Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №3(35)/2019

Матеріали V Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції
«НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
(16 - 17 травня 2019 року, м. Запоріжжя)

(Частина друга)

ЗМІСТ

Титульна сторінка

Тематичний напрям:

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – НОВИЙ ФОРМАТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ОСВІТИ

Афанасьєва Т.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Особливості організації ігрового проектування в системі післядипломної педагогічної освіти.
Бабко Т.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Напрями оновлення взаємодії суб’єктів освітнього процесу нової української школи на засадах педагогіки партнерства.
Буцик А.В., Запорізький загальноосвітній навчально-виховний комплекс № 108 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Кайрос-менеджмент в управлінні розвитком освітнього простору у закладі дошкільної освіти.
Вознюк О.М., Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради (Україна, м. Житомир). Психологічні аспекти професійного саморозвитку педагогів.
Волкова І.О., Карпенко Т.О., Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Формування життєстійкості школярів як психологічний аспект в умовах реалізації моделі авторської школи «школа особистісного зростання: від творчої самореалізації до особистісного становлення».
Гревцева Є.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Методи проведення тімбілдінгу для працівників закладів освіти.
Дзюбко Л.В., Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України (Україна, м. Київ). До питання психологічної експертизи навчальних підручників.
Дмитренко Л.А., Науково-методичного центр управління освіти Енергодарської міської ради (Україна, м. Енергодар). Управлінський аспект організації міжнародної педагогічної співпраці як напрямку розвитку професійної компетентності в умовах нової української школи.
Дуалетова Д.О., ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО» (Республика Казахстан, СКО, г. Петропавловск), Воронова Е.А., КГУ «Гимназия «БЭСТ» (Республика Казахстан, СКО, г. Петропавловск). Психологическое сопровождение одаренных детей в образовательном процессе.
Копитін І.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Методологічне мислення практичного психолога психологічної служби системи освіти.
Кравченко Т.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Впровадження принципів стратегічного управління, як пріоритетного аспекту державної політики в сфері освіти.
Ленченко О.В., Прилепська В.В., Запорізька суспільно-гуманітарна гімназія №27 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя) Нова українська школа: розвиток ключових компетентностей через формування наскрізних вмінь учнів засобами освітніх технологій управлінський аспект.
Мамедова І.О., Соколова Е.Т., КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР» (Україна, м. Дніпро). Розвиток професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах нової української школи.
Мостова Т.О., Запорізький національний університет (Україна м. Запоріжжя). Особливості психологічної готовності вчителів початкової школи до роботи в умовах реалізації концепції «Нова українська школа».
Панкратова О.Л., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Особливості професійної діяльності практичного психолога в сучасних умовах.
Прилепська В.В., Єрьоменко Ю.В., Бабенко О.С., Запорізька суспільно-гуманітарна гімназя №27 Запорізької міської ради, Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Нова українська школа: впровадження технології розвитку емоційного інтелекту для формування ключових компетентностей.
Прокопець К.В., Ромашкіна В.В., Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Нова українська школа – новий формат менеджменту та психології освіти.
Романюк Л.В., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м. Енергодар). Науково-методичний супровід професійних конкурсів освітянських кадрів м. Енергодару.
Світлична С.Л., Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму виконавчого комітету Михайлівської селищної ради (Україна, смт Михайлівка). Професійна компетентність менеджера освіти.
Соколова І.В., Донецький національний медичний університет (Україна, м. Маріуполь). Дидактика нової української школи: соціокультурний контекст.
Федорчук О.І., Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна, м.Київ). Суб’єкт-суб’єктне спілкування в родині як чинник привласнення дитиною цінностей співжиття.
Чорток О.Ю., Запорізький багатопрофільний ліцей №62 (Україна, м. Запоріжжя). Особливості використання каністерапії у роботі з дітьми-переселенцями.
Чугай Л.В., Мелітополький ліцей № 9 (Україна, м. Мелітополь). Розвиток управлінської компетентності сучасного керівника.
Ястребова В.Я., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Проблеми трансформації управлінського досвіду керівників закладів освіти у системі підвищення кваліфікації.
Ястребова Н.О., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 77 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Впровадження грантових проектів в освітню діяльність закладу.

