Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №3(40)/2020

Випуск підготовлено спільно з Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції
«НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
(12-18 травня 2020 року, м. Запоріжжя)

(Частина третя)

Титульна сторінка

ЗМІСТ

Напрям 6. Неперервна освіта як чинник розвитку професійної компетентності
педагогів в умовах інформаційно-технологічного суспільстваи
Напрям 7. Цифровізація освіти: стратегія, напрями, шляхи впровадження

Тематичний напрям:

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ
В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

Акчуріна Ю. М., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №237 «Смородинка» (Україна, м.Запоріжжя). Участь педагогів закладу дошкільної освіти у науково-практичних конференціях як сучасна технологія удосконалення професійної компетентності.
Александров В. М., Александрова О. Ф., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Удосконалення віртуальної моделі неперервного навчання в умовах карантину.
Барліт О. О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя), Галантюк Т. О., Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка (Україна, м. Запоріжжя). Кібербулінг як один із сучасних викликів правам дитини в цифровому середовищі.
Безнос О. І., Запорізька дитяча музична школа №5 (Україна, м. Запоріжжя). Особливості педагогічної комунікації в умовах дистанційного навчання.
Бондаренко Л. Г., Херсонський державний університет (Україна, м. Херсон). Співпраця закладів післядипломної педагогічної освіти і закладів вищої освіти як ефективний напрям неперервної підготовки учителя-словесника.
Вєрозубова Т. Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Віртуальні форми у методичній роботі ОТГ.
Головченко Н. І., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Опанування понять з теорії літератури шляхом міжпредметної взаємодії на уроках української літератури.
Демченко Н. Г., Центр дитячо-юнацької творчості ім. Є. М. Руднєвої (Україна, м. Бердянськ). Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах багатопрофільного закладу позашкільної освіти.
Коваленко О. В., Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна, м. Київ). Неперервна освіта як фактор формування мотиваційної готовності до самореалізації майбутніх вихователів дітей дошкільного віку.
Корицький В. Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Використання інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі.
Ляшок Л. В., Галацан О. В., Романова О. В., Мелітопольська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 13(Україна, м.Мелітополь). Диверсифікація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти на засадах синергетичного підходу.
Мірошник Л. П., Енергодарська загальноосвітня школа №4 (Україна, м. Енергодар). Теорія і практика дистанційного навчання.
Мітягіна С. С., Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Хмельницький). Самоосвітня діяльність педагога як складова процесу керівництва науково-дослідницькою роботою учнів.
Романова Л. О., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №9 (Україна, м. Бердянськ). Інноваційні підходи до викладання біології.
Самойлова І. А., Енергодарський центр туризму, краєзнавства та спорту (Україна, м. Енергодар). Підвищення професійної компетентності педагогів ЗПО та виклики сьогодення.
Сироватко О. М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Психологічна профілактика і гігієна особистості в умовах пандемії COVID-19.
Сібіль О. І., Могілевська В. М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Кейс-технологія як ефективний педагогічний інструмент в освітній діяльності керівника гуртка.
Соколова Е. Т., Дніпровська академія неперервної освіти (Україна, м. Дніпро). Організація інтерактивної взаємодії вчителів географії в умовах дистанційного навчання.
Тонне О. Ш., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Організація самостійної пізнавальної діяльності педагога як запорука його професійного зростання.
Трунова В. А., Одеська академія неперервної освіти (Україна, м.Одеса), Дерлі І. О., Одеська загальноосвітня школа № 62 І-ІІІ ступенів (Україна, м. Одеса). Інновація як засіб прогресивних змін в освіті: теорія і практика.
Усова Н. С., Денисенко Г. М., Акчуріна І. В., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №237 «Смородинка» (Україна, м.Запоріжжя). Використання мнемотехніки в освітньому процесі з дітьми дошкільного віку.
Химинець В. В., Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Ужгород). Інноваційно-компетентнісне спрямування безперервної освіти в контексті ЄВО.
Частухіна С. Д., Енергодарський центр туризму, краєзнавства та спорту (Україна, м. Енергодар). Формування ІКТ-компетентності педагога-позашкільника у системі неперервної освіти.
Черненко А. І., Енергодарський навчально-виховний комплекс № 1 (Україна, м. Енергодар). Роль сучасного вчителя в освітній парадигмі Нової української школи.
Шеян М. О., Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Ужгород). Професійний розвиток вчителів в умовах неперервної педагогічної освіти.
Шимянова О. Д., Запорізький багатопрофільний ліцей №62 (Україна, м. Запоріжжя). Система неперервної освіти – освіта майбутнього.
Шимянова О. Д., Запорізький багатопрофільний ліцей №62 (Україна, м. Запоріжжя). Неперервна освіта як чинник розвитку професійної компетентності педагогів в умовах інформаційно-технологічного суспільства
Шкляєва Г. О., Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка (Україна, м. Кременчук). Стратегічні завдання сучасної освіти.

