Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №1(27)/2017

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
15-22 травня 2017 року, м. Запоріжжя

(Частина перша)

ЗМІСТ

Титульна сторінка

Тематичний напрям:

НОВА УКРАЇНСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Андрєєва І.Ю., Бердянський державний педагогічний університет (м.Бердянськ, Україна). Підготовка еколого орієнтованих майбутніх учителів початкової школи: історичний вектор
Андрющенко О.О., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (м.Запоріжжя, Україна). Педагогічна рефлексія як фактор професійного розвитку вчителів початкової школи в системі післядипломної освіти
Байша В.Г., Запорізький колегіум «Елінт» (м.Запоріжжя, Україна). Значення ігрової діяльності в розвитку дітей
Боєва І.С., Бердянський державний педагогічний університет (м.Бердянськ, Україна). Реалізація компетентнісного підходу на уроках трудового навчання у початковій школі
Бондаренко Л.І. Запорізький колегіум «Елінт» (м.Запоріжжя, Україна). Упровадження оновленого змісту Державного стандарту початкової освіти
Британська В.Б. Бердянський державний педагогічний університет (м.Бердянськ, Україна). Проектна діяльність молодших школярів на уроках природознавства
Буракова О.О., Бердянський державний педагогічний університет (м.Бердянськ, Україна) До питання підручникотворення в початковій школі
Бучакчийська В.В., Бердянський державний педагогічний університет (м.Бердянськ, Україна). Зміст теоретичної підготовки майбутніх учителів початкової школи до природоохоронної діяльності: історичний аспект
Васько Г.В., Запорізький колегіум «Елінт» (м.Запоріжжя, Україна). Технологія співробтництва у вихованні молодших школярів
Власенко Б.Д., Бердянська гімназія №1 «Надія» (м.Бердянськ, Україна). Робота за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»: досвід і перспективи
Гетьман О.А., Бердянський державний педагогічний університет (м.Бердянськ, Україна). Дослідницькі уміння майбутніх учителів початкової школи: основні дефініції дослідження
Горова І.С., Бердянський державний педагогічний університет (м.Бердянськ, Україна). Гуманістично зорієнтована підготовка майбутніх учителів початкової школи
Детюк Д.В., Бердянський державний педагогічний університет (м.Бердянськ, Україна). Методика виховання молодших школярів на засадах біо(еко)етики
Довбня А.О., Бердянський державний педагогічний університет (м.Бердянськ, Україна). Позааудиторні форми еколого орієнтованої підготовки майбутніх учителів початкової школи: історія та сучасність
Дятленко Н.М., Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (м.Київ, Україна), Кравченко В.Є., Лайонс Квест в Україні (м.Київ, Україна), Денисенко С.І., Лайонс Квест в Україні (м.Київ, Україна). Навички зростання молодшого школяра: крок за кроком
Єжак Т.М., Запорізький колегіум «Елінт» (м.Запоріжжя, Україна). Особливості вербального оцінювання рівня навчальних досягнень першокласників
Єфименко О.В., Бердянська гімназія №1 «Надія» (м.Бердянськ, Україна). Використання проектної технології на уроках англійської мови у початкових класах
Зоріна О.О., Бердянський державний педагогічний університет (м.Бердянськ, Україна). Інноваційні педагогічні технології на уроках трудового навчання в початковій школі
Ковальова О.М., КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради (смт. Веселе, Запорізької області,Україна). Можаєва Н.А., КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради (смт. Веселе, Запорізька область,Україна). Уміння вчитися як ключова компетентність молодших школярів
Кухарська А.В., Бердянський державний педагогічний університет (м.Бердянськ, Україна). Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів на уроках трудового навчання в початковій школі
Леоненко Ю.А., Запорізька гімназія №27 (м.Запоріжжя, Україна). Шляхи формування інформаційної компетентності молодших школярів
Лосева О.Ю., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (м.Запоріжжя, Україна). Використання предмета «Початки економіки» для формування іншомовної компетентності молодшого школяра
Мащенко А.О., Запорізький колегіум «Елінт» (Україна, м.Запоріжжя). Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів
Мелаш В.Д., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м.Мелітополь, Україна), Куркуріна Л.Г., Чорноземненська ЗОШ І-ІІІ ступенів, (Україна, Запорізька обл. Якимівський район с. Чорноземне), Старшова С.К.,Чорноземненська ЗОШ І-ІІІ ступенів (Україна, Запорізька обл. Якимівський район с. Чорноземне), Варениченко А.Б., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Національно-патріотичне виховання молодших школярів засобами проектних технологій
Мельничук Н.В., Бердянський державний педагогічний університет (м.Бердянськ, Україна). Формування громадянсько-патріотичних цінностей особистості в умовах розвитку громадянського суспільства
Михєєва Н.С., Бердянський державний педагогічний університет (м.Бердянськ, Україна). Інноваційний потенціал трудового навчання в початковій школі
Муращенко О.В. Запорізький навчально-виховний комплекс № 109 Запорізької міської ради Запорізької області (м.Запоріжжя, Україна). Застосування методу інтелект-карт у процесі реалізації діяльнісного підходу до навчання молодших школярів
Павлова С.О., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (м. Запоріжжя, Україна). Психолого-педагогічна діагностика розвитку оцінювальної компетентності вчителів початкових класів
Панфілова А.В., Бердянський державний педагогічний університет (м.Бердянськ, Україна). Технологічна складова біо(еко)етичного виховання молодших школярів
Перевоська О.І., Дніпровський національний університет імені О. Гончара ( м. Дніпро, Україна). Кобзєва І.М., Дніпровський національний університет імені О. Гончара ( м. Дніпро, Україна). Інтерактивні засоби покращення студентами інтелектуального здоров’я слабочуючих молодших школярів
Петрик О.В., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (м.Запоріжжя, Україна). До проблеми підходів вивчення української мови молодшими школярами
Пучков І.Р., Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, Україна). Моделі змішаного навчання у вищих навчальних закладах
Староста В.І., ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, Україна), Мукачівський державний університет (м. Мукачево, Україна), Гардубей М.В., ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, Україна), Макарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів (Закарпатська область, Україна). Інтерактивні методи навчання: практичний аспект
Степанюк К.І., Бердянський державний педагогічний університет (м.Бердянськ, Україна). Проектна діяльність майбутніх учителів початкової школи в умовах модернізації освітньої системи
Сурякова М.В., Національна металургійна академія України, (м.Дніпро, Україна). Здатність до інтерпретації як ключова компетентність молодшого школяра у контексті особистісного розвитку
Яцків О.М., КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія»Веселівської селищної ради Інтегроване навчання як засіб підвищення ефективності сучасного уроку