Тематичний напрям:

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ
В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Барліт О.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя), Барліт А.Ю., Вроцлавський університет (Польща, м. Вроцлав). Булінг в освітньому середовищі: регулювання проблеми в Україні на законодавчому рівні.
Бережна О.М., Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя) ІСНД як технологічна платформа розвитку особистості: від творчої самореалізації до особистісного становлення.
Богомолова Н.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Педагогічні умови формування рис громадянськості у старшокласників в полікультурному регіоні.
Бутченко Т.І., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Соціально-проектна компетентність педагогів.
Величко І.А., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя) Компетентнісний підхід у діяльності педагога Нової української школи.
Волкова Т.В., Гірник А.В., Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві» (Україна, м. Київ). Питання впровадження базової САПР у закладах ПТО будівельного профілю.
Гладкова В.М., Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна, м. Київ). Акмеологічні особливості розвитку керівника Нової української школи як професіонала.
Гніда Т.Б., Харківська академія неперервної освіти (Україна, м. Харків). Педагогіка партнерства на шляху подолання булінгу.
Головань А.В., Запорізький районний методичний кабінет Запорізької районної ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Підвищення професійної компетентності вчителів шляхом використання інноваційних форм навчання та виховання.
Гура С.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» в Запорізькій області: досвід та перспективи.
Демченко Н.Г., Центр дитячо-юнацької творчості ім. Є. М. Руднєвої відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Роль професійних конкурсів у підвищенні майстерності педагогічних працівників позашкільних закладів.
Журавель Н.М., Миколай-Пільський навчально-виховний комплекс «Навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Запорізького району Запорізької області (Україна, Запорізька область, с. Миколай-Поле). Формування позитивної мотивації до навчальної діяльності на уроках математики.
Ігнатенко Г.В., Смолін А. С., Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (Україна, м. Глухів). Формування готовності майбутніх педагогів професійного навчання до впровадження особистісно-розвивальних технологій.
Корицький В.Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Конкурс «Вчитель року» як один із шляхів формування професійних компетентностей вчителя предмета «Захист Вітчизни».
Котова О.О., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 9 Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Формування компетентності підприємливості та ініціативності на уроках інформатики.
Кулинич О.А., Запорізьке вище професійне училище (Україна, м. Запоріжжя). Інформаційна компетентність педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в контексті сучасних глобалізаційних процесів.
Лаврова О.С., Запорізька гімназія № 11 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах нової української школи.
Лукачевич А.Ф., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Роль STEM – освітньої технології у модернізації змісту предмета «Трудове навчання» у закладах загальної середньої освіти України.
Мальований М.М., Богомолова Н.М. , Макаренко Т.М., Попович Я.М., Онопко О.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Формування ціннісної складової в процесі підготовки педагогічних працівників до здійснення громадянсько-патріотичного виховання учнівської молоді.
Могілевська В.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Самоосвіта педагогів позашкільних закладів як безперервний процес їх саморозвитку та самовдосконалення.
Неліпа С.В., Єфименко Т.А., Костянтинівський ліцей «Ерудит» Мелітопольської районної ради Запорізької області (Україна, Запорізька область, с. Костянтинівка). Використання інноваційного освітнього простору для забезпечення готовності педагогів до реалізації Концепції НУШ.
Овсієнко Я.М., Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт» Запорізької обласної ради (Україна, Запорізька область, с. Мала Білозерка). Авторська школа як осередок професійної підготовки учнівської молоді в спеціалізованому загальноосвітньому навчальному закладі.
Олійник Ю.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Компоненти освітнього середовища: педагогічні технології.
Пенькова О.В., Победінська О.Ю., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Педагогічні аспекти організації неперервної освіти майбутніх соціальних педагогів.
Подмазін С.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Проблема формування інформаційно-комунікативної компетентності педагогів.
Попкова Е.І., Науменко М.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Особливості адаптації педагогів до умов Нової української школи.
Приходько В.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Ідеї до проектів підготовки менеджерів закладів освіти на основі учнівського самоврядування.
Сібіль О.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Проблеми готовності педагогів до виховання на загальнолюдських, європейських та національних цінностях.
Сироватко О.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток професійної компетентності педагогів щодо формування рис характеру та соціальної поведінки здобувачів освіти в умовах Нової української школи.
Староста В.І., Гасинець Я.С., Ужгородський національний університет (Україна, м. Ужгород). Навчальна конференція у контексті підготовки майбутніх учителів.
Староста В.І., Ужгородський національний університет (Україна, м. Ужгород). Компоненти готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності.
Столяренко А.М., Запорізький державний медичний університет (Україна, м. Запоріжжя). Кіберзалежність як предиктор формування деструктивних патернів поведінки в контексті проблеми педагогічного впливу.
Таран В.О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Роль філософії в умовах реформування вищої школи.
Філоненко Ю.В., Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Козацький ліцей» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Втілення національно-патріотичного виховання засобами козацької педагогіки на прикладі самоврядування здобувачів освіти та через «Спас».
Холод М.В., Запорізький районний методичний кабінет Запорізької районної ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Удосконалення професійної компетентності педагогів в умовах Нової української школи.
Orosová R., Petríková K., Starosta V., Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (Slovenská republika, Košicе). Reflexia činnosti učiteľa a študenta v priebehu etáp vyučovacej hodiny.

 

Червень 2019

Контактна інформація: zoippo.zp.ua@gmail.com 
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел.  (061)222-25-84 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2019 р.