Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №4(22):

У випуску презентовані метеріали, що апробовані на конференціях ЗОІППО:

ЗМІСТ

Титульна сторінка

РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ, ІННОВАЦІЇ

Бабкова О.О. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Проблеми організації оцінювальної діяльності вчителями природничих спеціальностей.
Бандуров С.О., Шишкін Г.О. Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Сучасна електроніка в навчальному експерименті з фізики. Проблеми організації оцінювальної діяльності вчителями природничих спеціальностей.
Барканов А.Б. Відокремлений структурний підрозділ «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» (Україна, м. Бердянськ). Методика проведення виробничих екскурсій з фізики для студентів аграрних коледжів.
Бехтер О.П. КЗ “Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів” ЗОР (Україна, смт. Чернігівка). Підвищення пізнавального інтересу та творчої активності учнів при вивченні фізики . Проблеми організації оцінювальної діяльності вчителями природничих спеціальностей.
Ботгрос И.В., Боканча В.Н. Институт педагогических наук (Молдова, г. Кишинёв). Эффективное преподавание-обучение - уверенность в качестве результатов образования.
Гітуляр А.А. Запорізький професійний металлургійний ліцей (Україна, м. Запоріжжя). Підвищення якості підготовки фахівців металургійної галузі у системі професійно-технічної освіти засобами веб – сервісу LEARNING APPS.ORG .
Гльоза А.М. Кушугумський НВК «Інтелект» (Україна, смт. Кушугум). Формування надпредметних компетентностей учнів у навчально-виховному процесі .
Грицанюк Д.Г. Мелітопольська загальноосвітня школа I-III ступенів №24 (Україна, Запорізька обл., м. Мелітополь). Ігрові технології на уроках математики.
Деревянкин А.В., Плешков С.Н. Филиал АО «НЦПК «?рлеу» Институт повышения квалификации по Северо-Казахстанской области» (Республика Казахстан, г. Петропавловск) Первый язык программирования для обучения .
Дзямко В.М. , Староста В.І. Ужгородський національний університет (Україна, м. Ужгород). Самоосвітня діяльність студентів у процесі розв’язування та складанння задач з фізичної хімії.
Завгородній М.П., Омельянчик Л.О. Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії та підвищення ефективності підготовки до ЗНО.
Заверико Н.В. Запорізький національний університет ( Україна, м. Запоріжжя). Інтерактивні методи навчання майбутніх педагогічних працівників.
Зубенко Л.Б., Константинова С.В., Москаленко М.В. Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Мелітопольської міської ради (Україна, Запорізька обл., м. Мелітополь). Використання медіатехнологій при викладанні математики та інформатики.
Іваницький О.І. Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Контекстне моделювання професійної діяльності як засіб фахової підготовки майбутнього вчителя фізики.
Касьянова О.Ю. Балабинський навчально-виховний комплекс «школа І-ІІІ ступенів-гімназія «Престиж» (Україна, Запорізька обл., смт. Балабине). Використання комп’ютерних помічників з розв’язування фізичних задач у дистанційному навчанні.
Кондратьева И. П. ГУО «Минский областной институт развития образования» (Беларусь, г. Минск),
Развитие у педагога культуры создания информационных продуктов в системе дополнительного образования взрослых: модельное видение.
Корж О.П.Запорізький національний університет, Дехтяренко С.Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Екологія як підґрунтя для диференційованого вивчення природознавства в школі.
Котко Л.Ю. Пологівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 (Україна, м.Пологи) Інформаційно-комунікативні технології та сучасний урок фізики.
Крамаренко Н.В. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, Кравець Т.І. Запорізький обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник» (Україна, м. Запоріжжя).
Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення якості фізичної освітиі.
Крамаренко Н.В. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя), Хляпова І.О.Запорізька гімназія №31 (Україна, м.Запоріжжя). Хмарна технологія скрайб-презентація як інструмент для візуалізації інформації на уроках.
Крутікова І.О. Запорізький ліцей №105 Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Формування компетентності учня під час вивчення фізики шляхом використання фізичного експерименту.
Крюкова Л.В. Степненська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (Україна, с.Степне Запорізької області) Роль креативного вчителя інформатики у розвитку особистості учня засобами гуманістичної педагогіки .
Курінська Т.С. Мелітопольська загальноосвітня школа №24 (Україна, м. Мелітополь). Використання хмарних технологій в практиці роботи учителя фізики.
Лабудько С.П. Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми). Сайт «Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс «Левеня» як інтерактивний засіб навчання.
Лазаренко Л.В., Мормуль А.Л. Приморський регіональний українсько- болгарський багатопрофільний ліцей II-III ступенів (Україна, Запорізька обл., м. Приморськ). Вплив факторів професійної діяльності на стан здоров`я вчителя.
Лєвіна Н.В. Науково – методичний центр професійно– технічної освіти у Запорізькій області, Савєльєва О.І. Запорізький професійний торгово- кулінарний ліцей (Україна, м. Запоріжжя). Застосування інтерактивних методів навчання – шлях підвищення ефективності уроку.
