Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №1(19):

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
20-27 квітня 2015 року,
м. Запоріжжя

ЗМІСТ

Титульна сторінка

ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ:Актуальні проблеми формування та розвитку професійної компетентності фахівця в системі неперервної освіти

Аксьонова О.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Структура уроку фізичної культури з позиції збереження здоров’я школярів
Андрющенко О.О., науково-дослідна лабораторія «Інноваційні технології розвитку професійної компетентності вчителів у системі післядипломної освіти» КЗ «ЗОІППО» ЗОР. Проблема рефлексії: гносеологічні зв’язки з філософським знанням
Андрущенко О.О., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради (Україна, Запорізька область). Інклюзивна освіта – вимога часу.
Аристова Л.С., Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Миколаїв). Розвиток професійної компетентності учителя музичного мистецтва.
Бабенко Л.І., Червонопільська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів (Україна, Запорізька область). Управлінська діяльність щодо організації атестації педагогічних працівників.
Бабко Т.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Науково-методичний супровід професійного саморозвитку вчителів закладів сільської місцевості.
Баньковська О.Г., Запорізький класичний ліцей (Україна, м. Запоріжжя). Художньо-естетична освіта як фактор формування інтелектуального потенціалу суспільства.
Вайновська М.К., Вільнянська гімназія «Світоч» Вільнянської районної ради Запорізької області (Україна, Запорізька область, м. Вільнянськ). Внутрішньошкільне управління як фактор стимулювання професійно-особистісного зростання вчителя.
Василюк А.В., Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна, м. Київ). Концепції та стратегії неперервної освіти.
Гладкая В.В., Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования» (Республика Беларусь, г. Минск) Компетенция в области проведения углублённого психолого-педагогического обследования детей с особенностями психофизического развития как необходимая составляющая профессиональных компетенций учителя-дефектолога.
Глущенко О.В., Інститут професійно-технічної освіти НАПН України (Україна, м. Київ). Енергоефективність – необхідна складова компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю в умовах сучасності.
Гришина И.В., Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования (г. Санкт-Петербург). Сетевая федеральная стажировочная площадка как инновационная инфраструктура дополнительного профессионального образования руководителей образовательных организаций.
Дмитренко Л.А., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради (Україна, Запорізька область). Методичний супровід роботи опорних навчальних закладів в умовах малого міста.
Єфименко Т.А., Костянтинівський ліцей «Ерудит» (Україна, Запорізька область). Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Костянтинівського ліцею «Ерудит» Мелітопольської районної ради.
Зосименко О.В., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми). Структура готовності майбутніх педагогів до педагогічної діяльності у контексті впливу проектної технології.
Кирилюк М.В., Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського (Україна, м. Полтава). Самоосвітня діяльність вчителя у системі неперервної освіти.
Кожем’якіна І.В., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми). Розвиток післядипломної педагогічної освіти вчителя в контексті неперервної освіти.
Козич І.В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя) Асертивна поведінка – як новоутворення процесу формування конфліктологічної компетентності майбутнього педагога вищої школи.
Коробов Є.Т., Днiпропетровський нацiональний унiверситет імені Олеся Гончара (Україна, м. Дніпропетровськ). Роль логічних операцій у процесах засвоєння інформації.
Корольова Л.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Дидактичні умови стимулювання педагогів початкових класів до формування креативних здібностей у молодших школярів.
Лапшина І.С., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Перспективні напрями освітніх процесів електронного навчального середовища.
Ласкова Н.О., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради (Україна, Запорізька область). Управління інформаційними потоками в умовах функціонування шкільної інформаційної служби.
Лєвіна Н.В., Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області (Україна, м. Запоріжжя). Застосування галузевого рішення "1с"- перспективний напрямок науково-методичного супроводу розвитку інформаційної культури керівника закладу професійно-технічної освіти.
