Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №2(20):

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
20-27 квітня 2015 року,
м. Запоріжжя

ЗМІСТ

Титульна сторінка

ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ:Філософія, мова, культура у контексті неперервної освіти

Александров В.М., Александрова О.Ф., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Нові стандарти оволодіння іноземними мовами в умовах неперервної освіти.
Бабенко І.Д., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Запорізької міської ради, Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Мовний фактор в аспекті неперервної освіти.
Барыш Т.В., Запорожский классический лицей (Украина, г. Запорожье). Социокультурный аспект изучения языковых единиц русского языка в контексте непрерывного образования.
Башманівська Л.А., Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна, м. Житомир). Розвиток професійної компетентності вчителя-словесника сільської школи.
Голуб Н.Б., Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України (Україна, м. Київ). Особливості діяльнісного підходу у процесі навчання української мови в основній школі.
Загороднова В.Ф., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, Запорізька область, м. Бердянськ). Теоретико-методологічна основа полікультурної освіти.
Колпакова Е.В., Запорожская гимназия №71 с углубленным изучением иностранного языка (Украина, г. Запорожье). Язык и культура общения формирование речевой личности учащихся.
Корицька Г.Р., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Формування ІК-компетентності вчителя української мови та літератури в системі ППО.
Король Д.В., Веселівська районна різнопрофільна гімназія (Україна, Запорізька обл., смт Веселе). Обґрунтування ідеї освіти протягом життя в концепції Пола Ленгранда.
Курінна А.Ф., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Інтерактивні технології у розвитку комунікативної культури викладача як складової його професійної культури.
Лісіцин В.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Питання неперервної освіти у визначенні справедливоцентризму.
Никоненко Н.В., Шалько О.П., Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара (Україна, м. Дніпропетровськ). Критерії відбору англомовних текстів для навчання читанню студентів ВНЗ.
Пашков В.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Освіта як безперервний процес в умовах глобалізації.
Подмазін С.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Освіта в контексті еволюції світоглядних епох.
Путій Т.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Вікі-репозитарій як основа науково-методичного та інформаційного супроводу професійної підготовки вчителя-мовника.
Романенко С.М., ФАО «НЦПК «?рлеу» «ИПКПР по СКО» (Казахстан, г. Петропавловск). Читательская конференция в аспекте непрерывного образования (на материале романа Даниила Гранина «Мой лейтенант»).
Романич Н.В., відділ освіти Маловисківської районної державної адміністрації Кіровоградської області (Україна, Кіровоградська обл., м. Мала Виска). Ключові аспекти зростання вчителя-словесника.
Савонова Г.І., Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Луганськ). Творчість як духовна сутність неперервної освіти у контексті філософії М.О. Бердяєва.
Сагуйченко В.В., Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Дніпропетровськ). Філософсько-антропологічне обґрунтування освіти дорослих.
Систеров В.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Актуальність ідей самоактуацізації Абрахама Маслоу в умовах нової соціальної реальності.
Скрипець А.Є., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 (Україна, Запорізька обл., м. Бердянськ). Саморозвиток особистості в соціокультурному аспекті неперервної освіти.
Спиця Н.В., Запорізький державний медичний університет (Україна, м. Запоріжжя). Формування креативного мислення суб`єктів медичної освіти.
Утюж І.Г., Запорізький державний медичний університет (Україна, м. Запоріжжя). Ідея безперервності процесу освіти.
24. Химич Н. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Україна, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький). Духовні засади професійної діяльності педагога
Чубань Т.В., Левченко Т.М., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Україна, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький). Вивчення дієслів недоконаного виду у процесі мовної підготовки студентів факультетів післядипломної педагогічної освіти.
Шиліна Г.А., Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 з російською мовою навчання (Україна, Запорізька обл., м. Мелітополь). Організація класно-дистанційної форми навчання на уроках української мови у середній школі.

ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ: Громадянська освіта та патріотичне виховання: історія, стан, перспективи розвитку

Арабаджиєв Д.Ю., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Моніторинг громадянської ідентичності та компетентності родових суб’єктів освітнього простору регіону як детермінанта становлення громадянської та політичної соціалізації.
Армаш Н.О., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Зв’язок людини і держави як основа публічної служби.
Бедюх Л.В., Веселівська районна різнопрофільна гімназія (Україна, Запорізька область) Досвід громадянського та патріотичного виховання у загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах.
Бекдамирова Л.З., Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). Громадянська освіта та патріотичне виховання у школі.
Белименко В.А., Приморська спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів. (Україна, м. Запоріжжя). Досвід громадянського та патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.
Бикова Т.Б., Запорізький педагогічний коледж (Україна, м. Запоріжжя). З досвіду патріотичного виховання студентської молоді Запорізького педагогічного коледжу.
Богомолова Н.М., Мальований М.М., Пашков В.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Правові засади формування громадянської ідентичності учасників навчально-виховного процесу у полікультурному регіоні.
Болкова З.В., Запорізький загальноосвітній навчальний комплекс №19. (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток громадських якостей учнів в рамках дитячо-юнацької організації «Республіка Мрія».
Боровик Ю.А., Запорізький коледж радіоелектроніки (Україна, м. Запоріжжя). Досвід впровадження громадянської освіти у виховний процес Запорізького коледжу радіоелектроніки.
Бредун І.О., Вільнянська гімназія «Світоч» (Україна, Запорізька область). Система громадянської освіти у Вільнянській гімназії «Світоч» (постерна доповідь). Виховний проект «З Україною в серці».
Вєнцева Н.О., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Практична складова як засіб громадянського виховання в системі професійної підготовки студента-історика в Україні в 1917-1920 рр.
Воєвода Н.О., Соколівський НВК Вільнянського району (Україна, Запорізька область). Досвід громадянського та патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.
Воронін Ю.Г., Пологівський колегіум №1 (Україна, Запорізька область). Виховання патріотичних почуттів учнів.
Голдобіна К.Б., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Патріотичне виховання школярів засобами позашкільної освіти: від теорії до практики.
Голованова Т.П., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Теоретичні та практичні аспекти патріотичного виховання студентів.
Головченко О.М., Бердянська загальноосвітня школа №1 ради (Україна, м. Бердянськ). Досвід громадянського та патріотичного виховання Бердянської загальноосвітньої школи №1.
Голубєва Н.І., Запорізький обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник» (Україна, м. Запоріжжя). Реалізація патріотичного виховання через навчальний процес на прикладі ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Гончаренко О.М., Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр (Україна, м. Запоріжжя). Формування особистості громадянина та патріота України в навчальних закладах.
Горпинич Л.О., Гуляйпільский районний центр дитячої та юнацької творчості (Україна, м. Запоріжжя). Патріотичне виховання у позашкільному навчальному закладі.
Горшкова О.Г., Заруба С.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Сутність громадянського виховання сучасної молоді.
Гура С.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Портал «ЗапоВікі» як допомога в професійному зростанні та творчій самореалізації педагогів з основ християнської культури.
Дашковська О.А. Василівський Центр дитячої та юнацької творчості і туризму (Україна, Запорізька область). Патріотичне виховання як напрямок роботи центру дитячої та юнацької творчості і туризму.
Демиденко С.В., Центр дитячої та юнацької творчості імені В. Гнаровської (Україна, Запорізька область, м. Вільнянськ). Дієва система громадянського та національно-патріотичного виховання засобами театрального мистецтва (з досвіду роботи народного художнього колективу театр-студії «Бемс»).
Дємєхіна О.І., Клуб юних моряків «Екватор» з флотилією (Україна, м. Енергодар). Досвід громадянського та патріотичного виховання в клубі юних моряків «Екватор» з флотилією м. Енергодар.
Ельцова Л.Ф., Филиал АО «НЦПК «?рлеу» Институт повышения квалификации по Северо-Казахстанской области» (Казахстан, г. Петропавловск). Воспитание гражданина-патриота на местном краеведческом материале.
Житник О.І., Михайлівська загальноосвітня школа № 3 (Україна, Запорізька область). Музей Віктора Гнідого як осередок патріотичного виховання Михайлівської школи №3.
