Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №2(31)/2018

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції
«НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
(14-21 травня 2018 року, м. Запоріжжя)

(Частина перша)

ЗМІСТ

Титульна сторінка

Тематичний напрям:

ЦІННІСНІ ДОМІНАНТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ

Labinska O., Užhorodská národná univerzita (Ukrajina, Užhorod). Starosta V., Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (Slovenská republika, Košice). Cieľ environmentálneho prístupu v chémickom vzdelávaní na základných školách Slovenska.
Orosová R., Petríková K., Diheneščíková L., Starosta V., Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (Košicе, Slovenská republika). Hodnotenie úrovne odborno-predmetových kompetencií študentov učiteľstva cvičnými učiteľmi.
Башманівська Л.А., Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна, м. Житомир). Формування виразності читання та мовлення в процесі професійної підготовки майбутнього філолога.
Берегова О. А., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Скляренко Л. Б., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Україна, м. Переяслав-Хмельницький). Міжнародний досвід імплементації методології CLIL.
Бєктурганова В.В., Гунько Л.М., Запорізька гімназія № 11 Запорізької міської Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Професійна підготовка та підвищення кваліфікації педагогів для реалізації програм багатомовної освіти.
Васильченко Л.В. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Інтегративний підхід до навчання: проблеми та перспективи.
Вєрозубова Т.Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Педагогічна виставка - важлива форма поширення ППД.
Гайдай Є.О., Приазовська філія І-ІІ ступенів опорного навчального закладу Приазовська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Азимут» Приазовської селищної ради Запорізької області (Україна, Запорізька область, смт. Приазовське), Корж О.П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Впровадження інтегрованого підходу до проведення районної олімпіади з природознавства в 6 класі.
Генова-Стешенко Л.І., Генов-Стешенко О.В., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ), Дехтяренко С.Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Інтегративний підхід при вивченні природничих наук в школі.
Голобородько Є.П., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (Україна, м. Херсон). Розвиток риторичних умінь учителів в системі неперервної освіти.
Гребінь С.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Проблема інтеграції початкової освіти: історичні передумови та сучасний український контекст.
Гринчук Л.В., Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Хмельницький). Розвиток професійної компетентності вчителів математики у системі післядипломної педагогічної освіти.
Гуркова Т.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Інтеграція освітнього процесу в початковій як умова забезпечення якості освіти.
Гусєва Н.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Інтеграція змісту природознавчої освіти на засадах компетентнісного підходу.
Демченко Н.Г., Центр дитячо-юнацької творчості ім. Є.М.Руднєвої (Україна, м. Бердянськ). Самоосвіта педагога - як головна умова успішності педагогічного процесу в закладі позашкільноЇ освіти.
Дехтяренко С.Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Бокоч Л.Б., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ), Куц Н.І., Бердянська гімназія № 3 «Сузір'я» Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Інтеграція навчального процесу шляхом упровадження STEM-освіти та інтегрованих уроків як умова забезпечення якості освіти.
Дехтяренко С.Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Жандарова Л.Б., Токмацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 імені Олексія Миколайовича Кота Токмацької міської ради Запорізької області (Україна, м. Токмак), Скворцова Л.О., Токмацька загальноосвітня школа I-III ступенів № 5 Токмацької міської ради Запорізької області (Україна, м. Токмак). Процеси інтеграції в сучасній природничій освіті.
Дехтяренко С.Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Клевцова С.Л., Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Інтеграція навчального процесу як умова забезпечення якості освіти в сучасній школі.
Доренська Н.А., КЗ «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Сучасний експеримент як засіб формування єдиної наукової картини світу.
Жук О. А., РНМУ «Запорізький районний методичний кабінет» Запорізької районної ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя), Гаращенко Л. П., Новоолександрівська ЗОШ (Україна, м.Запоріжжя), Кравченко В. Г., Мальчевська В. І., Степненська ЗОШ, Запорізького району (Україна, с. Степне), Пунько В. В., Григорівський НВК (Україна, с. Григорівка). Співпраця вчителів-філологів у творчих групах як спосіб підвищення ефективності навчального процесу засобами ІКТ.
