Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №5(42)/2020

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
(10 - 12 листопада 2020 року​, м. Запоріжжя)

Титульна сторінка

ЗМІСТ

Агаркова А.І., Запорізька гімназія №104 Запорізької міської ради (Україна, Запоріжжя). Психологічний супровід професійного розвитку педагога в процесі реформування системи освіти.
Бабко Т.М., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м.Запоріжжя). Особливості побудови програми реалізації педагогіки партнерства в закладі освіти.
Бабкова О. О. Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м.Запоріжжя). Напрями реалізації дистанційного навчання у системі підвищення кваліфікації вчителів природничих спеціальностей.
Бисько І. В., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №38 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Організаційний супровід учасників освітнього процесу в умовах дистанційного навчання.
Білецька О.Л., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Україна, м. Переяслав). Розвиток емоційно-асоціативної сфери учнів старшого шкільного віку дитячих шкіл мистецтв у процесі навчання з основного музичного інструменту.
Боднар І.Д., Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» (Україна, м. Запоріжжя). Психологічні особливості педагогічної взаємодії в умовах сучасного освітнього середовища.
Бодунова Н.А., Молочанський опорний заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів (Україна, м. Молочанськ). Сучасні методи і форми професійного розвитку педагогічних працівників в умовах карантину.
Бондар Ю.В., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (Україна, м. Тернопіль). Методичні аспекти впровадження інтерактивних технологій у підготовку майбутніх учителів початкової школи.
Бородіна О.С., Житомирський економіко-гуманітарний інститут ВНЗ «Університет «Україна» (Україна, м. Житомир). Самоосвіта педагогічних працівників як невід’ємна складова ефективної професійної діяльності.
Братковська Н.М., Запорізький загальноосвітній навчально-виховний комплекс санаторного типу «Злагода» Запорізької міської ради Запорізької області (м.Запоріжжя). Розробка стратегії ЗЗНВК санаторного типу «Злагода» щодо використання дистанційних технологій в організації навчання.
Будник А., Дерев’янко А., Карасєвич М.П., Комунальний вищий навчальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка» (м.Умань, Україна). Погляди А. С. Макаренка на фізичний розвиток підлітків як складової всебічного розвитку особистості.
Бурлака Г.О., Комунальний заклад «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Цифрові технології у забезпеченні професійного розвитку педагогічних працівників.
Варяниця О.В., Новогорівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (с.Новогорівка, Запорізька область). Цифрові технології у забезпеченні професійного розвитку педагогічних працівників.
Василюк А. В., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна, м. Вінниця). Підготовка педагогічних працівників до використання інформаційно-комунікаційної та цифрової технологій.
Висоцька Н.Г., Комунальний заклад «Запорізька загальноосвітня санаторна школа – інтернат №7 І- ІІ ступенів» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Сучасні методи і форми професійного розвитку педагогічних працівників в умовах карантину.
Вихрестенко Ж.В., Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» (Україна, м. Біла Церква). Структура готовності майбутніх вчителів початкових класів до педагогічної діяльності засобами технологій партнерства.
Волківський М.В., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Україна, м. Переяслав). Професійний розвиток викладача вищої школи в системі неперервної освіти.
Волкова Л.Л., Навчально-виховний комплекс №1 Енергодарської міської ради Запорізької області (м.Енергодар, Запорізька обл.). Управлінський супровід професійного розвитку педагогічних працівників в процесі реалізації шкільної науково-методичної проблемної теми.
Волошина О.В., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна, м. Вінниця). Модерація як інноваційна технологія сучасної освіти.
Волошина Т.А., Лоцман О.А., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Використання тренінгових технологій для запобігання та корекції професійного вигорання у педагогічних працівників.
Ганноцький Т.В., Запорізький колегіум «Елінт» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи.
Гарабажій І.М., Мелітопольська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 24 Мелітопольської міської ради Запорізької області (м. Мелітополь, Запорізька обл.). Дистанційне навчання – новий виклик для професійного розвитку вчителів.
Гарбузова В.М., Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» (м. Запоріжжя). Самоосвіта як чинник професійного розвитку педагогічних працівників закладів професійної освіти.
