Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №2(24) / 2016

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
18-25 квітня 2016 р., м. Запоріжжя

ЗМІСТ

Титульна сторінка

ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ:
Інформатика та інформаційні технології в освітній діяльності

Алєксєєва Г.М., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, Запорізька область, м. Бердянськ). Виконання лабораторних робіт засобами VirtualBox в процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів.
Берегова А.П., Комунального заклад «Районний методичний кабінет» Михайлівської районної ради Запорізької області. (Україна, Запорізька область, смт. Михайлівка). Навчання вчителів у галузі інформатики та ІКТ.
Бойко О.І., Спеціалізована школа 210 м. Київ, (Україна, м. Київ). Хмарні технології на уроках інформатики.
Василенко Ю.М., КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, м. Харків). Навчання програмуванню засобами ігрових середовищ.
Войтків Г.В., Обласний інститут післядипломної педагогічної (Україна, м.Івано-Франківськ). Розвиток технічної творчості учнів на уроках фізики як спосіб реалізації stem-освіти.
Войтюк Т.М., Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище», (Україна, м. Запоріжжя). STEM-освіта — шлях у майбутнє нового покоління.
Володченко А.Є., Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ Стрижак О.Є., Національний центр «Мала академія наук України» (Україна, м.Київ). Таксономічні характеристики психологічного дослідження девіантної поведінки підлітківу мережецентричному середовищі.
Воронкін О.С., Комунальний заклад «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С. С. Прокоф’єва» (Україна м. Сєвєродонецьк, Луганська обл.). STEM як один із напрямків інноваційного розвитку вітчизняної освіти.
Гончарова Н.О., ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», (Україна, м. Київ). STEM-освіта: професійна компетентність вчителя.
Горун Ю.М., Інститут вищої освіти НАПН України (Україна, м. Київ). Професійно орієнтовані Інтернет ресурси як засіб навчання майбутніх фахівців.
Гурєєва С.В., Запорізька спеціалізована школа I-III ст. № 100 (Україна, м. Запоріжжя). Інтеграція курсу інформатики з економікою та екологією.
Дегтярьова Г.А., Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, м. Харків). Форми організації навчання вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної педагогічної освіти протягом андрогогічного циклу, спрямовані на розвиток ІК-компетентності.
Деревянкин А.В., филиал АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО» (Казахстан, г.Петропавловск). Технологии Web 2.0 на службе казахстанского учителя.
Дрібноход Д.А., відділ освіти Приазовської РДА, (Україна, Запорізька область, смт. Приазовське). Розвиток логічного мислення.
Егорова Л.М., Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, (Украина, г. Харьков). Внедрение информационных технологий в учебный процесс.
Євлаш А.В., Якимівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1 (Україна, Запорізька область, Якимівський район, смт. Якимівка). Методика розробки тестів з інформатики
Журавель Н.М., Миколай-Пільський НВК (Україна, Запорізька область, с. Миколай-Поле) Самостійна робота на уроках інформатики.
Злиденна Н.А., Токмацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 (Україна, Запорізька область, м. Токмак). Організація індивідуальної, групової, колективної роботи учнів на уроках інформатики.
Іванісова С.І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, (Україна, м. Запоріжжя). Оцінка ефективності уроку інформатики з позиції вирішення завдань особистісного розвитку.
Кадігроб А.Л., Новопетрівський НВК «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» (Україна, Запорізька область, Запорізький район, с. Новопетрівка). Принципи профільного навчання інформатики в умовах середньої школи.
Калашник О.А., Добровеличківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради (Україна, м. Кіровоград). Інформатизація як один з пріоритетних напрямків активізації діяльності шкільних методичних служб.
Калашник Ю.О., Добровеличківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради, (Україна, м. Кіровоград). Робототехніка як один із напрямків впровадження STEM – освіти.
Касьян І.В.. Комунальний заклад «Кіровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» (Україна, Запорізька область, Оріхівський район, смт. Кірове). Прийоми активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики.