Лук’яненко М.О., Луначарська ЗОШ І-ІІІ ступенів (Україна, Запорізька область). Організація самоосвітньої діяльності педагога.
Лук’янчук Е.Я., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Самоосвітня діяльність педагога як складова професійної компетентності.
Луценко С.М., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми). Розвиток професійної компетентності керівників навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації.
Мазаєва К.В., Херсонська академія неперервної освіти (Україна, м. Херсон). Дистанційна освіта як один із ресурсів професійного розвитку вчителя біології в умовах сільської школи.
Мариновська О.Я., Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Івано-Франківськ). Розвиток професійної компетентності вчителя в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Машкова З.Я., Бердянська загальноосвітня санаторна школа - інтернат І-ІІІ ступенів (Україна, Запорізька область). Модель корекційної роботи з дітьми, які страждають на загальний недорозвиток мовлення, обумовлений затримкою психічного розвитку.
Минка Г.А., Гуляйпільський районний методичний кабінет (Україна, Запорізька область). Педагогічна компетентність та педагогічна майстерність учителя загальноосвітнього навчального закладу.
Миронова Н.О., Міський комунальний заклад культури Дніпропетровська дитяча музична школа № 14 (Україна, м. Дніпропетровськ). До проблеми формування та розвитку професійної компетентності: системно–діяльнісний підхід.
Могілевська В.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Професійна компетентність як основа професійного мислення педагога позашкільного закладу.
Нішенко О.В., Запорізький навчально-реабілітаційний центр «Джерело» (Україна, м. Запоріжжя). Модель професійної компетентності керівника закладу освіти.
Новосела Т.А., Осипенківська загальноосвітня школа (Україна, Запорізька область). Організація внутрішкільного контролю в школі необхідна потреба сучасної освіти.
Норкіна О.В., Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (Україна, м. Черкаси). Проблема розвитку дослідницької компетентності вчителя математики в системі післядипломної освіти.
Останіна Н.С., Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (Україна, Чернігівська область). Творче використання з досвіду організації клубної роботи з учнівською молоддю у процесі розбудови позашкільної системи виховання в Україні.
Павленко Л.І., Успенівська ЗОШ І-ІІ ступенів (Україна, Запорізька область). Управління роботою над науково-методичною проблемою школи.
Павлова С.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Наукове й навчально-методичне забезпечення підготовки вчителів початкових класів до оцінювання предметних компетентностей учнів.
Пальчикова М.М., Сумська гімназія №1 (Україна, м. Суми). Формування когнітивної компетенції майбутніх учителів англійської мови.
Пашкович Т.Ф. Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования (Республика Беларусь, г. Минск). Формирование и развитие исследовательской компетенции педагогов в учреждении образования.
Перцова Н.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Конкурс професійної майстерності як фактор розвитку професійної компетентності.
Платохина Н.А., Абашина Н.А., ФГАОУ ВО «Южный Федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону). Технологии развития профессиональных компетенций будущих педагогов-экспериментаторов.
Покатильська Г.В., Мелітопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25 (Україна, Запорізька область, м. Мелітополь). Формування медіаграмотності як основної складової професійної підготовки вчителя мистецтва.
Покроєва Л.Д., Армейська Л.В. Харківська академія неперервної освіти (Україна, м. Харків). Розвиток професійної компетентності вчителів малокомплектних шкіл в системі післядипломної освіти.
Придчіна А.І., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради (Україна, Запорізька область, м. Енергодар). Підсумки проведення міського та участі у обласному етапах всеукраїнських предметних олімпіад у 2013-2014 навчальному році.
Приходько Т.П., Іванюк Н.Г., Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровське вище училище фізичної культури (Україна, м. Дніпропетровськ). Комунікативна компетентність майбутнього педагога фізичного виховання як педагогічна проблема.
Романюк Л.В., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради (Україна, Запорізька область, м. Енергодар). Модель науково-методичного супроводу інноваційних процесів в освітній системі міста Енергодара Запорізької області.
