Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №2(34)/2019

Матеріали V Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції
«НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
(16 - 17 травня 2019 року, м. Запоріжжя)

(Частина перша)

ЗМІСТ

Титульна сторінка

Тематичний напрям:

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА ТА ПЕРЕДШКІЛЬНА ПІДГОТОВКА ДИТИНИ
У СВІТЛІ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Байєр О.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Цілісність розвитку особистості дошкільника в умовах закладу дошкільної освіти.
Григоренко Г.І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Краєзнавчий матеріал як джерело змістовних сюжетно-рольових ігор дітей старшого дошкільного віку.
Кравчинська Т.С., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Україна, м. Київ). Державне регулювання розвитку дошкільної освіти.
Погрібняк Н.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток монологічного мовлення в дітей старшого дошкільного віку через складання описових розповідей.
Самсонова О.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Фасилітативна взаємодія як фактор розвитку професіоналізму педагогів закладів дошкільної освіти у системі післядипломної освіти.
Шульга Л.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми патріотичного виховання дітей дошкільного віку: теорія і практика.
Якуба С.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Взаємодія закладу дошкільної освіти з батьками: аспект професійної готовності вихователів.

Тематичний напрям:

ЗДОРОВ’ЯЦЕНТРОВАНА ДИДАКТИЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Авдєєва С.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Особливості психолого-педагогічного супроводу в інклюзивних закладах освіти.
Аксьонова О.П., Півненко Ю.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Здоров’яцентрована дидактична система сучасного закладу освіти.
Бабенко О.В., ГО «Запорізька Вальдорфська Ініціатива» (Україна, м. Запоріжжя). Здоров’язберігаючі технології у молодшій школі на прикладі вальдорфської педагогіки.
Доля І.С., Копитін І.В., Запорізький обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Психологічні особливості роботи психолога інклюзивно-ресурсного центру з батьками дітей з особливими освітніми потребами.
Дука С.В., Комунальний заклад «Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Здоров’язберігаючі освітні технології у формуванні здорової особистості в умовах ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Євенко Н.О., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу «Золотий ключик» №5 Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м. Енергодар). Комплексний супровід дітей в умовах інклюзивної освіти, що мають у структурі комплексного дефекту стерту форму дизартрії.
Корж О.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Зміна освітньої парадигми як передумова забезпечення інклюзивної освіти.
Ласкова Н.О., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради (Україна, м. Енергодар). Проектування навчальних дистанційних курсів для домашнього навчання.
Махлакова С.В., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу «Золотий ключик» №5 Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м. Енергодар). Біоенергопластика у корекційній роботі з дітьми з ЗПР.
Мінакова І.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Організація профілактичної роботи з ВІЛ/СНІДу в закладах освіти Запорізької області. Реалії та перспективи.
Міщенко Н.В., Баєва К.В., Комунальний заклад «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Впровадження здоров’язбережувальних технологій у санаторній школі.
Переворська О.І., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна, м. Дніпро), Кобзєва І.М., Комунальний вищий навчальний заклад «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради (Україна, м. Дніпро). Формування ціннісного ставлення до здоров’я у студентів у закладах вищої освіти.
Приходько Т.П., Переславська І.О., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна, м. Дніпро). Особливості формування творчої особистості дитини молодшого шкільного віку з аутизмом.

Тематичний напрям:

МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

Beregova O., Skliarenko O., MI “Zaporizhzhia Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education” ZRC (Ukraine, c. Zaporizhzhia), SIHL "Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University of Pereyaslav-Khmelnytsky" (Ukraine, c. Pereyaslav-Khmelnytsky). Hybrid, mixed-mode or blended learning as transformational model of modern education.
Берегова О.А., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Психолого-педагогічний супровід CLIL-педагога.
Білан С.І., КЗ «Верхньотерсянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Воздвижівської сільської ради (Україна, с. Верхня Терса). Мультилінгвальна освіта – чинник формування полікультурності здобувачів освіти.
Войникова О.С., Бердянський муніципальний ліцей Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Мультилінгвальна освіта. Проблеми південно-східного регіону.
Ганзуленко В.П., Ситенко Н.Ю., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №103 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Білінгвальна освіта: актуальні проблеми та перспективу розвитку.
Голуб Н.Б., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Пріоритети шкільної методики навчання української мови учнів ліцею.
Голубова Л.М., Фірман С.М., Бердянський муніципальний ліцей Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Особливості впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання в умовах профільного ліцею.
Горлачова В.В., Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). Іншомовна підготовка студентів економічних спеціальностей на заняттях з ділової іноземної мови.
Дашко М.В., Запорізька гімназія № 25 гуманітарного профілю Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Застосування когнітивно-комунікативних методів навчання на уроках суспільствознавчих дисциплін в умовах мультилінгвального освітнього середовища.
Дубасова Г.С., Запорізька гімназія №45 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Формування полікультурної компетентності методом дебатів.
Жук О.А., комунальна науково-методична установа «Запорізький районний методичний кабінет» Запорізької районної ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Підвищення кваліфікаційного рівня вчителів англійської мови, які працюють в інклюзивних класах.
Карева С.В., Енергодарська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №7 Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м. Енергодар). Підвищення рівня професійної компетентності вчителя іноземної мови як умова застосування методики CLIL.
Корицька Г.Р., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Особливості організації уроку української мови на засадах діяльнісного підходу в умовах е-середовища.
Корольова Л.М., Запорізький класичний ліцей Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Інноваційні риси багатомовної освіти у Запорізькому класичному ліцеї.
Кулініч О.П., Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №40 з поглибленим вивченням англійської мови Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Компаративний аналіз як засіб виховання полікультурних цінностей учнів спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови.
Кунець Т.І., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Створення мультилінгвального простору сучасної освіти на уроках фізики в загальноосвітній школі: досягнення та проблеми.
Кушнаренко В.О., Калієвська О.Л., Запорізький багатопрофільний ліцей «Перспектива» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Методика предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) в умовах мультилінгвального освітнього середовища.
Лісіцин В.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Справедливість у вирішенні мовного питання в Україні.
Пархоменко І.В., Кучеренко Т.Л., Прохорова К.В., Запорізький багатопрофільний ліцей № 62 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Формування багатомовного середовища в ліцеї як умова створення якісного освітнього простору для учнів.
Першукова О.О., Національний авіаційний університет (Україна, м. Київ). Європейський досвід роботи педагогічного персоналу в умовах багатомовної освіти.
Путій Т.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Підходи до оцінювання мовної компетентності учнів.
Риссе Ш., Свободный университет Боцен-Больцано (Италия, г. Больцано). Автономная провинция Больцано-Боцен (Италия) как пример институализированного многоязычия.
Сирцова О.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Взаємозв’язок особливостей історії України як порубіжної держави та проблеми формування національної ідентичності учнів.
Смирнова О.М., Запорізька спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземної мови № 7 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Метод CLIL – принципи, переваги та використання на уроках англійської мови у школярів різного віку.
Снегирёва В.В., Институт педагогики НАПН Украины (Украина, г. Киев). Реализация литературной линии программы «Русский язык и литература. интегрированный курс» в учебнике для 10 класса.
Фідкевич О.Л., Курач Л.І., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Науково-методичне забезпечення мовно-літературної інтеграції у школах з навчанням мов національних меншин.
Халемендик Н.П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Особливості навчання англійської мови в умовах європейської багатомовності.
Черкез І.Б., КЗ «Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області» (Україна, м. Чернівці). Актуальні аспекти запровадження багатомовної освіти в українському освітньому просторі.
Шацька Н.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Мовлення і комунікативна поведінка педагога у мультилінгвальному просторі сучасної освіти.
Шумицька Г.В., ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Україна, м. Ужгород). Особливості підготовки філолога-полілінгва в Ужгородському національному університеті.

Тематичний напрям:

НОВА УКРАЇНСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА: ЗДОБУТКИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Варецька О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Формування демократичного громадянства як особистісної цінності.
Власова Т.Д., Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» (Україна, м. Біла Церква). Професійна мобільність вчителя Нової української школи.
Гребінь С.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Включення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку до суспільства дорослих як один із аспектів соціальної інклюзії.
Гуркова Т.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Засоби мультимедіа як складова сучасного освітнього середовища початкової школи.
Мельник О.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Педагогічний тренажер як засіб формування професійних компетентностей вчителя.
Муращенко О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Cутність і структура феномену «Інтегроване навчання в початковій освіті».
Нікулочкіна О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Нова українська початкова школа: виклики сьогодення.
Петрик О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Риторизація мовно-літературної освіти молодших школярів.
Покрова С.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Cутність та особливості оцінювальної діяльності учителя Нової української школи.
Старшова С.К., Куркуріна Л.Г., Комунальний заклад «Чорноземненська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області (Україна, смт. Якимівка, Якимівський район Запорізької області). Організація проектної діяльності учнів початкових класів як засіб формування природничої компетентності.
 
Червень 2019

Контактна інформація: zoippo.zp.ua@gmail.com 
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел.  (061)222-25-84 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2019 р.