Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №3(21):

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
20-27 квітня 2015 року,
м. Запоріжжя

ЗМІСТ

Титульна сторінка

ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ:Дидактика ХХІ ст.: наступність та інноваційність

Андреєв А.М., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя); Гугля О.Г., Пологівська гімназія «Основа» (Україна, м. Пологи); Павленко А.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Гімназія як осередок розвитку обдарованості учнів загальноосвітніх навчальних закладів сільського освітнього округу
Божко О.П., Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Миколаїв). Текстотвірні вміння й навички як основа формування текстотвірної компетентності учнів.
Букреєва С.М., Романюк Л.В, Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради (Україна, м. Енергодар). Науково-методичний супровід інноваційних процесів в освітній системі малого міста за результатами науково-дослідницької та експериментальної роботи.
Васильченко Л.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Сучасні підходи до навчання як умова досягнення нової якості освіти.
Гашенко І.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Теоретико-медологічні основи професійної майстерності педагога в умовах неперервної освіти (тези)
Гльоза Н.О., Кушугумський навчально-виховний комплекс«школа І-Ш ступенів - гімназія «Інтелект» (Україна, Запорізька область, смт. Кушугум). Розвиток професійної компетентності вчителя математики сільської школи в умовах дистанційної освіти.
Гузенков С.Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). До питання про діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти у виставковому русі.
Давиденко О.В., Енергодарська загальноосвітня школа №2 (Україна, м. Енергодар). Організація процесу навчання хімії з використанням соціальних мереж та електронного контенту.
Дехтяренко С.Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя); Жандарова Л.Б., Токмацька спеціалізована загальноосвітня школа № 2; Скворцова Л.О., Токмацька загальноосвітня школа № 5 (Україна, Запорізька область, м. Токмак). Інноваційна діяльність та самоосвіта вчителя.
Дехтяренко С.Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Корж О.П., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Необхідність розробки освітнього курикулуму з природознавства.
Дрозд А.І., Єфанова Ю.В., Мороз С.В., Чугуєнко С.В., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №90 «Волошка» Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток лінгвориторичних здібностей у дітей дошкільного віку як проблемна тема педагогічних працівників творчої групи ДНЗ.
Завгородній М.П., Омельянчик Л.О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Підвищення ефективності підготовки учнів до ЗНО з хімії при використанні комп’ютерних програм.
Калянова Н.С. Запорізька загальноосвітня школа № 41 (Україна, м. Запоріжжя). Формування громадянської освіти на уроках суспільних дисциплін.
Кочергіна С.В., Запорізька гімназія № 6 (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток життєвих компетенцій на засадах упровадження інформаційно-комп‘ютерних технологій в позакласній роботі класного керівника.
Крамаренко Н.В., Склярова І.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Умови формування вмінь конструювання систем задач вчителів математики і фізики в системі післядипломної педагогічної освіти.
Кривоший О.П., Інформаційно-аналітична агенція “Кріаііе” (Україна, Київ-Запоріжжя). Гендерна історія в сучасній українській школі: коротка презентація феміноорієнтованого навчального курсу за вибором «Жінка в історії козацького Запоріжжя».
Лісіна Л.О., Сидоренко Л.С., Булаткіна М.О., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Підготовка вчителів початкових класів до формування пізнавальної активності учнів: теоретичний аспект.
Мороз К.І., Бердянська загальноосвітня школа № 4 (Україна, м. Бердянськ). Формування готовності вчителя математики до інноваційної діяльності як форми неперервної освіти.
Муртазієв Е.Г., Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б.Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Спецкурс «Математика – як частина культури цивілізацій» як системне ядро культурно – історичної підготовки в педагогічному університеті.
Нішенко О.В., КЗ «Запорізький навчально-реабілітаційний центр «Джерело» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Соціальна адекватність та цивілізаційна компетентність – основа продуктивного навчання та сучасний вимір досягнення загальноосвітнього стандарту випускника школи-інтернату.
Овсяннікова В.В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Особливості готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності в школі.
Павленко А.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Європейські рамкові установки і ключові компетенції у неперервній освіті: компетентісний підхід і технології його реалізації.
Павленко Л.А., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Творчість педагога - умова формування його професійної компетентності.
Патрушева І.А., Запорізький колегіум «Елінт» (Україна, м. Запоріжжя). Університет «Учитель XXI ст.» - інноваційна діяльність педагогів Запорізького колегіуму «Елінт».
Пелипенко C.I., Енергодарська загальноосвітня школа І– ІІІ ступенів № 2 (Україна, м. Енергодар). Педагогічні можливості використання мережених сервісів WEB 2.0 на уроках української мови та літератури.
Перетятько В.В., Ткачук О.В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів як складова професійної підготовки вчителя хімії.
Петрик О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Удосконалення уроку української мови в початковій школі в контексті компетентнісного підходу.
Потоцька О.А., Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 (Україна, м. Запоріжжя). Інформаційно-комунікаційні технології як засоби реалізації ідей особистісно орієнтованого навчання хімії у класах гуманітарного профілю.
Предик А.А., Цала Х.П., Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича (Україна, м. Чернівці). Роль наочних посібників на уроках природознавства в початкових класах.
Роман Л.С., Енергодарський НВК «Загальноосвітній навчальний заклад – міжшкільний навчально-виробничий комбінат» (Україна, м. Енергодар). Відпрацювання технології допрофесійного та профільного навчання за технологічним напрямом на базі ЕНВК «ЗНЗ ІІ-ІІІ ступенів – МНВК» та загальноосвітніх навчальних закладів в умовах малого міста.
Сирцова (Кутик) О.М., Жадан Р.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Формування готовності вчителя до інноваційної та самоосвітньої діяльності в умовах трансформації українського суспільства.
Слижук О.А., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Особливості формування комунікативної компетентності в сучасній літературній освіті України.
Сударева Г.Ф., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми). Педагогічне проектування як сучасна форма інноваційної діяльності педагогів закладу освіти.
Таран Н. М., Новомиколаївська спеціалізована ЗОШ № І Новомиколаївського району (Україна, Запорізька область, смт. Новомиколаївка). Практичне втілення принципів фахового навчання майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін до інноваційної діяльності
Терещенко С.В., Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Використання вчителем інноваційних технологій у викладанні інтегративних уроків музичного мистецтва.
Терещенко С.В., Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Інноваційна діяльність, як запорука самореалізації учителя музичного мистецтва.
Тищенко О.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Умови впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі.
Ясінська Н.В., Енергодарський НВК І-ІІІ ступенів № 5 (Україна, м. Енергодар). Формування освітнього середовища як фактору професійного самовизначення учнів хіміко-технологічного профілю.

ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ: Інформатика та інформаційні технології у неперервній освіті

Адамович І.В., Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Житомир). Підтримка інформаційно-комунікаційного середовища ЗНЗ з використанням програм вільного користування.
Бєльчев П.В., Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Самостійна робота магістрів математики з сучасними медійними об’єктами.
Бєсова О.Г., Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів математики засобами медіаосвітніх технологій.
Білий О.В., Новомиколаївський міжшкільний навчально-виробничий комбінат (Україна, Запорізька обл.). Особливості впровадження вільного та безкоштовного програмного забезпечення у навчальний процес.
Борхович С.Н., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Использование Интернет-технологий в изучении духовно-нравственных дисциплин.
Гутарук Н.В., Комунальний заклад «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум» (Україна, м. Запоріжжя). Квест-технологія в процесі роботи з обдарованими дітьми.
Добрева А.І., науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради (Україна, м. Енергодар). Робота міської творчої групи з проблеми: "Впровадження інформатики в навчально-виховний процес початкової школи."
Деревянкин А.В., Сагитов Т.Н., филиал АО «НЦПК «?рлеу» ИПК ПР по СКО» (Республика Казахстан, г. Петропавловск). К вопросу о развитии ИКТ-компетентности педагогов в системе повышения квалификации.
Євлаш А.В., відділ освіти, молоді та спорту Якимівської райдержадміністрації (Україна, Запорізька обл.). Формирование образовательного Интернет-пространства районного методического кабинета как средство развития ИКТ-компетентности педагогов.
Євтушенко Н.В., Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (Україна, м. Чернігів). Розвиток ІКТ-компетентності як умова вдосконалення загальнокультурної компетентності вчителів математики в системі післядипломної освіти.
Задорожкіна Я.С., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Особливості фахової перепідготовки вчителів інформатики.
Злиденна Н.А., Токмацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 (Україна, Запорізька обл.). Досвід, проблеми та перспективи інтеграції ІКТ в освітню діяльність.
Іванісова С.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Проектирование урока информатики в начальной школе в рамках системно-деятельностного подхода.
Іваницький О.І., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Моделювання навчального процесу як засіб методичної підготовки майбутнього вчителя фізики.
Іванов С.А., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кандидат технічних наук (Україна, м. Запоріжжя). Медіа-інформаційна освіта: від інструменталізму до конструктивізму.
Каблуков А.А. Запорожский государственный медицинский университет (Украина, г. Запорожье). Информационные технологии в обучении.
Кадігроб А.Л., Новопетрівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» (Україна, Запорізька обл.). Розвиток творчих здібностей учнів на уроках інформатики.
Калюжная Е.Н., Запорожский национальный университет (Украина, г. Запорожье). Возможности информационных технологий в психодиагностической практике.
Каменькова І.Ю., ЗНВК № 23 (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток творчих здібностей учнів на уроках інформатики.
Кармазенко А.В., Михайлівський НВК І-ІІ ступенів (Україна, Запорізька обл.). Розвиток ІКТ-компетентності педагогічних працівників.
Котко Л.Ю., Пологівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 (Україна, Запорізька обл.). ІКТ та сучасний урок фізики.
Кочергіна С.В., Запорізька гімназія № 6 (Україна, м Запоріжжя). Веб-квести на уроках української літератури та мови.
Крюкова Л.В., Степненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (Україна, Запорізька обл.). Роль креативного вчителя інформатики у розвитку особистості у контексті гуманістичної педагогіки.
Курдюмова І.П., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 4 (Україна, м. Бердянськ). Використання ІКТ в реалізації допрофільної підготовки та профільного навчання.
