Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №1(38)/2020

Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції
«НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
(12-18 травня 2020 року, м. Запоріжжя)

(Частина перша)

Титульна сторінка

ЗМІСТ

Напрям 1. Розвиток професійної компетентності вчителів початкових класів у контексті Нової української школи.
Напрям 2. Підготовка вчителів у системі неперервної освіти до впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання.
Напрям 3. Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної суспільно- гуманітарної освіти.

Тематичний напрям:

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
У КОНТЕКСТІ НОВОЇ КРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Андрющенко О. О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Особливості професійної діяльності вчителя початкових класів в умовах Нової української школи.
Бабовал Н. Р., Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Тернопіль). Розвиток професійної компетентності педагога в контексті Нової української школи.
Барда С. І., Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Україна, м.Полтава). Синергія учителя й учня в освітньому процесі початкової школи як результат якісної професійної підготовки.
Брилиста Н. В., Енергодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м.Енергодар). Інформаційно-комунікаційні технології як засіб творчого самовираження молодших школярів на уроках інформатики.
Варецька О. В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Академічна доброчесність: пріоритети розповсюдження й проблеми дотримання.
Вашуленко О. В., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м.Київ). Актуальні проблеми наступності в дидактиці початкової школи.
Вілюра Ю. А., Десятник К. В., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (Україна, м.Луцьк). Особливості інноваційної педагогічної діяльності вчителя Нової української школи.
Власенко Н. О., Павленко Ю. Г., Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка (Україна, м.Полтава). Ранкові зустрічі: налагодження конструктивної міжособистісної взаємодії в початковій школі.
Гуркова Т. П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Формування професійної компетентності вчителя початкової школи: інтерактивні методи.
Дьоміна Т. М., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м.Бердянськ), Формування пізнавальної діяльності молодших школярів засобами технології проблемного навчання.
Каткова Л. Є., Притула І. М., (комунальний заклад «Опорний заклад загальної середньої освіти «Престиж» Гуляйпільської міської ради (Україна, м.Гуляйполе). Акмеологічний підхід до системи професійного зростання вчителів початкової класів у контексті Нової української школи.
Коваль Л. В., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м.Бердянськ). Домінантність педагогіки партнерства в параметрах професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи.
Корольова Л. М., Хортицька національна академія (Україна, м.Запоріжжя). Стратегія дослідження готовності майбутніх учителів Нової української школи до розвитку креативних здібностей учнів.
Ласкова Н. О., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради (Україна, м.Енергодар), Рашкевич І. А., Енергодарський навчально-виховний комплекс № 1 Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м.Енергодар). Проектна діяльність молодших школярів на уроках інформатики як фактор формування життєвих компетентностей.
Лосєва О. Ю., Мелітопольська загальноосвітня школа І ступеня №3 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м.Мелітополь). Інтернет-ресурси для навчання англійської мови в початковій школі.
Мартиненко В. О., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м.Київ). Підготовка вчителя до розвитку читацької діяльності молодших школярів: сучасний контекст.
Мельник О. М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Тренінг як ефективна форма розвитку професійної компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти.
Мостова Т. О., Запорізький національний університет (Україна, м.Запоріжжя). Психологічні особливості професійної діяльності учителя початкової школи в сучасних умовах освіти.
Нікулочкіна О. В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). До проблеми дистанційного навчання вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти.
Онопрієнко О. В., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м.Київ). Застосування таксономії навчальних цілей до контрольно-оцінювальної діяльності вчителя й учнів.
Петрик О. В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). До проблеми збагачення емоційно-чуттєвого досвіду молодших школярів.
Покрова С. В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Проєктні технології як засіб розвитку професійної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної освіти.
Пометун О. І., Ремех Т. О., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м.Київ). Розвиток критичного мислення учнів як завдання вчителя початкової школи.
Слижук О. А., Запорізький національний університет (Україна, м.Запоріжжя). Медіаграмотність учителів початкової школи у системі їхньої підготовки до викладання мовно-літературної галузі.
Тарасова В. А., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, м.Мелітополь). Компетентнісний підхід в Новій українській школі.
Харькович Г. Р., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Формування загальнолюдських цінностей в учнів початкових класів в умовах НУШ.
Хаустова О. В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Фасилітаційний режим педагогічного впливу на професійно-творчий розвиток учителів у системі післядипломної педагогічної освіти.
Химинець А. О., Пряшівський університет (Словаччина, м.Пряшів). Особливості формування критичного мислення і творчих здібностей в учнів початкової школи в контексті ЄВО.
Холод М. В., Комунальна науково-методична установа «Запорізький районний методичний кабінет» Запорізької районної ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Формування та розвиток професійної компетентності учителів початкових класів.
Чумак Т. В., Мелітопольська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №8 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м.Мелітополь). Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами ігрових технологій з використанням програми «Соціально-емоційного та етичного навчання».
Шпичак І. П., Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Рівне). Роль тренінгових занять у підвищенні професійної компетентності педагогів в умовах Нової української школи.
Штанько Ю. П., Управління Державної служби якості освіти у Запорізькій області (Україна, м.Запоріжжя). Сертифікація вчителів початкових класів як одна з умов якісної освіти.

