Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551

Випуск №5(47)/2021

Титульна сторінка

ЗМІСТ

І. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Нова українська початкова школа: нові виміри професійного розвитку вчителя» (16-17 вересня 2021 року, м. Запоріжжя).
ІІ. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації» (10-11 листопада 2021 року, м. Запоріжжя).

І. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю
«НОВА УКРАЇНСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА: НОВІ ВИМІРИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ»
(16-17 вересня 2021 року, м. Запоріжжя)

Аксьонова О.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Про «методичні рудименти» уроку з фізичної культури в Новій українській школі.
Андрющенко О.О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Оновлення змісту курсів підвищення кваліфікації з метою розвитку рефлексивних умінь учителів початкової школи.
Бикова Т.Б., Педагогічний коледж комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Урахування особливостей сучасних здобувачів освіти у професійній підготовці майбутніх учителів.
Ванжула С.В., КЗВО «Одеська академія неперервної освіти» Одеської обласної ради (Україна, м. Одеса). Неперервний професійний розвиток вчителя як умова успішності його професійної діяльності.
Власенко Є.В., ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (Україна, м. Слов’янськ). Готовність учителя мистецтва Нової української школи до розвитку медіакомпетентності молодших школярів.
Волошина Т.А., Лук'янчук Е. А., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Стан якості надання корекційно-розвиткових послуг учням з порушеннями мовленнєвого розвитку вчителями-логопедами логопедичних пунктів закладів загальної середньої освіти.
Гаврілова Л.Г., ДНВЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (Україна, м. Слов’янськ), Хмарна Л.В., Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Краматорськ). Педагогічні умови формування медіаграмотності вчителів мистецьких дисциплін у закладах післядипломної педагогічної освіти.
Герасимова О.А., Педагогічний фаховий коледж комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна академія» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Особистісне зростання педагога та профілактика його професійного та емоційного вигорання.
Гура Т.Є., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя), Гура О.І., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Діяльнісні методи навчання в українській початковій школі: стан та перспективи реалізації.
Ілійчук Л.В., ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Україна, м. Івано-Франківськ). Педагогічні умови моніторингу якості професійної підготовки майбутніх фахівців.
Іщенко І.В., Педагогічний фаховий коледж Хортицької національної академії (Україна, м. Запоріжжя). Удосконалення професійних компетентностей учителя початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти.
Капінус Н.О., Макарова Л. М., Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Краматорськ). Використання проєктної технології у професійному розвитку педагогічних працівників Донеччини в контексті стратегії області «Навчання впродовж життя».
Клехо О.В., Комунальний заклад вищої освіти Волинської обласної ради «Луцький педагогічний коледж» (Україна, м. Луцьк ). Особливості підготовки майбутнього вчителя інформатики в умовах Нової української школи.
Коваль Г.В., Біленьківська загальноосвітня школі І-ІІІ ступенів (Україна, с. Біленьке). Методика організації та застосування online-тестування в початковій школі.
Ліпчевська І. Л., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Мова візуальної комунікації у початковій освіті.
Літянська О.С., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Академічна свобода вчителя Нової української школи.
Мельник О.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Зміст та технології розвитку професійних компетентностей учителів початкових класів Нової української школи.
Михайлова Л.М., Луганський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Сєвєродонецьк). Розвиток критичного мислення вчителів початкової школи в системі післядипломної освіти.
Мостова Т.О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Емпіричне дослідження професійної фрустрованості вчителів початкових класів в умовах реформування освіти.
Непийвода Д.О., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна, м. Вінниця). Гейміфікація як метод навчання англійської мови учнів початкової школи в дистанційних умовах.
Нікулочкіна О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Сучасний учитель початкових класів очима дітей і батьків.
Олійник І.В., Пальчик К.Є., Педагогічний фаховий коледж Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально — реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Академічна свобода вчителя початкової школи.
Пальчик К.Є., Дегтяренко А.О., Науковий ліцей Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально — реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Учитель Нової української початкової школи: трудові функції та професійні вимоги.
Покрова С.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток оцінювальної компетентності вчителів початкових класів як педагогічна проблема.
Полонська Т.К., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Готовність учителя іноземної мови до формування критичного мислення в учнів Нової української школи.
Редько В.Г., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Психолого-педагогічні чинники впливу на компетентнісно орієнтований зміст навчання іноземної мови у початковій школі.
Рубленко В.М., Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Маріупольської міської ради Донецької області (Україна, м. Маріуполь). Неперервний професійний розвиток учителя як умова успішності його професійної діяльності.
Скірко Г.З., Юрченко Т.Л., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Теоретичні основи підготовки майбутніх учителів початкових класів до професійної творчої діяльності.
Фаст О.Л., Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради (Україна, м. Луцьк). Інтеграція українознавчих студій у зміст професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи.
Хаустова О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної освіти (Україна, Запоріжжя). Активізація творчого мислення вчителя в післядипломному освітньому процесі.
Черезова І.О., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Психолого-педагогічні чинники впливу на компетентнісно орієнтований зміст навчання іноземної мови у початковій школі.
Чорна Г. В. Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Наступність дошкільної та початкової освіти у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти.

