Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №2(28)/2017

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
15-22 травня 2017 року, м. Запоріжжя

(Частина друга)

ЗМІСТ

Титульна сторінка

Тематичний напрям:

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ПЕДАГОГІВ: ПЕРЕДУМОВИ, ОСОБЛИВОСТІ, ПЕРСПЕКТИВИ

Ganajova M., Starosta V., Univerzita P.J. Šafбrika v Košiciach (Slovenska republika, Košicе). Hodnotenie kvality učebnнc.
Orosova R., Petrнkova K., Starosta V., Univerzita P.J. Šafбrika v Košiciach (Slovenska republika, Košicе).. Prнprava budъcich učiteľov na mikrovэstup
Александрова К. В., Шкода О. С., Васильєв Д. А., Запорізький державний медичний університет (Україна, м. Запоріжжя) Впровадження різних форм онлайн-технологій в виробничій процес викладання дисципліни «Біологічна хімія» на кафедрі біологічної хімії Запорізького державного медичного університету.
Алєксєєва Г.М., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Інтернет-аудиторія в Україні: стан, динаміка, тенденції.
Андрющенко О.О., Корольова Л.М., Курінна А.Ф., Нікулочкіна О.В., Павлова С.О., Присяжнюк Ю.С., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Інноваційні технології розвитку професійної компетентності вчителя у системі післядипломної освіти: пошук, досвід, практика.
Василенко Ю.М., КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, м. Харків). Структура компетенцій педагога для реалізації особистісно-орієнтованого підходу у навчанні: аналіз зарубіжного досвіду.
Васильченко Л. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Аналіз світових моделей підвищення кваліфікації педагогів.
Васильченко Л. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Македонська С. І., КЗ «Спеціалізована школа–загальноосвітній навчальний заклад No 1 І-ІІІ ст. м. Приморська з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів» Приморської міської ради Приморського району Запорізької області (Україна, м. Приморськ). Змішане навчання як засіб забезпечення рівного доступу до якісної освіти.
Вєрозубова Т.Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Педагогічна виставка як форма поширення ППД
Волкова Г.К., Запорізький державний медичний університет (Україна, м. Запоріжжя). Навчальна автономія в системі безперервної плюрингвальної освіти.
Ганноцька П.В., Запорізький класичний ліцей (Україна, м. Запоріжжя). Відеопоезія як синкретичний вид мистецтва й генератор нових можливостей.
Генчева В. І., Омельянчик Л. О., Бражко О. А., Завгородній М. П., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Роль пробного зовнішнього незалежного оцінювання з хімії у підвищенні якості освіти.
Гусєва Н. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Участь вчителів області в природознавчому конкурсі «Геліантус-учитель» як один з факторів підвищення між предметної компетентності.
Дашко М.В., Запорізька гімназія № 25 гуманітарного профілю Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток самоосвітньої компетентності вчителя історії в процесі підготовки до практичних занять у старших класах.
Дехтяренко С. Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя); Бокоч Л. Б., Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No 7 м. Бердянськ (Україна, м. Бердянськ). Місце передового педагогічного досвіду в розвитку неперервної освіти.
Дехтяренко С. Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя); Давиденко О. В., Енергодарська загальноосвітня школа I-III ступенів No 2 Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м. Енергодар). Формування ключових компетентностей учнів через використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій.
Дехтяренко С. Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя); Жандарова Л. Б., ЗОШ No 2 (Україна, Запорізька область м. Токмак); Скворцова Л. О., ЗОШ No 5 Україна, Запорізька область, м. Токмак). Самоосвіта – складова підвищення професійної компетентності вчителя.
Дехтяренко С. Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя); Ясінська Н. В., Енергодарський навчально- виховний комплекс No 5 (Україна, м. Енергодар) Формування освітнього середовища як фактору рофесійного самовизначення учнів хіміко-технологічного профілю.
Дмитренко Л.А., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради (Україна, м. Енергодар). Міська школа становлення педагогічної майстерності як складова неперервної освіти педагогів.
Єщенко М.Г., ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (Україна, м. Слов’янськ). Засоби активізації пізнавальної діяльності випускників ЗОШ в системі довузівської підготовки.
Завгородній М. П., Перетятько В. В., Бражко О. А., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). 3D-візуалізація хімічних молекул на уроках хімії в загальноосвітній школі
Зайцева И.П., Учреждение образования «Витебский государственный ниверситет имени П.М. Машерова» (Республика Беларусь, г. Витебск). Сотрудничество высшей и средней школы в подготовке учащихся старших классов учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, к олимпиаде по русскому языку.
Каракатсаніс Т.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Біологічне креативне освітнє середовище в умовах навчального закладу: досвід країн ЄС.
Компанієць А. В., Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток природничо-заповідного фонду Запорізької області як передумова формування екологічної компетентності.
Кондратова Л.Г., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Україна, м. Київ). Особливості підготовки персональних веб-ресурсів на платформі Moodle в межах дистанційного навчання неперервної освіти.
Корицька Г.Р., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Професійно-творча самореалізація педагога в умовах неперервної освіти.
Король Д.В., Веселівська районна різнопрофільна гімназія (Україна, смт. Веселе). Концептуальні засади навчання протягом життя у визначеннях Меморандуму неперервної освіти ЄС.
Короткова Л.І., ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» (Україна, м. Запоріжжя). Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій в дистанційному навчанні майбутніх фахівців сфери послуг
Кравченко Г.Ю., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Україна, м. Харків). Деякі аспекти управління розвитком професійної діяльності викладачів ІППО