Тематичний напрям:

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІГРОВИХ
ТА ДІЯЛЬНІСНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

Афанасьєва Т. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Ігропрактика як ефективна технологія розвитку професійного мислення педагогічного працівника в системі неперервної освіти.
Байєр О. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Гра — розвінчуємо міфи.
Грибачова М. І., Іванова Н. О. Мелітопольського навчально-виховний комплекс № 16 (Україна, м. Мелітополь). Конструктор LEGO DUPLO – гра для розвитку когнітивної сфери учня.
Гришак С. М. Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Сєвєродонецьк). Професійно значущі якості сучасного вчителя: гендерний аспект.
Гура Т. Є., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Play vs Game, грати vs гратись.
Жамантаева К. К. ФАО НЦПК «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-казахстанcкой области (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Конcтруктивность в обучении –требование времени.
Зубцова Ю. Є., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Підготовка майбутніх вчителів до запровадження діяльнісного підходу в новій українській школі.
Кисла Л. А., опорний заклад загальної середньої освіти «Розумівська школа» Запорізького району Запорізької області (Україна, Запорізька область). Підготовка вчителів у системі неперервної освіти до впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання.
Кузнєцова О. В., КЗВО «Одеська академія неперервної освіти» (Україна, м. Одеса). Гра та актуалізація адаптивності педагога.
Лук’янова М. В., Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Артпедагогіка в контексті інтегрованого та діяльнісного навчання на уроках філологічного циклу.
Нечитайло І. І., Трофименко О. А., КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (Україна, м. Одеса). Проєкт в системі технологій діяльнісного підходу до навчання.
Оросова Р., Петрікова К., Староста В., Університет імені П. Й. Шафарика (Словацька республіка, м. Кошице). Готовність майбутніх учителів до перевірки та оцінювання результатів навчання учнів.
Пахолок І. І., Гончарук О. В., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (Україна, м. Луцьк). Особливості народної педагогіки.
Петрук О. М., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Комунікативність як стрижнева категорія лінгводидактики.
Рома О. Ю., ТОВ «ЛЕГО Україна» (Україна, м. Київ). Діяльнісний підхід в освіті: переосмислення концепту.
Сабиева К. У., Алжанова Г. К., ФАО «НЦПК «ӨРЛЕУ» Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Методы активного обучения в организации самостоятельной познавательной деятельности студентов колледжа.
Чайковська А. В., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (Україна, м. Луцьк). Ігрові технології навчання.
Черкасова Л. В., Балабинський навчально-виховний комплекс «школа І-ІІІ ступенів – гімназія «Престиж» Запорізького району Запорізької області (Україна, Запорізька область). Проектно-дослідницька діяльність з використанням конструктора LEGO WeDo.
Чорна Г. В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до впровадження ігрових та діяльнісних методів.
Шевченко Н. Ф., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток професійної свідомості вчителя: результати експериментального дослідження.
Шевченко О. А., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» (Україна, м. Миколаїв). Забезпечення професійного розвитку педагогів з інклюзії в умовах закладу вищої освіти.