Завгородній М.П., Бражко О.А., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Перспективи інтеграції інноваційних технологій та інтерактивних елементів в освітній процес з хімії.
Завгородня Н.Г., Запорізький державний медичний університет (Україна, м. Запоріжжя). Актуальні проблеми формування комунікативної компетентності студентів.
Іванченко О.А., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 86 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток критичного мислення учнів на уроках природознавства та географії.
Кононенко Н.О., Запорізький багатопрофільний ліцей «Перспектива» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Формування екологічної компетентності учнів шляхом інтеграції предметів природничого профілю в контексті багатомовної освіти.
Корж О.П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Програми інтегрованого курсу «Природничі науки».
Корицька Г.Р., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Формування ключових компетентностей учнів на засадах дигітальної лінгводидактики.
Кравець Т.І., КЗ «Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Можливості цифрової лабораторії LabQuest2 при вивченні фізики.
Кузьмічова Л.О., Запорізький навчально-виховний комплекс № 13 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Використання самостійної роботи на уроках географії з метою формування ключових компетентностей.
Курач Л.І., Фідкевич О.Л., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Особливості інтегрованого підходу до навчання мов і літератур національних меншин у навчальних закладах України.
Курінна А.Ф., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя), Солдатенко О.В., Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток індивідуальності життєвокомпетентнісної особистості: новий вимір.
Кучерук О. А., Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна, м. Житомир). Розвивальні можливості електронної бібліотеки в системі шкільної мовно-літературної освіти.
Лісіцин В.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя), Король Д.В., КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» (Україна, смт. Веселе). Провідник життєвої справедливості: аксіологічні орієнтири розвитку суб’єкта освітньої діяльності.
Лук’янчук Е.А., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Результати моніторингового дослідження готовності учасників освітнього процесу до участі у PISA – 2018.
Марченко Т.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Технології інтегрованого навчання в сучасному освітньому процесі.
Матвеєва О.О., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 101 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Діяльнісний підхід як основа організації навчально-виховноно процесу сучасного уроку географії.
Нюкало О.В., Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради (Україна, м. Бердянськ). Формування компетентного читача на уроках літератури шляхом використання техніки «лепбук».
Омельянчик Л.О., Панасенко Т.В., Генчева В.І., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Можливість багатомовної освіти та мобільність студентів біологічного факультету Запорізького національного університету.
Павленко А.І., Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія (Україна, м. Запоріжжя). Ґенеза сучасної дидактики природознавства.
Павленко Є.І., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Школа робототехніки як проект STEM-освіти.
Пархоменко І.В., Кучеренко Т.Л., Прохорова К.В., Запорізький багатопрофільний ліцей № 62 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Формування багатомовного середовища в ліцеї: прогресивні європейські ідеї в українському контексті.
Петрик О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми реалізації компетентнісного підходу у формуванні та розвитку діалогічного мовлення молодших школярів.
Пищик О. В., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Україна, м. Київ). До аналізу стану розвитку комунікативної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів.
Поплавська І.О., Запорізький державний медичний університет (Україна, м. Запоріжжя). Особистісно зорієнтоване викладання у студентів з англомовною формою навчання.
Путій Т.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Формуюче оцінювання як вимога часу.
Саміло К.М., Кушнаренко В.О., Запорізький багатопрофільний ліцей «Перспектива» (Україна, м. Запоріжжя). Професійний розвиток педагогів багатопрофільного ліцею «Перспектива» в умовах реалізації багатомовної освітньої моделі.
Саржевська Л.Е., Запорізький державний медичний університет (Україна, м. Запоріжжя). Значення внутрішньопредметної інтеграції в процесі вивчення офтальмології .
Саржевський С.Н., Запорізький державний медичний університет (Україна, м. Запоріжжя). Психологічні складові ефективного впровадження інноваційних технологій в післядипломній медичній освіті.