Лук'янчук Е.А. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Щодо можливих факторів поліпшення якості природничо-математичної освіти (за результатами моніторингових досліджень).
Мілочкіна Л.В. ДНЗ «Запорізьке ВПУМ», (Україна, м. Запоріжжя). Інтерактивна дошка як засіб підвищення мотивації до навчання та ефективності навчально-пізнавального процесу.
Меренда Г.П. Мелітопольська загальноосвітня школа I-III ступенів №24 (Україна, м. Мелітополь). Використання педагогічних програмних засобів інформаційно-комунікаційних технологій.
Нікітіна Є.Л. Дніпрорудненський професійний ліцей (Україна, м. Дніпрорудне) Застосування інноваційних технологій на уроках математики та позаурочний час .
Олексюк A.B. филиал Акционерного общества «НЦПК«?рлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Костанайской области» (Казахстан, г. Костанай). Электронный каталог сегодня: Достижения, проблемы и перспективы.
Павленко А.І. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Шкільна природничо-математична освіта: сучасні підходи у якісному вимірі.
Павленко А.І. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя), Павленко Є.І. ЗОСШ №52 (Україна, м.Запоріжжя). Реалізація задачного підхіду як системно-цілісний засіб підвищення якості природничо-математичної освіти.
Павленко О.М. Запорізький професійний металургійний ліцей (Україна, м. Запоріжжя). Організація проектної діяльності як творчої співпраці учня та вчителя.
Перетятько В.В., Омельянчик Л.О. Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Підготовка студентів до навчання хімії учнів старшої профільної школи
Рибалко Л. М. Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ), Еколого-еволюційний підхід до навчання природничих предметів як інноваційна технологія.
Poтмирова E.A. ГУО «Минский областной ИРО» (Беларусь, г.Минск), Императивные установки к становлению проектной культуры педагога в системе образования.
Рязанцева Л.Г.Районний методичний центр» (Україна, Запорізька обл., м. Приморськ), Рязанцев В.В. Преславська багатопрофільна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (Україна, Запорізька обл., с. Преслав). Практична спрямованість уроків географії як засіб формування життєвих компетентностей учнів.
Савіч І.О. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (Україна, м. Запоріжжя). Підвищення професійної компетентності вчителів-природничників засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
Староста В.В. ДВНЗ Ужгородський національний університет (Україна, м. Ужгород). Планування освітньо-виховного процесу з хімії в основній школі Словацької республіки.
Уманська Т.М. Енергодарський багатопрофільний ліцей (Україна, м. Енергодар), Використання ІКТ на уроках фізики у ліцеї.
Шарко В.Д. Херсонський державний університет (Україна, м. Херсон), Ліскович О.В. Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Миколаїв). Сучасний підручник як інструмент у формуванні компетентностей учнів на уроках фізики.
Штефан Т. А., Слюсарова Т.И., Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). Организация самостоятельной работы студентов при изучении темы «методы интегрирования».

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ МАЛОГО МІСТА

Альмагамбетова Л.С., Кужракаева А.К., Ильясова А.Ш. ФАО НЦПК «?рлеу» ИПК ПР по СКО (Казахстан). Современные формы взаимодействия дошкольной организации с родителями
Альмишева А.Ж. Ильясова А.Ш, Байкенова С.Ж. ФАО НЦПК «?рлеу» ИПК ПР по СКО (Казахстан). Реализация программы духовно-нравственного образования через систему повышения квалификации
Афанасьєва Т.О. КЗ "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Психологічний супровід інноваційної діяльності педагога в системі освіти
Бабко Т.М. КУ «Запорожский обласной институт последипломного педагогического образования» ЗОР (Украина, г.Запорожье). Специфика подготовки специалистов к школьному профконсультированию в условиях последипломного образования
Бєляєва Н.В., Соколова Н.М. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Україна, м. Полтава), Особливості організації педагогічного процесу у різновікових групах малокомплектного дошкільного навчального закладу
Васильева О.В. Школа-лицей для одаренных детей ЛОРД (Казахстан, г.Петропавловск). Создание эффективной образовательной среды на уроках литературы через самоактуализацию одаренных детей
Веретенников И.В. Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования» (Республика Беларусь, г. Минск). Развитие двигательной активности детей с нарушениямии зрения младенческого возраста
Гладкая В.В. Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования» (Республика Беларусь, г. Минск). Актуальные задачи профессионального развития специалистов группы психолого-педагогического сопровождения детей с особенностями психофизического развития
Деревянкин А.В., Плешков С.Н. ФАО «НЦПК «?рлеу»ИПК ПР по СКО» (Казахстан). Первый язык программирования для обучения
Донченко І.А. КЗ "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми формування готовності педагога до інноваційної діяльності
Другова І.Б., Шульга В.І. Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 екологічного профілю Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, Запоріжжя). Автоматизація управління школою
Еленбаева К.С. Терейковская Т.В. Кусаинова Р.Н. ФАО «НЦПК «?рлеу» «ИПК ПР по СКО» (Казахстан, г.Петропавловск). Современные подходы к формированию навыка чтения и письма у младших школьников
Еленбаева К.С. Терейковская Т.В.Кусаинова Р.Н. ФАО «НЦПК «?рлеу» «ИПК ПР по СКО» (Казахстан, г.Петропавловск). Роль социальных сетей в организации образовательного процесса в школе