Гладун А.І., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Використання медитації для регуляції психологічного стану педагогічних працівників в умовах дистанційного навчання.
Головченко Н.І., Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України (Україна, м.Київ,). Використання мультимедійних технологій на уроках української літератури як форма професійного розвитку вчителя.
Грабченко Т., Жила Я., Карасєвич М.П., Комунальний вищий навчальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка» (Україна, м.Умань). Погляди К. Д. Ушинського відносно проявів почуттів під час гри.
Гревцева Є.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Розробка концепції мотивації професійного розвитку педагогічних працівників в закладі освіти.
Грона Н.В., Комунальний заклад «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» (Україна, м. Прилуки). Електронна лексикографія в контексті формування професійної компетентності вчителя-філолога.
Гура С.В., Навчально-виховний комплекс №1 Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м.Енергодар). Сучасні методи і форми професійного розвитку педагогічних працівників в умовах карантину.
Демченко О.П., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського( Україна, м. Вінниця). Філософські вправи в розвитку аттітюдно-орієнтувального компоненту в структурі готовності майбутніх педагогів до роботи з обдарованими дітьми.
Дерев’янко В.М., Педагогічний коледж КЗВО ХННРА ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Управлінський супровід професійного розвитку педагогічних працівників у педагогічному фаховому коледжі (з досвіду роботи).
Деркач Л.О., Комунальний заклад «Запорізька загальноосвітня санаторна школа – інтернат № 7 I-II ступенів» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Психолого – педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти.
Дудко М.В., Бердянський економіко-гуманітарний коледж Бердянського державного педагогічного університету (Україна, м. Бердянськ). Організація професійного розвитку майстрів виробничого навчання в умовах системи неперервної педагогічної освіти.
Дяжур С.С., Шаповалова А.С., Любченко І. І., Комунальний вищий навчальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка» (Україна, м. Умань). Освітні інновації в ЗДО.
Д’яченко Г.В., Комунальний заклад «Запорізька загальноосвітня санаторна школа інтернат №7 І-ІІ ступенів» Запорізька обласна рада (Україна, м. Запоріжжя). Інноваційні технології професійного розвитку педагогів в умовах реформування системи освіти: вітчизняний і зарубіжний досвід.
Жарікова О.О., Комунальний заклад «Запорізька загальноосвітня санаторна школа – інтернат №7 І-ІІ ступенів» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Інноваційні технології професійного розвитку педагогів в умовах реформування системи освіти: вітчизняний і зарубіжний досвід.
Ждан О.П., Запорізький колегіум «Елінт» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Онлайн-освіта як безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення професійної компетентності педагога.
Жданюк Л.О., Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського (Україна, м. Полтава). Психологічна підтримка педагогів під час пандемії спричиненою COVID-19.
Жизномірська О.Я., Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Тернопіль). Формування успішного педагога шляхом інноваційного мислення та викликів сьогодення.
Заболотна А., Любченко І.І., КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка» (Україна, м. Умань). Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках музичного мистецтва.
Зайковська О.А., Мазакова О.А., Запорізький колегіум «Елінт» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Інноваційні засади акмеологічного простору для формування компетентностей учнів і професійної майстерності вчителів.
Івашина Л.П., Комунальний заклад «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (Україна, м. Суми ). Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у роботі керівників закладів освіти.
Іващенко І.В., КЗ «ЗЗСШІ №7 І-ІІ ст» ЗОР (Україна, м.Запоріжжя). Використання інформаційних технологій у процесі викладанні історії у Європі.
Ільїна Н.В., Новопетрівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад» Запорізького району Запорізької області (с. Новопетрівка, Запорізька обл.). Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти.
Кальцева С.В., Комунальний заклад «Преславська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Запорізької обласної ради (с.Преслав, Запорізька обл.). Підготовка майбутніх учителів до впровадження ігрових технологій як педагогічна проблема.
Каткова Л.Є., Таран С.Є., Комунальний заклад «Опорний заклад загальної середньої освіти «Престиж» Гуляйпільської міської ради (м. Гуляйполе, Запорізька обл.). Розбудова інноваційної системи науково-методичного забезпечення розвитку особистості вчителя в умовах реалізації концепції нової української школи.
