Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №4(26) / 2016

 

У випуску презентовані матеріали, що апробовані на науково-практичних конференціях

та семінарі ЗОІППО:

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми» (01-02 листопада 2016 року, м. Запоріжжя).

Міжнародна науково-практична конференція «Світ ХХІ сторіччя: модернізація освіти та цінності дитинства» (08-09 листопада 2016 р., м. Запоріжжя).

Другий Всеукраїнський семінар «Теорія і практика професійного зростання сучасного педагога спеціальних та загальноосвітніх навчальних закладів» (14-15 листопада 2016 р., м. Запоріжжя).

 

ЗМІСТ

Титульна сторінка

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ:

ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ

Архипова Л.М. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (Україна, м. Івано-Франківськ). Національно-патріотичне виховання – складова навчального плану спеціальності «Туризм»
Бабарикіна Н.А. Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). Роль територіальної громади та місцевого патріотизму в процесі децентралізації
Барліт А.Ю. Запорізький національний університет; Барліт О.О. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Галантюк Т.О. Запорізький авіаційний коледж ім. Івченка (Україна, м. Запоріжжя). Аналіз педагогічної спадщини педагогів – мислителів Миколи Сумцова та Івана Стешенка щодо національного виховання дітей та молоді
Барліт А.Ю. Запорізький національний університет; Барліт О.О. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Галантюк Т.О. Запорізький авіаційний коледж ім. Івченка (Україна, м. Запоріжжя). Теоретичні ідеї, погляди й практичний досвід Софії Русової щодо національного виховання дітей та молоді
Бєляєва Н.В. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Україна, м. Полтава). Зміст національно-патріотичного виховання студентів-переселенців у середовищі вишу
Бикова Т.Б. КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Національно-патріотичне виховання майбутніх вчителів як стратегічне завдання педагогічних навчальних закладів
Богомолова Н.М., Мальований М.М. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Формування особистості громадянина-патріота учнів старшої школи в полікультурному регіоні
Градецька Н.М. Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). Виховання патріотизму в освітньому процесі ВНЗ
Демченко О.М. Центр дитячо-юнацької творчості ім. Є.М.Руднєвої (Україна, м. Бердянськ). Патріотичне виховання дітей засобами вокально-хорового мистецтва
Дехтяренко С.Г., Савіч І.О. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Національно-патріотичне виховання учнів при викладанні предметів природничого циклу
Долгова О.В. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Роль координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей і молоді у виховані свідомого громадянина-патріота.
Долгопола Г.Є., Коробейникова Я.С., Зоріна Г.П. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (Україна, м. Івано-Франківськ). Розробка патріотично-виховної екскурсії «Сторінками УПА на Прикарпатті»
Жадан Р П. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м Запоріжжя). Національно-патріотичне виховання молоді в процесі викладання економічних дисциплін
Жукова О. Є. Мелітопольська спеціалізована школа-інтернат ІІІ ступеня «Творчість» (Україна, Запорізька обл.). Національно-патріотичне виховання учнів як засіб формування ціннісного ставлення особистості до навколишньої дійсності: пошуки та здобутки Мелітопольської спеціалізованої школи-інтернату «Творчість»
Завірова М.Л. Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Активне впровадження практично-діяльнісних форм патріотичного виховання – основна задача навчально-виховної роботи в школі
Зубцова Ю.Є. КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Психологічні аспекти патріотичного виховання в юнацькому віці
Івженко А. І. Енергодарська мала академія наук учнівської молоді (Україна, Запорізька область, м. Енергодар). Виховання патріотичних цінностей особистості: основні ідеї вітчизняних педагогів
Івченко І.В. КЗ «Михайлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3» МРР ЗО (Україна, Запорізька область). Формування громадянської самосвідомості учнів школи національних меншин через залучення до волонтерської діяльності
Каргина Ю.О. Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 4 (Україна, Запорізька обл.). Національно-патріотичне виховання учнів як пріоритетний напрямок державної політики з формування сучасного громадянина та патріота України
Клімова І.О. Запорізький р-н, Біленківська ЗНЗ І-ІІІ ст. (Україна, Запорізька обл.). Патріотичне виховання підростаючого покоління
Ковальова А.М. Запорізький гуманітарний коледж Запорізького національного технічного університету (Україна, м. Запоріжжя). Народна педагогіка як засіб національно-патріотичного виховання студентської молоді
Кожевникова А.В. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, Запорізька обл.). Вплив суб’єкт-суб’єктного управління на систему управління національно-патріотичного виховання сучасного вчителя
Колєснікова С.С. Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) «Надія» (Україна, м. Запоріжжя). Патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами сучасної народної хореографії
Корицький В.Г. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Військово-патріотичне виховання – складова розвитку особистості
Кочерга Є.В. Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області (Україна, м. Дніпро). Здоров’язбережувальні традиції українського народу
Криловець М. Г. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (Україна. м. Ніжин). Патріотичне виховання в шкільних курсах географії
