Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №4(46)/2021

Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
(13-15 травня 2021 року, м. Запоріжжя)

(Частина друга)

Титульна сторінка

ЗМІСТ

Напрям 5. Підготовка педагогів у системі неперервної освіти до впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання: новітні рішення
Напрям 6. Формування професійної компетентності педагогів суспільно-гуманітарних дисциплін в умовах неперервної освіти
Напрям 7. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників системи позашкільної освіти
Напрям 8. Інформаційно-комунікаційні технології та цифровізація освіти
Напрям 9. Інклюзивна культура суб’єктів освітнього процесу: інноваційні стратегії формування та розвитку

Тематичний напрям:

ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІГРОВИХ
ТА ДІЯЛЬНІСНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ:НОВІТНІ РІШЕННЯ

Болдирєва Г. В., КЗВО «Одеської академії неперервної освіти Одеської обласної ради» (Україна, м. Одеса). Ефективна комунікація як чинник професіоналізму педагога.
Воронова С. В., КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (Україна, м. Одеса). Внутрішня система забезпечення якості освіти в ззсо: виклики та перспективні напрями їх подолання.
Комінарець Т. В., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (Україна, м. Херсон). Формування читацької компетентності учня початкової школи як складової ключових компетентностей XXI століття.
Майдебура Н. Б., Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (Україна, м. Мелітополь). Колективна діяльність на уроках образотворчого мистецтва.
Нечаєнко О. Г., Енергодарський навчально-виховний комплекс №1 (Україна, Запорізька обл., м. Енергодар). Створення передумов для досягнення успіху в конструкторській діяльності учнем.
Огібалова О. Ю. Запорізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 95 Запорізької міської ради Запорізької області(Україна, м. Запоріжжя). Проблемні аспекти підвищення кваліфікації педагогів закладу загальної середньої освіти в умовах реформування освітньої галузі.
Удовенко Т. В., Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Україна, м. Полтава). Лепбук у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи.
Хозраткулова І. А., Миколаївський інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Миколаїв). Роль арттерапевтичних технік у процесі адаптації педагогів до змін в умовах Нової української школи.
Холод М. В., Опорний заклад загальної середньої освіти Розумівська школа Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області (Україна, с. Розумівка). Розвиток професійної компетентності вчителів щодо впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітній процес нової української школи.
Частухіна С. Д. , Енергодарський центр туризму, краєзнавства та спорту (Україна, Запорізька область, м. Енергодар). Впровадження ігрових технологій навчання в умовах закладів позашкільної освіти.
Shapovalenko O., Poznankyi Educational ‘Complex General Secondary Education Institution — Preschool Institution’ of Zelenohirsk village council (Ukraine, Odesa region). Motivation and online education.

Тематичний напрям:

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Александров В. М., Александрова О. Ф., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Інтегроване навчання як засіб формування професійної компетенції вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін.
Атакишиева Н., Азербайджанский университет языков (Азербайджанская республика, г. Баку). Периодизация истории орфографии Азербайджанского языка.
Бєктурганова В.В., Запорізька гімназія № 11 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Формування професійної компетентності педагогів суспільно-гуманітарних дисциплін в умовах неперервної освіти.
Винарчук Т. В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Історична освіта: пошук балансу між класикою та викликами цифрового світу.
Горошкіна О. М., Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України (Україна, м. Київ). Принципи побудови модельної програми з української мови для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти
Дячок С. О., Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України (Україна, м. Київ). Роль учителя у формуванні читацької компетентності школярів в умовах дистанційного навчання.
Ключкович Т. ., ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Україна, м. Ужгород). Особливості розвитку неперервної педагогічної освіти у Словацькій Республіці.
Корицька Г. Р., Корицький В. Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Педагогічні технології в умовах розвитку цифрового освітнього середовища.
Косенко І. О., Запорізька гімназія № 45 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Формування професійної компетентності педагогів суспільно- гуманітарних дисциплін.
Красникова Г. С., Бердянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Проблемне навчання як інструмент формування критичного мислення на уроках історії.
Кучерук О. А., Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна, м. Житомир), Сергієнко Б. Б., Краївщинський НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад» Житомирської області (Україна, с.Краївщина), Шурхно Н. Ф., Дяківська гімназія Берездівської сільської ради Славутського району Хмельницької області (Україна, с. Дяків). Проєктна діяльність як компонент лінгвометодичної підготовки майбутніх учителів української мови та літератури.
Лісіцин В. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Король Д. В., КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» (Україна, смт. Веселе). Професійні компетентності вчителя: нормативно-правовий аспект.
Лук’янчук Е. А., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року: зміни, нововведення, виклики.
Марутян Р. Р., Національна академія державного управління при Президентові України (Україна, м. Київ). Цифрові компетентності освітян в умовах формування інформаційного суспільства.
Московченко Н. О., КЗ «Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 імені І.П. Котляревського» Полтавської міської ради (Україна, м. Полтава). Онлайн-сервіси організації дистанційної освіти: ведення шкільної документації.
Омельченко Л. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Реалізація діяльнісного підходу як ефективна умова підвищення якості освіти.
Рябініна Л. П. Енергодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No2 (Україна, м. Енергодар). Особливості дистанційного вивчення історії у 5 класі
Сирцова О. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Засоби мотивації розвитку загальних компетентностей учителів у системі неперервної освіти в умовах дистанційного навчання.
Староста В. І., ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Україна, м. Ужгород). Рівень професійного розвитку: самооцінка фахівців із різним педагогічним стажем.
Суховерська І. І., Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ЛОР (Україна, м. Львів). Використання інтерактивних технологій навчання на уроках історії: на прикладі педагогічного досвіду вчителів міста Стрия Львівської області (2018-2020 рр.).
Тур О. М., Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Україна, м. Полтава). Особливості білінгвальної мовної освіти майбутніх фахівців: суть, принципи, ступені полілінгвального стану.
Філь Г. Б., КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» (Україна, смт. Веселе). Дистанційне навчання: до проблеми використання онлайн-інструментарію на уроці української.
Черненко А. І., Енергодарський навчально-виховний комплекс № 1 Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м. Енергодар). Онлайн-ментальні карти як засіб розвитку критичного мислення здобувачів загальної середньої освіти.
Чиж В. С., Енергодарський навчально-виховний комплекс № 1 Енергодарської міської ради (Україна, м. Енергодар). Безперервна освіта вчителя історії як підвищення педагогічної майстерності.
Шацька Н. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Інтернет-ресурси: можливості застосування філологом у системі дистанційного та змішаного навчання.
Яценко Т. О., Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України (Україна, м. Київ). Формування читацької грамотності учнів як новий орієнтир сучасної шкільної літературної освіти.
>

Тематичний напрям:

