Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551

Випуск №2(44)/2021

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
«ДИСТАНЦІЙНЕ ТА ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ
ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГА»
(15 квітня 2021 року​, м. Київ)

Титульна сторінка

ЗМІСТ

Аніщенко О. В., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Україна, м. Київ). Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників: потенціал Smart-технологій.
Барліт О.О., Могілевська В.М., Сібіль О.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників як один із з вирішальних факторів у протидії булінгу в закладі освіти.
Войтюк Т.М., ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище» (Україна, м. Запоріжжя). Змішане навчання у реформуванні сучасної освітньої моделі.
Гуркова Т. П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Вебінар – сучасна форма дистанційного навчання.
Кузнецова Н.В., Остапенко В.В., дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №81 «Бірюсинка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Самоосвітня діяльність вчителя-дефектолога (тифлопедагога) як запорука підвищення професійної майстерності.
Кулініч О. М., ЗОШ І-ІІІ ступенів №36 ім. Я. Домбровського м. Житомира (Україна, м. Житомир), Адамович І.В., КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради (Україна, м. Житомир). Досвід реалізації поєктної діяльності сучасного освітнього закладу.
Логінов А. Ю. Державний заклад вищої освіти «Управління менеджментом освіти» НАП України (Україна, м. Київ). Професійна мобільність як умова професійного розвитку вчителя.
Любченко В.В. Новогуйвинська гімназія Житомирського району Житомирської області (Україна, м. Житомир). Дистанційне навчання з використанням Google Workspase for education (etc. G Suit).
Махровська Н.А., Погромська Г.С., Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Миколаїв). Використання електронних освітніх сервісів для побудови сучасного уроку.
Мосякова І. Ю., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Технологічні аспекти у проведенні спецсемінару з проблеми неперервного професійного розвитку педагога закладу позашкільної освіти.
Петрик О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми освоєння молодшими школярами комунікативного медіасередовища.
Сирцова О.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Зворотний зв’язок як мотиваційний фактор професійного зростання вчителя під час проходження дистанційних курсів підвищення кваліфікації.
Соколова Е.Т., Дніпровська академія неперервної освіти (Україна, м. Дніпро). Формування інноваційного освітнього середовища при викладанні географії: STEM –аспект.
Староста В.І., ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Україна, м. Ужгород). Використання університетської бібліотеки в контексті дистанційного навчання під час пандемії COVID-19
Староста В.І., Гасинець Я.С., ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Україна, м. Ужгород). Використання системи MOODLE під час вивчення курсу «педагогіка» майбутніми вчителями біології.
Стрижак М.М., Грицюк К.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Викладання географії в умовах змішаного навчання.
Філіп Ю., Голєва А., НМЦ медіаінформаційного та ресурсного забезпечення освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (Україна, м. Чернівці). Інтерактивні вправи як засіб формування навичок інфомедійної грамотності.
Шацька Н.М., Васильченко Л.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Дистанційне навчання як вимога часу в професійній діяльності педагога
Квітень 2021

Контактна інформація: osvita@zoippo.net.ua
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел. (061)222-25-84

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2021 р.