Савіч І.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Робота з обдарованими та здібними учнями як один із шляхів підвищення екологічної компетентності вчителів природничих дисциплін.
Самойлова І.А., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради (Україна, м. Енергодар). Запровадження дистанційної форми підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів в умовах малого міста.
Сейсенбаєва О.А., Гурова С.Г., Матвієнко В.А., Міщенко Н.В. Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7 І-ІІ ступенів (Україна, м. Запоріжжя). Особливості розвитку професійної готовності педагогів до інноваційної діяльності у просторі санаторної школи-інтернату.
Середа Т.І., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради (Україна, Запорізька область, м. Енергодар). Науково-методичний супровід інноваційних процесів у дошкільних навчальних закладах в умовах малого міста.
Сидоренко Н.В., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми). Інноваційна культура в системі інноваційної діяльності вчителя.
Сіднєва Ж.К., Національний університет харчових технологій (Україна, м. Київ). Професійні компетенції педагога як основа інноваційних освітніх технологій.
Слесик К.М., Харківська академія неперервної освіти (Україна, м. Харків). Дитиноцентричний підхід до розв’язання проблеми навчання обдарованих дітей у контексті неперервної педагогічної освіти.
Смоляк В.М. Запорізький педагогічний коледж (Україна, м. Запоріжжя). Шляхи стимулювання до професійного самовиявлення майбутніх учителів з початкової освіти.
Сорока О.В., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (Україна, м. Тернопіль). Спецкурси у системі підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій.
Сурикова О.В., Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования» (Республика Беларусь, г. Минск). Рефлексивный анализ педагогической деятельности как фактор развития профессиональной компетентности учителя.
Тандура Г.О., Запорізький навчально-виховний комплекс № 19 (Україна, м. Запоріжжя). Формування соціально-обдарованого учня як форма реалізації особистісно-орієнтованого підходу організації навчального процесу.
Хайруддинов М.А., Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского (Украина, г. Николаев). Формирование поликультурной профессионально-педагогической компетенции учителя в системе последипломного педагогического образования.
Халецька Л.Л., Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського (Україна, м. Полтава). Роль культурного середовища в розвитку загальнокультурної компетентності вчителів мистецьких дисциплін.
Холод М.В., Запорізький районний методичний кабінет комунального закладу «Освітньо-аналітичний центр» Запорізької районної ради (Україна, м. Запоріжжя). Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогів закладів освіти сільської місцевості в умовах модернізації освітнього простору.
Холодуліна Н.І., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради (Україна, Запорізька область, м. Енергодар). Бібліотечний урок. Яким йому бути?
Хоменко В.Г., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Визначення змісту дуальних організаційних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю.
Хорошун Н.В., Малокатеринівський навчально-виховний комплекс «Мрія» (Україна, Запорізька область). Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи в гімназії.
Худенкова І.Г., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради (Україна, Запорізька область). Управління якістю виховної роботи на основі моніторингових досліджень в умовах малого міста.
Цимбалюк І.М., Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Рівне). Методологічні аспекти конструювання змісту освіти у курсовому підвищенні кваліфікації.
Цимбалюк І.М., Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Рівне). Концептуальні засади розвитку системи неперервної, випереджувальної післядипломної педагогічної освіти.
Шевченко О.А., Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Миколаїв). Підвищення ефективності системи наставництва для забезпечення успішного професійного розвитку молодого вчителя.
Шелемаха А.В., Комунальний заклад «Дитячий центр» Михайлівської райради Запорізької області (Україна, Запорізька область) Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Комунального закладу «Дитячий центр» Михайлівської райради Запорізької області».
Ященко І.С., Державний навчальний заклад «Запорізький професійний металургійний ліцей» (Україна, м. Запоріжжя). Науково-методичні основи розвитку «нового» професійного мислення педагога в умовах впровадження дуальної системи навчання.

ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ: Соціально-психологічні аспекти освітнього менеджменту: досвід, актуальні проблеми, перспективи, пошуки

Арпентьева М.Р., Калужский государственный университет (г. Калуга). Социально-психологическое консультирование как межличностное взаимодействие.
Афанасьєва Т.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Ігрова технологія як засіб професійного розвитку педагогів.
Бєлікова Ю.А., Донецький національний університет (Україна, м. Вінниця). Цілісність педагогічного забезпечення професійного саморозвитку майбутнього майстра виробничого навчання як філософська та психолого-педагогічна проблема.
Біюн О.В., Інформаційно-аналітичний методичний центр ДОНМС ЗМР; Андрієнко А.В., Запорізький навчально-виховний комплекс № 77 (Україна, м. Запоріжжя). Професійні особливості менеджменту психологічної служби міста Запоріжжя.
Бутенко І.Г., Миколаївська загальноосвітня школа (Україна, Запорізька область). Проектна діяльність як технологія розвитку та самореалізації особистості.
Бычков А.В., Российская таможенная академия (г. Москва). Конфликтная компетентность руководителя как основной метод разрешения конфликтов в процессе государственной службы в таможенных подразделениях.
Волков В.Н., Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования (г. Санкт-Петербург). К вопросу о формировании модели управления школой в изменяющихся внешних условиях.
Глінська Т.В., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради (Україна, Запорізька область, м. Енергодар). Вивчення мотивації вибору професії з метою підготовки до свідомого професійного самовизначення.
Гома В.В., Карло-Марксівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (Україна, Запорізька область). Управління процесом професійного розвитку вчителів.
Гура Т.Є., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Інтегративно-миследіяльнісний підхід до розуміння сутності професійного мислення педагога.
Донченко І.А., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Психологічні основи професійної діяльності керівника.
Дробышев А.Г., Общественное объединение «Школа отцов» (Казахстан, г. Петропавловск). Психосоматические проявления у школьников в условиях стресса.
Застело А.О., Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). Проблема дистанційної взаємодії в освітньому процесі.
Іщук О.В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Психологічні проблеми феномену організаційної культури освітніх закладів.
Кемська Т.О., Бердянський економіко-гуманітарний коледж (Україна, Запорізька область, м. Бердянськ). Формування мотивації до навчання учнів ПТНЗ.
Кравченко В.В., Андріївська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів (Україна, Запорізька область). Управлінське супроводження щодо системи роботи із здібними та талановитими дітьми.
Макаренко Д.С., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Використання метафоричних асоціативних карт в діяльності практичного психолога при роботі з травмою.
Мустафина А.С., Батырбаева Н.К., Филиал АО «Национальный центр повышения квалификации «?рлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Повышение рефлексивности педагогов в условиях повышения квалификации.
Обухова Н.О., Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» (Україна, м. Запоріжжя). Соціальний супровід та адаптація сімей з особливими потребами та дітей-інвалідів вимушених переселенців в нових умовах.
Павленко Т.М., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради (Україна, Запорізька область, м. Енергодар). Психолого-методичне забезпечення організації роботи з проблемними дітьми у навчальному закладі.
Панкратова О.Л., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Використання методів тілесно-орієнтованої терапії як засіб розвитку саморегуляції особистості у кризових умовах.
Парапанова Л.В., Інзівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (Україна, Запорізька область). Формування сприятливих умов мікроклімату загальноосвітнього навчального закладу.
Сироватко О.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Психологічна допомога дітям та підліткам у травматичних ситуаціях.
Титаренко О.І., Мелітопольський міжшкільний навчально-виробничий комбінат (Україна, Запорізька область, м. Мелітополь). Кризова інтервентна допомога в освіті.
Тушина О.Є., Новобогданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (Україна, Запорізька область). Проблеми первинної психопрофілактики ПТСР та формування стресостійкості у дітей та підлітків.
Чемодурова Ю.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Психологічний супровід професійного розвитку практичних психологів у системі післядипломної освіти.
Шевченко Н.Ф., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Професійна свідомість вчителя: психологічний та педагогічний аспекти

ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ:Освіта дорослих суб’єктів освітнього простору: проблеми і перспективи