Тематичний напрям:

СУЧАСНІ ТРЕНДИ ІТ В ОСВІТІ

-
Бабич М. О., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Впровадження медіаінформаційних технологій у педагогічний процес.
Безкоровайна Л. В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Особливості логістики проектування освітньо-інформаційного середовища професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства.
Варакута С. О., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Шляхи впровадження STEAM-освіти.
Гура О. О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Особливості основних сфер реалізації ІТ-фахівця на сучасному ринку праці.
Гура С. П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Використання технології Веб 2.0 для популяризації обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок».
Деревянкин А.В. Филиал АО «НЦПК«Өрлеу» «ИПК ПР по СКО» (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Онлайн-сервис kahoot! в педагогической практике учителя .
Китайцев О. М., Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (Україна, м. Київ). Хмарні сервіси у формуванні ІТ-компетентності учнів.
Костіна В. В., КВНЗ Харківська академія неперервної освіти (Україна, м. Харків). Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів в умовах впровадження системи управління курсами Moodle.
Лабудько В. С., Навчально-методичний центр ПТО (Україна, м. Суми). Веб-квест з математики в закладах професійно-технічної освіти.
Папернова Т. В., КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, м. Харків). Інформатична кометентність як фактор особистісно-професійного зростання педагогів.
Перегуда Н. І., Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (Україна, м. Київ). Розвиток дистанційної освіти – найкраща тенденція інтеграції теорії і практики освітніх технологій.
Поляков В. С., Комунальний заклад «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради (Україна, м. Запоріжжя). Використання карт знань у викладанні інформатики.
Пономаревський А. С., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Україна, м. Київ). Проблема розвитку фахової медіакомпетентності вчителів іноземних мов: теоретичний аспект.
Сировий О. В., Енергодарська мала академія наук учнівської молоді (Україна, м. Енергодар). Використання технології «перевернутий клас» у роботі гуртка дослідно-експериментального напрямку.
Сокол І. М., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Сопіна О. М., Комунальний заклад "Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Січовий колегіум" Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Формування іншомовної комунікативної компетентності засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Степура І. С., Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна, м. Київ). Класифікація навчальних он-лайн лабораторій за принципом функціонування.
Табарчук І. В., Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, м. Харків). Сучасний блог вчителя як засіб зменшення цифрового розриву між учителем і учнем.
Телятник К. В., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Про досвід побудови віртуальних навчальних середовищ в школах області.
Тропіна І. В., Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (Україна, м. Київ). Роль інноваційних технологій у професійному навчанні.
Циммерман Г. А., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Циммерман О. В., Запорізький багатопрофільний ліцей № 62 (Україна, м. Запоріжжя). Організація науково-дослідницької роботи школярів як завдання вчителя інформатики.
Черкасова Л. В., Балабинський навчально-виховний комплекс «школа І-ІІІ ступенів – гімназія «Престиж» Запорізького району (Україна, м. Запоріжжя). Перші результати використання пакету Google Apps for education (GSuite for education) в роботі Балабинського НВК “Престиж” Запорізького району Запорізької області.
Чернюк Г. В., Запорізької гімназія № 8 (Україна, м. Запоріжжя). Використання квест-технології під час вивчення української мови та літератури.
Чмир Т. С., Мелітопольський інститут державного та муніципального управління «Класичного приватного університету» (Україна, м. Мелітополь). Впровадження медіа-освіти у навчально-виховний процес.

