Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №4(41)/2020

Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції
«НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
(12-18 травня 2020 року, м. Запоріжжя)

(Частина четверта)

Титульна сторінка

ЗМІСТ

Напрям 8. Дошкільна освіта – простір для розвитку «дошкільної зрілості» дитини
Напрям 9. Інклюзивна освіта та культура здоров’я суб’єктів освітнього процесу

Тематичний напрям:

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА – ПРОСТІР ДЛЯ РОЗВИТКУ «ДОШКІЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ» ДИТИНИ

Байєр О. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток саморегуляції дошкільників у конструкторсько-будівельній та ігровій діяльності.
Богданович Н. Г., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №161 «Сніжинка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Впровадження ідей української етнопедагогіки на заняттях із зображувальної діяльності з дітьми старшого дошкільного віку.
Бойко О. Г., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №161 «Сніжинка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток художньо-продуктивної компетентності старших дошкільників у театралізованій діяльності.
Вельможко Л. І., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №270 «Іскринка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Упровадження ігрового підходу у процесі ознайомлення дошкільників з декоративно-прикладним мистецтвом України.
Вольфсон В. Л., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №237 «Смородинка» (Україна, м. Запоріжжя). Дослідження впливу мовленнєвого середовища на формування мовної особистості та дошкільної зрілості дитини.
Григоренко Г. І., Погрібняк Н.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми організації предметно-ігрового середовища в закладі дошкільної освіти.
Демченко О. П., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна, м. Вінниця). Моделювання культурно-освітнього простору як умова успішного розвитку дитини з проявами обдарованості.
Зайцева Л. І., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Сучасні підходи до математичної освіти дошкільників.
Золотько О. Ю., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №237 «Смородинка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Використання нетрадиційних технік малювання у корекційно-відновлювальній роботі з дітьми із заїканням.
Козарезова Н. Д., ФАО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области» (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Зона ближайшего развития и реализация поддержки (scaffolding) в дошкольном образовании.
Колісник О. В., Територіальний відділ освіти Олександрівського району м. Запоріжжя. (Україна, м. Запоріжжя). Формування правової компетентності дітей старшого дошкільного віку в контексті БКДО.
Комінарець Т. В., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» ХОР (Україна, м. Херсон). Актуальність формальної освіти в умовах реформування.
Костюк Н. В., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №237 «Смородинка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Вплив співу на мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку.
Краснокутська Г. В., Луценко Н.Г., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 247 «Грибочок» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Особливості використання дидактичних ігор у сенсорному розвитку дітей третього року життя.
Кузьменко Н. М., Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) «Лазурний» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Застосування методу проєктів у художній співтворчості дітей, батьків і педагогів.
М’якенька М. М., Маріупольський державний університет (Україна, м. Маріуполь). Естетичний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами лялькового театру.
Макаренко Л. В., Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу №18 «Дзвіночок», вихователь вищої категорії (Україна, м.Умань). Мнемотехніка як ігрова технологія у навчальній діяльності дітей та простір для розвитку «дошкільної зрілості» дитини.
Музика Г. А., Острань Р. Р., Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Світанок» Запорізької обласної ради (Україна, м.Запоріжжя). Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами народної художньої творчості України.
Огневец И. В., ГККП я/с «Ласточка»; Мини-центр «Қарлығаш» при КГУ «СШ №4» (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Лэпбук – новое средство обучения в современной педагогике.
Окуненко С. В., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 295 «Червона калина» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Інтегроване заняття з образотворчої діяльності як форма збагачення когнітивного досвіду дошкільників.
Павловська К. П., Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок №2 «Буратіно» Пологівської міської ради, Запорізької області (Україна, м.Пологи). Новий формат музичних занять для дошкільників з використанням ІКТ технологій.
Піроженко Т. О., Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна, м. Київ). Збереження індивідуальності дитини в умовах освітнього процесу.
Поліщук Т. Г., Дошкільний навчальний заклад «Золота рибка» №13 Енергодарської міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Художньо-продуктивна взаємодія педагогів з батьками у вирішенні проблеми адаптації дитини раннього віку до умов ЗДО.
Рекункова В. В., Спеціальний дошкільний навчальний заклад № 36 «Дзвіночок» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Розвиток творчих здібностей дошкільників через інтеграцію комунікативної та художньо-продуктивної діяльності
Рязанцева І. І., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №270 «Іскринка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Формування екологічної культури дітей дошкільного віку в процесі творчої роботи з природним матеріалом.
Семенцова О. М., Мацюта О.В., Національний університет «Запорізька політехніка»; Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 281 «Журавушка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Особливості ігрової діяльності старших дошкільників в умовах закладу дошкільної освіти.
Синицких С. В., ГККП «Ясли-сад « Гулливер» КГУ «Отдел образования акимата г. Петропавловска». (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Формирование ценностного сознания дошкольника в историко-культурном контексте.
Скачок С. В., Дошкільний навчальний заклад №13 «Золота рибка» Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м. Енергодар). Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами інтеграції художньої праці та анімації.
Соловйова Л. І., Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна, м. Київ). Набуті цінності у загальній картині дошкільної зрілості дошкільника.
Токарєва Л. Д., Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна, м. Київ). Психологічні аспекти взаємин дорослих у привласненні ціннісних орієнтирів дітьми дошкільного віку.
Федорчук О. І., Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна, м. Київ). Психолого-педагогічні умови прийняття дитиною соціально значимих цінностей.
Шинкар Т. Ю., Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна, м. Київ). Методичний супровід дошкільної освіти.
Шиян О. О., Дошкільний навчальний заклад «Веселка» Костянтинівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області (Україна, с.Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області). Компоненти психологічної готовності до навчання дитини в школі у вимірі зрілості дошкільного віку.
Шульга Л. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Науково-теоретичні засади начатків патріотичного виховання дітей раннього віку: родинні стосунки.

