Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №3(45)/2021

Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
(13-15 травня 2021 року, м. Запоріжжя)

(Частина перша)

Титульна сторінка

ЗМІСТ

Напрям 1. Освіта майбутнього: нові виклики та вектори змін в менеджменті освіти, психології й педагогіці
Напрям 2. Початкова освіта в контексті ідей Нової української школи
Напрям 3. Природничо-математична освіта в умовах Нової української школи: стан та перспективи розвитку
Напрям 4. Діяльнісний підхід як визначальна умова розвитку компетентності дитини дошкільного віку

Тематичний напрям:

ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО: НОВІ ВИКЛИКИ ТА ВЕКТОРИ ЗМІН В МЕНЕДЖМЕНТІ ОСВІТИ, ПСИХОЛОГІЇ Й ПЕДАГОГІЦІ

r>
Афанасьєва Т. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Особливості розвитку професійної саморегуляції педагогічних працівників.
Бабко Т. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Партнерська інтервізія як складник відкритого освітнього простору педагогічного конкурсного руху.
Барбінова А. В. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Україна, м. Полтава). Розвиток корпоративної культури як системи цінностей підприємства.
Білодід Л. І., Відокремлений структурний підрозділ «Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» (Україна, м. Бердянськ). Інноваційні підходи до організації студентського самоврядування (з досвіду роботи ВСП «Бердянського коледжу ТДАТУ»)
Вєрозубов О. Г., Вєрозубова Т. Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Щодо специфіки створення центрів професійного розвитку педагогічних працівників.
Вознюк А. В., Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми). Психолого-організаційні аспекти створення та функціонування освітніх округів як інноваційних організацій.
Гальчинська Г. О., Маріупольський державний університет (Україна, м. Маріуполь). Зростання ролі soft skills в шкільній освіті. Умови розвитку гнучких навичок.
Гарбузова В. М., Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» (Україна, м. Запоріжжя). Самоосвіта як чинник професійного розвитку педагогічних працівників закладів професійної освіти.
Демченко Н. М., Докучко А. О., Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (Україна, м. Ніжин). Застосування інтерактивних технологій у професійній підготовці майбутніх менеджерів в освіті
Долга У. І., Запорізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 84 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Стартап як нова форма реалізації творчих проєктів – новий рівень менеджмент-коучингу в сучасній освітній діяльності вчителя (на прикладі викладання технологічних та мистецьких дисциплін).
Дорошенко С. С., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 84 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Організаційно-управлінські аспекти попередження дезадаптації дитини на етапі підготовки до школи.
Жданюк Л. О., Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського (Україна, м. Полтава). Безпечне середовище закладу освіти: від стін до взаємодії.
Заменягре О. М., Лисицина С. Ю., Мелітопольська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 8 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Організація дистанційного навчання. Досвід. Практика.
Зінченко О. Я., Відокремлений структурний підрозділ «Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж Запорізького національного університету» (Україна, м. Запоріжжя). Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників.
Іщенко І. В., Педагогічний фаховий коледж Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії (Україна, м. Запоріжжя). Шляхи удосконалення психолого-педагогічної культури викладача.
Каткова Л. Є., Юдковська В. В., Комунальний заклад «Опорний заклад загальної середньої освіти «Престиж» Гуляйпільської міської ради (Україна, м. Гуляйполе). Створення безпечного освітнього середовища у закладі: психологічний і управлінський аспекти.
Клименюк Н. В., Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Миколаїв). Корпоративна культура фахівця як засіб становлення професійно успішної особистості.
Клочкова Н. І., Запорізький ліцей «Альтернатива» Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток життєстійкості та копінгу у підлітків на уроках психології.
Кобзєва І. М., Дніпровська філія Університету «Україна»; навчально-методична лабораторія здоров’язберігаючих технологій Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради (Україна, м. Дніпро). Проблема формування готовності студентської молоді до сімейного життя.
Коломоєць Г. А., Барановська Л. М. Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (Україна, м. Київ). Формування мотивації здорового способу життя як напрям морального виховання.
Копитін І. В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Психологічний механізм методологічного мислення практичного психолога.
Кравченко Т. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Центри професійного розвитку педагогічних працівників як інноваційний механізм управління професійною самореалізацією сучасного педагога.
Кривоніс С. Є., Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище моди та стилю» (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників під час підвищення кваліфікації в дистанційному режимі.
Кулько О. О., ДНЗ «Запорізький правобережний професійний ліцей» (Україна, м. Запоріжжя). Передумови формування організаційно-правового механізму державного регулювання дистанційної освіти в Україні.
Ласкова Н. О., Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Енергодарської міської ради (Україна, м.Енергодар). Вчительські сесії як форма розвитку професійної компетентності педагогів.