Касьянова О.Ю., Балабинський навчально-виховний комплекс «школа І-ІІІ ступенів-гімназія «Престиж», (Україна, м. Запоріжжя). «Розв’язування задач з фізики у дистанційному навчанні за допомогою комп’ютерних помічників»
Кітченко М.М., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 81 (Україна, м Запоріжжя). Використання технології ситуативного моделювання.
Коваленко Н.В., Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, (Україна, м. Суми). Навчальна практика студентів фізико-математичного факультету як середовище STEM – освіти учнів початкової школи.
Кондратенко Д.П., Комунальний заклад «Малобілозерська естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт» ЗОР (Україна, Запорізька область Василівський район с. Мала Білозерка). Естетичне виховання на уроках інформатики.
Корвєгіна В.А., КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» (Україна, Запорізька область Веселівський район, смт. Веселе). Використання технологій Веб 2.0 як засіб формування інформаційної компетентності учнів на уроках інформатики.
Костіна В. В., КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, м. Харків). Використання MOODLE у ЦПРПО.
Котко Л. Ю., Пологівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Запорізької області, (Україна, Запорізька обл.). Використання ІКТ у навчально – виховному процесі.
Котова О.О., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 9 (Україна, Запорізька область, м. Бердянськ). Технологія створення учнівського портфоліо на уроках інформатики, як складової проектної діяльності.
Крюкова Л.В., Степненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Запорізького району Запорізької області (Україна, Запорізька область, Запорізький район, с.Степне). Підвищення фахового рівня і розвиток творчого потенціалу вчителя інформатики
Кулинич О.А., Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище» (Україна, м. Запоріжжя). Проблеми впровадження професійно-орієнтованих програмних продуктів в систему професійної освіти.
Лавренко С.В., Баглай О.О., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 86 Запорізької міської ради Запорізької області, (Україна, м. Запоріжжя). Використання інтерактивної дошки на уроках математики як засобу підвищення ефективності навчального процесу.
Лавренко С.В., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 86 Запорізької міської ради Запорізької області, (Україна, м. Запоріжжя). Формування навичок безпечної поведінки дітей в мережі Інтернет.
Лазукіна М.В., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 (Україна, Запорізька область, м. Бердянськ). Інтеграція ІКТ в освітню діяльність.
Ласкова Н. О., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради, (Україна, м. Енергодар). Шляхи реалізації взаємодії членів шкільної інформаційної служби.
Легка Ю.М., Енергодарський багатопрофільний ліцей (Україна, Запорізька область, м. Енергодар). Організація навчальної діяльності при вивченні теми «Текстовий редактор».
Лемешко А.Л., Михайлівський навчально-виховний комплекс ім. О.Т. Слободчикова, (Україна, Запорізька область, Вільнянський район, с.Михайлівка). Використання інтерактивних технологій для мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики.
Матюха Ю.О., Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка, (Україна, м. Кременчук). Використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях філологічних дисциплін.
Мірошниченко А.А., Комунальний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (Україна, м. Дніпропетровськ). Інтернет - технології для шкільної освіти.
Онищенко С.В., Бердянський державний педагогічний університет. (Україна, м. Бердянськ). Використання ІКТ в педагогічній діяльності вчителя-предметника.
Папернова Т.В., Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, м.Харків). Андрагогічний підхід як необхідна умова формування інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти.
Перцова Н.І., Чернікова Л.А., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, (Україна, м. Запоріжжя). Розбудова хмаро орієнтованого освітнього середовища сучасної школи (управлінський аспект).
Подозьорова А.В., Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету, (Україна, м. Херсон). Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах.
Поляков В.С., КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія», (Україна, Запорізька область Веселівський район смт.Веселе). Використання мультимедійних технологій в сучасному навчально-виховному процесі.