Жунусова А.З., Леонтьева С.В. ФАО «НЦПК» «?рлеу» «ИПКПР по СКО», ГК?П ясли-сада «А? бота»(Казахстан, г.Петропавловск). Здоровьесберегающие технологии на музыкальных занятиях в ДОУ как вид экспериментальной деятельности
Зайцев И.С. Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования» (Республика Беларусь, г. Минск). Модель социального развития в структуре психолого-педагогического сопровождения детей с психофизическими нарушениями
Ибраева А.М., Тайланова А.С. ФАО «НЦПК «?рлеу» «ИПК ПР по СКО» (Казахстан, г.Петропавловск). Модернизация системы научно-методической работы в школе в условиях реализации новых подходов к повышению квалификации педагогических работников
Ильясова А.Ш., Жунусова А.З.,Кужракаева А.К. ФАО «НЦПК «?рлеу» «ИПК ПР по СКО» (Казахстан, г.Петропавловск). Развитие профессиональной компетентности руководителей школ в межкурсовой период
Karakatsanis T.V. Zaporizhzhia Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education (Ukraine, Zaporizhzhia). The structure of teachers' creativity: contemporary british research
Коваленко О.А. КЗ «Дніпрорудненська гімназія «Софія» - ЗОШ І-ІІІ ступенів №1» Василівської районної ради (Україна, Запорізька область). Інноваційна діяльність як умова підвищення рівня професійної компетентності вчителя
Ковальова О.М. Веселівська районна різнопрофільна гімназія Веселівської районної ради Запорізької області (Україна, смт Веселе). Впровадження інформаційних технологій в початковій школі як засіб підвищення якості освіти
Кретов П.В., Кретова О. І. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького (Україна, м. Черкаси). Інноваційна складова картини світу людини та освіта
Кусинова Р.Н., Терейковская Т.В., Еленбаева К.С. ФАО Национальный центр повышения квалификации «?рлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области» (Казахстан). Современные подходы к формированию навыка чтения и письма у младших школьников
Лапшина И. С. КУ «Запорожский обласной институт последипломного педагогического образования» ЗОР (Украина, г.Запорожье). Организация безопасного обучения в системах электронного образования
Масютіна М.Е. НМР Центру дитячо-юнацької творчості ЦДЮТ м. Бердянська (Україна, Запорізька область). Педагогічна рада у формі ток-шоу за темою «Ефективна взаємодія ЦДЮТ, сім’ї та школи - запорука формування успішної особистості дитини»
Масютіна М.Е. НМР Центру дитячо-юнацької творчості ЦДЮТ м. Бердянська (Україна, Запорізька область). Круглий стіл за темою: «Педагогічна творчість керівника гуртка –шлях до формування творчої особистості гуртківців
Масютіна М.Е. НМР Центру дитячо-юнацької творчості ЦДЮТ м. Бердянська Україна, Запорізька область). Тренинг на тему «Креативность в структуре педагогической деятельности руководителя кружка ЦДЮТ»
Мурзалинова А.Ж. ФАО «НЦПК «?рлеу» «ИПК ПР по СКО» (Казахстан, г.Петропавловск). Абдигапбарова У.М.КазНПУ им. Абая (Казахстан), Уалиева Н.Т. КазНПУ им. Абая (Казахстан). Опросные методы для организации компетентностно-ориентированной самостоятельно работы
Нестеренко Л.М., Тополь І.О. КЗ «Веселівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Веселівської районної ради Запорізької області»(Україна, смт Веселе). Управленське забезпечення реалізації науково-методичної проблеми школи «педагогічне проектування як засіб формування і розвитку ключових компетентностей суб»єктів освітнього простору»
Обухова Т.И. Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования»(Республика Беларусь, г. Минск). Видеометод как один из эффективных методов обучения в процессеподготовки учителя-дефектолога
Пінчук Д. М. Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми). Особливості організації інноваційної діяльності керівників навчальних закладів в умовах малого міста
Поляков В.С. Веселівська районна різнопрофільна гімназія Веселівської районної ради Запорізької області (Україна, Веселе). Впровадження інформаційних технологій та мультимедійних засобів навчання у викладанні фізики як комплексна умова розвитку особистості учня
Пшенова Т.Н. ФАО «НЦПК «?рлеу» «ИПК ПР по СКО» (Казахстан, г.Петропавловск). Организация педагогического сотрудничества как важный аспект эффективного методического сопровождения педагогов
Ременюк Д.Д. Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). Актуальна інноваційна діяльность в системі освіти
Романенко С.М. ФАО «НЦПК» «?рлеу» «ИПКПР по СКО» (Казахстан, г. Петропавловск), Кох С.Т. ГК?П ясли-сада «А? бота»(Казахстан, г.Петропавловск). Здоровьесберегающие технологии на занятиях хореографии в ДОУ как вид экспериментальной деятельности
Романенко С.М. МОИР ФАО «НЦПК» «?рлеу» «ИПКПР по СКО» (Казахстан, г. Петропавловск). Конкурс профессионального мастерства в условиях малого города и сельской местности
Сокол І.М. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (Україна, м. Запоріжжя). ЗОР (Украина, г.Запорожье). Організація віртуальної методичної роботи
Терейковская Т.В., Кусаинова Р.Н., Еленбаева К.С. ФАО НЦПК «?рлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области» (Казахстан, г.Петропавловск). Профессиональные деструкции: признаки и способы педагогической помощи
Холод М.В. Районний методичний кабінет комунального закладу «Освітньо-аналітичний центр» Запорізької районної ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Науково-методичний супровід інноваційної діяльності педагогів в закладах освіти району
Хорошун Н.В. Малокатеринівський НВК «школа І-ІІІ ступенів – гімназія «Мрія» (Україна, смт. Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області). Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та управлінську діяльність в сільській школі.