Бабкова Е.А., Запорожский областной институт последипломного педагогического образования (Украина, г. Запорожье). Интерактивное обучение в процессе формирования готовности учителей естественнонаучных специальностей к оценочной деятельности в системе непрерывного образования.
Байєр О.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Сучасні форми організації психолого-педагогічної просвіти дорослих суб’єктів освітнього простору дошкільного навчального закладу: «відео-семінар».
Батліна Л.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Методологія дошкільної освіти як першої ланки неперервної освіти дорослих.
Гавриш Н.В. Інститут проблем виховання НАПН України (Україна, м. Київ). Проблема наступності між дошкільною та початковою ланками освіти у змісті підготовки майбутніх вихователів
Дорошенко З.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Організація методичної роботи з педагогами дошкільних навчальних закладів на мережевій основі: використання Інтернет-технологій.
Жадан Р.П., Григоренко Г.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Безперервна фінансова освіта та її складові.
Жирок М.М., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (Україна, м. Київ). Групове навчання, як запорука підвищення ефективності прийняття рішень лікарів при дистанційній взаємодії.
Зінченко О.С., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми). Психологічні особливості інтеграції осіб літнього віку до освітнього простору.
Карабанов Є.О., Конох А.П., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Фізична підготовка інженерів-механіків засобами гирьового спорту.
Каплуновська О.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Педагогічне консультування як сучасна форма неперервної освіти педагогів.
Клюніна Н.В., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (Україна, м. Суми). Interaction – the way to solve problems in communication.
Ковбасюк Т.Л., Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Рівне). Підвищення кваліфікації та професійного розвитку як складові неперервної педагогічної освіти.
Косигіна О.В., Житомирський інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Житомир). Філософсько-педагогічні засади освіти впродовж життя.
Максимов О.С., Яценко О.В., Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Про поняття ужиткової хімії в шкільному курсі «основи здоров’я».
Матковська М., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми). Проблеми ефективності післядипломної педагогічної освіти як складової неперервної освіти.
Метілка Д.В., Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр (Україна, м. Запоріжжя). Використання засадничих принципів освітньої програми «Філософія для дітей» в контексті інноваційних форм навчання дорослих.
Михайлова Л.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток професіоналізму педагогів щодо реалізації принципу дитиноцентризму у вирішенні завдань сучасної освіти.
Мосол Н.О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Психологічні засади ефективного навчання дорослих: практичні аспекти.
Мурзіна О.А., Запорізький державний медичний університет (Україна, м. Запоріжжя). Психологічний аспект проблеми ціннісних орієнтацій.
Науменко М.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Формування ключової компетенції здатності навчання впродовж життя в шкільному віці.
Нуртаева К.Б., Филиал АО «НЦПК «?рлеу» ИПК ПР по СКО» (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Об условиях эффективности обучения взрослых.
Попкова Е.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Організація профорієнтаційної роботи в сучасних умовах: андраґогічний аспект.
Присяжнюк Ю.С., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Аналіз сучасних проблем створення моделі гуманізації освітнього процесу ЗНЗ на засадах андрагогіки.
Приходько В.Н., Запорожский областной институт последипломного педагогического образования (Украина, г. Запорожье). Непрерывное образование взрослых в условиях глобализации: основные характеристики и понятия.
Пурмале Р., Рижская академия педагогики и управления образованием (Латвийская республика, г. Рига). Развитие профессиональной рефлексии в процессе практики у студентов педагогических специальностей.
Роменкова В.А., Рижская академия педагогики и управления образованием (Латвийская республика, г. Рига). Индивидуальный подход к ребенку в педагогической практике студентов: перспективы раздельного образования.
Самсонова О.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Педагогічний професіоналізм вихователя дошкільного навчального закладу в контексті історії вітчизняної думки.
Стеценко І., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки (Україна, м. Київ). Тематичний виклад інформації для дошкільників та учнів молодших класів за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій.
Стеценко І., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки (Україна, м. Київ). Використання інтернет-ресурсів для неперервної освіти вихователів та вчителів початкових класів.
Філь О.В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Проблеми та перспективи оцінювання студентами якості викладання у вищих навчальних закладах.
Чхайло Л.М., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми). Андрагогіка: особливості і проблеми навчання дорослих.
Шульга Л.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Підготовка вихователів ДНЗ в системі підвищення кваліфікації до реалізації завдань художньо-естетичного розвитку дошкільників під час ознайомлення з творами живопису.

травень 2015

Контактна інформація: zoippo@gmail.ru
69035 м.Запоріжжя, вул 40 років Радянської України, 57-А
тел. (0612) 346-711, 347-612 укр./рус.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua

© ЗОІППО 2011 р.