Сас Н.М., Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка (Україна, м. Полтава). Інноваційність, рефлективність, самоосвітня компетентність як цінності професійної підготовки.
Секиринський Д.О., Запорізький багатопрофільний ліцей «Перспектива» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя), Ушакова Г.Р., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Викладання інтегрованого курсу історії в середній школі як засіб громадянської освіти.
Семеног О.М., Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (Україна, м. Суми). Культуромовна особистість майбутнього учителя в об'єктиві концепції «Нова українська школа».
Семеног О.М., Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (Україна, м. Суми). Наставництво в науці і освіті: андрагогічний підхід.
Сергієнко А.А., КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР (Україна, м. Дніпро). Умови сучасної неперервної освіти і шляхи розвитку професійної мобільності та фахової компетентності педагогів.
Сирцова О.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя), Дашко М.В., Запорізька гімназія № 25 гуманітарного профілю (Україна, м. Запоріжжя). Інтеграція навчального процесу як умова забезпечення якості освіти.
Сирцова О.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя), Кутик В.В., Запорізька державна інженерна академія (Україна, м. Запоріжжя). Система поглядів педагога як бар’єр реформування освіти: результати опитування.
Склярова І.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Педагогічний коучинг як одна з умов забезпечення якості післядипломної педагогічної освіти
Стрижак М.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Особливості викладання географічної компоненти в курсі «Природничі науки».
Терещенко А.О., КЗ «Обласний палац дітей та юнацтва» (Україна, м. Чернігів). Діагностика сформованості організаційної культури майбутнього вчителя.
Тонне О.Ш., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Перспективні напрямки вдосконалення організації самостійної пізнавальної діяльності вчителів загальноосвітніх шкіл у процесі підвищення кваліфікації
Тунда Т. А., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Інтеграція навчання як засіб забезпечення системних знань учнів з різних галузей науки в рамках освіти для сталого розвитку та соціалізації особистості.
Тюска В.Б., Рівненський державний гуманітарний університет (Україна, м. Рівне). Технологія професійної самореалізації педагога у клубній діяльності.
Тютюнникова О.О., Центр дитячо-юнацької творчості ім. Є.М. Руднєвої відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради (Україна, м. Бердянськ). Методичний супровід педагогів-організаторів в їх діяльності – шлях до інтегрованої взаємодії закладів загальної середньої та позашкільної освіти.
Фірман С.М., Бердянський муніципальний ліцей Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL): перспективи та проблеми впровадження в умовах сучасної школи.
Халемендик Н.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Неперервність при вивченні іноземних мов як фактор євроінтеграційних процесів в освіті.
Халемендик Ю.Є., ДВНЗ «Запорізький національний університет» (Україна, м. Запоріжжя). Особливості дослідження ефективності моделі розвитку міжкультурної професійної компетентності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи в умовах неформальної освіти.
Харіна О.І., Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Проблеми опрацювання літературно-критичних,публіцистичних статей у старшій школі.
Цибульська Т.Є., Запорізький державний медичний університет (Україна, м. Запоріжжя). Формування клінічного мислення у студентів медичного вузу.
Чорна Т.С., магістр з фізичної терапії, ерготерапіїт (Україна, м. Запоріжжя). До деяких проблем діяльності педагога з профілактики плоскостопості у дітей раннього віку.
Шацька Н.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Міжпредметні зв'язки на уроках української літератури в умовах впровадження концепції нової школи.
Ширажиева А.Б., ФАО НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по Северо-Казахстанской области» (Республика Казахстан, СКО, г. Петропавловск), Новицкая В.В., КГУ Келлеровская средняя школа им. Героя Советского Союза И.М. Бережного» (Республика Казахстан, СКО, Тайыншинский район, с.Келлеровка). Повышение квалификации преподавателя:к непрерывному профессиональному развитию.
Шугай Я.М., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Інтегроване навчання предмету та мови.
Шумада Р.Я., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Міжнародні моніторингові дослідження якості освіти.
Ярмак Т. В., Харківський національний автомобільно-дорожній університет (Україна, м. Харків). Роль професійної освіти у виховані сучасного фахівця.
Ярошенко О.Г., Інститут вищої освіти НАПН України (Україна, м. Київ). Інтеграція навчальної і наукової діяльності науково-педагогічних працівників як ключова домінанта освіти впродовж життя.