Кузь Г.В. Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) «Надія» (Україна, м. Запоріжжя). Формування у дітей дошкільного віку почуття приналежності до різних видів соціуму
Лапченко І.О. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Україна, м. Київ). Особливості прояву національної ідентичності у студентів-психологів
Легенчук І. А. Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). Теоретико-методологічні проблеми політико-правового статусу народних депутатів України в контексті формування громадянина-патріота
Лісіцин В.В. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Кутик В. В. Запорізька державна інженерна академія (Україна, м. Запоріжжя). Патріотизм і справедливість: максима благовоління у відносинах особистості та держави
Миронов А.В. Кам`янко-Дніпровський район (Україна, Запорізька обл.). Формування національної свідомості школярів через систему виховної роботи педагога-організатора
Могілевська В.М. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, Запоріжжя). Ціннісні орієнтири в навчально-виховному процесі позашкільного закладу
Науменко М.П., Попкова Е.І. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Формування критичного мислення учнівської молоді як необхідна умова становлення сучасного громадянина та патріота України
Ніколаєв О.С. КЗ «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Міжнародний досвід скаутського руху на базі Запорізького обласного центру туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді
Олійник Ю. І. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Національно-патріотичне виховання в контексті загальнокультурного розвитку особистості педагога
Орлов С.В. Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). Можливості імітаційних ігор у системі патріотичного виховання студентської молоді
Пенькова О.В. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Системний підхід до національно-патріотичного виховання в загальноосвітньому навчальному закладі
Полященко В.І. Бердянська гімназія №3 «Сузір’я» Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, Запорізька область). Потенціал уроків мови національних меншин та зарубіжної літератури щодо реалізації концепції виховання громадянина - патріота (з досвіду роботи членів міської творчої групи м. Бердянська)
Попович Я.М. Регіональний Інформаційно-Аналітичний Центр «Освіта та громадянське суспільство» (Україна, м. Запоріжжя). Політична культура словацької молоді як європейських досвід громадянського виховання
Ралько О.В. Бердянська гімназія №1 «Надія» (Україна, Запорізька область). Громадянське, патріотичне виховання та соціалізація особистості
Рубан О.П. Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 (Україна, Запорізька область). Управління формуванням національно-патріотичного виховання учнів загальноосвітньої школи
Сібіль О.І. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Ціннісно-цільові основи національно-патріотичного виховання учнівської молоді
Собакар О.О. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Формування національної свідомості учнів загальноосвітніх навчальних закладів на уроках інформатики
Солонська А.А. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, Запорізька область). Інтеграція патріотичного виховання в систему роботи дошкільного навчального закладу
Старовойтова Н.С., Бабенко Н.В. Сумський Палац дітей та юнацтва (Україна, м. Суми). Патріотичне виховання дітей та молоді на заняттях гуртка художньої вишивки
Стефанюк С.К. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.Сковороди (Україна, м. Харків), Гура С.П. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Вічно пульсуюче джерело етноментальності як історично-нормативна система закодованих духовних цінностей, що визначають успадковано-патріотичні установки
Суліма М.Г. Середня загальноосвітня школа №3 з профільними класами ім. М.Островського (Україна, м. Жовті Води). Проектні технології в процесі національно-патріотичного виховання
Таран В.О. Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Проблема формування української національної ідентичності в контексті національно-патріотичного виховання
Тищенко О.І. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Умови реалізації національно-патріотичного виховання
Тунда Т. А. Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, Запорізька область). Реалізація концепції національно-патріотичного виховання на уроках української мови та літератури
Федоренко О.М. Мелітопольський державний педагогічний університет ім.Богдана Хмельницького (Україна, Запорізька область). Основні підходи до формування національно-патріотичної вихованості в учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Хлєбнікова К.В. Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості (Україна, м. Кропивницький). Інноваційні підходи в системі роботи з національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Кіровоградському обласному ЦДЮТ
Хомяк Л.В., Шмелькова Г.М. Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Роль активних методів роботи у патріотичному вихованні студентів при вивченні іноземної мови
Чорна Т.Ю., Сидорова Г.П. Бердянська гімназія №3 «Сузір’я» Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, Запорізька область). Науково-методичне забезпечення національно-патріотичного виховання учнів Бердянської гімназії №3 «Сузір’я»
Шабаєва Ю. В. Коледж Харківського Національного фармацевтичного університету (Україна, м. Харків). Патріотизм як цінність і консолідуюча основа української політичної нації
Шевчук Ю.С. Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Рівне). Виховання патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку

СВІТ ХХІ СТОРІЧЧЯ: МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ЦІННОСТІ ДИТИНСТВА

Аматьєва О. П., Іванчук С.А. ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (Україна, м. Слов’янськ, Донецька обл.). Використання елементів моделювання у мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку
Борисюк А.С. ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» (Україна, м. Чернівці). Дослідження емоційної сфери дошкільників з дистантних сімей.
Бурдина А.Ю. Запорожский национальный университет (Украина, г.Запрожье). Современные родители и их олль в развитии детей дошкольноо возраста.
Вознюк Л.В. КЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (Україна, м.Дніпро). Особливості національно-патріотичного виховання в сучасному довкіллі.
Гавриш Н.В. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (Україна, м. Переяслав-Хмельницький). Соціалізація дітей у ровесницьких стосунках на етапі їх входження у шкільний соціум.
Дорошенко З.П. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток управлінської компетентності керівників дошкільних навчальних закладів у системі ППО.
Дятленко Н.М. Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна, м. Київ). Психологічний компонент в організації навчання на курсах підвищення кваліфікації.
Жадленко І. О. Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Формування ціннісних установок майбутніх вихователів дітей дошкільного віку на домінанту морально-етичного стилю педагогічної діяльності.
Жлуденко Г.В. Приватний дошкільний навчальний заклад (Україна, м. Запоріжжя). З історії розвитку ідей навчання дітей дошкільного віку.
Козіна І.О. Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 імені Панаса Мирного Полтавської міської ради Полтавської області» (Україна, м. Полтава). Роль родини в розвитку особистості дитини.
Кондратенко Р.В. Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет» (Україна, м. Кривий Ріг). Формування готовності майбутніх вихователів до впровадження авторських здоров’язбережувальних технологій.
Кочерга Є.В. Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області (Україна, м. Дніпро). Роль батьків у формуванні здоров’я дитини.
Крамаренко А.М. Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Формування еколого орієнтованого молодшого школяра: практичний аспект.
Крамаренко Л.Г. Дитячий навчальний заклад №35 “Вишенька” (Україна, м. Бердянськ). Щодо питання наступності в еколого орієнтованому вихованні дітей дошкільного віку та учнів початкової школи.
Кролівець Ю.В. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»(Україна, м. Переяслав-Хмельницький). Початковий етап підготовки дітей раннього дошкільного віку до складання розповідей за серіями сюжетних картинок згідно з освітніми програмами, рекомендованими МОН України.
Крошка С.А. ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» (Україна, м. Лисичанськ). Інноваційні оздоровчі технології дітей дошкільного віку у процесі модернізації освіти.
Ляпунова В. А. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Концептуальні ідеї професійної підготовки вихователів до формування толерантності в дітей дошкільного віку.
Михайлова Л.М. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Компетентність педагога ДНЗ у театралізованій діяльності: сутність і структура.
Панадій С.С. Мелітопольська гімназія №5 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Зв'язок цінностей та ставлення до батьків у старших підлітків.
Погрібняк Н.В. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Компетентнісний підхід у формуванні мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку.
Приварникова О.В. Запорізький навчально-виховний комплекс «Гармонія»плюс» (Україна, м.Запоріжжя). ТРВЗ- технологія як засіб розвитку творчих здібностей і творчого мислення дошкільників.
Самсонова О.О. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток професіоналізму вихователів дошкільних навчальних закладів крізь призму андрагогічного досвіду.
Сиваш С. В. Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Актуальні аспекти навчання дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти.
Соловйова Л.І. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна, м. Київ). Роль довільної поведінки у прийнятті дитиною-дошкільником соціально значущих цінностей.
Сущенко Л. О. Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Механізми розвитку професіоналізму вихователів дітей дошкільного віку в системі післядипломної педагогічної освіти.
Товкач І.Є. Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна, м. Київ). Індивідуальні особливості пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку.
Токарєва Л.Д. Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України (Україна, м. Київ). Вивчення мотивів морального вибору соціально значимих цінностей дітей дошкільного віку.
Фроленкова Н.О. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (Україна, м. Хмельницький). Якість методичного забезпечення програмового компоненту змісту дошкільної освіти.
Хартман О.Ю. Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України (Україна, м. Київ). Початкові світоглядні уявлення дошкільника як відображення системи ціннісних орієнтацій.
Юрасова Т.А. ДНЗ №13 (Україна, м. Енергодар). Взаємодія педагогів і батьків у період адаптації дитини до дошкільного закладу.

