Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №4(36)/2019

Матеріали V Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції
«НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
(16 - 17 травня 2019 року, м. Запоріжжя)

(Частина третя)

ЗМІСТ

Титульна сторінка

Тематичний напрям:

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Васильченко Л.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Сучасні технології освіти: змішане навчання.
Гребінь С. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Формування екологічної компетентності молодших школярів у контексті реформування Нової української школи.
Дергаченко Л.І., Кушугумський навчально-виховний комплекс «школа І-ІІІ ступенів-гімназія «Інтелект» (Україна, Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум). Використання нестандартних форм та методів роботи як засіб підвищення пізнавального інтересу на уроках фізики.
Дехтяренко С.Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Stem в освітньому процесі.
Дехтяренко С.Г., Жандарова Л. Б., Скворцова Л. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Токмацької міської ради Запорізької області (Україна, м. Токмак), загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Токмацької міської ради Запорізької області (Україна, м. Токмак). Професійна компетентність сучасного вчителя.
Добрянська О. М. Яворенко Л. Е. Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради (Україна, м.Дніпро), Комунальний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс № 33 «Маріїнська гімназія-загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» Дніпровської міської ради. (Україна, м.Дніпро). Впровадження сучасних підходів навчання як засіб розвитку інноваційної і компетентної особистості учня при вивченні курсу математики.
Дронова В.М., Харченко О. В., Харківська академія неперервної освіти (Україна, м. Харків). Використання цифрових лабораторій einstein™ у процесі підвищення кваліфікації вчителів природничих дисциплін.
Завгородній М.П., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Програми для розрахунків та моделювання в хімії.
Каплун С.В., Харківська академія неперервної освіти (Україна, м. Харків) Використання інструментів зворотного зв’язку в процесі навчання природничо-математичних дисциплін.
Курінна А. Ф., Фролов Д.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Проблеми інтеграції предметів природничо- математичного циклу засобами сучасних гуманітарних технологій.
Ліпецька Г.В., Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Авторська школа особистісного зростання – територія екологічного комфорту.
Омельянчик Л.О., Карпенко Ю.В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Новітні підходи та ідеї у навчанні хімії в школі.
Перетятько В.В., Кармазь Ю.В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток критичного мислення в навчанні хімії.
Савіч І.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Самоосвіта вчителя, який викладає курси екологічної спрямованості, як складова професійного саморозвитку.
Саржевська Л.Е., Запорізький державний медичний університет (Україна, м. Запоріжжя). Внутрішньопредметна інтеграція в підготовці сучасного офтальмолога.
Саржевський С.Н., Запорізький державний медичний університет (Україна, м. Запоріжжя). Інтегративні підходи в післядипломній медичній освіті.
Склярова І.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Імітаційна модель організації навчального процесу в післядипломній педагогічній освіті.
Шарабарова С.С., Енергодарський навчально-виховний комплекс № 5 Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м. Енергодар). Формування самоосвітньої компетентності учнів на уроках біології завдяки використанню цифрових технологій.

Тематичний напрям:

ФОРМАЛЬНА ТА НЕФОРМАЛЬНА ПІСЛЯДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА
В УМОВАХ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ

 

Андрющенко О.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Оновлення змісту курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів: рефлексивний аспект.
Ахметова Г.К., Мурзалинова А.Ж., АО «Национальный центр повышения квалификации Өрлеу» (Республика Казахстан, г. Алматы, г. Петропавловск). Социокультурный аспект повышения квалификации педагогов.
Бабкова О.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Інтеграція формальної й неформальної освіти у процесі підвищення кваліфікації педагогів.
Боровик Ю.А., Запорізький коледж радіоелектроніки ЗНТУ (Україна, м. Запоріжжя). Професійна мобільність викладача коледжу в умовах диверсифікації.
Вєрозубова Т.Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Диверсифікація як одна із тенденцій розвитку сучасної освіти.
Жамантаева К.К., Ильясова А.Ш., АО НЦПК «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанcкой области (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Coдержaние кoнcтруктивнoгo подходa oбучения нa coвременнoм этaпе.
Леощенко Д.І., КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Неформальна післядипломна освіта в Україні за умов диверсифікації: офіційне визнання та фактичний стан.
Тарасова В.А., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Самореалізація як важливий чинник професійного розвитку вчителів у системі підвищення кваліфікації.
Тягло Н.В., КПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» ДОР (Україна, м. Дніпро). Особливості професійної підготовки учителів у системі післядипломної освіти до роботи з обдарованими учнями: зарубіжний досвід.
Тягушева О.Г., Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). Підвищення кваліфікації керівників та педагогічних працівників навчальних закладів у межах науково-освітнього комплексу класичного приватного університету (до 20-річчя НОК КПУ).
Чемодурова Ю.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Основні етапи реалізації технології подолання професійних деформацій психологів у системі післядипломної освіти.

Тематичний напрям:

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТИ: СТРАТЕГІЯ, НАПРЯМИ, ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Гаращенко Л.П., Новоолександрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів (Україна, с. Новоолександрівка). Формування національної гордості та патріотизму на уроках української мови та літератури засобами сучасних веб-технологій.
Гладун О.В., КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» (Україна, м. Вінниця). ІКТ як передумова розвитку професійної мотивації особистості педагога.
Дзіковська М.І., Природничий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна, м. Львів) Впровадження методики змішаного навчання у закладах вищої освіти.
Жунусова А.Е., Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Цифровизация оказания государственных услуг в системе образования.
Козарезова Н.Д., ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО» (Казахстан, г. Петропавловск). К вопросу оценки информационной открытости интернет-ресурса дошкольной организации.
Кондратова Л.Г., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Україна, м. Київ). Розвиток цифрової компетентності вчителя на засадах нової української школи.
Кравець Т.І., Комунальний заклад «Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Цифровізація та перехід на сучасні навчальні ресурси важлива умова для розвитку освіти.
Крижко Л.В., Стадниченко К.В. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Батл як форма підвищення кваліфікації бібліотекарів закладів освіти.
Мірошниченко А.А., Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» (Україна, м. Дніпро). Особливості реалізації дуального навчання.
Писанко І.В., Комунальна науково-методична установа «Запорізький районний методичний кабінет» Запорізької районної ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Використання Google-сервісу classroom для організації роботи районної методичної предметної комісії.
Саввон О.Г., Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Мультимедійний супровід уроку української літератури в класах із поглибленим вивченням.
Сокол І.М., Лук’янчук Е.А., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Використання мережевих сервісів Веб 2.0 в освітньому процесі (за результатами моніторингових досліджень).
Стадниченко К.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Мережеві документи як навчальний інструмент.
Червень 2019

Контактна інформація: zoippo.zp.ua@gmail.com 
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел.  (061)222-25-84 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2019 р.