Рабешко Т.С., Матвіївський ЗНВК «Всесвіт», (Україна, Запорізька область , Вільнянський район, с. Матвіївка) . Навчання школярів розв’язування логічних задач на уроках інформатики з використанням інформаційно–комунікаційних технологій.
Синяк І.В., Панфілівський НВК (Україна, Запорізька область, Чернігівський район, с. Панфілівка). Організація контролю знань на уроці інформатики як умова підвищення якості навчання.
Сідоркін А.В., Комунальний заклад «Малобілозерська естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт» ЗОР (Україна, Запорізька область Василівський район с. Мала Білозерка). Практичні аспекти застосування рольових ігор при вивченні інформатики у загальноосвітній школі.
Сіріньок І.М., КЗ «Преображенський НВК «Школа-дитсадок» (Україна, Запорізька область, Оріхівський район, с. Преображенка). Проблемне навчання на уроках інформатики.
Скачкова О.В., Запорізький загальноосвітній багатопрофільний навчально-виховний комплекс № 106 (Україна, м. Запоріжжя). Використання QR-кодів у реалізації міжпредметних зв’язків в курсі інформатики.
Слободенюк О.В., Токмацька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 Токмацької міської ради Запорізької області, (Україна, Запорізька обл.). Використання ІКТ в адміністративно-управлінській діяльності школи.
Собакар О.О., КЗ «Запорізький інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, (Україна, м. Запоріжжя). Використання сервісів Веб 2.0 та хмарних технологій на уроках інформатики.
Сокол І.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, (Україна, м. Запоріжжя). Рекомендації щодо створення та проведення освітніх квестів.
Сопін І.М., Комунальний заклад «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум»» Запорізької обласної ради, (Україна, м. Запоріжжя). Досвід використання конструкторів Lego Education Mindstorms EV3 у навчальному закладі.
Стрижак О.Є., Національній центр Мала академія наук України (Україна, м. Київ). Онтологія цифрового музейного простору як основа організації навчально-дослідницької діяльності учнів.
Табарчук І.В., КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, м. Харків). Деякі питання контролю навчальних досягнень учнів з інформатики.
Телятник К.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, (Україна, м. Запоріжжя). Сучасні ІТ-інструменти реалізації зворотного зв’язку в системі «вчитель-учень»
Терновець В.А., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 101 Запорізької міської ради Запорізької області. (Україна, м. Запоріжжя). Використання ІКТ в середній школі на уроках української літератури.
Ткачук І.О., Броварське навчально-виховне об’єднання Броварської міської ради Київської області, (Україна, м. Бровари). Броварське навчально-виховне об’єднання –територія розвитку успішного випускника – майбутнього професіонала.
Тонких Ю.І., Мелітопольський навчально-виховний комплекс №16 ММР ЗО, (Україна, м. Мелітополь). STEM-освіта: проблеми та напрями впровадження.
Хіврич В.В., Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (Україна, м. Запоріжжя). Професійні конкурси з ІКТ як стимул до професійного зростання педагогів.
Хоботова Э.Б., Калмыкова Ю.С., Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, (Украина, г. Харьков). Информационные технологии на лекциях по дисциплине «Химия».
Циммерман Г.А., Запорізький національний університет, Циммерман О.В., Запорізький багатопрофільний ліцей No 62 (Україна, м. Запоріжжя). Реалізація технології електронного навчання за допомогою системи MOODLE у середній школі.
Черкасова Л.В., Балабинський навчально-виховний комплекс «школа І-ІІІ ступенів – гімназія «Престиж» Запорізького району Запорізької області, (Україна, Запорізька обл.). Хмарні технології у системі роботи навчального закладу.
Чирва О.О., Запорізька спеціалізована школа I-III ст. №100 (Україна, м. Запоріжжя). Ігрові технології на уроках інформатики в початковій школі.
Швець Ю.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, (Україна, м. Запоріжжя). Дистанційний тренінг «Розробка електронних курсів на платформі Moodle»..