 

Тематичний напрям:

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ:

АНДРАГОГІЧНИЙ ПІДХІД

Аніщенко О. В., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (Україна, м. Київ). Підготовка педагогічного персоналу для освіти дорослих в Україні.
Бабкова О. О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Коучингові техніки як засіб формування андрагогічної компетентності педагогічних працівників.
Барабаш О.Д., Глинянюк Н.В., Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Івано-Франківськ). Недирективність викладача як умова реалізації андрагогічної моделі навчання педагогів в післядипломній освіті.
Барліт О.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя), Барліт А.Ю., Кравченко І.О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Безпечне освітнє середовище як необхідна умова функціонування Нової української школи.
Боднар О.С., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (Україна, м.Тернопіль). Проблеми підготовки експерта-андрогога у системі безперервної освіти.
Гребеніченко Ю.М., Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» (Україна, м. Біла Церква). Аксіологічний аспект у професійному становленні педагога-фасилітатора нового освітнього простору.
Захаренко Г.С., Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник» (Україна, м. Запоріжжя). Використання інноваційних форм та методів у викладанні предметів спеціальних дисциплін.
Кабдирова А. А., Филиал АО «Национальный Центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области» (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Управление профессиональным развитиемпедагога как актуальная задача казахстанской системы образования.
Корицький В.Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Захист Вітчизни» .
Косьмій О. М., Інститут модернізації змісту освіти (України, м. Київ). Формування основних компетентностейпедагогів та учнів під час здійснення дослідно-експериментальної роботи.
Кулинич О.А., Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище» (Україна, м.Запоріжжя). Створення умов розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників в системі методичної діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Андрагогічний аспект .
Лукачевич А.Ф., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Проблеми впровадження STEM-освіти на уроках трудового навчання,технологій, фізики та в позаурочний час: досвід, сучасні проблеми та перспективи.
Мальований М.М., Богомолова Н.М., Макаренко Т.М., Попович Я.М., Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Компетентнісний підхід як засіб у формуванні патріотичної особистості.
Машкіна С.В., Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету Імені Бориса Грінченка (Україна, м. Київ). Андрагогічні засади побудови інноваційних освітніх практик у системі неперервної педагогічної освіти.
Могілевська В.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Неформальна освіта: європейський досвід та українські реалії.
Науменко М.П., Попкова Е.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Критичне мислення як необхідна умова для професійного розвитку педагогічного працівника в умовах безперервної освіти
Отрощенко Ю.В., Вище професійне училище №17 Херсонської області (Україна, м.Генічеськ). Smart-технології: нові можливості в навчанні та розвитку.
Подмазін С.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Вікова динаміка інтернет-залежних підлітків.
Пономаревський А.С., Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» (Україна, м. Київ). До проблеми визначення рівнів та критеріїв розвитку фахової медіа компетентності вчителів іноземних мов в умовах після дипломної освіти.
Сібіль О.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Партнерська взаємодія школи та громади: з досвіду роботи малої гуманітарної академії.
Тищенко О.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Правова обізнаність вчителя як складова виховання сучасного громадянина.
Четверякова Л.І., Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області (Україна, м. Запоріжжя). Організація роботи експертних творчих груп у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Запорізького регіону.
Шевченко Н.Ф., Козич І.В., Запорізький національний університет (Україна, м.Запоріжжя). Андрагогічна компетентність майбутнього викладача вищої школи.
Ширажиева А.Б., «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по СКО» (Республика Казахстан, СКО, г.Петропавловск), Капшикова А.К., КГУ «Отдел образования Тимирязевского района Республика Казахстан, СКО, Тимирязевский район, с. Москворецкое). Непрерывное образование как условие развития личности.

 

 
Червень 2018

Контактна інформація: zoippo.zp.ua@gmail.com 
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел.  (061)222-25-84 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2018 р.