Тематичний напрям:

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ

Берегова О. А. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Результативність моніторингу ефективності мультилінгвальної освіти (і раунд): запорізький досвід.
Вишневська Я. А. КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (Україна, м. Херсон). Теоретичний аналіз змісту професійної компетентності керівника закладу освіти.
Голуб Н. Б., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Термінологічна коректність як ознака методичної компетентності вчителя.
Горлач В. В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Науково-методичні підходи до діагностики рівня сформованості вмінь кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування.
Жук О. А., Комунальна науково-методична установа «Запорізький районний методичний кабінет» Запорізької районної ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної суспільно-гуманітарної освіти у викладанні зарубіжної літератури.
Іваницька Ю. В., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 91 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Застосування арт-технології на уроках історії як засобу підвищення інтересу учнів до вивчення предмету.
Качак Т. Б., ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Україна, м. Івано-Франківськ). Промоція дитячої книжки і читання у контексті підготовки майбутніх педагогів.
Курінна А. Ф., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Філософія морального вчинку освітянина в безперервній лінгвориторичній освіті.
Лісіцин В. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Король Д. В., КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради (Україна, смт. Веселе). Компетентнісний підхід в післядипломній освіті вчителів історії: нормативно-правовий аспект.
Магдич Т. П., Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна, м. Житомир). Проблема психолого-педагогічнихпередумов формування громадянської компетентності учнів-ліцеїстів в умовах цифровізації українськомовної освіти.
Мальований М. М., Макаренко Т. М., Онопко О. О., Богомолова Н. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Попович Я. М., НУ «Запорізька політехніка» (Україна, м. Запоріжжя). Соціальне партнерство в процесі національно-патріотичного виховання як умова професійної компетентності педагогів.
Победінська О. Ю., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Використання технологій розвитку критичного мислення в процесі освітньої діяльності на уроках іноземної мови.
Решетникова І. В., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Управління самореалізацією вчителя-словесника: цілі, засоби, ризики, метапредметний результат.
Семеног О. М., Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (Україна, м. Суми). Формування медійного компонента професійної мовно-мовленнєвої компетентності майбутніх учителів: освітні практики.
Сіра Л. Я., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток історичного краєзнавства в умовах реалізації концепції «Нова українська школа».
Співак Я. О., Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» (Україна, м. Слов’янськ), Професійна компетентність майбутнього соціального працівника із соціального захисту прав молоді.
Таран С. Є., Комунальний заклад «Опорний заклад загальної середньої освіти «Престиж» Гуляйпільської міської ради (Україна, м. Гуляйполе). Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної суспільно-гуманітарної освіти.
Тараненко В. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Законодавче підґрунтя для організації роботи з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та охорони праці в закладах освіти.
Філь Г. Б., КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради (Україна, смт Веселе). Google classroom: можливості використання в сучасному освітньому середовищі.
Халемендик Н. П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Неперервна освіта як стратегія розвитку сучасного педагога.
Чернявський Б. Р., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). До питання діагностики рівня сформованості іншомовної компетентності у майбутніх фахівців.
Шацька Н. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Соціальна мережа як засіб самоосвіти та підвищення кваліфікації педагога.
Шолойко Т. О., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Формування хронологічної компетентності учнів на уроках під час вивчення історії України).
Червень 2020

Контактна інформація: zoippo.zp.ua@gmail.com 
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел.  (061)222-25-84 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2020 р.