована Л.І - Україна, м. Запоріжжя, Запорізький ЗНЗ № 100, вчитель української мови. Козацькі традиції – основа формування національно-патріотичної свідомості українського юнацтва.
Міхайлова О.Л. - Україна, м. Запоріжжя, Запорізький колегіум №98, вчитель історії. Громадянська освіта як чинник формування особистості громадянина та патріота України у демократичному суспільстві.
Марченко Л.Ю. – Україна, м.Бердянськ, Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 4 Бердянської міської ради Запорізької області, директор Мотиваційне управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах
Могілевська В. М. – Україна, м.Запоріжжя, КЗ «Запорізький інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, директор науково-методичного центру позашкільної освіти Роздуми щодо передумов зростання конкурентоспроможності позашкільних установ в сільській місцевості
Могілевська В.М.- Україна, м. Запоріжжя, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, керівник центру позашкільної освіти, кандидат соціологічних наук. Громадянська освіта і громадянське виховання особистості школяра в умовах позашкільного закладу.
Мурзалинова А.Ж. - Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, доктор педагогических наук, професор, директор филиала АО «НЦПК «ӨРЛЕУ» «ИПК ПР по СКО»; Ельцова Л.Ф. - Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск начальник отдела методического обеспечения инновационного развития филиала АО «НЦПК «ӨРЛЕУ» «ИПК ПР по СКО» Роль профессионального сообщества вконкурентоспособности учебного заведения и повышении статуса педагога
Мяло П.І. Україна, м. Запоріжжя. Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Запорізької облдержадміністрації, кандидат історичних наук. Роль освіти як одного із чинників інформаційної безпеки держави.
Немченко С.Г. – Украина, г.Бердянск, Бердянский государственный педагогический университет, кандидат педагогических наук, доцент Традиционное и рефлексивное управление:особенности и различия
Охріменко О.М. - Україна м. Запоріжжя, Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 89. Сучасні орієнтири національно-гуманістичного виховання особистості.
Никоненко Н.В. -Україна, м.Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара , доцент кафедри педагогіки та корекційної освіти, кандидат педагогических наук, Сучасні тенденції підготовки конкурентно-спроможнихфахівців у вищій школі
Ніколенко Л.М. – Україна, м.Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, доцент кафедри педагогіки та корекційної освіти, кандидат педагогічних наук До проблеми педагогічного стимулювання професійного зростання вчителів
Нуртаева К. Б., Мунжасарова Г. Ж. - Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск Филиал АО «НЦПК «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области» Формирование исследовательской культурыучителя как фактор обеспеченияконкурентоспособности сельской школы.
Патлах І.М. - Україна, м. Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет, Інститут управління і права, доцент кафедри міжнародного туризму, кандидат політичних наук, доцент. Українська ментальність: політологічний аналіз.
Пашков В.В. - ректор КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, доктор філософських наук, професор; Барліт О.О.- доцент кафедри теорії та методики виховання КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, доктор філософії, доцент; Богомолова Н.М. - співробітник МДЦ «Політика і освіта» КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, магістр державного управління. Соціально-педагогічна проблема буллінгу в освітньому середовищі як одна з основних перепон у розвитку особистості свідомого громадянина України.
Петришин Н.Є. – Україна, м.Житомир, аспірант кафедри філософії, Житомирського Державного університету імені Івана Франка. Проблема ідентичності в енцикліках пап римських.
Позднякова О.Л. - Україна, м. Запоріжжя, комунальний заклад «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради, заступник директора з вищої та професійної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент. Система громадянсько-патріотичного виховання учнів в умовах навчально-реабілітаційного центру.
Попович В.М. - Україна, м. Запоріжжя, Запорізькій національний технічний університет, кафедра соціальної роботи, кандидат філософських наук, доцент. Виховання патріота на засадах духовної освіти.
Приходько Т.П., Іванюк Н.Г. - Україна, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровське вище училище культури Професійна адаптація викладача вищого навчального закладу
Пришляк М.Б. - Україна, м. Львів, аспірант Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. Катехизація як один із способів здійснення екологічного виховання.
Прокопец Е.В. – Україна, г. Мелитополь, Мелитопольская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 7 Мелитопольского городского совета Запорожской области Особенности обеспечения конкурентоспособности учебных заведений сельской местности
Ременюк Д.Д. - Україна, м. Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет, бібліотекар, магістр з соціальної роботи. Формування громадянських цінностей особистості за допомогою феномена освіти.
Сiбіль О.І. Україна, Запоріжжя, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, доцент кафедри теорії та методики виховання, кандидат педагогічних наук, доцент. Громадянська освіта як чинник формування демократичного досвіду школярів.