Жойд О.В., Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). Курс історії України в сучасних школах як фактор формування національної свідомості учнів
Жукова Л.Й., Центр творчості дітей та юнацтва Жовтневого району (Україна, м. Запоріжжя). Центр творчості дітей та юнацтва як острів виховання та формування громадянина України.
Замотай К.В., Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). Проблема громадянсько-патріотичного виховання школярів.
Зоря Ю.М., Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (Україна, м. Черкаси). Патріотичне виховання учнівської молоді: сутність і структура.
Інденко Т.В., Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (Україна, м. Запоріжжя). Виховний потенціал позашкільних еколого-натуралістичних закладів у становленні сучасного громадянина.
Каменєва Т.В., КЗ «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Досвід громадянського виховання в загальноосвітніх навчальних закладах.
Корицький В.Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Патріотичне виховання школярів.
Костікова Н.В., Коваленко І.І., Центру туристське-краєзнавчої творчості учнівської молоді (Україна, м. Мелітополь). Практичні аспекти досвіду громадянсько-патріотичного виховання в позашкільному навчальному закладі.
Кулик Л.І., Запорізький центр козацького військово-патріотичного виховання «Школа Джур» (Україна, м. Запоріжжя). Громадянське та військово-патріотичне виховання в системі роботи запорізького центру козацького військово-патріотичного виховання «Школа ДЖУР».
Кулініч О.П., Запорізька спеціалізована школа № 40 з поглибленим вивченням англійської мови (Україна, м. Запоріжжя). Виховання громадянськості як інтегрованої якості особистості в умовах діяльності шкільного євро клубу.
Курманська В.А., Мала академія наук учнівської молоді (Україна, м. Мелітополь). Формування активної громадянської та патріотичної позиції учнівської молоді у позашкільному навчальному закладі.
Лопатюк К.В., Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 (Україна, м. Мелітополь). Національно-патріотичне виховання особистості в сучасних умовах (з досвіду роботи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 Мелітопольської міської ради Запорізької області).
Лукашенко І.М., Курносенко О.В., Бабенко С.Б., Центр естетичного виховання Хортицького району (Україна, м. Запоріжжя). Місце громадянської освіти у програмах розвитку центру естетичного виховання Хортицького району.
Любомирський К.В., Центр творчості дітей та юнацтва Жовтневого району (Україна, м. Запоріжжя). Формування громадянина і патріота в умовах малої батьківщини.
Мазакова О.А., Запорізький колегіум «Елінт» (Україна, м. Запоріжжя). Запорізький колегіум «Елінт» - інноваційний навчально-виховний простір для формування свідомого громадянина-патріота.
Мартинов М.П., Барліт А.Ю., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Безпека освітнього середовища як необхідна умова реалізації права на освіту.
Мартинов М.П., Барліт А.Ю., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Конституційне право громадянина України на освіту.
Мелихова О.Ю., Барліт А.Ю., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Актуальність вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне право України» в ВНЗ.
Могілевська В.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Предметно-розвивальне середовище позашкільного закладу як осередок громадянсько-патріотичного виховання дітей.
Мудрик І.М., Тарасівська ЗОШ (Україна, Запорізька область). Національно-патріотичне виховання школярів: з досвіду роботи Тарасівської школи.
Мяло П.І., Управління міжнаціональних відносин та релігій Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації; Мальований М.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Держава. Церква. Патріотизм.
Назаренко Г.А., Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (Україна, м. Черкаси). Формування готовності до взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування у ході дослідно-експериментальної роботи з виховання культури демократизму особистості старшокласника.
Нечипоренко В.В., Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр (Україна, м. Запоріжжя). Неперервне громадянсько-патріотичне виховання дітей та молоді в умовах навчально-реабілітаційного центру.
Орлова О.Г., Центр дитячої та юнацької творчості ім. В. Гнаровської (Україна, Запорізька область, м. Вільнянськ). Система громадянсько-патріотичного виховання у позашкільному закладі.
Осіна О.М., Станція юних техніків Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Цінності, звичаї та традиції українського народу як основа громадянського виховання в гуртках і студіях прикладної творчості.