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ СИСТЕМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Ашихміна Н. В., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (Україна, м. Одеса). До проблеми вдосконалення диригентсько-хорової компетентності фахівців позашкільних мистецько-освітніх закладів.
Бакута Т. Ю., Опорний КЗ «Михайлівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія» (Україна, смт Михайлівка). Досвід реалізації суспільного проекту «Україну захищати, батьків рідних шанувати, честю роду дорожити, Батьківщині вік служити».
Голованов Ю. В., Енергодарська загальноосвітня школа № 4 (Україна, м. Енергодар). Формування національно свідомості, патріотичних почуттів здобувачів освіти ЗЗСО.
Гриньова М. В., КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (Україна, м. Одеса). Професійна спрямованість та спроможність працівників системи позашкільної освіти щодо формування громадянських компетентностей.
Грушкіна С. В., Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 (Україна, м. Мелітополь). Розвиток професійної компетентності вчителя музичного мистецтва в контексті сучасного освітнього процесу.
Демченко Н. Г., Сімченко С. В., Центр дитячо-юнацької творчості ім. Є.М. Руднєвої (Україна, м. Бердянськ). Розвиток професійних компетенцій педагогічних працівників системи позашкільної освіти.
Дем’яник О. Г., Енергодарський багатопрофільний ліцей (Україна, м. Енергодар). Роль учнівського самоврядування у формуванні громадянських компетентностей здобувачів освіти.
Децюра Л. І., Запорізька гімназія №14 (Україна, м. Запоріжжя). Національно-патріотичне виховання здобувачів освіти засобами позакласної виховної роботи.
Завалій С. Ю., Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №1 (Україна, м. Запоріжжя). Проект «День милосердя» до Міжнародного дню людей з обмеженими можливостями.
Заноздра Т. Є., Комунальний заклад «Дитячий центр» Михайлівської селищної ради Михайлівського району Запорізької області (Україна, смт Михайлівка). Розвиток професійної компетентності керівника гуртка закладу позашкільної освіти в умовах сьогодення.
Заруба Н. Г., Новенський заклад загальної середньої освіти (Україна, с. Нове). Створення системи виховної роботи на засадах педагогіки партнерства.
Іванченко Н. В., Запорізький навчально-виховний комплекс № 109 (Україна, м. Запоріжжя). Здоровий спосіб життя: досвід організації позакласних виховних заходів.
Кобріна К. В., Позашкільний навчальний заклад «Станція юних техніків» Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Впровадження сучасних педагогічних технологій у закладах позашкільної освіти.
Косенко М. В., Запорізька загальноосвітня школа № 69 (Україна, м. Запоріжжя). Виховання активної, творчої, компетентної особистості через роботу учнівського самоврядування.
Котухова Л. І., Темирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (Україна, с. Темирівка). Національно-патріотичне виховання дітей та молоді в позакласний час.
Левчук Н. О., Загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів Хортицької національної академії (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток соціальної компетентності вихованців через їх залучення до реалізації проектів різних типів.
Лисенко Л. В., Терпіннівський колегіум «Джерело» (Україна, с. Терпіння). Формування загальнолюдських цінностей вихованців через участь в проекті «Моральний вчинок».
Майдебура Н. Б., Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (Україна, м. Мелітополь). Колективна діяльність на уроках образотворчого мистецтва.
Маліцька І. О., Костянтинівський ліцей «Ерудит» (Україна, с. Костянтинівка). Сучасні підходи розвитку критичного мислення школярів у новій українській школі.
Маслій Ю. В., Смирновська філія Комунального закладу «Олексіївський опорний заклад загальної середньої освіти» (Україна, с. Смирнове). Виховання національної самосвідомості на засадах вивчення та примноження традицій українського народу.
Масютіна М. Е., Центр дитячо-юнацької творчості ім. Є.М. Руднєвої (Україна, м. Бердянськ). Розвиток soft-skills компетенцій педагогічних працівників закладу позашкільної освіти.
Медведєва Л. О., Новопрокопівський заклад загальної середньої освіти (Україна, с. Новопрокопівка). Формування патріотичних якостей учнів в системі позакласної виховної роботи.
Михайлова Л.А. Енергодарський центр туризму, краєзнавства та спорту (Україна, м. Енергодар). Самоосвіта як безперервний процес розвитку професійної компетентності педагога в умовах позашкільного освітнього закладу.
Могілевська В. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Савельєва Г. Г., КЗ «Центр туризму» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Дещо про оцінювання результатів навчання вихованців закладів позашкільної освіти в умовах компетентнісної освіти.
Мокієнко Н. О., Центр науково-технічної творчості молоді «Політ» (Україна, м. Запоріжжя). Використання ігрових технологій в освітньому процесі гуртків художньо-технічного профілю для дітей молодшого шкільного віку.
Олійник Ю. І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Одайник С. Ф., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (Україна, м.Херсон). Компоненти сучасного освітнього середовища позашкільної освіти.
Плахотна Т. О., Позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості» Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м. Енергодар). Створення цілісного інтегрованого виховного простору в рамках опорного закладу — умова розвитку професійної компетентності педагогів для формування життєвих компетентностей учнівської молоді міста (з досвіду роботи).
Савіч І. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Тренінгові технології як один із шляхів розвитку професійної компетентності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти.
Ситнік А. В., Якимівська загальноосвітня школа № 1 (Україна, смт Якимівка). Формування національної свідомості учнів через систему позакласної виховної роботи.
Сібіль О. І., Барліт О. О., Могілевська В. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Соціальне партнерство в системі діяльності закладу позашкільної освіти.
Скупа О. С., Енергодарський центр туризму, краєзнавства та спорту (Україна, м. Енергодар). Впровадження елементів технології змішаного навчання в роботі туристських гуртків закладу позашкільної освіти.
Смахтіна Ю. В., Мелітопольська загальноосвітня школа № 22 (Україна, м. Мелітополь). Інтеркультурне середовище закладу освіти як фактор виховання толерантності учнів.
Соловйова К. Ю., Заклад загальної середньої освіти № 5 Токмацької міської ради (Україна, м. Токмак). Шкільний проєкт «Сортуй сміття свідомо».
Уракова О. М., Горбатенко Ю. В., Енергодарський центр туризму, краєзнавства та спорту (Україна, м. Енергодар). Підвищення професійної компетентності педагога фізкультурно-спортивного напряму ЗПО в ході організації освітнього процесу під час дистанційного навчання.
Ченцова Н. Б., ПНЗ «Будинок дитячої та юнацької творчості Заводського району» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників системи позашкільної освіти.