Чемодурова Ю.М. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Теоретичні основи психолого-педагогічної експертизи інноваціної діяльністі освітнього закладу
Штуль С.Л. КЗ «Районний методичний кабінет» Михайлівської РДА Запорізької області (Україна, Запорізька область, смт Михайлівка) Дослідно – експериментальна робота в навчальних закладах сільської місцевості

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ ТА ПАТРІОТИЗМУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Амброзяк О.М. ЗОШ №3 ім. М.Островського (Україна, Дніпропетровська область, м. Жовті Води). Освітні підходи до учнівського самоврядування як чинника просоціального становлення особистості. Підтримка інформаційно-комунікаційного середовища ЗНЗ з використанням програм вільного користування.
Амержанова Ш.К. ФАО НЦПК «?рлеу» ИПК ПР по СКО (Республика Казахстан, г.Петропавловск). Нуркеев А.К. КГУ «Бескольская средняя школа- гимназия» (Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, аул Бесколь). Современные средства и методы воспитания полноценного и конкурентоспособного гражданина
Барліт А.Ю. Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Юридична відповідальність батьків за невиконання та ухилення від виконання батьківських обов'язків щодо виховання дитини спрямоване на розвиток її особистості, поваги до прав, свобод людини і громадянина
Барліт О.О. Україна, м. Запоріжжя, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. Барліт А.Ю. Україна, м. Запоріжжя, Запорізький національний університет. Аналіз педагогічної спадщини педагогів – мислителів початку ХХ століття в контексті завдань національно -патриотичного виховання дітей та молоді
Батырбаева Н.К. Северо-Казахстанская область АО НЦПК «?рлеу» ИПК ПР по СКО (Республика Казахстан). Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста: опыт, перспективы.
Бектурганова К.К., Есмырзаева А.О. ФАО «НЦПК ?рлеу» института повышения квалификации педагогических работников по Жамбылской области (Республика Казахстан, г.Тараза). Полиязыковое образовательное пространство
Богомолова Н.М. Долгова О.В. Мальований М.М. КЗ «ЗОІППО» ЗОР, РІАЦ «Освіта та громадянське суспільство» ( Україна, м. Запоріжжя), Концепція національно патріотичного виховання дітей і молоді як важливий чинник формування свідомого громадянина-патріота
Болбат Ю.В., Киреєва А.П., Кузьменко М.С. ЦДЮТ (Україна, м. Мелітополь). Досвід громадянського виховання у Палаці дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької области.
Боровик Ю.А. Запорізький коледж радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету (Україна, м. Запоріжжя). Організація громадянського виховання студентської молоді в запорізькому коледжі радіоелектроніки ЗНТУ.
Волошина О.О. ЗОШ І-ІІ ступенів с., Тихопілля (Україна, Харківська область, Лозівський район). Досвід громадянського та патріотичного виховання учнівської молоді через органи шкільного самоврядування.