Кашкарьова Л.Р., Центр дитячо-юнацької творчості ім. Є.М. Руднєвої (Україна, м. Бердянськ), Психологічна допомога педагогам у подоланні внутрішніх труднощів професійної діяльності.
Кириєнко С.І., Опорний заклад загальної середньої освіти Розумівська школа Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області (с. Розумівка, Запорізька область). Кумунікативна компетентність в контексті професійного розвитку особистості.
Кобріна К.В., Комунальний заклад «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-II ступенів №7» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Коучинг як інтерактивна освітня технологія.
Коваленко А.М., Мелітопольська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №4 Мелітопольської міської ради Запорізької області (м. Мелітополь, Запорізька обл.). Формування психологічної компетентності педагогів у впровадженні педагогіки партнерства в початкових класах нової української школи.
Кожем’якіна І.В., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми). Мовно-мовленнєва компетентність вчителя початкових класів як необхідна умова професійної діяльності.
Колупайко Н.В., Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» (м. Запоріжжя, Україна). Впровадження інноваційних технологій навчання.
Кондратова Л.Г., ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Україна, м. Київ). Науково-педагогічний супровід підготовки майбутнього вчителя до викладання інтегрованого курсу «мистецтво» для учнів початкової школи.
Лисак Г.Г., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Психолого-педагогічний супровід дітей з родин внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Лісова Л.П., Філія комунального закладу «Новгородківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Новгородківської районної ради Кіровоградської області» (Україна, с.Вершино-Кам’янка, Кіровоградська область). Сучасні методи навчання англійської мови учнів нової української школи.
Ломанова Г.О., Мальована О.В., Комунальний заклад «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7 І-ІІ ступенів» Запорізької обласної ради (Україна, Запоріжжя). Цифрові технології у забезпеченні професійного розвитку педагогічних працівників.
Любченко І.І., Любченко О.І., КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка» (Україна, м. Умань). Інноваційні підходи до розвитку логічного мислення у старших дошкільників.
Мазнюк Т.Ф., КЗ «Запорізька загальноосвітня санаторна школа –інтернат №7 І-ІІ ступенів» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Інноваційні технології професійного розвитку педагогів в умовах реформування системи освіти: вітчизняний і зарубіжний досвід.
Макарова І.А., Бердянський економіко-гуманітарний коледж Бердянського державного педагогічного університету (Україна, м.Бердянськ). Мережеві проєкти як ефективний засіб підвищення професійної компетентності сучасного педагога.
Марко Н.В., Обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Сучасні методи і форми професійного розвитку педагогічних працівників в умовах карантину.
Маркова С.В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Сучасні вимоги до компетенцій працівників закладів освіти, культури та спорту.
Марченко К.О., Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Мелітопольської міської ради Запорізької області (м.Мелітополь, Запорізька обл.). Роль психічного здоров’я в професійному розвитку педагога.
Масютіна М.Е., Центр дитячо-юнацької творчості ім. Є.М. Руднєвої відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м.Бердянськ). Розвиток SOFT-SKILLS компетенцій педагогічних працівників закладу позашкільної освіти.
Мережка К.М., Запорізький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Україна, м. Запоріжжя). Професійний розвиток особистості вихователя у системі дошкільної освіти.
Міщенко Н.В., Комунальний заклад «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Інноваційні технології професійного розвитку педагогів в умовах реформування системи освіти: вітчизняний і зарубіжний досвід.
Мостова Т.О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Основні принципи дослідження професійної фрустрованості у вчителів початкової школи в умовах реалізації концепції «НУШ».
Музика І., Любченко І.І., КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка» (Україна, м. Умань). Використання інноваційних технологій в початковій школі.
Нетруненко О.В, Запорізький колегіум «Елінт» Запорізької міської ради, Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Технологія змішаного навчання в системі професійного розвитку педагога.
Овчаренко О.В., Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» (Україна, м. Черкаси). Конфліктологічна компетентність керівників закладів загальної середньої освіти як складова управлінської культури.