Тематичний напрям:

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ: АНДРАГОГІЧНИЙ ПІДХІД

Адоньєва Ю. А., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Методи розвитку метакогнітивних умінь фахівців.
Александров В. М., Александрова О. Ф., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Гуманістична складова у фаховій підготовці вчителів
Андрєєва Н. О., КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Шляхи підготовки вмотивованого вчителя іноземної мови в умовах нової школи.
Бабкова О. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Особливості мотивації професійного розвитку педагога в системі підвищення кваліфікації.
Барліт О. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Формування відповідального ставлення школярів до природи як одне із основних завдань патріотичного виховання.
Барліт О. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР; Галантюк Т. О., Запорізький авіаційний коледж ім. Івченка (Україна, м. Запоріжжя). Аксіологічні засади формування ціннісного ставлення школярів до природи в педагогічній думці Івана Матвійовича Стешенка.
Бистрицька Д. С., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Формування конфліктологічної компетентності працівників психологічної служби системи освіти.
Білошицький С.В. Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Хмельницький). Соціологія освіти як фактор професійного розвитку педагогічних працівників: проблеми , потенціал, перспективи
Борхович С. М., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Духовно-моральне виховання як формування цінностей дитини.
Валенкевич О. В., Житомирський державний університет ім. Івана Франка (Україна, м. Житомир). Роль музейного педагога в навчально-виховному процесі.
Васильченко Ю. К., Національний університет біоресурсів і природокористування України (Україна, м. Київ). Особливості використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання.
Величко І. А., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Сучасні підходи та форми роботи з формування громадсько-патріотичних цінностей.
Власенко М. В., Запорізький колегіум «Елінт» (Україна, м. Запоріжжя). Модель професійного зростання вчителя в умовах сучасної неперервної освіти.
Дегтярьова Г. А., КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, м. Харків). Рекомендації щодо розробки концептуальної моделі розвитку ІК-компетентності вчителів у системі післядипломної освіти в умовах глобальних трансформацій.
Євенко О. В., КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Впровадження концепції національно-патріотичного виховання на заняттях з іноземної мови.
Жадан Р. П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Вплив національно-патріотичного виховання молоді на економічний розвиток держави.
Жукова О. Є., КЗ «Мелітопольська спеціалізована школа-інтернат ІІІ ступеня «Творчість» ЗОР (Україна, м. Мелітополь). Національно-патріотичне виховання учнів як засіб формування ціннісного ставлення особистості до навколишньої дійсності в контексті пошуку здобутків Мелітопольської спеціалізованої школи-інтернату «Творчість»
Зайковська О. А., Патрушева І. А., Запорізький колегіум «Елінт» (Україна, м. Запоріжжя). Система заохочень та стимулювань педагогічного колективу Запорізького колегіуму «Елінт»
Ізбаш С. С., Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Веб-квест як інноваційна андрагогічна технологія навчання майбутніх магістрів освіти.
Іщенко І. В., КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Підготовка студентів вищих педагогічних навчальних закладів до патріотичного виховання молоді.
Калюжна Т. Г., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (Україна, м. Київ). Аксіологічний аспект навчання у вищій школі.
Корицький В. Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя) Козацька педагогіка - феноменальне явище української етнопедагогіки.
Коротка Н. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Проблеми нормативного забезпечення публічного адміністрування післядипломної освіти.
Крамаренко А. М., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Технології саногенного мислення - складова гуманного самовиховання майбутніх фахівців.
Крамаренко Д. М., Бердянська багатопрофільна гімназія № 2 (Україна, м. Бердянськ). Щодо проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців.
Крамаренко Л. Г., Дитячий садок № 35 «Вишенька» (Україна, м. Бердянськ). Ідеї гуманістичного навчання та виховання: історичний аспект.
Красникова Г. С., Курбіцька А. О., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 (Україна, м. Бердянськ) Реалізація концепції національно-патріотичного виховання на уроках історії.
Кучеренко Н. М., Енергодарська мала академія наук учнівської молоді (Україна, м. Енергодар). Громадянсько-патріотичне виховання учнівської молоді в системі роботи МАН України на прикладі роботи Енергодарської малої академії наук учнівської молоді.
Ларкін М. О., Барліт А. Ю., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Кібербуллінг як різновид кіберзлочинності.
Лукачевич А. Ф., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Продуктивне навчання як засіб розвитку творчої особистості учня засобами технологічної освіти.