Галантюк Т.О. Запорізький авіаційний коледж ім.А.Г.Івченко ( Україна, м. Запоріжжя). Барліт О.О. КЗ «ЗОІППО» ЗОР ( Україна, м. Запоріжжя) . Аксіологічна складова національно-патріотичного виховання
Гаркуша О.А. ЗОШ № 77 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя), Учнівський проект як одна з форм реалізації задач патріотичного виховання
Голдобіна К.Б. КЗ «ЗОІППО» ЗОР, науково-методичний центр позашкільної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Виховання учнівської молоді на засадах козацької педагогіки в позашкільному навчальному закладі як невід’ємна складова національно- патріотичного виховання особистості в цілому
Голуб І. В. Мелітопольська гімназія № 19 Україна, м. Запоріжжя). Упровадження моделі громадсько-активної школи в загальноосвітніх навчальних закладах
Голубєва Н. І. Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник» (Україна, м.Запоріжжя) Патріотичне виховання у навчальному процесі ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою
Голубєва Н. І. Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник»(Україна, м. Запоріжжя) Реалізація патріотичного виховання через навчальний процес на прикладі
Гура С.П. КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Стефанюк С.К. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (Україна, м. Харків). Релігійно-громадська консолідація як чинник формування особистості громадянина
Дашковська О. А. Центр дитячої та юнацької творчості і туризму (Україна, м. Василівка Запорізької області) Патріотичне виховання як головний напрямок роботи центру дитячої та юнацької творчості і туризму.
Деркач В.В. ЗОШ І-ІІІ ступенів № 87 (Україна, м. Запоріжжя) . Роль сім'ї в національно - патріотичному вихованні учнів.
Доновський С. М., Климова Т., М.Штефко І. І. ЗСШ І-ІІІ ступенів №100 (Україна, м. Запоріжжя). Національно патріотичне виховання ЗСШ № 100.
Ельцова Л. Ф. Филиал АО «НЦПК «?рлеу» Институт повышения квалификации по Северо-Казахстанской области» (Республика Казахстан, г. Петропавловск) Воспитание гражданина-патриота на местном краеведческом материале
Жабицька А. Г. Запорізький обласний Центрт еколого- натуралістичної творчості учнівської молоді (Україна, м. Запоріжжя) Роль музею хліба у вихованні національної свідомості учнів. (з досвіду громадянського виховання в запорізькому обласному центрі еколого- натуралістичної творчості учнівської молоді).
Жданович Ю.М. Україна, м. Київ, Інститут проблем виховання НАПН України. Доброчинна діяльність підлітків на підтримку воїнів АТО як виявлення патріотизму.
Жукова Л. Й. Центр творчості дітей та юнацтва Жовтневого району (Україна, м. Запоріжжя) Діяльність центру творчості дітей та юнацтва у справі виховання та формування громадянина України.
Жунусова А. З., Ильясова А. Ш. Филиал АО «Национальный центр повышения квалификации и «?рлеу» институт повышения квалификации педагогических кадров по СКО (Республика Казахстан). Инклюзия как инновация в образовании.
Забєйворота І.М. Кушугумський навчально-виховний комплекс «школа І-ІІІ ступенів – гімназія «Інтелект» (Україна, Запорізький р-н),. Із досвіду громадянського виховання в кушугумському НВК «Інтелект».
Зайковська О.А., Мазакова О.А. Запорізький колегіум «Елінт»(Україна, м. Запоріжжя). Національно - патріотичне виховання учнівської молоді в умовах школи нового типу.
Зінченко О.С. Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти(Україна, м.Суми). Психологічні особливості роботи педагога з внутрішньо переміщеними особами.
Ибраева А.М., Тайланова А.С. ФАО «НЦПК «?рлеу» «ИПК ПР по СКО», отдел по связям с общественностью и издательской деятельности (Казахстан). Патриотическое воспитание современной молодежи.
Калашник Т. Д. Великобілозерська ЗОШ І–ІІІ ступенів №5 (Україна, Запорізька область с. Велика Білозерка). Професійна компетентність учителя в контексті громадянського й патріотичного виховання особистості учня: теоретичний аспект.
Калиева Т.К. Филиал АО НЦПК «?рлеу» «Института повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области (Республика Казахстан, г. Петропавловск) . Алина Г.К. КГУ "Школа - детский сад №26" (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Совершенствование патриотического воспитания современных казахстанских школьников
Каплуновська О.М. КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя) . Дитяча соціально значуща діяльність як засіб формування громадянина.
Каркабаева П.П. ФАО НЦПК «?рлеу» ИПК ПР по Жамбылской области (Республика Казахстан). Современные аспекты патриотического воспитания, Горошко Ю.В. Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка (Україна, м. Чернігів). Про систему підготовки учнів до олімпіад з інформатики.