Кулініч О.П., Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 40 з поглибленим вивченням англійської мови (Україна, м. Запоріжжя). Компаративний аналіз як засіб формування інформаційно-аналітичної компетенції педагога в умовах реформування освітньої галузі України
Курач Л.І., Фідкевич О.Л., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Работа с культурологическими текстами на уроках русского языка как способ формирования коммуникативной компетентности учащихся 5-6 классах
Кучерук О.А., Житомирський державний університет ім. Івана Франка (Україна, м. Житомир). Розвиток риторичної компетентності майбутнього викладача як шлях підвищення якості педагогічної освіти.
Кучина К.О., Ткаченко А.В., Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Шляхи реалізації ідеї освіти дорослих в сучасному освітньому просторі України.
Лапшина І. С., Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» (Україна, м. Запоріжжя) Практичні аспекти підвищення якості природничо-математичної освіти.
Лєвіна Н. В., Ритова І. М., Позашкільний навчальний заклад «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Політ» (Україна, м. Запоріжжя). Якісна модернізація проекту «Корисні STREAM -канікули» - крок до впровадження STREAM-освіти.
Ліпецька Г.В., Мороко Л.В., Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Технологія портфоліо як засіб розвитку життєво компетентістної особистості ліцеїстів.
Лісіцин В.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Вільний час як детермінанта справедливості неперервної освіти педагогів.
Лук'янчук Е.А., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Міжнародне порівняльне дослідження PIRLS.
Марченко Т. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Системний аналіз уроку як чинник удосконалення педагогічної діяльності в умовах реформування освіти.
Мелешко Л.В., КЗ «Березівський навчально-реабілітаційний центр» Житомирської обласної ради (Україна, м. Житомир). Упровадження навчально-ігрових технологій у систему українськомовної освіти п’ятикласників.
Мішеніна Н.Я., Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка (Україна, м. Кременчук). Безперервна педагогічна освіта в віртуальних мережевих спільнотах
Назаренко В.С., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (Україна, м. Херсон). Місце та роль інформаційно-освітнього порталу в підвищенні якості післядипломної освіти вчителів.
Павленко А. І., КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» (Україна, м. Запоріжжя). Компетентність як освітній цільовий орієнтир та якісна Характерист ика особистісного освітнього результату.
Павлова С.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Результати дослідження PISA як поштовх до суспільних змін.
Пенькова О.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Міжнародне дослідження з питань викладання та навчання (Teaching and Learning International Survey – TALIS).
Победінська О.Ю., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Міжнародне моніторингове дослідження якості шкільної математичної освіти TIMSS (TIMSS - Trends in Mathematics and Science Study).
Попович Я.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Філософське осмислення самовдосконалення особистості.
Путій Т.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Багатомовна освіта як виклик глобалізованого світу
Ружицький В.А., КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж Університет менеджменту освіти» НАПН України (Україна, м. Біла Церква). Шляхи розбудови віртуального освітнього середовища для організації дистанційного навчання в умовах педагогічного коледжу.
Савіч І. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Шляхи підвищення екологічної компетентності вчителів, які викладають екологію, у системі післядипломної освіти.
Сафроненко О. Л., Запорізький колегіум «Елінт» (Україна, м. Запоріжжя). Формування соціальних і професійних компетентностей старших колегіантів шляхом упровадження інноваційних технологій у виховній роботі.
Сидоренко В.В., Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Україна, м. Київ). Концепція маркетингу освітніх послуг для професійного розвитку фахівців нової української школи.
Сирцова О.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Синергетичний підхід до методичної роботи з педагогічними працівниками навчальних закладів сільського регіону в умовах створення об’єднаних територіальних громад.
Склярова І. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Концепція оцінки функціональної математичної грамотності у міжнародному дослідженні PISA.
Солдатенко О.В., Фомич І.І., Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Методичний супровід інноваційної діяльності класних керівників в умовах експерименту.
Стрижак М. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Сучасні досягнення, відкриття та розвиток географічної науки.
Таран В.О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Світоглядно-ціннісні орієнтири неперервної освіти в Україні.
Ткачук Г.Е., ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» (Україна, м. Вінниця). Організація неперервної освіти педагогічних працівників на базі центру сучасних освітніх технологій ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»
Халемендик Н.П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Необхідність формування громадянської компетентності молоді – виклик сучасності.
Халемендик Ю.Є., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Педагогічні умови розвитку іншомовної професійної компетентності викладачів вищих навчальних закладів.
Хворостенко І.І., КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, м. Харків). Зміст, структура та технологія розвитку самоосвітньої компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах післядипломної педагогічної освіти засобами дистанційного навчання.
Чельцова Є. Ю., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Координація роботи вчителів освітнього кластеру природничо-математичних дисциплін.
Шацька Н.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). До питання про особливості деяких форм неперервної освіти.
Ястребова Н.О., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 77 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Краєзнавчий аспект у діяльності вчителя історії.