Свиридова Т.Ю. - Україна, Запорізька область, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель хімії, комплекс «Всесвіт». Павлюк Л.А. - Україна, Запорізька область, соціальний педагог, вчитель української мови та літератури комплекс «Всесвіт». Досвід громадянського виховання у Матвіївському загальноосвітньому навчально-виховному комплексі «Всесвіт» Вільнянської районної ради запорізької області.
Сергєєва Т.А. - Україна, м. Мелітополь, Комунальний заклад «Мелітопольське училище культури» Запорізької обласної ради. Формування особистості громадянина та патріота через навчальні дисципліни народної музичної творчості.
Сергієнко К.А.- Україна, м. Запоріжжя, Класичний приватний університет, доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права, кандидат юридичних наук, доцент. Особливості здійснення процесу патріотичного виховання молоді у вищих навчальних закладах.
Стариковська О.О. - Україна, м. Запоріжжя, КЗ «Обласний центр патріотичного виховання молоді» ЗОР, завідуюча програмно-методичного сектору. Військово-патріотичне виховання молоді в контексті викликів сучасності.
Стефанюк С.К., Україна, м.Харків, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, професор, доктор філософії; Гура С.П. Україна, м.Запоріжжя, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, старший викладач кафедри теорії та методики виховання Шляхи формування громадянської позиції в освітянському просторі та часі.
Супрун Д. М. – Україна, м.Київ, Національна академія внутрішніх справ кандидат психологічних наук доцент кафедри іноземних мов К вопросу разработки и внедрения инновационных технологий в практику обучения иностранным языкам работников овд:цели и содержание
Тищенко О.І. - Україна, м. Запоріжжя, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, доцент кафедри інноваційних освітніх технологій, кандидат педагогічних наук, доцент. Військово-патріотичне виховання школярів в навчальному закладі як складова формування громадянської позиції.
Усенко О.І. - Україна, м. Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет, кафедра соціальної роботи, старший викладач. Самоорганізація громадсько-політичних рухів у соціальних мережах.
Федосенко Е.В. - Россия, г. Санкт-Петербург, Балтийский Гуманитарный Институт, декан Псхологического факультета, заведующая кафедрой общей психологии, кандидат психологических наук, доцент, декан Создание акмеологического пространства профессиональной самореализации субъектов образования как условие конкурентоспособности образовательного учреждения: методологический аспект
Чабан Н.І. - Україна, Херсон, Херсонський державний університет, доцент кафедри мовної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент. Формування громадянської позиції у майбутніх культурологів на заняттях з «української мови (за професійним спрямуванням)».
Чемодурова Ю.М. - Україна, м. Запоріжжя, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР Підвищення психологічної культурисуб’єктів навчально-виховного процесу як напрямок діяльності психологічноїслужби освітньої установи
Чернявская А.П. – Россия, г.Ярославль, Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, профессор кафедры педагогических технологий Индивидуализация обучения в вузе:технологический аспект
Шелепко Г.А. – Україна, м.Умань, Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Уманської міської ради Черкаської області, директор Система управління загальноосвітніми навчальними закладами України: закордонний досвід та шляхи демократизації
Шипіш Л.Я. - Україна, м.Запоріжжя, Запорізький металургійний коледж Запорізької державної інженерної академії викладач суспільних дисциплін. Теоретичні засади формування національної самосвідомості студентської молоді в ЗМК ЗДІА.
Шульга Л.М. - Україна, м.Запоріжжя, Запорізький навчально-виховний комплекс «ОСНОВА», заступник директора, доктор філософії в галузі освіти; Смирнова В.Г. - Україна, м.Запоріжжя, Запорізький навчально-виховний комплекс «ОСНОВА» вчитель. Розвиток системи учнівського самоврядування як основного інструменту реалізації цілей громадянського виховання в ЗНВК «Основа».
Щеголеватых О.Д. - Украина, г. Запорожье, Запорожский лицей №105 ЗГС ЗОИз опыта учителя информатики по созданию условий формирования гражданской позиции учащихся в процессе проектной деятельности
Щеголеватых О.Д. - Украина, г. Запорожье, Запорожский лицей №105 ЗГС ЗО Підготовка вчителів інформатики до проектної діяльності з формування учнів як майбутніх свідомих громадян україни
Яланська С.Ю. - Україна, м. Запоріжжя, гімназія №25 Створення позитивного іміджу навчальногозакладу як чинник його конкурентноспроможності
Ястребова В.Я.. – Україна, м.Запоріжжя, КЗ «ЗОІППО» ЗОР, перший проректор, кандидат педагогічних наук, доцент Управління створенням інноваційного освітнього середовища в загальноосвітньому навчальному закладі
Ястребова В.Я. -– Україна, м.Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Лапшина І.С. - – Україна, м.Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Букреєва С.М. – Україна, м.Енергодар, Науково-методичний центр, Створення інноваційної системи науково-методичної роботи в умовах малого міста

грудень 2014

Контактна інформація: zoippo@gmail.ru
69035 м.Запоріжжя, вул 40 років Радянської України, 57-А
тел. (0612) 346-711, 347-612 укр./рус.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua

© ЗОІППО 2011 р.