Тематичний напрям:

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТИ

Біда Ю. П., Енергодарський багатопрофільний ліцей (Україна, м. Енергодар). Домашні репетитори учнів та цифрові онлайн-помічники вчителів.
Богачков Ю. Н., Ухань П. С., Институт информационных технологий и средств обучения НАПН Украины (Украина, г. Киев). Эксперимент. Лайфхаки самонаправленного обучения.
Бондаренко А. П., Запорізька гімназія № 50 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Впровадження сучасних технологій навчання для формування творчої особистості учня.
Буга М. М., Тимофєєва І. Б., Маріупольський державний університет (Україна, м. Маріуполь). Застосування digital-технологій для формування цифрової та природничої компетентності учнів.
Войтюк Т. М., Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище» (Україна, м. Запоріжжя). Цифровізація сучасної професійно-технічної освіти.
Гафіяк А. М., Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Україна, м. Полтава), Кукоба С. О., Науковий ліцей № 3 Полтавської міської ради (Україна, м. Полтава). Сучасні проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.
Зайцева С. Б., Ліцей № 5 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Цифрова обробка звуку.
Здоровець О. Ф. , КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Проблематика побудови та структурування освітнього вебсередовища
Зозуленко М. В., Енергодарська мала академія наук учнівської молоді Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м. Енергодар). Науково-методичний сервіс ЕМАН: ІКТ-оснащення ділового спілкування.
Іванюк І. В., Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національна Академія Педагогічних Наук України (Україна, м. Київ). Використання вчителями інструментів цифрового освітнього середовища під час дистанційного навчання.
Касярум Т. В., Енергодарський багатопрофільний ліцей Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м. Енергодар). Тренування, аналіз та самооцінка умінь учнів разом з онлайн-помічниками.
Кисла Л. А., Опорний заклад загальної середньої освіти Розумівська школа Долинської сільської ради Запорізького району (Україна, Запорізька область, Запорізький район, с. Розумівка). Інформаційно-комунікаційні технології та цифровізація освіти.
Кобріна К. В., Комунальний заклад «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7 I-II ступенів» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Організація освітнього процесу з використанням комп’ютерних технологій.
Косяк І. І. , Ніжинська гімназія № 2 (Україна, м. Ніжин). Використання цифрових освітніх платформ в умовах дистанційного навчання.
Кукушкін Д. В., Лебедєва Н. Ю., ВСП «Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені В. Даля» (Україна, м. Сєвєродонецьк). Концептуальні основи створення єдиного освітнього інформаційного простору в закладах фахової передвищої освіти.
Кулинич О. А., Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище» (Україна, м. Запоріжжя). Реалізація європейського досвіду розвитку цифрової компетентності в умовах української системи професійної освіти.
Лукачевич А. Ф. , КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Вимоги часу щодо формування й розвитку інформаційно-технологічних компетентностей педагогів-технологів в умовах дистанційного навчання.
Мурзіна О. А., Запорізький державний медичний університет (Україна, м. Запоріжжя), Сисоєв О. В., Київський міжнародний університет (Україна, м. Київ). Цифровізація освітнього процесу закладів вищої освіти.
Паламарчук І. В., КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (Україна, м. Одеса). Особливості цифрової трансформації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти: виклики та можливості.
Пилипенко Л. М. , Кременчуцький льотний коледж ХНУВС (Україна, м. Кременчук). Технології дистанційної освіти.
Рябініна Л. П., Енергодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 (Україна, м. Енергодар). Особливості дистанційного вивчення історії у 5 класі
Северина Л. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Віртуальні лабораторії як наочний засіб навчання.
Сімченко С. В., Демченко Н. Г., Центр дитячо-юнацької творчості ім. Є. М. Руднєвої Відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Розвиток науково-дослідних компетентностей вихованців ЗПО через залучення їх до участі у наукових конкурсах.
Сокол І. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Сопіна О. М., Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум» (Україна, м. Запоріжжя). Використання технологій дистанційного навчання на уроках англійської мови.
Сокол І. М. , КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Цифрове громадянство.
Сороко Н. В., Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (Україна, м. Київ). Навчання на основі досліджень для впровадження STEАM-підходу в закладах загальної освіти (зарубіжний досвід).
Стадниченко К. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Інструменти та особливості підготовки інтерактивних презентацій.
Староста В. І. , ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Україна, м. Ужгород). Соціальні мережі як засіб дистанційного навчання для студентів під час пандемії СOVID-19.
Стеблевська Т. Л., Позашкільний навчальний заклад «Центр науково-технічної творчості молоді «Політ» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Інформаційно-комунікаційні технології, як засіб створення компетентної особистості в сучасних освітніх умовах.
Тимощенко О. С., Енергодарська багатопрофільна гімназія «Гармонія» Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м. Енергодар). Створення інформаційно-просвітницького середовища в закладі загальної середньої освіти/
Швець Ю. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Підтримка стандартів освіти засобами системи управління навчанням MOODLE.
Шумада Р. Я., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Оперативна обробка анкет та налаштування моніторингу на базі форм та таблиць GOOGLE.
Яськова Н. В. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання (Україна, м. Київ). Вітчизняний і зарубіжний досвід використання електронних соціальних мереж Researchgate та Academia.edu для оцінювання результативності науково-педагогічних досліджень.