Лабудько С.П., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми). Підготовка вчителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у післядипломній освіті.
Лабудько С.П., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми). Проблемно-орієнтований підхід при підготовці вчителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій.
Лемешко А.Л., Михайлівський НВК ім. О.Т. Слободчикова (Україна, Запорізька обл.). Використання квест-технологій на уроках інформатики для активізації пізнавальної діяльності учнів.
Лецюк І.З., КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Інформаційно-комунікаційне середовище в підготовці майбутнього учителя початкової школи.
Мельник В.І., Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі ім. А.С. Макаренка (Україна, м. Кременчук), Горошко Ю.В., Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка (Україна, м. Чернігів). Про систему підготовки учнів до олімпіад з інформатики.
Нікулочкіна О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Сучасні інформаційно-комунікаційні технології супроводу хьютагогіки.
Ребрина В.А., Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Хмельницьк). Подолання цифрового розриву в установах освіти Хмельницької області.
Ритова І.М., ДНЗ «Запорізький професійний металургійний ліцей» (Україна, м. Запоріжжя). Інформаційно-комунікативне середовище для забезпечення якісної освіти у професійно-технічному навчальному закладі.
Рыжов А.А., Иванькова Н.А, Андросов А.И., Запорожский государственный медицинский университет (Украина, г. Запорожье). Управление учебным процессом в системе проблемно-ориентированного обучения с использованием сервисов облачной платформы MS OFFICE 365.
Синяк І.В., Панфілівський НВК (Україна, Запорізька обл.). Використання технологій Веб 2.0 в освітній діяльності.
Слободенюк Е.В., ЗОШ № 5 м. Токмак (Україна, Запорізька обл.). Развитие ИКТ- компетентности педагогических работников.
Собакар О.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Організація методичної діяльності вчителів інформатики
Сокол І.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Результати опитування вчителів щодо готовності до впровадження квест-технології.
Солонська О.О., Куйбишевський центр творчості дітей та юнацтва (Україна, Запорізька обл.). Розвиток ІКТ-компетентності педагога позашкільного закладу в системі неперервної освіти.
Телятник К.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Организация взаимодействия "учитель-ученик" в виртуальной образовательной среде учительского веб-ресурса.
Терещенко Н.М., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 (Україна, м. Бердянськ). Розвиток ІКТ-компетентності вчителів в умовах інноваційної діяльності.
Фамілярська Л.Л., Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Житомир). Організація освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
Харченко О.В., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 (Україна м. Бердянськ). Педагогічна майстерня: «Практика організації навчання інформатики в 3 класі за новим державним стандартом».
Циммерман Г.А., Запорізький національний університет, Циммерман О.В., Економіко-правничий коледж Запорізького національного університету (Україна, м. Запоріжжя). Використання системи Moodle для організації самостійної роботи студентів коледжу.
Циммерман Г.А., Запорізький національний університет, Циммерман О.В., Економіко-правничий коледж Запорізького національного університету (Україна, м. Запоріжжя). Самостійна робота студентів та сучасні форми її організації.
Черкасова Л.В., Балабинський НВК «школа І-ІІІ ст.–гімназія «Престиж» (Україна, Запорізька обл.). Проектування системи інформаційної взаємодії навчального закладу з громадськістю.
Швець Ю.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, (Україна, м. Запоріжжя). Модель планування навчального навантаження суб'єктів процесу комбінованого навчання.

травень 2015

Контактна інформація: zoippo@gmail.ru
69035 м.Запоріжжя, вул 40 років Радянської України, 57-А
тел. (0612) 346-711, 347-612 укр./рус.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2011 р.