ІІ. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю
«РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ, ІННОВАЦІЇ»
(10-11 листопада 2021 року, м. Запоріжжя)

Авдєєва М.В., Самойлова І.А., Енергодарський центр туризму, краєзнавства та спорту Енергодарської міської ради Запорізької області (Україна, м. Енергодар). Квест як форма STEM-освіти: з досвіду роботи закладу позашкільної освіти.
Алєксєєва Г.М., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ). Підготовка дидактичних та методичних матеріалів: шкільний курс інформатики.
Андрєєв А.М., Білоус П.О., Кучай І.М., Тихонська Н.І., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Методичний аналіз проведення тренінгів з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з фізики у Запорізькому національному університеті.
Антоненко О.В., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Інноваційні підходи до проблемного навчання на уроках географіі.
Бабко Т.М., Фокша С.Є., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Підвищення якості математичної освіти засобами формувального оцінювання.
Бабкова О.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Формувальне оцінювання навчальних досягнень здобувачів шкільної біологічної освіти.
Баєва К.В., Комунальний заклад «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). ІКТ як засіб підвищення якості знань на уроках математики.
Бойко М.В., Запорізька гімназія № 28 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Ігрові технології на уроках математики в умовах STEM – освіти.
Бондаренко А.П., Запорізька гімназія № 50 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Використання інноваційних технологій навчання з метою розвитку природничо-математичної освіти на уроках інформатики.
Васильченко Л.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Підсумки формувального етапу (вересень 2018 – травень 2021 р.) Всеукраїнського експерименту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «природничі науки» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти» в Запорізькому регіоні.
Волкова Л.Л., Онищук А.Д., Запорізька область, Енергодарський навчально-виховний комплекс № 1 Енергодарської міської ради Запорізької (Україна, м. Енергодар). Адаптація уроку до освітніх викликів поколінь «Z» та «А».
Гайдай Є.О., Приазовська філія Опорного закладу загальної середньої освіти Приазовський ліцей Приазовської селищної ради Запорізької області (Україна, смт. Приазовське). Формування математичної компетентності на уроках географії в 6 класі.
Гаращенко А.П., Комунальний заклад «Опорний заклад загальної середньої освіти «Сузір’я» (Україна, м. Оріхів). Проєктні технології в процесі викладання математики в умовах нової української школи.
Гребінь С.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Природнича картина світу в період античності: від Фалеса до Піфагора.
Грицак О.М., Комунальний заклад «Запорізька загальноосвітня санаторна школа інтернат №7 I — II ступенів» Запорізька обласна рада (Україна, м. Запоріжжя). Інноваційні форми та засоби STEM-освіти.
Гуменюк В.В., Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Хмельницький), Наумчук І.А., Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді (Україна, м. Хмельницький). Розвиток інноваційного освітнього середовища засобами STEM-освіти.
Давиденко А.А., Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К. Д. Ушинського (Україна, м. Чернігів). STEM: це новація, інновація чи відновлення того, що вже було раніше?
Дехтяренко С.Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Формувальне оцінювання – шлях до успішного навчання.
Дехтяренко С.Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя), Струць О.В., Мелітопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №23 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Веб — квест як дієвий інструмент STEM-освіти.
Дядяєва Л.С., ДНЗ(ясла-садок) компенсуючого типу «Золотий ключик» №5 (Україна, м. Енергодар). Інтеграція технологій «Сторітелінг» та «Сендплей» у природничо–математичну освіту ЗДО.
Євтушенко Н.В., Чернігівський обласний інститут післядипломної освіти імені К.Д. Ушинського (Україна, м. Чернігів), Курникова Г.І., Чернігівський ліцей №32 Чернігівської міської ради Чернігівської області (Україна, м. Чернігів). Аналіз українських підручників з біології в контексті результатів міжнародного дослідження PISA-2018.
Єфіменко С.М., Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» (Україна, м. Кропивницький). Організаційні та психолого-педагогічні умови творчої самореалізації особистості педагога в закладі освіти, працівником якого він є.
Здоровець О.Ф., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Вивчення основ алгоритмізації з використанням робототехніки.
Кириленко Н.І., Баришівський навчально-виховний комплекс «гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» (Україна, м. Баришівка). Дидактичні аспекти застосування технології скрайбінгу в системі біологічної освіти.
Ковальова В.М., Медичний фаховий коледж Запорізького державного медичного університету (Україна, м. Запоріжжя). Проблема візуалізації практичної складової в освітньому процесі під час вивчення дисциплін природничого циклу.