Тематичний напрям:

ІНКЛЮЗИВНА КУЛЬТУРА СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ

Авдєєва С.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Основні риси психолого-педагогічного супроводу в інклюзивному закладі освіти.
Андрєєв А.М., Любченко О.В., Тихонська Н.І., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Розширення дидактичних можливостей квесту як інтерактивної форми навчання природничих наук.
Богачова О., Анастасова Н., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Психокорекція емоційних розладів у дітей молодшого шкільного віку засобами терапії піском.
Бучок А. О., Кам’янець-Подільський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 18 загального розвитку (Україна, м. Кам’янець-Подільський). Інклюзивна освіта – проблеми та шляхи її вирішення.
Варецька О. В., Марко Н. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Комунікативна компетентність керівника інклюзивно-ресурсного центру.
Волошко Т. В., Відокремлений структурний підрозділ «Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університету» (Україна, м.Запоріжжя). До проблеми формування інклюзивної культури під час підготовки фахівців з дошкільної освіти.
Горшкова Г. В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Формування професійної компетентності вчителів-логопедів в умовах неперервної освіти.
Єфименко Т. А., Постол Л. І., Сєйтаблаєва Н. І., Костянтинівський ліцей «Ерудит» Костянтинівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області (Україна, с. Костянтинівка). Розвиток інклюзивного освітнього середовища в Костянтинівському ліцеї «Ерудит».
Колодіна Т. В., КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Супровід дітей з розладами аутистичного спектру: досвід Мелітопольського інклюзивно-ресурсного центру.
Комбарова А. О., КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Біленьківської сільської ради (Україна, с. Біленьке, Запорізький район). Формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами в освітньому середовищі.
Коробова Н. В., КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Молочанської міської ради (Україна, м. Молочанськ). Корекція емоційно-вольової сфери дітей за допомогою ігротерапії в умовах інклюзивно-ресурсного центру.
Кузь Г. В., Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) «Надія» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Система методичного супроводу роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти.
Логвінова О. М., Костянтинівський ліцей «Ерудит» Костянтинівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області (Україна, с. Костянтинівка). Особливості логопедичної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку.
Мазур В. М., Миколаївський інститут розвитку людини ЗВО Університет «Україна» (Україна, м. Миколаїв). Інноваційні освітні технології як засіб забезпечення якості підготовки кадрів.
Мельник Ю. В., Кам’янець-Подільський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 18 загального розвитку (Україна, м. Кам’янець-Подільський). Діяльність вихователя інклюзивної групи в ЗДО.
Околович О. С., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Особливості професійної компетентності педагогів інклюзивних груп закладу дошкільної освіти.
Переворська О. І., Приходько Т. П., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна, м. Дніпро). Проблема формування комунікативної компетентності у дітей дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями.
Поділова О. П., КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Комп’ютерні діагностичні програми для дітей з порушеннями розвитку.
Соколова С. О., КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Молочанської міської ради (Україна, м. Молочанськ). Концептуальні засади створення мотиваційної основи мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку в умовах інклюзивно-ресурсного центру.
Федоренко М. М., КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Молочанської міської ради (Україна, м. Молочанськ). Корекція емоційно-вольової сфери дітей з порушеннями інтелектуального розвитку з використанням пісочної терапії.
Шиян О. О., Дошкільний навчальний заклад «Веселка» Костянтинівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області (Україна, с. Костянтинівка). Дитина з особливими освітніми потребами: акценти в роботі практичного психолога закладу дошкільної освіти.
Червень 2021

Контактна інформація: zoippo.zp.ua@gmail.com 
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел.  (061)222-25-84 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2021 р.