Оглобліна І. В. , Запорізький колегіум «Елінт» Запорізької міської ради Запорізької області (м. Запоріжжя). Цифрові технології у забезпеченні професійного розвитку педагогічних працівників.
Олійник Н.А., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна, м. Вінниця). Організаційна структура управління дистанційним навчанням студентів.
Омелько М.А., ВСП «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж Вінницького НАУ» (Україна, м.Могилів-Подільський). Професійний розвиток педагога, поліпшення його компетентності в умовах сьогодення.
Омельченко Л.В., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Синергія медіаосвітніх технологій у контексті фахової компетентності педагога.
Опрятна О.С., Запорізька загальноосвітня школа I-III ступенів №97 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Сучасні методи і форми професійного розвитку педагогічних працівників в умовах карантину.
Павелько О.В., Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Гуляйпільської міської ради (м.Гуляйполе, Запорізька область). Синдром «професійного вигорання» — виклик сьогодення на шляху реалізації професіоналізму вчите.
Павленко Ю.Г., Вийбер Н.П., Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Україна, м. Полтава ). Розвиток дрібної моторики рук у першокласників.
Павлик Л.С., Пятишкіна А.Ю., Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний заклад з надання психіатричної допомоги» ЗОР (Україна, м.Запоріжжя). Психолого-педагогічний супровід розвитку педагога в умовах «професійного вигорання.
Павлова А.П., Любченко І.І., КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка» (Україна, м.Умань). Інноваційні технології професійного розвитку педагогів.
Патрушева І.А., Запорізький колегіум «Елінт» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Цифрова грамотність педагога нової української школи.
Перевало О.М., Філія Великобілозерського НВК №1 ЗОШ №3 (с. Велика Білозерка, Запорізька обл.). Організаційні та психологічні особливості навчання й викладання в дистанційному режимі.
Підгребя Н.М., Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Заліщицької районної ради Тернопільської області (Україна, м.Заліщики). Центри професійного розвитку педагогічних працівників: особливості створення, актуальні проблеми та перспективи функціонування.
Піскунова І.О., Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів (Україна, м. Запоріжжя). Цифрові технології у забезпеченні професійного розвитку педагогічних працівників.
Подмазін С.І. Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Інформаційне суспільство і дистанційна електронна освіта
Понкратенко С.М., ДНЗ «Запорізький правобережний професійний ліцей» (Україна, м.Запоріжжя). Використання педагогічними працівниками інноваційних технологій навчання як необхідна складова їх професійного розвитку.
Проц М.О., Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна, м.Львів). Теоретико-методичні засади підготовки вчителів початкової школи засобами ігрових технологій.
Романюк Л.В., Центр професійного розвитку педагогічних працівників Енергодарської міської ради, Онищук А.Д., Енергодарський навчально-виховний комплекс № 1 Енергодарської міської ради Запорізької області (м.Енергодар, Запорізька обл.). Цифрові технології у забезпеченні професійного розвитку вчителів математики.
Савицька А.Ю., Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна» (Україна, м.Житомир). Обґрунтування процесу соціального виключення.
Саргсян Д., Шлапак Ю., Карасєвич М.П., КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка» (Україна, м.Умань). Форми рухової активності у народній педагогіці дошкільнят.
Свинарик А.М., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ( Україна, м. Вінниця ). Ділова гра як метод формування професійних компетентностей майбутніх педагогів.
Сербенівська І, Яковлева Н., Карасєвич М.П., КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка» ( Україна, м.Умань). Вплив фізичного виховання на гармонійний розвиток дітей молодшого шкільного віку в працях К. Д. Ушинського.
Сінченко О.С., Сінченко Т.В., КЗ «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ст.» ЗОР (Україна, м.Запоріжжя). Використання педагогом технологій, стратегій, методів та методик в освітньому процесі.
Слюсар О.І., Інклюзивно-ресурсний центр по Дніпровському району міста Запоріжжя (Україна, м. Запоріжжя). Психологічний супровід педагогічних працівників у контексті збереження психологічного здоров’я.
Староста В.І., Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (Україна, м.Ужгород). Переважні типи мотивації професійної діяльності освітян.
Сударева Г.Ф., Сумський інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми). Контекстне навчання як засіб розвитку професійної компетентності педагога в умовах післядипломної освіти.
