Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №1(23) / 2016

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
18-25 квітня 2016 р., м. Запоріжжя

ЗМІСТ

Титульна сторінка

ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ:
Неперервна педагогічна освіта в умовах відкритого освітнього простору

Александров В.М., Александрова О.Ф., Запорізький національний університет (м. Запоріжжя, Україна). Потенціал нових дидактичних моделей неперервної освіти
Аніщенко О.В., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ, Україна). Неформальна освіта дорослих: українські реалії.
Базиль Л.О., Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Б.Грінченка (м. Київ, Україна). Створення інноваційного корекційно-розвивального простору: здобутки дослідно-експериментальної роботи.
Бостан Л.М., Запорізький національний університет (м.Запоріжжя, Україна), Батліна Л.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м.Запоріжжя, Україна). Гуманитаризация юридического образовательного пространства в Украине: проблемы и перспективы.
Бостан С.К., Запорізький національний технічний університет (м.Запоріжжя, Україна), Батліна Л.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м.Запоріжжя, Україна). Проблемы дистанционного обучения в системе высшего образования Украины.
Ботгрос И.В., Боканча В.Н., Институт педагогических наук (Республика Молдова, г. Кишинев). Когнитивная и конструктивная общность учителя и учащегося.
Васильченко Л.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м.Запоріжжя, Україна). Модульний підхід до організації післядипломної педагогічної освіти.
Ветров О.М., Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка (м. Кіровоград, Україна). Comparative study of vocational education and training in the USA and Ukraine.
Ветров О.М., Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка (м. Кіровоград, Україна). Коледжі в системі професійно-технічної освіти США.
Ґанайова М., Кошицький університет імені Павла Йозефа Шафарика (м. Кошице, Словацька республіка), Староста В.В. Ужгородський національний університет (м.Ужгород, Україна). Školský systém v Slovenskej republike.
Головко М.В., Інститут педагогіки НАПН України (м. Київ, Україна). Удосконалення змісту шкільної природничої освіти як необхідна умова формування науково-природничої компетентності учнів загальноосвітньої школи.
Дехтяренко С.Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м.Запоріжжя, Україна), Жандарова Л.Б., Середня школа № 2 (м. Токмак, Україна), Скворцова Л.О., Загальноосвітня школа № 5 (м. Токмак, Україна). Реалізація нових дидактичних моделей в навчальному процесі.
Дехтяренко С.Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м.Запоріжжя, Україна), Яковенко І.С., Технічний ліцей м. Запоріжжя (м.Запоріжжя, Україна). Контроль та оцінювання якосіт в хімічній освіті.
Жадан Р.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м.Запоріжжя, Україна). Місце і роль економічної освіти населення в системі безперервної освіти.
Каракатсаніс Т.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м.Запоріжжя, Україна). Основні напрями підвищення якості професійної та післядипломної педагогічної освіти в Європейському Союзі.
Клименко Л.О., Ліскович О.В., Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Миколаїв, Україна). Підготовка вчителя астрономії у процесі підвищення кваліфікації до впровадження STEM-освіти.
Корицька Г.Р., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м.Запоріжжя, Україна). Проектування електронного освітнього середовища для навчання учнів української мови засобами веб-технологій.
Коробка Л.М., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Суми, Україна). Підготовка працівників психологічної служби в системі підвищення кваліфікації до діяльності з підтримки здоров’я учасників освітнього процесу.
Коробов Т.Е., Днепропетровский национальный университет им. О.Гончара (г.Днепропетровск, Украина). Структурирование учебного материала как средство оптимизации обучения.
Куринная А.Ф., Запорожский областной институт последипломного педагогического образования (г. Запорожье, Украина). Развитие коммуникативного потенциала учителя в системе непрерывного образования.
Лісіцин В.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м.Запоріжжя, Україна). Справедливість – аксіологічна домінанта неперервної освіти.
Луганська О.В., Запорізький національний університет (м. Запоріжжя, Україна). Аксіологічні пріоритеті сучасної української молоді.
Мариновська О.Я., Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Івано-Франківськ, Україна). Конкурентоспроможна особистість: шляхи вирішення проблеми у педагогічних дослідженнях
Оросова Р., Новакова З., Староста В., Кошицький університет імені Павла Йозефа Шафарика (м. Кошице, Словацька республіка). Sebareflexia v príprave budúcich učiteľov.
Павленко А.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м.Запоріжжя, Україна). Якість шкільної природничо-математичної освіти у контексті європейського освітнього і культурного простору.
Пашков В.В., Запорожский областной институт последипломного педагогического образования (г. Запорожье, Украина). Трансформация университетского образования в информационной цивилизации.
Пликонос Д.Д., Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя, Україна). Концепція "Smart-освіти" - глобальний тренд у розвитку безперервної освіти.
Проценко І.І., Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка (м. Суми, Україна). Структурні компоненти дидактичної моделі формування професійно-творчих умінь майбутнього вчителя у процесі евристичної діалогової взаємодії.
Путий Т.Н., Запорожский областной институт последипломного педагогического образования (г. Запорожье, Украина). Е-learning в практике непрерывного педагогического образования: внешние и внутренние мотиваторы.
Сирцова О.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м.Запоріжжя, Україна). Узагальнення та презентація перспективного педагогічного досвіду вчителя як складова неперервної освіти.
Склярова І.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогінчої освіти (м.Запоріжжя, Україна). Педагогічні умови забезпечення якості дистанційного навчання у системі післядипломної педагогічної освіти
Смірнова Л.Л., Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (м. Кіровоград, Україна). Неперервна освіта в Словаччині (аналіз закордонного педагогічного досвіду).
Шандрук С.І., Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка (м. Кіровоград, Україна). Сучасна система підвищення кваліфікації вчителів у США.
Шацька Н.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Запоріжжя, Україна). До питання про застосування новітніх інформаційних технологій у системі неперервної освіти.
Шашок В.Н., Академия последипломного образования (г.Минск, Беларусь). Информационно-коммуникационные технологии как стимул непрерывного образования воспитателей дошкольного образования.
Franc Małgorzata, Staropolska Szkoła Wyższa Wydział Pedagogiczny (м. Варшава, Польща). Metoda warsztatowa w edukacji dorosłych.

ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ:
Дошкільна, початкова та позашкільна освіта: виклики сучасності

-
Андрющенко О.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).. Рефлексія як складова навчальної діяльності молодшого школяра
Байєр О. М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Сизоненко Г.М., Запорізький обласний будинок дитини «Сонечко» (Україна, м. Запоріжжя). Соціально-емоційний розвиток дитини раннього віку у виховному просторі будинку дитини
Батліна Л.В. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Світ дитинства як програма реалізації державного стандарту дошкільної освіти в Україні
Божко І.Г. Центр дитячої та юнацької творчості і туризму (Україна, Запорізька область, м. Василівка). Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої особистост
Варецька О.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Від соціально компетентного вчителя початкової школи – до соціально компетентного учня
Гайдаренко С.А., Криворізька спеціалізована школа № 70 з поглибленим вивченням економіки та права (Україна, м. Кривий Ріг). Економічне навчання й виховання молодших школярів як складова випереджувальної освіти для сталого розвитку
Голдобіна К.Б. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Формування життєвої компетентності молодшого школяра в освітньому середовищі «школа – позашкільний навчальний заклад»
Гранд М.А. Центр творчості дітей та юнацтва Жовтневого району (Україна, м. Запоріжжя). Науково-методичні засади впровадження ігрових методів навчання
Греб М.М., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Роль інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні лексичної компетентності майбутніх учителів початкової школи
Дорошенко З.П. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми реалізації наступності в математичній освіті дошкільника та молодшого школяра
Жлуденко Г.В. Запорізький педагогічний коледж(Україна, м. Запоріжжя). Навчання дітей дошкільного віку: історичний аспект
Зубова В.А. Центр естетичного виховання Хортицького району Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Ефективна техніка навчання малюванню дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в позашкільному навчальному закладі
Кадирова С.О., Державне підприємство «Український дитячий центр «Молода гвардія» (Україна, м. Одеса). Дебати як метод формування соціальних компетенцій
Кобріна К.В. Станція юних техніків Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Використання проектної технології як метод активізації пізнавальної діяльності в гуртку «Англійська мова в технічному світі»
Ковальова О.М., КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» (Україна, смт Веселе, Запорізька область). Особистісно орієнтоване навчання як умова успішного розвитку учнів початкової школи
Корольова Л.М., Запорізький класичний ліцей (Україна, м. Запоріжжя). Дослідження структури креативних здібностей особистості
Крамаренко А.М., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Науково-методичне забезпечення процесу формування майбутнього еколого орієнтованого вчителя початкової ланки освіти в умовах сталого розвитку суспільства
Крамаренко Д.М., Бердянська багатопрофільна гімназія № 2 (Україна, м. Бердянськ). До питання здоров’язбережувальних технологій в початковій школі
Ліба О.М., Говдош А.В., Мукачівський державний університет (Україна, м. Мукачево); Староста В.І., ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Україна, м. Ужгород). Педагогічна практика в системі підготовки майбутніх учителів початкових класів
Литвин В.М., Хорлікова О.А., КЗ «Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Талант» ВРРЗО (Україна, м. Дніпрорудне). Упровадження гуманної педагогіки в освітній простір початкової школи
Лосєва О.Ю., КЗ «Мелітопольська ЗОШ І ступеня № 3» Мелітопольської міської ради (Україна, м. Мелітополь). Стан ранньої іншомовної освіти в деяких країнах Європи
Масютіна М.Е. Центр дитячо-юнацької творчості ім. Є.М. Руднєвої (Україна, м. Бердянськ). Підготовка та підвищення кваліфікації фахівців позашкільної освіти в умовах модернізації освітньої системи
Меленець Л. І. Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Київ). Лекція як засіб створення атмосфери співпраці викладачів зі слухачами курсового підвищення кваліфікації
Мирошниченко О.В. Центр дитячої та юнацької творчості і туризму (Україна, Запорізька область, м. Василівка). Керівник – творча особистість та майстер розвитку творчих здібностей вихованців
