Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №4:

Загальна, педагогічна та вікова психологія

ЗМІСТ

Титульна сторінка

13.00.01

1 Застело Анна Олександрівна - СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІНЦЯ
Застело Анна Олександрівна, старший викладач кафедри практичної психології Класичного приватного університету (Україна, м. Запоріжжя).
2 Гура Тетяна Євгеніївна - МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ ПСИХОЛОГІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Гура Тетяна Євгеніївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та психології Комунального закладу "Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя).
3 Донченко Ірина Анатоліївна - ОСОБЛИВОСТІ РІВНЕВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ВИКЛАДАЧА ВНЗ
Донченко Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практичної психології Класичного приватного університету (Україна, м. Запоріжжя)
4 Корень Тетяна Олександрівна - МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Корень Тетяна Олександрівна, старший викладач кафедри практичної психології Класичного приватного університету (Україна, м. Запоріжжя).
5 Байєр Ольга Миколаївна - ОРІЄНТОВНА МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ ДИТЯЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ
Байєр Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти Комунального закладу "Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради, (Україна, м. Запоріжжя).
6 Максименко Юрій Борисович, Ільїна Тетяна Борисівна - ДЕЯКІ ПІДХОДИ ЩОДО ОБГРУНТУВАННЯ ОДИНИЦІ АНАЛІЗУ САМОСВІДОМОСТІ
Максименко Юрій Борисович, доктор психологічних наук, професор, декан художньо-графічного факультету Південноукраїнського національного університету імені К.Д. Ушинського (Україна, м. Одеса).
Ільїна Тетяна Борисівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти (Україна, м. Донецьк).
7 Пуляевская Марина Евгеньевна - ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЭМПИРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОНЯТИЯ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Пуляевская Марина Евгеньевна, старший преподаватель кафедры педагогики, дошкольного и начального воспитания Донецкого института психологии и предпринимательства (Украина, г. Донецк).
8 Ткачук Олег Володимирович - ДОСЛІДЖЕННЯ ІЛЮЗІЇ СПРИЙНЯТТЯ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ
Ткачук Олег Володимирович, кандидат педедагогічних наук, доцент, докторант кафедри теорії та методики практичної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (Україна, м. Одеса).