Клюніна Н.В. КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми). Впровадження елементів національного виховання на уроках іноземної мови
Кожем’якіна І.В.КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми). Ключові компетентності як чинник успішної діяльності вчителя
Корицький В.Г. КЗ «ЗОІППО» ЗОР ст.(Україна, м. Запоріжжя). Виховання патріота-громадянина – пріоритетний напрямок у сучасному вихованні
Костікова Н. В., Коваленко І. І. Центр туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді (Україна, м. Мелітополь) Практичні аспекти досвіду громадянсько-патріотичного виховання в позашкільному навчальному закладі
Кривобок Н. В. Комунальна установа «Приморський районний центр дитячої та юнацької творчості» Приморської районної ради Запорізької області (Україна, Запорізька область, м. Приморськ). Патріотичне виховання дитини, як важливий етап розвитку особистості (Досвід роботи керівника гуртка районного центру дитячої та юнацької творчості «Волонтерська група «Пошук»»)
Кужракаева А.К. ФАО НЦПК «?рлеу» ИПК ПР по СКО (Казахстан, г. Петропавловск). Патриотическое воспитание дошкольников в рамках предмета «самопознание»
Кузнецова О.В. Запорізька гімназія №6 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Використання новітніх форм та методів роботи у формуванні громадянськості та патріотизму учнівської молоді
Кукушкін К. М. Відділ з питань державної служби, професійного навчання та урядових нагород Департаменту кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України, Секретаріат Кабінету Міністрів України (Україна, м. Київ). Виховання учнівської молоді засобами військово-спортивного хортингу
Курманська В.А. Мала академія наук учнівської молоді (Україна, м. Мелітополь) Формування активної громадянської та патріотичної позиції учнівської молоді у позашкільному навчальному закладі
Лісіцин В.В. КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Виявлення історичної несправедливості як засіб національно-патріотичного виховання учнівської молоді
Лопатюк К.В. Мелітопольська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь), . Національно-патріотичне виховання учнівської молоді як пріоритетний напрямок державної політики у процесі формування сучасного громадянина та патріота України (з досвіду роботи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 мелітопольської міської ради запорізької області)
Лукашева А.О. Комунальний заклад «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради, завідувач методичного відділу(Україна, Запоріжжя). Громадянське та патріотичне виховання особистості гуртківця через включення його в наукову і творчу діяльність
Лук’янов В. І., Кульбака А. М. Житлово-комунальний технікум ХНУМГ імені О.М. Бекетова (Україна, Харків). Інтерактивні технології як ефективний засіб формування громадянськості студентської молоді в ЖКТ ХНУМГ імені О.М.Бекетова
Лук'янчук Е.А. КЗ «ЗОІППО»ЗОР, обласний науково-методичний центр моніторингових досліджень якості освіти (Україна, м. Запоріжжя). Від високого рівня громадянськості педагога до високого громадянськості учнів
Мальований М.М., Мяло П.І. КЗ «ЗОІППО», ЗОР РІАЦ «Освіта та громадянське суспільство» (Україна, м. Запоріжжя). Вибори як фактор формування громадянина і патріота
Матвєєва Н.О. Тихопільська ЗОШ І-ІІ ступенів (Україна, Харківська область, Лозівський район). Громадянсько-патріотичне виховання учнівської молоді через ідеї ноосферної освіти
Матковська М.В. КЗ Сумський ОІППО (Україна, м. Суми). Професійна компетентність як зміст професіоналізму педагога мистецьких дисциплін
Матковський О.М. Сумський державний педагогічний університет ім. А С Макаренка (Україна, м. Суми). Складові професійної майстерності сучасного концертмейстера
Михайлова Л.М. КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Патріотизм як особистісна якість та ціннісний імператив педагога: сучасний погляд на проблему
Мороко Л.В. Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 (Україна, м. Запоріжжя). Технологія портфоліо як засіб розвитку громадянської компетентності учнів
Мунжасарова Г.Ж., Нуртаева К.Б. Филиал АО «НЦПК ?рлеу» «ИПК ПР по СКО»(Республика Казахстан, г. Петропавловск). Полиязычное образование как фактор эффективности межкультурного общения
Мурзалинова А.Ж. Филиал АО «НЦПК ?рлеу» «ИПК ПР по Северо-Казахстанской области(Республика Казахстан, г. Петропавловск). Нуртаева Г.К. Школа-лицей «аль-Фараби»(Республика Казахстан, г. Петропавловск). Успешность и лидерство в образовательной среде как компоненты гражданского воспитания учащихся и профессиональной компетентности педагогов
Мустафина А.С. Филиал АО «Национальный центр повышения квалификации «?рлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области» (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Образовательная среда как фактор формирования поликультурной личности
Назаренко Г. А. Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (Україна, м.Черкаси). Формування готовності старшокласників до взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування у ході виховання культури демократизму особистості
Назыкенова Б.С. Тайыншинский район (Казахстан, Северо- Казахстанская область). КГУ« Подольская средняя школа». Профессиональная компетентность педагога как условие формирования гражданственности и патриотизма учащейся молодежи в поликультурной среде
Несипбаева А.Ж. АО НЦПК ПК «?рлеу» (Казахстан, г.Павлодар). Формирование иммунитета к чуждым религиозным идеям среди молодёжи Казахстана