Тараненко Ю.П., Балабан О.К., Центр дитячо-юнацької творчості ім. Є. Руднєвої відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Професійний розвиток педагогічних працівників позашкільної освіти в умовах карантину.
Тимчина Н.С., Тимчина В.І., Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти(Україна, м. Рівне). Електронний дидактичний матеріал як засіб підвищення ефективності освітнього процесу.
Усенко К.В., Філія Великобілозерського навчально-виховного комплексу №1 (школа-дитячий садок) ЗОШ №5 (Україна, с. Велика Білозерка). Психологічний супровід педагогів в рамках концепції НУШ.
Федека О.В., Побузький ліцей Голованівської районної ради (Україна, смт.Побузьке). Вплив та оздоровчий ефект фізичної активності на організм школярів.
Хаустова О.В., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м.Запоріжжя). Психолого-педагогічний супровід професійно-творчого розвитку педагога в системі післядипломної освіти.
Холод М.В., Опорний заклад загальної середньої освіти Розумівська школа Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області, (с.Розумівка, Запорізька обл.). Управлінський супровід професійного розвитку педагогічних працівників у закладі освіти.
Чемодурова Ю.М., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м.Запоріжжя). Проблема усвідомлення фахівцями-психологами особливостей власного професійного розвитку.
Черванська А.Д., Ганнівський навчально-виховний комплекс Приазовської райдержадміністрації Запорізької області (Україна, с.Ганнівка). Особливості профілактики професійного вигорання педагогів.
Черненко Л.П., Куцерда В.В., КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка» (Україна, м.Умань). Формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури.
Чкан А.С., Запорізький національний університет, (Україна, м.Запоріжжя), Іванова Ю.І., Запорізький колегіум №98 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Сучасні тренди в організації професійного розвитку науково-педагогічних працівників.
Шарафутдінова Л.О., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Україна, м. Переяслав). Формування проєктного мислення студентів у процесі музичного сприймання творів українських композиторів.
Шевченко С.В., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, м.Мелітополь). Розвиток професійно важливих якостей у майбутніх психологів в умовах вищої школи.
Шестоух В.М., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 87 Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Психологічний супровід професійного розвитку педагога в умовах інклюзивної освіти.
Шиян О.О., Дошкільний навчальний заклад «Веселка» Костянтинівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області (с.Костянтинівка, Запорізька обл.). Психологічне забезпечення професійної діяльності педагогів закладів дошкільної освіти в умовах сьогодення.
Шошина К.С., Кругляк Н.С., Комунальний заклад «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ст.» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Інноваційні технології професійного розвитку педагогів в умовах реформування системи освіти: вітчизняний і зарубіжний досвід.
Шуляр Д.С., Шахов В. І,. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна, м. Вінниця). Корекції девіантної поведінки дітей.
Шуляр Д.С., Шахов В.І., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна, м. Вінниця). Причини і чинники девіантної поведінки у дітей молодшого шкільного віку.
Юдковська В. В., Комунальний заклад «Опорний заклад загальної середньої освіти «Престиж» Гуляйпільської міської ради (Україна, м. Гуляйполе). Мотивація педагога як умова зростання професійної компетентності в умовах реалізації концепції нової української школи.
Ющенко В.В., Попружна О.В., Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж транспорту та комп’ютерних технологій Національного університету «Чернігівська політехніка» (Україна, м.Чернігів). Дистанційне вивчення української мови студентами закладів фахової передвищої освіти: проблеми, методи, засоби.
Янчук Н.Д., КЗВО «Одеська академія неперервної освіти» Одеської обласної ради (Україна, м. Одеса). Теоретичні основи формування правової компетентності сучасного педагога.
Яценко О.В., Мелітопольська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Формування “мовної особистості” здобувачів освіти засобами діалогу культур.
Яцюк Ю.А., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна, м. Умань). Диверсифікація як умова модернізації управління процесом формування мовно-комунікативних здібностей майбутніх вчителів.

 

 

Грудень 2020

Контактна інформація: zoippo.zp.ua@gmail.com
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел. (061)222-25-84

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2020 р.