Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551

Гасло

Випуск №1(48)/2022

Титульна сторінка

ЗМІСТ

І. Тези до Тижня науки-2022.
ІІ. Статті, присвячені актуальним питанням сучасної освіти.

І. Тези до Тижня науки-2022

Авдєєва С.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Основні шляхи взаємодії закладу освіти та батьків.
Аксьонова О.П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Ефект уроків фізичної культури в умовах воєнного стану.
Афанасьєва Т.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Групова форма роботи як інструмент психосоціальної підтримки педагогічних працівників у період воєнного стану.
Бабко Т.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах військового часу.
Бабкова О.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). «Перевернуте» навчання як інновація в освіті.
Барліт О.О., Гура С.П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Галантюк В.А., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Створення недискримінаційного освітнього середовища в закладі освіти в умовах воєнного стану.
Варецька О.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Педагогічний досвід: сучасний погляд.
Васильченко Л.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Безперервна професійна освіта викладача під час змішаного навчання.
Войтюк Т.М., ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище» (Україна, м. Запоріжжя). Гейміфікація в системі сучасних технологій навчання як умова формування професійних компетентностей здобувачів освіти.
Гревцева Є. О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Підтримка ефективності командної роботи закладу освіти в умовах війни.
Гура Т.Є., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Супровід науково-дослідницької діяльності школярів: нові виклики професійної підготовки вчителів Нової української школи.
Гуркова Т.П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Підготовка вчителів до проведення дослідно-експериментальної діяльності в початковій школі.
Дехтяренко С.Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Кожокар Л.Д., Запорізький академічний ліцей No34 Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Навчальна задача - дієвий інструмент для формування компетентного випускника.
Іванова В.В., Лук'янчук Е. А., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Вступ до закладів вищої та передвищої освіти 2022: зміни та умови.
Кравченко Т. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Управлінський супровід діяльності закладу освіти в умовах воєнного стану.
Лісіцин В.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Нормативно-правове забезпечення національно-патріотичного виховання у закладах освіти.
Лук'янчук Е. А., Шумада Р.Я., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Співпраця викладача й майбутніх студентів: результат взаємодії (за наслідками моніторингового дослідження).
Мельник О.М., Нікулочкіна О.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Мотивація до підвищення кваліфікації фахівців початкових класів в умовах воєнного стану.
Миргородська О.І., ДНЗ «Джерельце» № 15 Енергодарської міської ради (Україна, м. Енергодар). Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами нетрадиційних технік малювання.
Михайлова Л.М., Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Сєвєродонецьк). Метод «case-study» в школі: сутність і використання.
Могілевська В.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Заклади позашкільної освіти: погляд у день завтрашній.
Мостова Т.О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Психологічні методи та техніки подолання професійної фрустрованості вчителів початкових класів
Омельченко Л.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Інформатизація та медіатизація освітнього простору: формування нової освітньої парадигми.
Петрик О.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми сприймання молодшими школярами медіатекстів.
Півненко Ю.В., Мінакова І.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Інклюзивна толерантність як складова інклюзивної культури.
Півненко Ю.В., Стадниченко К.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Особливості електронного освітнього контенту в умовах сучасної освіти.
Покрова С.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Особливості організації оцінювальної діяльності вчителя початкових класів Нової української школи.
Северина Л.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Дистанційне навчання в умовах карантину та під час війни.
Сирцова О. М., Шумада Р. Я., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Економічний капітал сім’ї як зовнішній фактор впливу на результативність учасників ЗНО львівської та запорізької областей (на підставі даних дослідження 2021 року).
Сібіль О.І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Виховання цінностей в сучасному освітньому закладі.
Фролов Д.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Популяризація науковців україни, STEM-проєкт при дистанційному навчанні
Хаустова О.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Фасилітативний підхід у роботі з вчителями в системі післядипломної педагогічної освіти в умовах воєнного стану.
Чемодурова Ю.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Організація психосоціальної допомоги та підтримки учасникам освітнього процесу в умовах воєнного стану.
Шульга Л.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Мистецька діяльність у збереженні емоційного благополуччя дитини в умовах війни.

ІІ. Статті, присвячені актуальним питанням сучасної освіти

Васильєва О.А., Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Україна, м.Ізмаїл). Інноваційні підходи в професійній підготовці майбутніх учителів у ЗВО.
Гиря О. О., КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Суми). Ментальні карти як засіб розвитку творчих умінь учнів на навчальних заняттях з хімії.
Гуркова Т.П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Науково-методичний супровід учителів початкових класів у процесі підготовки до реалізації діалогового навчання в умовах післядипломної освіти.
Єфіменко С. М., КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» (Україна, м.Кропивницький). Модель розвитку інтелектуально-творчого потенціалу педагога в умовах освіти впродовж життя.
Заплатинський В. М., Інститут післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна, м.Київ). Порівняльна характеристика модельних навчальних програм «здоров’я, безпека та добробут» (5 – 6 класи) за формальними ознаками.
Зубцова Ю. Є., Пашинська Т. О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Вплив учителя початкових класів на формування здоров’язбережувальної компетентності учнів.
Мельник С.А., Чуркіна В.Г., КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, м.Харків). Теорія соціального навчання та концепція самоефективності Альберта Бандури.
Мурзалинова А. Ж., Альмагамбетова Л. С., Уалиева Н. Т., Филиал АО «НЦПК «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области» Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева (Республика Казахстан, г.Петропавловск). IT-компетентность педагогов как основа непрерывного профессионального развития.
Петрик О. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Управління процесом сприймання молодшими школярами медіатекстів.
Сущенко Л. О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Самоорганізація професійної діяльності вчителя початкових класів як основа його саморозвитку.
Турченко Г.Ф., Терно С.О., Костенко Д.С., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Антиукраїнський характер змін в шкільному курсі історії анексованого Криму (2014 - 2021 рр.) як складова гібридної війни рф проти України.
Чухненко П. С., КЗ «Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області» (Україна, м.Чернівці), Глазунов М. М., Скадовський ліцей «Академія творчості» Херсонської області (Україна, м.Скадовськ). Управління індивідуальним проєктом професійного розвитку педагога.
Травень 2022

Контактна інформація: zoippo.zp.ua@gmail.com 
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел.  (061)222-25-84 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2022 р.