Михайлова Л.М. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток у педагогів ДНЗ дивергентного мислення в системі неперервної освіти
Могілевська В.М. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток позашкільної освіти на регіональному рівні як необхідна умова щодо створення ефективного освітнього простору
Можаєва Н.А., КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» (Україна, смт Веселе, Запорізька область). Використання здоров’язбережувальних технологій як інноваційний крок в освітньому процесі початкової школи
Никоненко Н.В., Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара; Шевченко В.Н., громадське об’єднання «ДАСИД» (Україна, м. Дніпропетровськ). Запровадження статевого виховання для молодших школярів із особливими освітніми потребами
Нікулочкіна О.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Шляхи реалізації неперервності освітнього процесу на етапах дошкільної та початкової освіти
Олексенко Д.М. Клуб дитячої та юнацької творчості «Зоряний» (Україна, м. Бердянськ). Позашкільна освіта дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: не все так просто
Петраш О.Є. Центр естетичного виховання Хортицького району Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Тематичні інформаційно - ігрові програми в гуртках з вивчення іноземних мов у позашкільному навчальному закладі
Петрик О.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Деякі аспекти забезпечення наступності та перспективності розвитку діалогічного мовлення вихованців ДНЗ і учнів початкової школи
Піроженко Т.О. Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (Україна, Київ). Психологічні надбання періоду вікової кризи (6-7) років як ознаки особистісного зростання дитини
Плотнікова О.В., Запорізький навчально-виховний комплекс І ст. «Світанок» (Україна, м. Запоріжжя). Упровадження інноваційних технологій навчання – умова розвитку закладів освіти.
Погрібняк Н.В. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Твори живопису як ефективний засіб розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку
Попова Л.П., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Текст художнього твору як засіб навчання української мови
Проботюк О.Д., Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 8 (Україна, м. Житомир). Школа для майбутнього: система розвивального навчання Д.Б. Ельконіна – В.В. Давидова та її вплив на розвиток інтелектуально-пізнавальних і творчих компетентностей особистості дитини у навчально-виховному процесі
Савіч І.О. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Електронні засоби навчання в роботі керівника гуртка
Самсонова О.О. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Інтеріоризація ціннісно-особистісного ставлення вихователів дошкільних навчальних закладів до якісних змін як організаційно-педагогічна умова розвитку професіоналізму
Семенюк І.Б. Хотинський НВК (Україна, Чернівецька область, м. Хотин); Шепенюк І.М. Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (Україна, м. Чернівці). Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти у питаннях збереження здоров’я дітей
Семеняко Ю.Б., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Інформатизація дошкільної освіти: сучасний стан, проблеми та перспективи.
Сидорук А.В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Покращення фізичного, психічного та духовного здоров’я школярів засобами анімаційної діяльності
Синяк І.М. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 182 «Щасливе дитинство» Запорізької міської ради Запорізької обл. (Україна, м. Запоріжжя). Виховання любові до рідного краю у старших дошкільників засобами музичного мистецва
Староста В.І., ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Україна, м. Ужгород); Герц М.І., Мукачівський державний університет (Україна, м. Мукачево). Адаптація майбутніх учителів початкових класів до навчання у вищому навчальному закладі
Староста В.І., ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Україна, м. Ужгород); Химич О.І., Мукачівський державний університет (Україна, м. Мукачево); Оросова Р., Університет імені Павла Йозефа Шафарика (Словацька республіка, м. Кошице). Індивідуальний стиль педагогічної діяльності учителя початкових класів: сутність та підходи до трактування
Федорчук О.І. Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (Україна, Київ). Батьківська відповідальність як складова культури батьків - суб’єктів освітнього простору
Шульга Л.М. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Пошукова діяльність дітей дошкільного віку як фактор розвитку їх творчих здібностей

ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ:
Національно-патріотичне виховання дітей і молоді в полікультурному середовищі

Альмишева А.Ж., Байкенова С.Ж. Филиал акционерного общества Национального цетра повышения квалификации педагогических кадров по Северо-Казахстанской области (Казахстан, г. Петропавловск). Патриотическое воспитание молодежи как основное направление молодежной политики на основе общечеловеческих ценностей
Арабаджиєв Д.Ю. Запорізький національний технічний університет (Україна, м.Запоріжжя). Роль кількісних методів громадського моніторингу виборчого процесу в контексті формування загальнолюдських цінностей як основи національно-патріотичного виховання.
Алімов К.О., Барліт А.Ю. Запорізький національний університет (Україна, м.Запоріжжя). Відібрання дитини від батьків як спосіб захисту прав та законних інтересів неповнолітнього.
Барліт О.О., Галантюк Т.О. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Запорізький авіаційний коледж ім. Івченко (Україна, м.Запоріжжя). Формування ціннісного ставлення до природи в контексті завдань національно – патріотичного виховання
Богомолова Н.М. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Виховання учнів старшої школи в контексті формування громадянина та патріота в умовах полікультурного регіону.
Васильева О.В. Северо-Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева (Казахстан, г. Петропавловск). Литературное краеведение как важнейшее направление национально-патриотического воспитания (на примере Северо-Казахстанской области республики Казахстан).
Волошин Ю.Я., Червонопартизанська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нижньосірогозької районної ради (Україна, Херсонська обл.). Загальнолюдські цінності як основа національно-патріотичного виховання.
Доновський С.М., Климова Т.М. Запорізька спеціалізована школа І – ІІІ ступеня №100 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Національно-патріотичне виховання в запорізькій спеціалізованій школі І - ІІІ ступенів № 100.
Дяченко І.М. Класичний Приватний Університет (Україна, м.Запоріжжя). Формування почуття патріотизму, національної свідомості та громадянської позиції сучасної молоді: теоретичний аспект.
Ена І.В., Барліт А.Ю. Запорізький національний університет, (Україна, м.Запоріжжя). Буллінг – специфічні риси та особливості кримінального провадження в Україні
Калашникова М.Ю. Запорізький державний медичний університет (Україна, м.Запоріжжя). Національно-патріотичне виховання як складова навчального процесу у вищому навчальному закладі
Калашникова М.Ю. Запорізький державний медичний університет (Україна, м.Запоріжжя). Актуалізація моральних цінностей у свідомості студентів медичних університетів
Каменєва Т.В. Комунальний заклад «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Зміст і форми національно – патріотичного виховання дітей та молоді.
Козак Ю. В. Державне підприємство «Український дитячий центр «Молода гвардія» (Україна, м. Одеса). Зміст і форми національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Українському центрі «Молода гвардія»
Корицький В.Г. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Військово – патріотичне виховання старшокласників.
Кравець Т.І. Комунальний заклад «Запорізький обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник» Запорізької обласної ради (Україна, м.Запоріжжя). Формування патріотизму особистості громадянина в умовах військового ліцею.
Кривобок Н.В. Комунальна установа «Приморський районний центр дитячої та юнацької творчості» Приморської районної ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Патріотичне виховання дитини як особливий етап розвитку особистості.
Лавров С.О. Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (Україна, м.Кіровоград). Реалізація концепції національно-патріотичного виховання в навчальному закладі.
Лисак Г.Г. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Роль соціальної самоідентифікації в національно-патріотичному вихованні.
Мальований М.М., Хайруліна О.С., Долгова О.В, Доновська І.В., Углова М.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Запорізький навчально–виховний комплекс №109 Запорізької міської ради (Україна, м.Запоріжжя). Проектна діяльність як форма реалізації Концепції національно-патріотичного виховання.