Теорія та методика виховання

13.00.07

1 Власова Наталія Федорівна - КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ
Власова Наталія Федорівна, директор комунального закладу "Обласний центр патріотичного виховання молоді" Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя).
2 Клемешин Олександр Клавдійович, Макушинська Ганна Павлівна, Мяло Павло Іванович - ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЗА УМОВ РЕЛІГІЙНОГО, ПОЛІТИЧНОГО І ГРОМАДСЬКОГО РОЗКОЛУ В УКРАЇНІ
Клемешин Олександр Клавдійович, релігіозвавець Української асоціації релігійної свободи (Україна, м. Запоріжжя).
Макушинська Ганна Павлівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Запорізької державної інженерної академії (Україна, м. Запоріжжя).
Мяло Павло Іванович, кандидат історичних наук, начальник відділу управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації (Україна, м. Запоріжжя).
3 Губарь Ольга Григорівна - ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА В ПРОЦЕСІ ЙОГО СОЦІАЛІЗАЦІЇ
Губарь Ольга Григорівна, старший викладач кафедри соціальної та корекційної педагогіки ПНПУ і мені Короленка (Україна, м. Полтава).
4 Горшкова Елена Геннадиевна, Малеванный Николай Михайлович - СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ
Горшкова Елена Геннадиевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики воспитания Коммунального учреждения "Запорожская областная академия последипломного педагогического образования" Запорожского областного совета (Украина, г. Запорожье).
, кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедры теории и методики воспитания Коммунального учреждения "Запорожская областная академия последипломного педагогического образования" Запорожского областного совета (Украина, г. Запорожье).
5 Барлит Оксана Александровна, Комаровская Ольга Анатольевна - АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК ИСТОЧНИК СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО НАПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Барлит Оксана Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики воспитания кандидат педагогических наук Коммунального учреждения "Запорожская областная академия последипломного педагогического образования" Запорожского областного совета (Украина, г. Запорожье).
Комаровская Ольга Анатольевна, начальник отдела образования Запорожской районной государственной администрации Запорожской области (Украина, г. Запорожье).
6 Завгородняя Светлана Васильевна - КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ-НОСТИ РЕБЕНКА НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ИНДИВИДУ-АЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Завгородняя Светлана Васильевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры реабилитационной педагогики и здорового образа жизни Коммунального учреждения "Запорожская областная академия последипломного педагогического образования" Запорожского областного совета (Украина, г. Запорожье).
7 Ніколаєвська Раїса Микитівна - РОЛЬ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ОСВІТНЬОГО ЗБАГАЧЕНОГО СЕРЕДОВИЩА В ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
Ніколаєвська Раїса Микитівна, старший викладач кафедри інноваційних освітніх технологій Комунального закладу "Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя)
8 Чемодурова Юлія Миколаївна - ДОТРИМАННЯ ПРАВ ДИТИНИ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ТА ПРОБЛЕМА НАСИЛЬСТВА В УЧНІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Чемодурова Юлія Миколаївна, методист науково-методичного Центру психології та соціології освіти Комунального закладу "Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя).
9 Сыроватко Елена Николаевна - ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАСИЛИЮ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Сыроватко Елена Николаевна, методист научно-методического Центра психологии и социологии образования Коммунального учреждения "Запорожская областная академия последипломного педагогического образования" Запорожского областного совета (Украина, г. Запорожье).
10 Данієлян Анаіт Яшевна - ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ ПРИВАТНІЙ ШКОЛІ
Данієлян Анаіт Яшевна, асистент кафедри дошкільної та початкової освіти Інституту педагогіки і психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна, м. Луганськ).
11 Аксёнова Елена Петровна - ПУТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Аксёнова Елена Петровна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедры физической культуры и спорта Коммунального учреждения "Запорожская областная академия последипломного педагогического образования" Запорожского областного совета (Украина, г. Запорожье).
12 Кондратова Людмила Григорівна - ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ В ПОЗАУРОЧНОМУ ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Кондратова Людмила Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики виховання Комунального закладу "Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя).
13 Зарічанський Олег Анатолійович - ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ
Зарічанський Олег Анатолійович, кандидат педагогічних наук доцент кафедри психолого-педагогічних та гуманітарних дисциплін Закарпатського державного університету (Україна, м. Вінниця).
14 Лахнова Віктория Олександрівна - ВИХОВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО РІДНОГО КРАЮ ЗАСОБАМИ ІЄРОГЛІФІКИ
Лахнова Вікторія Олександрівна, викладач кафедри східних та європейських мов Приватного Вищого навчального закладу "Інституту Східнознавства та Міжнародних відносин" Харківський колегіум" (Україна, м. Харків).
15 Калашник Любов Сергіївна - ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТТЯ "СИРІТСТВО" В УКРАЇНСЬКІЙ ТА КИТАЙСЬКІЙ НАУЦІ ТА ПРАКТИЦІ
Калашник Любов Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри східних мов Хрківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди (Україна, м. Харків).
16 Петронюк Инна Степановна - ВОЗМОЖНОСТИ МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КАДЕТСКОГО КОРПУСА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Петронюк Инна Степановна, кандидат педагогических наук, психолог Военно-космического кадетского корпуса Министерства обороны РФ (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург).
17 Гнатенко Світлана Анатоліївна - УСВІДОМЛЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ У ВАЖЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Гнатенко Світлана Анатоліївна, методист навчально-методичного відділу Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (Україна, м. Запоріжжя).

квітень 2011

Контактна інформація: zoippo@gmail.ru
69035 м.Запоріжжя, вул 40 років Радянської України, 57-А
тел. (0612) 346-711, 347-612 укр./рус.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2011 р.