Ласкова Н. О., Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Енергодарської міської ради (Україна, м.Енергодар). Методичний запит як форма розвитку професійної компетентності педагогічного колективу.
Лисак Г. Г., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток медіаграмотності в роботі практичного психолога закладу освіти.
Луціва О. В., ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» (Україна, м. Запоріжжя). Використання хмарних технологій на уроках інформатики в системі професійної освіти.
Мазенков С. С., ДНЗ «Запорізький правобережний професійний ліцей» (Україна, м. Запоріжжя). Сучасні технології навчання – запорука якісної підготовки молодих спеціалістів.
Малина О. Г., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Нейропсихологічні особливості психічної діяльності дітей із затримкою психомовленнєвого розвитку.
Михайлова Л. М., Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Сєвєрдонецьк). До питання синергетичного підходу в професійному розвитку педагога.
Моїсеєв С. О., КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти” (Україна, м. Херсон). Планування проведення уроків фізичної культури у 5-11 класах в умовах дистанційного навчання.
Муращенко О. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Компонентна структура готовності вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів.
Нестерова Ю. В., ВСП «Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» (Україна, м. Бердянськ) . Ділова гра як інтерактивний метод навчання у професійній освіті.
Панкратова О. Л., Громадська організація «Об’єднання психологів, психотерапевтів та реабілітологів «Відновлення» (Україна, м. Запоріжжя). Модель професійної саморегуляції як інструмент розвитку компетенцій практичного психолога.
Попкова Е. І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Актуальні питання впровадження елементів дуальної системи навчання в освітній процес.
Ремех Т. О., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Основні завдання громадянської освіти як складника освітньої галузі нового стандарту.
Романовська Д. Д., Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області; м. Київ, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України (Україна, м. Чернівці). Розвиток цифрової компетентності фахівців психологічної служби в умовах сьогодення.
Салата Г. В., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна, м. Київ). Менеджмент когнітивної діяльності студентів закладів вищої освіти в умовах пандемії Ковід-19: штрихи до проблеми.
Сєрова Г. В., Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (Україна, м. Київ). Дидактичне забезпечення навчання учнівської молоді сталого споживання.
Сироватко О. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Нові орієнтири психологічної допомоги з розбудови безпечного освітнього середовища.
Смірнова Л. І., Відокремлений структурний підрозділ «Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж Запорізького національного університету» (Україна, м. Запоріжжя). Інноваційне освітнє середовище – запорука професійної компетентності та конкурентоспроможності випускника коледжу.
Сорока Т. В., Національний Університет «Запорізька політехніка» (Україна, м. Запоріжжя), Естетична складова процесу створення безпечного освітнього середовища.
Таран В. О., Національний Університет «Запорізька політехніка» (Україна, м. Запоріжжя), Мальований М.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Феномен патріотизму в системі освіти державних службовців України.
Теслюк П. В., Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» (Україна, м. Черкаси). Професійний стрес у педагогічній діяльності та його психопрофілактика.
Торовець Є. О., Відокремлений структурний підрозділ «Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» (Україна, м. Бердянськ). Значення фахової передвищої освіти у формуванні моральних та професійних якостей майбутніх спеціалістів.
Тупченко В. В., Українська інженерно-педагогічна академія (Україна, м. Харків). Освіта ХХІ століття: нові виклики та вектори змін.
Харченко О. В., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Особливості мотивації майбутніх вчителів природничих дисциплін до професійної діяльності.
Чемодурова Ю. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Створення безпечного освітнього середовища в школі: психологічний аспект.
Чередниченко І. С., Відокремлений структурний підрозділ «Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» (Україна, м. Бердянськ). Заняття-тренінг як інтерактивний метод розвитку пізнавальних інтересів здобувачів освіти в закладі фахової передвищої освіти.
Черкасова Л. В., Комунальний заклад загальної середньої освіти «Балабинська гімназія «Престиж» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області (Україна, смт. Балабине Запорізького району Запорізької області). Організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання. З досвіду роботи Балабинської гімназії «Престиж».
Черненко В. В., Відокремлений структурний підрозділ «Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж Запорізького національного університету» (Україна, м. Запоріжжя). Сучасні тенденції безперервного професійного розвитку педагогічних працівників в умовах відкритого освітнього простору.
Швидун В. М., Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» (Україна, м. Дніпро). Щодо підготовки педагогів до використання педагогічних інновацій у навчальному процесі.
Шинкарук І. В. Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Луцьк). Інноваційна компетентність як складова безперервного професійного розвитку педагога.