Шиман О.І., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, Запорізька область, м. Бердянськ). Зміст методичної підготовки з інформатики майбутніх учителів початкової школи.
Ярмолович Н.М., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 55, (Україна, м. Запоріжжя). Впровадження STEM-освіти в навчальний процес.

ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ:
Розвиток професійної компетентності фахівця у системі неперервної освіти

Адамович І.В., Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Житомир). Особливості прийняття рішення в управлінській діяльності
Адоньєва Ю.А., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Особливості розвитку професійної компетентності дизайнера в системі неперервної освіти
Андрощук І.В. Хмельницький національний університет (Україна, м.Хмельницький). Технологія педагогічної взаємодії у професійній діяльності вчителя трудового навчання та технологій
Андрощук І.П., Хмельницкий национальный университет (Україна, м. Хмельницький). Педагогічна практика в позашкільних закладах освіти як засіб практичної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій
Артюх М.С., Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Ушинського (Україна, м. Чернігів). Підготовка резерву керівників навчальних закладів
Афанасьєва Т.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Теоретико-методологічні основи дослідження сутності професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти
Бабаліч В.А. Кіровоградський педагогічний університет ім. В. Винниченка (Україна, м. Кіровоград). Теоретичні основи запровадження соціальної компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту.
Бабко Т.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Моделювання науково-методичного супроводу підготовки вчителів до участі у конкурсах фахової майстерності
Бабкова О.О., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Самоосвіта як засіб розвитку професійної компетентності педагогів
Баніт О.В., Інститут педагогічної освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України (Україна, м. Київ). Професійний розвиток менеджерів в Німеччині і Польщі
Барабаш О.Д., Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (України, м. Івано-Франківськ). Реалізація андрагогічних підходів в роботі з педагогами в умовах післядипломної освіти
Безкоровайна Л.В. Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Питання генези туризму в процесі дослідження професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства.
Бескорса О.С., Донбаський державний педагогічний університет, Головань М.М., Центр з обслуговування закладів освіти Слов’янського району (Україна, м. Слов’янськ). Заохочення як метод мотивації педагогів до участі у професійних конкурсах
Борисюк А.С., Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» (Україна, м. Чернівці). Гуманізація освіти як складова особистісного та професійного розвитку особистості
Волошина Т.А., Лапшина І.С., Лупінович С.М. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Моніторинг як інструмент впровадження інклюзивної освіти: практико-орієнтований аспект
Вольчева Г.А., Давидова О.О., Український дитячий центр «Молода гвардія (Україна, м. Одеса). Навчально-практична рольова гра як засіб підвищення професійної майстерності педагога
Вронська Н.О., Центр творчості дітей та юнацтва (Україна, м. Запоріжжя). Особливості формування професійної компетентності студентів соціологічного факультету
Гажала О.А., Броварське навчально-виховне об’єднання (Україна, м. Бровари). Управління процесом безперервного підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.
Грибанова О.Є., Економіко-правничий коледж Запорізького національного університету (Україна, м. Запоріжжя). Соціальна компетентність майбутнього фахівця як пріоритет його професійної підготовки.
Данилюк О.М., Районний методичний кабінет (Україна, м. Ківерці). Ключові компетентності в системі підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів
Даценко В.В., Харківський національний автомобільно-дорожній університет (Україна, м. Харків). Проблемы формирования и развития профессиональной компетентности специалистов в техническом ВУЗе.
Деньга Н.М. Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка (Україна, м. Кременчук). Обґрунтування дослідження проблеми розвитку професійної рефлексії викладачів математичних дисциплін у системі методичної роботи педагогічного коледжу.