Макаренко Т. М., Федорець І. А., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Педагогічна направленість волонтерської діяльності в Україні: на прикладі співпраці GIZ та центру «Освіта та громадянське суспільство».
Мальований М. М., Богомолова Н. М., Попович Я. М. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Громадянсько-патріотична особистість як об’єкт навчально-виховного процесу.
Марченко Т. В., Запорізький колегіум «Елінт» (Україна, м. Запоріжжя). Виховання патріотизму та національної свідомості учнів у позакласній роботі шляхом використання інноваційних технологій.
Михайлова В. В., Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум»; Богомолова Н. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток творчої особистості та виховання громадянина-патріота у «Запорізькому Січовому колегіумі».
Мірошниченко Г. А., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Формування патріотичних цінностей особистості в умовах розвитку громадянського суспільства.
Могілевська В. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Позашкільна освіта як важлива соціальна інституція на шляху формування нових ціннісних орієнтирів дітей та підлітків.
Мітягіна С. С., Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Хмельницький). Роль моніторингу в андрагогічному супроводі професійної діяльності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти
Олійник Ю. І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Гуманістичні засади формування особистості вчителя.
Плутицька К. М., Барліт А. Ю. Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Поняття та форми кібербуллінгу як способу вчинення злочинів.
Попкова Е. І., Науменко М. П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Деякі аспекти андрагогічного підходу до навчального процесу в післядипломній освіті.
Попович В. М., Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). Духовна освіта як засіб у формуванні громадянсько-патріотичних цінностей особистості.
Прийма С. М. Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Інструменти моніторингу розвитку освіти упродовж життя: міжнародний досвід і українські реалії.
Пшенова Т. Н., ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО» (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Активные методы обучения как условие эффективности учебного процесса.
Сидорук А. В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя), Бондар В. Л., Запорізький загальноосвітній навчальний заклад № 104 (Україна, м. Запоріжжя). Спрямування практичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури на організацію анімаційних заходів у загальноосвітньому навчальному закладі.
Сироватко О. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Організаційно-методичний супровід професійної діяльності працівника психологічної служби в умовах децентралізації.
Сібіль О. І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Соціальне партнерство з батьками у виховній роботі освітнього закладу.
Сльота Н. В., Лівик О. В., Бердянська гімназія № 1 «Надія» (Україна, м. Бердянськ). Національно-патріотичне виховання у роботі вихователів групи продовженого дня.
Староста В. І., Іваничко І. І., ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Україна, м. Ужгород). Навчальні завдання в процесі психолого-педагогічної підготовки магістрів.
Староста В. І., Попадич О. О., Староста К. В., ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Україна, м. Ужгород). Адаптація студентів-першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі: мотиваційний аспект.
Таукєнова Л. В., загальноосвітня школа І-ІІІ ступеню № 38 Запорізької міської ради Запорізької області; Богомолова Н. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Роль учнівського самоврядування у формуванні особистості громадянина патріота.
Тімченко О. І., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Формування громадянсько-патріотичних цінностей особистості на уроках української мови
Тищенко О. І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Шляхи формування громадянського виховання школярів
Федорова О. В., КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» (Україна, Запорізька область, с. Веселе). Умотивований учитель - пріоритет сучасної освіти України.
Харіна О. І., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Специфіка вивчення сучасної літератури на уроках позакласного читання.
Хорошун Н. В., Малокатеринівський НВК «школа І-ІІІ ступенів – гімназія «Мрія» (Україна, Запорізька область, смт. Малокатеринівка). Портфоліо вчителя - мотиваційна основа діяльності та розвитку його професійної компетентності.
Шевцова Л.С., Житомирський державний університет ім. Івана Франка (Україна, м. Житомир). Професійна компетентність учителя на уроках розвитку зв’язного мовлення.
Шевченко Н. Ф., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Психолого-педагогічні засоби розвитку професійного мислення фахівців з маркетингу
 
 
Червень 2017

Контактна інформація: zoippo@gmail.ru
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел. (0612) 346-711, 347-612 укр./рус.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2017 р.