Мікулак Н.М. Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Дніпропетровськ). Загальнолюдські цінності у контексті національного державотворення та модернізації: філософсько-освітній аспект.
Мінакова І.В. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток життєвих навичок як елемент високоякісної освіти.
Могілевська В.М. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Профессиональная компетентность педагога как фактор эффективности воспитания гражданской культуры средствами внешкольного образования
Мяло П.І., Мальований М.М. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (Україна, м. Запоріжжя). Національно-патріотичне виховання: законодавчі норми та їх практична реалізація.
Ніколенко Л.М. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна, м. Дніпропетровськ). Деякі аспекти проблеми патріотичного виховання на сучасному етапі розвитку української держави.
Омельянчик С.В., Барліт А.Ю. Запорізький національний університет (Україна, м.Запоріжжя). Проблема Буллінгу у сфері трудових відносин.
Олійник Ю.І. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної світи (Україна, м. Запоріжжя).Формування національної самоідентифікації засобами мистецтва.
Писанець В.В., Федорець І.А., Макаренко Т.М. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної світи, Запорізька обласна бібліотека для юнацтва (Україна, м. Запоріжжя). Інноваційні проекти Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва у виховній діяльності з молоддю в позаурочний час.
Пшенова Т.Н., Колодаева И.И., Ельцова Л.Ф. ФАО "НЦПК "Өрлеу" ИПК ПР по СКО", Областной центр творчества детей и юношества, «Центр методической работы и информационных технологий в сфере образования Северо-Казахстанской области»(Казахстан, г. Петропавловск). Национально-патриотическое воспитание детей и молодежи Казахстана через реализацию национальной идеи "Мангилик Ел".
Рак І.В. Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Реалізація концепції національно-патріотичного виховання на уроках музичного мистецтва.
Риндич О. М., Келембет Л. І.,Фляк О.О. Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Івано-Франківськ). Національно-патріотичне виховання дітей та молоді: науково-практичний аспект
Романенко С.М. Филиал АО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по СКО» (Казахстан, г.Петропавловск). Этническая идентичность и национально-патриотическое воспитание в Казахстане.
Рубан О.П. Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24(Україна, м.Мелітополь). Управління формуванням національно-патріотичного виховання учнів загальноосвітньої школи
Синяк І.М. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 182 «Щасливе дитинство» Запорізької міської ради Запорізької обл. (Україна, м. Запоріжжя). Виховання любові до рідного краю у старших дошкільників засобами музичного мистецтва
Сібіль О.І. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної світи (Україна, м. Запоріжжя). Загальнолюдські, європейські цінності як основа національно патріотичного виховання.
Тищенко О.І. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної світи (Україна, м. Запоріжжя). Патріотичні аспекти виховання та розвитку особистості.
Тунда Т.А. Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Реалізація концепції національно –патріотичного виховання на уроках української мови та літератури.
Харіна О.І. Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м.Бердянськ). Розвиток навичок самостійного аналізу художнього твору на уроках позакласного читання.
Харченко А.В., Харченко О.В., Макаренко Т.М. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної світи, ГО «СДЮШОР-ЗТР» (Україна, м. Запоріжжя). Роль сім’ї у формуванні патріотизму і громадянськості дітей та молоді.
Харченко О.В. Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Реалізація концепції національно-патріотичного виховання в освітньому процесі на уроках інформатики.
Шугальова І.М. Запорізький національний університет (Україна, м.Запоріжжя). Феномен української ідентичності в сучасних соціокультурних умовах: шляхи подолання стереотипів.
 
 
Червень 2016

Контактна інформація: zoippo@gmail.ru
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел. (0612) 346-711, 347-612 укр./рус.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2016 р.