Пенькова О.В. КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Роль педагога у вихованні патріотизму та громадянської свідомості школярів
Погорелова Н.В. Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, Запоріжжя). Формування національної свідомості учнів засобами мови на основі народознавства та українознавства
Погоріла Ж. М., Зозуленко М.В, Кучеренко Н. М. Енергодарська мала академія наук учнівської молоді Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м. Енергодар).Виховуємо громадянина (з досвіду громадянського виховання в позашкільному навчальному закладі)
Решетов С.О. Молодіжна громадська організація Клуб «Білі Ворони» (Україна, м. Дніпрорудне). Патріотичне виховання учнівської молоді в системі краєзнавчих проектів молодіжної громадської організації клубу «Білі Ворони» м. Дніпрорудного
Романенко С.М. ФАО НЦПК «?рлеу» ИПК ПР по СКО (Казахстан, г. Петропавловск). Научный проект школьников по литературе в казахской школе на русском языке как условие формирования толерантности
Романенко С.М. Казахстан, г. Петропавловск, Филиал АО «НЦПК «?рлеу» «ИПКПР по СКО» Читательская конференция в аспекте непрерывного образования
Сабиева К.У., Медведева О.М. АО «НЦПК «?рлеу» ИПК ПР по СКО» (Казахстан, г. Петропавловск). Формирование гражданственности и патриотизма у учащегося в современных социокультурных условиях
Савіч І.О. КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Екологічна складова національно-патріотичного виховання дітей та підлітків
Сергєєва Н.В. Інститут проблем виховання НАПН України (Україна, Київ). Групування як прояв активності підлітків
Сердюк І.Л. ЗЗОШ № 49 вчитель ( Україна, м. Запоріжжя). Соціальна компетентність як чинник формування особистості громадянина у демократичному суспільстві
Синьогіна О.В. - Запорізький колегіум «Мала гуманітарна академія» (Україна, Запоріжжя). Громадянська освіта та формування активної позиції громадянина і патріота України у запорізькому колегіумі «мала гуманітарна академія»
Сирцова О.М. КЗ «ЗОІППО» ЗОР, (Україна, Запоріжжя). Деякі проблеми формування українського громадянського суспільства очима вчителя
Сібіль О.І. КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Модель готовності педагога до реалізації громадянського виховання учнівської молоді
Сіра Л.Я. КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Патріотичне виховання: ще раз про головне
Стариковська О.О. Комунальний заклад «Запорізький обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Формування громадської думки молоді засобами патріотичного виховання
Стефанюк С.К. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (Україна, м. Харків), Гура С.П. КЗ «ЗОІППО» ЗОР ( Україна, м. Запоріжжя). Релігійно-громадська консолідація як чинник формування особистості громадянина
Стефанюк С.К., Тимошевський В.І. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (Україна, м. Харків). Національно-патріотичне виховання підростаючого покоління як пріоритетний напрямок державної політики
Тимчук М.І. Всеукраїнська громадська організація “Ефективний власник” (Україна, м. Київ). Виховання співчуття в молодших школярів засобами хортингу
Тищенко О.І. КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Правова компетентність вчителя як складова виховання громадянина
Тойганбекова Ш.М., Есмырзаева А.О. ФАО НЦПК «?рлеу» ИПК ПР по Жамбылской области (Республика Казахстан). Роль патриотического воспитания в решении общенациональных задач
Тойганбекова Ш.М., Избасаров Е.Х. ФАО НЦПК «?рлеу» ИПК ПР по Жамбылской области (Республика Казахстан). Формирование казахстанского патриотизма в многоязычном образовательном пространстве
Хайруліна О.С. Навчально – виховний комплекс №109 (Україна, м. Запоріжжя). Ми пропонуємо дітям діяти, ми їм віримо
Харченко А.В. КПУ (Україна, м. Запоріжжя). Харченко О.В. ГО СДЮШОР «ЗТР» (Україна, м. Запоріжжя). Повернення до витоків або, як виховати громадянина (Роль педагога у формуванні моральної позиції вихованців)
Худенкова І.Г. Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради (Україна, м. Енергодар). Управління якістю виховної роботи на основі моніторингових досліджень в умовах малого міста
Чеховська Л. Й. Комунальний заклад «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Національне виховання у середній школі: на шляху до духовної суверенності (професійна компетентність педагога, як фактор формування особистості громадянина та патріота)
Чуркіна В.Г., Косенко К.О. КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, м. Харків). Національно-патріотичне виховання та етнопедагогичній потенциал фольклору
Чхайло Л.М. КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (Україна, м. Суми). Національно-патріотичне виховання - це систематична і цілеспрямована діяльність
Шикітка Г.М. ДВНЗ «Ужгородський національний університет" (Україна, м. Ужгород). Формування освітянського руху на Підкарпатській Русі, зародження перших фахових організацій на початку 20-х років XX століття
Яценко О.М. ІАМЦ ДОНМС зі створення та розвитку виховного середовища ЗМР (Україна, м. Запоріжжя). Проект «школа шляхетних панянок «Царівна» як засіб дослідження і примноження національно-духовних родинних цінностей

ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ: ФІЛОСОФІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, ПЕДАГОГІКА

Барановська А.Л. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, м.Мелітополь) Особливості функціонування вітчизняних авторських шкіл кінця ХХ століття