Тематичний напрям:

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

-
Аксьонова О.П., Півненко Ю.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Сучасні підходи до корекції соматичного здоров’я учнів початкових класів з легкою розумовою відсталістю на уроках фізичної культури.
Арутюнян К.А., Запорізька гімназія № 11 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Профілактика емоційного вигорання фахівців психологічної служби засобами арт-терапії.
Афанасьєва Т.О. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Тьюторський супровід в системі післядипломної педагогічної освіти.
Бабаліч В.А., Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Україна, м.Кропивницький). Роль фізичного виховання та спорту у формуванні соціальної компетентності особистості.
Бабко Т.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Науково-методичний супровід професійного та творчого зростання вчителя, вмотивованого до участі у конкурсах фахової майстерності.
Байдик В.В., Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Сєвєродонецьк). Психологічні засади подолання наслідків професійного стресу у працівників закладів освіти
Батліна Л.В., КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми морально-духовного виховання дітей дошкільного віку
Волошина Т.А., Лапшина І.С., Лупінович С.М, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Моніторинг інклюзивного навчання в Запорізькій області.
Гончаренко А.М., Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна, м. Київ). Життєдіяльність у просторі дошкільного закладу: тенденції сучасної практики та інноваційні процеси
Дем’яненко С.Д., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Україна, м. Переяслав-Хмельницький). До питання завдань навчання метамови дітей старшого дошкільного віку
Деордіяшенко А.В., відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів Олександрівського району (Україна, м.Запоріжжя). Інтеграція дитини з аутизмом в соціум. Застосування методик, які ефективно впливають на формування соціальної компетентності.
Дивак В.В. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (Україна, м. Київ). Розвиток економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів у системі відкритої післядипломної освіти.
Дрозд А.І., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №90 «Волошка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Риторика як головний аспект розвитку мовленнєво-комунікативної особистості.
Жданюк Л.О., Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського (Україна, м. Полтава) Мотивація навчальної діяльності студентів
Зінченко С.В., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України (Україна, м. Київ). Роль психолого-педагогічної підготовки у професійному розвитку вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.
Коробов Є.Т., ДНУ імені Олеся Гончара (Україна, м. Дніпро). Логічна операція порівняння та її структура
Кот Н.А., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м.Бердянськ). Наступність у фізичному вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
Кужракаєва А.К., Холкина Е.А., КГУ «Отдел образования акимата города Петропавловска» Северо-Казахстанской области Республики Казахстан (Казахстан, Л.В. м. Петропавловск). CLIL метод в обучении дошкольников английскому языку
Литвишко О.М., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Україна, м. Переяслав-Хмельницький). Соціалізуючий вплив авторських віршованих казок на формування соціально-компетентної особистості дитини дошкільного віку
Лохвицька Л.В., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Україна, м. Переяслав-Хмельницький). Діагностичний супровід становлення моральної самосвідомості особистості в дошкільному віці
Мажаєва А.О., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Проектно-технологічний підхід та його реалізація у початковій освіті.