Тематичний напрям:

ПОЧАТКОВА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Атаманчук Н. М., Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Україна, м. Полтава). Творча компетентність викладача – передумова розвитку творчого потенціалу майбутнього фахівця.
Біюн С. Л., Енергодарська загальноосвітня І-ІІІ ступеня школа №2 (Україна, м.Енергодар). Онлайн-помічники вчителя Нової української школи.
Бобро А. А., Чужба О. В., Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (Україна, м. Ніжин). Вікові особливості формування правової культури учнів сучасної початкової школи.
Гуркова Т. П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Зарубіжний досвід упровадження діалогових форм навчання.
Зінченко Н. І., Запорізький колегіум №98 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Управлінська компетентність учителя початкових класів в умовах Нової української школи.
Зубцова Ю. Є., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Освітня сфера як простір розвитку критичного мислення молодших школярів.
Кінах Н. В Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Луцьк). Підприємництво на ринку освітніх послуг.
Крученюк О. В. , Середній загальноосвітній заклад «Слов’янська гімназія» м. Києва (Україна, м. Київ). Профілактика педагогічних конфліктів в Новій українській школі.
Лапіна А. О., Педагогічний фаховий коледж Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Навчання студентів використання графічних організаторів для роботи над науково-художніми текстами.
Лосєва О. Ю., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Мелітопольська загальноосвітня школа І ступеня №3 (Україна, м. Запоріжжя, м. Мелітополь). Навчання англійської мови в початковій школі в умовах дистанційної освіти.
Маліцька І. О., Костянтинівський ліцей «Ерудит» Костянтинівської сільської ради Мелітопольського району Україна, Запорізької області, (Україна, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Костянтинівка). Сучасні підходи розвитку критичного мислення школярів у новій українській школі.
Мельник О. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Чинники ефективного освітнього процесу у початкових класах Нової української школи.
Нікулочкіна О. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Проблеми розвитку дослідницьких умінь молодших школярів.
Петрик О. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми аналізу, інтерпретації молодшими школярами змісту, форми, засобів вираження інформації в медіатекстах.
Покрова С. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Науково-методичне забезпечення розвитку оцінювальної компетентності вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти.
Пузан Н. Я., КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Гуляйпільської міської ради (Україна, м. Гуляйполе). Портфоліо як технологія оцінювання індивідуальних навчальних досягнень учнів нової української школи.
Рибенчук Н. І., Педагогічний фаховий коледж КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Засоби та умови стимулювання навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів в Новій українській школі.
Ситнік А. В., Маріупольський державний університет (Україна, м. Маріуполь). Сучасний вчитель нової української школи.
Скірко Г. З., Юрченко Т. Л., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Підготовка майбутніх учителів до розвитку творчих здібностей учнів сучасної початкової школи.
Смола Л. І., КЗ «Опорний заклад загальної середньої освіти «Престиж» Гуляйпільської міської ради (Україна, м. Гуляйполе). Формування компетентної особистості молодшого школяра через використання технологій інтерактивного навчання в умовах нової української школи.
Сущенко Л. О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Наукове осмислення феномену ігрових методів навчання в контексті ідей Нової української школи.
Федорчук О. І., Лабораторія психології дошкільника Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна, м. Київ). Роль сім’ї в адаптації дитини до умов шкільного життя.
Хаустова О. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Артпедагогічні методи професійно-творчого розвитку вчителя.
Штанько Ю. П., Комунальний заклад загальної середньої освіти «Балабинська гімназія «Престиж» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області (Україна, смт. Балабине Запорізького району Запорізької області). Особливості організації дистанційного навчання учнів початкової школи.