Донченко І.А., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Психолого-педагогічний супровід створення безпечного освітнього простору
Дяченко М.Д., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Збагачення професійної компетентності вчителів у контексті творчої самореалізації
Жадан Р.П., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Місце і роль економічної освіти в системі безперервної освіти
Іваницький О.І., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Таксономії навчання як засіб розробки професійних компетентностей майбутнього вчителя фізики
Ішутіна О.Є., Донбаський державний педагогічний університет (Україна, м. Слов’янськ). Система методів контролю лінгвометодичної компетентності студентів у структурі моніторингу якості фахової підготовки
Кармазенко А.В., Михайлівський навчально-виховний комплекс І-ІІ ступенів «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа» (Україна, Запорізька обл., с.м.т. Михайлівка). Вивчення рівня професійної компетентності молодих учителів інформатики та організація методичної роботи з ними
Карпова Е.А., Балтийский Гуманитарный Институт (Россия, г. Санкт-Петербург). Психология информационного пространства: как структурировать информационные потоки в обучении
Каткова Л.Є., Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 (Україна, Запорізька область). Інноваційна організація методичної роботи – основна мета становлення сучасного вчителя як конкурентоздатного фахівця.
Клопота Є.А. Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Особливості психологічного супроводу осіб із порушеннями зору в умовах інклюзивного простору.
Кобзева И.Н., Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара, Вишникина Е.В., Университет таможенного дела и финансов (Украина, г. Днепропетровск). К проблеме профессиональной компетентности педагогических кадров в системе высшего образования
Коваленко М.О., Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). Проблеми розвитку неформальної освіти в Україні
Кондратець І.В., Інформаційно-методичний центр управління освіти і науки (Україна, м. Новоград-Волинський). Рефлексивна культура як ефективний засіб підвищення рівня професіоналізму педагогів
Курмишева Н.І., Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського (Україна, м. Полтава). Розвиток професійного інтересу у педагогічних працівників в умовах неперервної освіти
Кучина К.О., Ткаченко А.В. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Реалізація принципу інклюзії в освіті дорослих
Лапшина І.С., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). ІКТ-компетентність як необхідна складова професійної компетентності педагога: управлінський аспект
Левченко О.М., Ткачук О.В., Кіровоградський національний технічний університет (Україна, м. Кіровоград). Напрями підвищення конкурентоспроможності та професійної компетентності випускників закладів вищої освіти України
Лісіна Л.О., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Research practice post graduates as a factor formation of professional competence of future teacher
Лук’янчук Е.А., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Формування педагогічної фасілітації як складової професійної компетентності вчителя
Макаренко Д.С., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Оцінка ефективності оцінювання і ставлення учасників навчально-виховного процесу до результатів діяльності працівників психологічної служби
Медведева О.М., Медведева С.М., филиал АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области» (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Формирование общих и профессиональных компетенций педагога в системе непрерывного педагогического образования.
Мерзлякова О.Л., Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна, м. Київ). Педагогічний супровід професійного визначення старшокласника – презентація авторської методики (тези).
Морін О.Л., Інститут проблем виховання НАПН України (Україна, м. Київ). Центр розвитку кар’єри інституту післядипломної педагогічної освіти
Мустафина А.С., филиал АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области» (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Мониторинг как средство управления профессиональным развитием педагогов
Назаренко Л.М., Херсонська академія неперервної освіти (Україна, м. Херсон). Креативне професійне середовище педагога як об’єкт управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу
Науменко М.П., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Роль критичного мислення у формуванні інформаційної компетентності дорослих: андрагогічний аспект
Некрасова С.М., ДВНЗ «Мелітопольський промислово-економічний коледж (Україна, м. Мелітополь). Професійний саморозвиток сучасного педагога: сутність та зміст
Никитинська С.М. Харківська академія неперервної освіти (Україна, м. Харків). Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах дистанційного навчання.