Мазакова О.А., Запорізький колегіум «Елінт» (Україна, м. Запоріжжя). Інноваційні засади розвитку компетентностей учнів і професійної майстерності вчителів в умовах акмеологічного простору
Михайлова Л.М., КЗ «ЗОІППО» ЗОР ( Україна, м. Запоріжжя). Гра та її роль у гармонійному розвитку дошкільника
Мінакова І.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Формування життєвих навичок у дітей з особливостями психофізичного розвитку.
Нуртаєва К.Б., Филиал АО «НЦПК«Өрлеу» «ИПК ПР по СКО» (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Организация самостоятельной работы на уроках истории.
Павленко Л.А., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Взаємодія педагогів та батьків у навчально-виховному процесі дітей з особливими освітніми потребами в системі інклюзивної освіти.
Павленко Т.М. , Науково-методичний центр управління освіти (Україна,м. Енергодар). Система методичного супроводу професійного розвитку фахівців психологічної служби
Панадій С.С., Мелітопольська гімназія №5 (Україна, м. Мелітополь). Психолого - педагогічний супровід сучасного педагога в системі освіти.
Перцова Н.І. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, Запоріжжя). Формальна та неформальна освіта в організації роботи стажерського майданчика.
Погрібняк Н.В., КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Професійне становлення молодого спеціаліста дошкільного навчального закладу
Правда Н.М., Балабинський НВК «Престиж» (Україна, смт Балабине). Розбудова інклюзивного освітнього простору у Балабинському НВК.
Самсонова О.О., КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Фасилітативна діяльність андрагога як засіб розвитку професіоналізму слухачів у системі ППО
Скрипник Т.В., Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна, м.Київ). Наступність освіти для дітей з аутизмом як чинник успішності їхнього навчання і розвитку.
Удовика Л.Г., Барліт А.Ю., Запорізький національний університет (Україна, м.Запоріжжя). Інклюзивне навчання як реалізація принципу верховенства права.
Філіппова Н.В., Володимирівський навчально-виховний комплекс «школа І-ІІІ ступенів – гімназія «Успіх» Запорізького району Запорізької області (Україна, Запорізька область, с. Володимирівське). Впровадження особистісно – орієнтованої технології у систему освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу з метою формування творчої особистостіучня
Філь Г.Б., КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради (Україна, Запорізька область, смт. Веселе). Проблемно-пошуковий підхід до викладання української мови та літератури як запорука формування творчої особистості та компетентності гімназистів.
Холод М.В., Комунальна науково-методична установа «Запорізький районний методичний кабінет» Запорізької районної ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Сучасні форми науково-методичного супроводу професійного зростання педагогів.
Хорошун Н.В., Малокатеринівський НВК «школа І-ІІІ ступенів – гімназія «Мрія» (Україна, Запорізька область, смт. Малокатеринівка). Портфоліо вчителя – мотиваційна основа діяльності та розвитку його професійної компетентності.
Чемодурова Ю.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток психологічної компетентності педагогів.
Шляхова В.В., Новоолександрівська загальноосвітня школа I-III ступенів (Україна, Запорізька область, село Новоолександрівка). Формування готовності вчителів до інноваційної діяльності.
Шульга Л.М., КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Технологія розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання: методологічні підходи

 

 
Червень 2017

Контактна інформація: zoippo@gmail.ru
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел. (0612) 346-711, 347-612 укр./рус.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2017 р.