Волярська О.С. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (Україна, м.Київ) Тенденції прогнозування професійного розвитку дорослих в системі безперервної професійної освіти
Ворона В.О. Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (Україна, м. Київ) Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх маркетологів у вишу
Воронцова Е.В., Войтко О.В. Інститут модернізації змісту освіти (Україна, м. Київ) Соціальний аспект реформування освіти в Україні за програмами ЮНЕСКО
Воронцова Е.В., Войтко О.В. Інститут модернізації змісту освіти (Україна, м. Київ) Створення української моделі медіаграмотності на основі зарубіжного досвіду
Гузенков С.Г., Сирцова О.М. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя) Інновації в післядипломній педагогічній освіті
Корицька Г.Р. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя) Регіональний інноваційний освітній проект «Хмаро орієнтоване освітнє середовище навчання української мови учнів»: до проблеми реалізації
Жаворонкова В.В. ДВНЗ «Запорізький національний університет» (Україна, м. Запоріжжя) Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної компетентності студентів
Ізбаш С.С. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, м. Мелітополь) Практика підготовки дорослих до реалізації ініціатив громадянського суспільства
Калініченко Л. М. Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна, м.Київ). Ідеї вітчизняних учених про формування творчого мислення молодших школярів у контексті реформування шкільної освіти в Україні (1950-1990-ті роки)
Ковальова О.М. Веселівська районна різнопрофільна гімназія (Україна, смт. Веселе, Запорізька область) Формування соціальної компетентності молодших школярів засобами волонтерського руху
Лісіцин В.В. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя) Принцип справедливості у визначенні освітніх інновацій
Лесик Г.В. Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (Україна, м. Київ) Інтернаціоналізація соціально-гуманітарної підготовки в класичних університетах України: початок ХХІ сторіччя
Лосєва О.Ю. Мелітопольська загальноосвітня школа І ступеня №3 (Україна, м. Мелітополь) Інтегрований курс «economics for beginners» як засіб формування соціальної компетентності учнів у четвертому класі загальноосвітніх навчальних закладів
Луценко А.В. Національний університет біоресурсів та природокористування України (Україна, м. Київ) Сучасна система освіти та проблема тілесності людини: шляхи пошуку балансу
М’ясоїд Г.І. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля (Україна, м. Дніпропетровськ) Обмеження упровадження інтерактивних методів навчання: аналіз вітчизняної та світової практики
Надтока О.О. Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя) Перспективні напрями вдосконалення навчального процесу майбутніх тренерів-викладачів у контексті їхньої підготовки до виховної роботи у дитячо-юнацьких спортивних школах
Недавня Л.Г. Економіко-правничий коледж ДВНЗ «Запорізький національний університет» (Україна, м. Запоріжжя) Освітні інновації в епоху нестабільності з досвіду роботи завідувача практикою економіко-правничого коледжу запорізького національного університету
Павленко Л.А. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя) Інноваційні підходи до розвитку творчого потенціалу вчителя в умовах нестабільності
Павлюк В.І. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна, м. Умань) Інноваційні технології підготовки учителів в умовах багаторівневої педагогічної освіти
Прилипко О.В. Економіко – правничий коледж Запорізького національного університету (Україна, м. Запоріжжя) Інноваційна спрямованість туристичної освіти як засіб формування професійних компетенцій фахівців сфери туризму
Ракітіна Л. І. Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (Україна, м. Харків) Самооцінка викладачем власної професійної діяльності
Рижкова М.В. Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя) Необхідність підвищення якості педагогічної підготовки фахівців з фізичної реабілітації
Сасіна Л.О. Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (Україна, м. Харків) Удосконалення системи виховання в напрямі її гуманізації
Скрябін О.М. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (Україна, м. Дніпропетровськ) Процесуальний статус захисника в кримінальному процесі України та актуальні проблеми його нормативного врегулювання
Спельчук О.В., Кудін О.В. Економіко-правничий коледж Запорізького національного університету (Україна, м. Запоріжжя) Освітні інновації в епоху нестабільності з досвіду роботи викладачів дисципліни «інформаційні системи і технології у туризмі»
Терьохіна О. Л. Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя) Понятійний аналіз інженерно-технічного мислення інженерів-машинобудівної галузі
Хацер Г.О. Економіко-правничий коледж Запорізького національного університету (Україна, Запоріжжя) Вплив сучасних інтерактивних технологій на процес викладання іноземної мови в межах трансформаційної перебудови освітнього простору України
Царенко К.В. Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя) Розвиток професійно-педагогічної компетентності тренерів-викладачів ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації
Шевченко С.В. Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя) Перспективні напрями вдосконалення навчального процесу майбутніх бухгалтерів

грудень 2015

Контактна інформація: zoippo@gmail.ru
69035 м.Запоріжжя, вул 40 років Радянської України, 57-А
тел. (0612) 346-711, 347-612 укр./рус.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua

© ЗОІППО 2011 р.