Палійчук О.В., Національний заповідник «Хортиця», ДНЗ №55. (Україна, м. Запоріжжя). Патріотичне виховання засобами музейної педагогіки на гурткових заняттях в дошкільному закладі.
Паскевич Г.В., ЗБЛ «Перспектива» (Україна, м. Запоріжжя). Досвід громадянського та патріотичного виховання учнів ЗБЛ «Перспектива».
Пєтков С.В., Запорізька обласна організація вчених (Україна, м. Запоріжжя). Громадяни та громадські організації як основні суб’єкти виборчого процесу в Україні.
Пітерська І.В., Запорізька ЗОШ № 20 екологічного профілю (Україна, м. Запоріжжя). Екологічне виховання як складова громадянського та патріотичного виховання учнів.
Політанська Т.А., Володимирівський навчально-виховний комплекс «школа I-III ступенів» гімназія «Успіх» (Україна, Запорізька область). Громадянське виховання - чинник формування особистості.
Сібіль О.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Виховання громадянської позиції учнів в умовах школи відкритої освіти.
Соболенко Ю.П., Запорізький навчально-виховний комплекс №67 Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Музейна педагогіка як засіб формування свідомого громадянина.
Стефанюк С.К., Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковориди (Україна, м. Харків); Гура С.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Батько й матір в національній ментальності – визначальні фактори презентації громадянської активності людини в майбутньому.
Супруненко А.Г., Вільнянська гімназія «Світоч» (Україна, Запорізька область, м. Вільнянськ). Громадянське виховання школярів на уроках історії в загальноосвітній школі.
Сушко М.В., Будинок дитячої та юнацької творчості Якимівської районної ради (Україна, Запорізька область). Формування етнонаціональної свідомості на заняттях гуртка.
Тимченко Т.Ю., Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). Досвід громадянського та патріотичного виховання у загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах.
Твердохліб О.Д., Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). Досвід патріотичного виховання у позашкільних навчальних закладах.
Тюріна Н.П., Комунальний заклад «Будинок дитячої творчості» Кам’янсько-Дніпровської районної ради (Україна, Запорізька область). Система роботи з громадянського та патріотичного виховання в краєзнавчих та правознавчих гуртках позашкільного навчального закладу.
Уткіна С.В. Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). Громадянська освіта як чинник формування особистості громадянина та патріота України у демократичному суспільстві.
Федоренко О.М., Мелітопольська гімназія № 9 (Україна, м. Мелітополь). Вплив «Школи джур» на рівень національної свідомості учнів.
Хайруліна О.С., Запорізький навчально-виховний комплекс №109 (Україна, м. Запоріжжя). Запропонуймо дітям жити, а не грати у життя.
Харіна О.І., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Формування морально-естетичних ідеалів школярів на уроках позакласного читання.
Хіжняк Ю.М., Центр творчості дітей та юнацтва Жовтневого району (Україна, м. Запоріжжя). Формування особистісної позиції в громадянському суспільстві у вихованців гуртка «Лідер».
Чепель Р.В., Чапаєвський НВК Пологівського району (Україна, Запорізька область). Досвід громадянського та патріотичного виховання у Чапаєвському НВК.
Чернова О.В., Приморський районний центр дитячої та юнацької творчості (Україна, Запорізька область). Місія педагогів – виховувати патріотів.
Шаповал В.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Застосування методу проектів, як один із аспектів патріотичного виховання школярів.
Шелегеда В.І., КЗ «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Основні напрями патріотичного виховання учнів у позашкільних навчальних закладах.
Шеховцова Л.І., Барліт А.Ю., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Кримінальна відповідальність як одна із гарантій дотримання права на освіту.
Шкарупило Д.Ю., Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). Громадянська освіта як чинник формування особистості громадянина та патріота України у демократичному суспільстві.
Шконда М.А., Стариковська О.О., Обласний центр патріотичного виховання молоді (Україна, м. Запоріжжя). Організація та проведення уроків мужності щодо вшанування учасників АТО на сході України.
Шолойко Т.О., Бердянська загальноосвітня школа № 20 (Україна, м. Бердянськ). Досвід громадянського та патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.
Barlit O.O., ZOIPPO, Barlit A.Y., ZNU (Ukraine, Zaporizhzhya). The problem of bullying in educational environment as one of the main obstacles of the educational system in personal development of a conscious Ukrainian citizen.

травень 2015

Контактна інформація: zoippo@gmail.ru
69035 м.Запоріжжя, вул 40 років Радянської України, 57-А
тел. (0612) 346-711, 347-612 укр./рус.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2011 р.