 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

СПЕЦІАЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Аксьонова О. П. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Індекс здоров’я уроку фізичної культури
Аксьонова О. П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Ліходід Л. В. Запорізький ДНЗ компенсуючого типу № 145 “Дружна сімейка” (Україна, м. Запоріжжя), Гвоздьов М. В. Хортицька національна навчально-реабілітаційної академія (Україна, м. Запоріжжя). Програма з лікувальної фізичної культури: інноваційний контекст
Бицюк В.В. Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). Методика визначення рівню професійної суб’єктності майбутніх вчителів фізичного виховання
Бородина Н.Б., Волошина Т.А. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Перспективы улучшения качества здоровья детей с патологией органов дыхания в условиях дошкольных учреждений
Васильченко Л.В. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Формування готовності педагогів до підвищення якості освіти як складової професійної педагогічної компетентності в системі ППО
Діденко Р.М. Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Методичний супровід сучасного вчителя в умовах впровадження інклюзивної моделі навчання
Китманова І.В. КЗ «Кам’янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). З досвіду організації системи роботи з вивчення жестової мови педагогічним колективом школи-інтернату
Крохмаль Н.Б. Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» (Україна, м. Запоріжжя). Білінгвістичний підхід до навчання дітей з ураженою слуховою функцією
Лапшина І.С. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). ІКТ-компетентність учителя як фактор забезпечення якісної освіти в умовах реалізації інклюзивної моделі навчання
Лісіцин В.В. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Позитивна дискримінація чи інклюзивна освіта? Справедливість у вирішенні освітніх проблем дітей з особливими потребами
Лупінович С.М. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Марієва І.Г. Енергодарський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня-дошкільний навчальний заклад" № 6 Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м. Енергодар). Корекційно-розвивальне середовище як умова адаптації учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному закладі
Луценко І.В. Лабораторія проблем інклюзивної освіти Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Психологічний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання
Мазін В.М. Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). Олімпізм як цільовий орієнтир виховної роботи тренера-викладача ДЮСШ
Мінакова І.В. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Актуальні питання соціальної адаптації та інтеграції дітей з особливостями психо-фізичного розвитку
Могілевська В.М. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). З досвіду зарубіжних країн в організації культурно-дозвіллєвої сфери дітей з обмеженими можливостями
Павленко Л.А. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Організація і зміст роботи вихователя групи продовженого дня в сучасних умовах
Півненко Ю.В. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Система заходів з використанням ікт щодо формування нового педагогічного мислення учителів основ здоров’я
Скрипник Т.В. Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна, м. Київ). Фахове зростання педагогів у напрямі допомоги дітям з аутизмом
Khivrych V. The Department of Education and Science, Zaporizhzhia Regional State Administration (Ukraine, Zaporizhzhia). The experience of the creation of educational IT space of the region
 
Листопад 2016

Контактна інформація: zoippo.zp.ua@gmail.com
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел. (0612) 236-02-52 укр./рус.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2016 р.