Тематичний напрям:

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Бабкова О. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Методологічні аспекти забезпечення шкільної природничої освіти у контексті нового державного стандарту базової середньої освіти.
Білан Н. С., Комунальний заклад «Олексіївський заклад загальної середньої освіти» Смирновської сільської ради Пологівського району Запорізької області (Україна, с. Олексіївка). STEM-активності на уроках хімії та біології: методологічний концепт
Бойко М. В., Запорізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 58 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Упровадження гейміфікації на уроках математики
Бойко М. В., Запорізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 58 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Професіонал у школі і поза нею: конкурсний рух.
Васильченко Л. В., Полюга С. І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Аналіз досвіду викладання вчителів запорізького регіону в умовах дистанційного навчання.
Гаращенко А. П., Комунальний заклад «Опорний заклад загальної середньої освіти «Сузір’я» (Україна, м. Оріхів). Упровадження ігрових технологій при формуванні ключових компетентностей на уроках математики в умовах сучасної модернізації освіти.
Гребінь С. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Трансдисциплінарний підхід до навчання природничо-математичних дисциплін.
Гребінь С. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Коляда В. І., Національний університет «Запорізька політехніка» (Україна, м. Запоріжжя). Принципи методології проблемного навчання природничо-математичних дисциплін.
Гусєва Н.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Використання активних методів навчання біології в інклюзивних класах.
Дехтяренко С. Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Диференціація в освітньому процесі.
Дехтяренко С. Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Жандарова Л.Б., Заклад загальної середньої освіти №2 Токмацької міської ради запорізької області (Україна, м.Токмак), Скворцова Л.О., Заклад загальної середньої освіти №5 Токмацької міської ради Запорізької області (Україна, м.Токмак). «Перевернутий клас» — інноваційна модель в освітньому процесі.
Дехтяренко С. Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя), Струць О.В., Мелітопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №23 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). STEM-технологія як умова якісної освіти.
Завгородня Н. Г., Саржевський А. С., Запорізький державний медичний університет (Україна, м. Запоріжжя). Трансформація медичної освіти в умовах дистанційного навчання.
Засєкін Д. О., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Фізичний складник у змісті неперервної й цілісної природничої освіти в гімназії.
Засєкіна Т. М., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Неперервність змісту шкільної природничої освіти – запорука формування цілісних знань і вмінь для успішного майбутнього.
Кремінський Б. Г., Черкаська Л. С., ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Україна. м. Київ), Колебошин С. В., (Україна, м. Одеса). Дистанційне навчання в період карантину з точки зору учнів та їх батьків.
Лиман Л.В., Навчально-виховний комплекс №1 Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, Енергодар). Практико-орієнтована спрямованість викладання математики в умовах становлення нової української школи.
Мельник Ю. С., Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України (Україна, м. Київ). Вивчення законів механіки в процесі розв’язування задач учнями основної школи.
Михайлів С. Т., Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Я. Франка (Україна, м. Дрогобич). Особливості естетичного виховання на уроках математики у початковій школі.
Мороз О. В., ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник» (Україна, м. Запоріжжя). Формування ключових компетентностей здобувачів професійно-технічної освіти впровадженням елементів STEM-освіти.
Неліпа С. В., Александрова А. О., Костянтинівський ліцей «Ерудит» Костянтинівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області (Україна, с. Костянтинівка). Шляхи формування та розвитку математичної комптентності.
Перетятько В. В., Чорнобиль О. С., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Організація самостійної роботи у навчанні неорганічної хімії.
Тишковець М. Д., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Формування наскрізних навичок для майбутнього.
Фролов Д. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Екокритика трагікомедії В.Шекспіра «Буря».
Чепурненко О. В., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №13 (Україна, м. Бердянськ). Упровадження елементів STEM-освіти на уроках математики.
Чепурненко О. В., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 (Україна, м. Бердянськ). Реалізація наскрізної лінії «підприєливість і фінансова грамотність» на уроках математики.
Шевченко В. Л., Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (Україна, м. Київ). Реалії дистанційної освіти в умовах пандемії.
Шевченко Т. М., Комунальний заклад загальної середньої освіти «Балабинська гімназія «Престиж» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області (Україна, смт. Балабине). Особливості викладання математики в умовах дистанційного навчання.