Константинова С.В., Пінчук О.І., Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Онлайн — сервіси в освітньому просторі сучасного педагога.
Крутова Н.І., Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Рівне). Розвиток природничо-математичної освіти в умовах інтеграції STEM-технологій.
Лавренко С.В., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №86 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток пізнавальної активності засобами інтерактивного навчання математики.
Лук’янчук Е.А., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Математика: виклики й результати ЗНО 2021 року.
Манєвська І.В., Державний навчальний заклад «Бердянський центр професійно-технічної освіти» (Україна, м. Бердянськ). Застосування принципів STEM-освіти в профтехосвіті.
Матюшкін М.В., Чернігівський обласний інститут педагогічної перепідготовки та освіти імені К. Д. Ушинського (Україна, м. Чернігів). Сервіси гугл-акаунту як засіб для організації процесу дистанційного навчання.
Мордик В.О., Комунальний заклад «Опорний заклад загальної середньої освіти «Престиж» Гуляйпільської міської ради (Україна, м. Гуляйполе). Використання інноваційних технологій у математичній освіті учнів.
Москаленко М.В., Коваленко І.В., Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Використання інноваційних технологій у математичній освіті учнів.
Назаренко Н.С., Комунальний заклад загальної середньої освіти «Кушугумська гімназія «Інтелект»» (Україна, Запорізька обл., смт. Кушугум), Свідунович Л.М., Запорізький багатопрофільний ліцей №62 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Упровадження інноваційних технологій на уроках хімії як засіб формування ключових та предметних компетентностей.
Покришень Д.А., Чернігівський обласний інститут педагогічної перепідготовки та освіти імені К. Д. Ушинського (Україна, м. Чернігів). STEM-освіта як шлях до розвитку країни.
Полюга С. І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Впровадження нового державного стандарту в закладах освіти Запорізької області: математична освітня галузь.
Сінченко О.С., Комунальний заклад «Запорізька загальноосвітня санаторна школа інтерна № 7 І-ІІ ст.» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Використання сучасних інноваційних технологій у процесі розробки дистанційного уроку математики.
Сінченко Т.В., Комунальний заклад «Запорізька загальноосвітня санаторна школа інтерна № 7 І-ІІ ст.» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Використання задач практичного змісту на уроках математики.
Сотніченко І.І., Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» (Україна, м. Біла Церква). STEM-підготовка педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти.
Староста В.І., Гасинець Я. С., ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Україна, м. Ужгород). Мотивація навчання студентів-першокурсників біологічних спеціальностей.
Стовбінська Г.Р., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 84 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Компетентнісний потенціал STEM-проєкту «Створення штучної екосистеми в рослинному тераріумі» на уроках біології.
Таран С.Є., Комунальний заклад «Опорний заклад загальної середньої освіти «Престиж» Гуляйпільської міської ради (Україна, м. Гуляйполе). Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання біології.
Фролов Д.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Використання мініпроєктів STEM-освіти на уроках фізики та астрономії, географії, біології та екології, хімії.
Хаустова О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток критичного мислення вчителя в умовах післядипломної освіти.
Холод М.В., Опорний заклад загальної середньої освіти Розумівська школа Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області (Україна, с. Розумівка). Упровадження сучасних технологій на уроках математики як один зі шляхів підвищення якості математичної освіти.
Чиж В.С., Енергодарської навчально-виховний комплекс №1 Енергодарської міської ради (Україна, м. Енергодар). Використання STEM-проєкту на уроках географії.
Шабанов В.І., Прийменко С.О., Гундарева Г. В., Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Краматорськ). Про формування системи компетентностей в процесі викладання природничих дисциплін в середній школі.
Шайда Н.М., Бердянська загальноосвітня школа I – III ступенів №4 Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Використання методів швидких обчислень як засіб підвищення мотивації до вивчення природничих наук.
Шумада Р.Я., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Виклики PISA-2022 та деякі можливості їх подолання.
Ярьоміна А.В., Забєліна А.В., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №237 «Смородинка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Особливості формування логіко-математичних компетентностей у дітей середнього та старшого дошкільного віку.
Вересень, листопад 2021

Контактна інформація: zoippo.zp.ua@gmail.com 
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел.  (061)222-25-84 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2021 р.