Тематичний напрям:

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ТА КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Авдєєва С. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Сучасні підходи до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
Альохін М. М., Інститут проблем виховання НАПН України (Україна, м. Київ). Формування культури здоров’я учня початкової ланки приватної школи в умовах тьюторського супроводу.
Ахметова А. Е., ФАО НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по СКО» (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Роль дополнительного образования в развитии детей с особыми образовательными потребностями.
Варецька О. В., Волошина Т. А., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Школа «Бути батьками» як форма підтримки інклюзивної освіти.
Воронська Н. О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Вплив психологічних якостей на розвиток комунікативної компетентності у підлітків в інклюзивних класах.
Горбенко І. О., Бердянська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4 Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Стратегічні напрямки розвитку і рішення багатьох проблем інклюзивної освіти.
Грошикова А. В., Дошкольное образовательное учреждение (ясли-сад) комбинированного типа № 237 «Смородинка» Запорожского городского совета Запорожской области (Украина, г. Запорожье). Современный подход к проблеме изучения аутистических расстройств детей дошкольного возраста.
Зайцева С. Б., Ліцей № 5 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Здоров’язберігаючі технології на уроках музичного мистецтва як частина культури здоров’я суб’єктів освітнього процесу.
Ковальова О. Е., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №237 «Смородинка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток оптико-просторових уявлень у дітей з особливостями мовленнєвого розвитку в умовах неперервного освітнього процесу.
Ковка О. В., Комунальний заклад «Інклюзивно-ресурсний центр» Вільнянської районної ради (Україна, м. Вільнянськ). Організація взаємодії з батьками в подоланні ЗНМ у дітей старшого дошкільного віку.
Колодіна Т. В. Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Участь Мелітопольського інклюзивно-ресурсного центру в супроводі сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами.
Копитін І. В., Запорізький обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Системо-миследіяльнісний підхід в консультуванні батьків дітей з особливими освітніми потребами.
Костюкова Н. Ю., Цурікова І. В., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 237 «Смородинка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Корекційно-відновлювальна робота з розвитку фонематичних процесів у дітей дошкільного віку з особливостями мовленнєвого розвитку.
Криворучко С. Р., Устименко В. О., Дошкільний навчальний заклад № 12 «Посмішка Пізнайки» Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м. Енергодар). Шляхи налагодження ефективної взаємодії «батьки-діти-педагоги» в умовах інклюзивної групи.
Куліш О. А., Мишковець О. О., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 237 «Смородинка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Сучасні тенденції розвитку інклюзії у закладах освіти України.
Мінакова І. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Профілактика ризикованої поведінки учнів – реалії та перспективи.
Носкова М. В., Сало О. М., Національний університет «Львівська політехніка» (Україна, м. Львів). Дистанційне навчання для учнів з особливими потребами: проблеми та перспективи впровадження.
Озерова Т. Я., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, м. Запоріжжя). Формування життєвих компетентностей дітей з особливими освітніми потребами під час соціальної ізоляції.
Околович О. С., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 144 «Запорожець» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Роль психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у дошкільному віці.
Пилипенко Я. Р., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна, м. Вінниця). Значення волонтерської діяльності в формуванні інклюзивної компетентності майбутніх педагогів.
Пюрко В. Є., Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 Мелітопольської міської ради Запорізької області, Казакова С. М., Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний Університет розвитку людини «Україна», Забавляєва Т. А., Мелітопольська загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Втілення інтегрованого підходу щодо застосування методів фізичної терапії для пацієнтів з бронхіальною астмою при формуванні здоров’язберігаючої компоненти в освітньому середовищі.
Радченко В. Б., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 237 «Смородинка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Збереження фізичного та психічного здоров’я всіх учасників освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти.
Ротко О. М., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Особистісна готовність майбутніх педагогів як необхідна умова роботи в інклюзивному освітньому просторі.
Сежченко І. М., Енергодарський центр туризму, краєзнавства та спорту Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м. Енергодар). Освітня модель інклюзивного навчання в умовах ЗПО.
Сєркова А. Г., Кумар О. Р., Комунальний заклад «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Козацький ліцей» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Інтерактивна гра для підлітків «Пригоди Теда».
Скачкова Ю. Г., Молочанська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат ЗОР (Україна, м. Молочанськ). Використання іграшок в роботі вчителя-логопеда з дітьми дошкільного віку.
Соколова С. О., Інклюзивно-ресурсний центр Токмацької районної ради (Україна, м. Молочанськ). Мотиваційна основа мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку в умовах інклюзивно-ресурсного центру.
Соколова С. С., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №237 «Смородинка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Музикотерапія як інноваційна технологія неперервної мовної освіти в інклюзивному просторі.
Станчевський М. М., Заклад загальної середньої освіти № 1 Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Особливості реалізації інклюзивної освіти в рамках фізичної культури.
Федоренко М. М., Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Токмацької районної ради (Україна, м. Молочанськ). Корекція емоційно-вольової сфери дітей з розладами аутистичного спектру методами арт-терапії.
Хащивська Т. Л., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 237 «Смородинка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток фонетико-фонематичних процесів у дітей з особливостями мовленнєвого розвитку.
Юдіна О. В., Херсонська академія неперервної освіти (Україна, м. Херсон). Особливості логопедичної роботи з немовленнєвими дітьми.
Червень 2020

Контактна інформація: zoippo.zp.ua@gmail.com 
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел.  (061)222-25-84 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2020 р.