Тематичний напрям:

ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА УМОВА РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

tr>
Артьомова Л. А., Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №38 «Попелюшка» Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Запровадження технології лепбук у формуванні в дошкільників почуття любові до рідного міста.
Безсонова О. К., Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 67 «Сонячний» загального типу Краматорської міської ради (Україна, Донецька обл., м. Краматорськ). Нові вектори освітнього напряму «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі (предметно-практична та технологічна компетентність).
Бобро Л. В., Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (Україна, м. Ніжин). Особливості створення сприятливого емоційно-розвивального простору у закладі дошкільної освіти.
Гавриш Н.В., Рейпольська О.Д., Інститут проблем виховання НАПН України (Україна, м. Київ). Освіта дітей раннього і дошкільного віку: проблеми і шляхи розв՚язання.
Григоренко Г. І., Погрібняк Н. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Художня література як засіб збагачення дитячої гри.
Зайченко С. С. Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Україна, м. Ізмаїл) Теоретичні засади інклюзивної освіти в Україні.
Конкіна Л. М., Запорізька початкова школа «Світанок» Запорізької міської ради (Україна, м.Запоріжжя). Вплив відео на формування в дошкільників емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва.
Кравченко Т. О., Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Україна, м. Ізмаїл). Теоретичні аспекти «сторітелінгу» як методу навчання в дошкільній освіті.
Кузьменко Н. М., Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) «Лазурний» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Формування мистецько-творчої компетентності дітей дошкільного віку засобами проєктної діяльності.
Ніколенко М. А., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Нетрадиційні техніки малювання як спосіб реалізації діяльнісного підходу у формуванні мистецько-творчої компетентності.
Окуненко С. В., Дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок) №295 «Червона калина» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Опанування нетрадиційних технік зображення у формуванні мистецько-творчої компетентності дітей дошкільного віку.
Павловська К. П., Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок №2 «Буратіно» Пологівської міської ради Запорізької області (Україна, м.Пологи). Виховання дітей раннього віку засобами музичного мистецтва: парціальна програма «Малюк за диригентським пультом».
Пилєва М. П., Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Україна, м. Ізмаїл) Теоретичні основи залучення дошкільників до декоративно-ужиткового мистецтва петриківки.
Піроженко Т. О., Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна, м.Київ). Діяльнісна природа активності дитини.
Резниченко Т. М., Позашкiльний навчальний заклад «Центр науково-технiчної творчостi молодi «Полiт» Запорiзької мiської ради Запорiзької областi (Україна, м. Запорiжжя). Сутнiсть та особливостi реалiзацiї дiяльнiсного пiдходу в освiтньому процесi дiтей старшого дошкiльного вiку в позашкiльному навчальному закладі.
Сиротенко О. В., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу «Золотий ключик» №5 Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м.Енергодар). Веб-ресурс «Технопарк художньо-педагогічних ідей» в освітньому процесі закладу дошкільної освіти: методичний аспект.
Соловйова Л. І., Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна, м.Київ). Розвиток довільної регуляції дій як чинник формування базових компетентностей дошкільника.
Стец І. А., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 284 «Росинка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Комплексний підхід до екологічного виховання дітей дошкільного віку.
Стребна О. В., УКВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (Україна, м.Херсон). Едьютейнмент як актуальна теоретична проблема
Токарєва Л. Д., Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна, м. Київ). Особливості формування ігрової компетентності дитини старшого дошкільника до навчання в школі.
Хартман О. Ю., Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна, м. Київ). Рольова функціональна позиція педагога дошкільної освіти як чинник вибору способів організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.
Шевчук А. С., Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Київ – Ізмаїл, Україна). Діяльнісне русло розробки і реалізації освітнього напряму «Дитина у світі мистецтва» (БКДО, 2021 р.).
Шульга Л. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Формування цифрової компетентності педагогів ЗДО: діяльнісний підхід у післядипломній освіті.
Червень 2021

Контактна інформація: zoippo.zp.ua@gmail.com 
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел.  (061)222-25-84 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2021 р.