Оніпко В.В., Соловей Л.В. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Полтавський коледж харчових технологій (Україна, Полтава). Методологічні аспекти формування ключових компетентностей майбутніх учителів природничих дисциплін
Павленко Л.А. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Підвищення рівня професійної майстерності педагога засобами стимулювання педагогічної творчості
Павлова С.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Нові освітні стратегії і система оцінювання
Пастушок О.І., Нікопольське педагогічне училище ДВНЗ «Криворізький національний університет» (Україна, м. Нікополь). Роль андрагогічного підходу в професійному навчанні дорослих
Пенькова О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Неперервна освіта як умова формування висококваліфікованого фахівця соціально-педагогічної сфери
Перцова Н.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Науково-методичне забезпечення навчального процесу в сільській малокомплектній школі
Петрик Г.Ю. Ясинуватська загальноосвітня школа № 4 (Україна, м. Ясинувата). Розвиток професійної компетентності вчителя мистецької галузі в системі методичної роботи як чинник підвищення якості освіти.
Победінська О.Ю. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Формування вторинної мовної особистості учнів як шлях до європейського загальноосвітнього простору
Попкова Е.І., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Актуальні проблеми формування управлінської культури керівників професійно-технічних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти: андрагогічний аспект
Присяжнюк Ю.С., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Аналіз результатів дослідження констатувального етапу експерименту щодо розвитку професійної компетентності педагогів ЗНЗ на андрагогічних засадах
Приходько Т.П., Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна, м. Дніпропетровськ). Формування психолого – педагогічної компетентності майбутнього викладача вищого навчального закладу в галузі корекційної освіти
Пустовойтенко Р.М., Новостародубська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (Україна, Кіровоградська область). Роль опорної школи у формуванні професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів.
Ременюк Д.Д., Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). Професійна компетентність, як основна педагогічна дефініція
Сагайдак Г.В., Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Івано-Франківськ). Формування медіаграмотності педагога в сучасних інформаційних умовах
Сейсенбаєва О.А., Гурова С.Г., Матвієнко В.А., Міщенко Н.В., Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток суб'єктів освітньої діяльності в умовах школи самоорганізації
Сироватко О.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Самоаудит діяльності педагогічних працівників як умова розвитку професійної компетентності
Степанюк К.І., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Методичне забезпечення процесу формування технологічно-проектувальних умінь магістрів початкової освіти
Тихомиров С.В., Запорізький Національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Критерії, показники та рівні розвитку професійних ціннісних орієнтацій соціальних педагогів у післядипломній педагогічній освіті
Тушина О.Є., Новобогданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (Україна, Запорізька обл., с. Новобогданівка). Збереження психічного та психологічного здоров’я вчителя в інноваційному освітньому просторі
Холод М.В., Освітньо-аналітичний центр Запорізької районної ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Самоосвіта як безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення професійної компетентності педагогів
Часнікова О.В., Академія неперервної освіти (Україна, м. Київ). Організація курсів підвищення кваліфікації вчителів природничих дисциплін в умовах неперервної освіти.
Чемодурова Ю.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток конфліктологічної компетентності суб’єктів освітнього простору
Чхайло Л.М., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми). Самоосвіта як невід’ємна складова підготовки вчителя до професійної діяльності.
Шевченко А.І., Левик О.М., Запорізький державний медичний університет, Донченко І.А., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Дидактичні засоби розвитку професійної самосвідомості майбутніх лікарів
Шевченко Н.Ф., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Аксіологічна складова підготовки психологів у сучасних умовах
Шляхова В.В., Новоолександрівська загальноосвітня школа I-III ступенів (Україна, Запорізька обл., с. Новоолександрівка). Актуальні проблеми формування та розвитку професійної компетентності вчителів в умовах освітнього округу
Штуль С.Л., Районний методичний кабінет Михайлівської районної ради (Україна, Запорізька обл., с.м.т. Михайлівка). Науково методичний супровід підвищення компетентності педагогічних кадрів
Orosová R., Nováková Z., Староста В., Кошицький університет імені Павла Йозефа Шафарика (Словацька Республіка, м. Кошице). Sebareflexia v príprave budúcich učiteľov
 
 
Червень 2016

Контактна інформація: zoippo@gmail.ru
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел. (0612) 346-711, 347-612 укр./рус.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2016 р.