Тематичний напрям:

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТИ: СТРАТЕГІЯ, НАПРЯМИ, ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Білошицький С. В., Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Хмельницький). Формування психолого-педагогічної культури батьків учнів закладів загальної середньої освіти: актуальність та шляхи реалізації.
Богдан С. К., Тарасюк Т. М., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (Україна, м.Луцьк). Moodle як платформа вивчення вибіркових мовознавчих дисциплін.
Гура О. О., Запорізький Національний Університет (Україна, м.Запоріжжя). Аналіз м’яких навичок тестувальників програмного забезпечення у контексті сучасного ринку праці.
Денисова А. В., Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти (Україна, м. Біла Церква). Організація дистанційного навчання у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти в умовах карантинних заходів.
Єжова О. В., Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Прибудченко Г. М., Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – позашкільний центр» Кіровоградської міської ради (Україна, м. Кропивницький). Комп’ютерне дизайн-проектування в підготовці магістрів технологічної освіти.
Журавель Н. М., Миколай-Пільський навчально-виховний комплекс «навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Запорізького району Запорізької області (Україна, с.Миколай-Поле). Дистанційне навчання математиці в сільській школі (власний досвід).
Ілійчук Л. В., Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Україна, м.Івано-Франківськ). Цифрова компетентність як важливий компонент професійної компетентності сучасного вчителя.
Калюжна М. В., Товариство з обмеженою відповідальністю «Приватний освітній заклад «Школа Дружня До Дитини» (Україна, м.Львів), Сокол І. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Ченцов О. М., Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Використання micro:bit в освітньому процесі.
Коваленко М. О., Запорізький національний університет «Запорізька політехніка» (Україна, м.Запоріжжя). Чинники розвитку процесів цифровізації освіти.
Кондратова Л. Г., Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (Україна, м.Київ). Особливості організації дистанційного навчання в умовах післядипломної освіти.
Ласкова Н. О., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради, Ройко О. В., Енергодарський навчально-виховний комплекс № 1 Енергодарської міської ради (Україна, м. Енергодар). Діяльнісні методи навчання на уроках інформатики.
Ласкова Н. О., Ннауково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради (Україна, м.Енергодар). Цифрові технології як стратегія організації навчання в умовах кризи.
Легкобит І. С., Носкова М. В., Національний університет «Львівська політехніка» (Україна, м.Львів). Змішане навчання – ефективний спосіб організації навчання.
Литвинова С. Г., Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (Україна, м.Київ). Використання технології доповненої реальності у навчанні студентів природничих спеціальностей.
Ліпчевська І. Л., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м.Київ). Засоби наочності у початковій освіті: Аспект використання інформаційно-комунікаційних технологій.
Лук’янчук Е. А., Сокол І. М., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м.Запоріжжя). Викладання інформатики в сучасній школі (за результатами моніторингового дослідження).
Мурзалинова А. Ж., Альмагамбетова Л.С., ФАО «НЦПК Өрлеу» ИПК ПР по СКО (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Стратегия реформирования казахстанского образования в условиях цифровой эпохи.
Носкова М. В., Сало О. М., Національний університет «Львівська політехніка» (Україна, м.Львів). Дистанційне навчання для учнів з особливими потребами: проблеми та перспективи впровадження.
Носкова М. В., Чаторийська Н. С., Національний університет «Львівська політехніка» (Україна, м.Львів). Про важливість психолого-педагогічного супроводу дистанційного навчання.
Орос В. М., Шаркадій І. В., Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Ужгород). Використання padlet для реалізації триалогічного навчання у системі освіти дорослих.
Падус О. М., Носкова М. В., Національний університет «Львівська політехніка» (Україна, м.Львів). Організація дистанційного навчання у закладі фахової передвищої освіти в умовах карантину.
Сокол І. М., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, Нагорнова Т. Ю., КЗ «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум» ЗОР, (Україна, м. Запоріжжя). STEAM — проєкт «трикутники — від теорії до використання».
Староста В. І., державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (Україна, м.Ужгород). Використання комп’ютерно орієнтованих засобів дистанційного навчання у вищій школі (в умовах карантину 2020 р. в Україні).
Стечкевич О. О., Національний університет «Львівська політехніка» (Україна, м.Львів). Google forms як засіб організації оцінювання.
Трубіцина А. Л., Енергодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Енергодарської міської ради (Україна, м.Енергодар). Формування здібностей здобувачів освіти до самоосвіти і командної роботи на уроках інформатики (середня та старша школа).
Шарова Т. М., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, м.Мелітополь). Використання відеолекторію wisecow: особливості та переваги.
Шумада Р. Я., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Проблема використання відкритих даних в галузі освіти.
Яценко Т. В., Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка (Україна, м.Кременчук). Особливості використання інформаційно-цифрових технологій під час організації навчальних занять у коледжі.
Червень 2020

Контактна інформація: zoippo.zp.ua@gmail.com 
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел.  (061)222-25-84 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2020 р.