Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551

Гасло

Випуск №2(49)/2022

Титульна сторінка

ЗМІСТ

І. Матеріали Всеукраїнського мітапу «Школа без булінгу: нездійснена мрія чи реальна можливість?» (15 вересня 2022 року, м. Запоріжжя).
ІІ. Тези, присвячені Тижню освіти дорослих-2022 (11-17 вересня 2022 року, м. Запоріжжя).

І. Матеріали Всеукраїнського мітапу
«ШКОЛА БЕЗ БУЛІНГУ: НЕЗДІЙСНЕНА МРІЯ ЧИ РЕАЛЬНА МОЖЛИВІСТЬ?»
(15 вересня 2022 року, м. Запоріжжя)

Барліт О.О., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя), Галантюк Т.О., Запорізький авіаційний фаховий коледж ім. О.Г. Івченка. (Україна, м. Запоріжжя), Галантюк В.А., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Партнерство учасників освітнього процесу – ключ до успіху створення безпечного освітнього середовища НУШ.
Білоусова Н.В., Гордієнко Т.В., Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (Україна, м.Ніжин), Шуба К.С., Київська Початкова школа № 334 (Україна, м.Київ). Діагностика рівнів сформованості готовності майбутніх учителів початкових класів до антибулінгової роботи з учнями.
Гончарова М.В., Запорізька гімназія №93 (Україна, м. Запоріжжя). Робота соціального педагога з профілактики наркоманії.
Гура С.П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м.Запоріжжя). Булінг попередити можна.
Дериведмідь А.І., Комунальний заклад «Василівський ліцей «Сузір'я» Василівської міської ради Запорізької області» (Україна, м.Василівка). Театралiзована гра як засiб впливу на розвиток мовлення дiтей з розладами аутистичного спектра.
Іщенко І.В., Педагогічний фаховий коледж Хортицької національної академії (Україна, м. Запоріжжя). Безпечне навчальне середовище як умова успішної освіти.
Калько І.В., Савонова Г.І., Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м м. Сєвєродонецьк). Роль післядипломної педагогічної освіти у підвищенні рівня професійної компетентності педагогічних працівників щодо створення безконфліктного освітнього середовища.
Лісіцин В.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Дискримінація як гальмівний чинник процесу створення безбар’єрного освітнього простору в Україні.
Могилевська В.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Педагогіка партнерства в позашкільній спільноті: в чому проблема.
Северина Л.М., Здоровець О.Ф., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Кібербулінг у закладах освіти.
Терно С.О., Турченко Г.Ф., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Організація гармонійного освітнього процесу та безпечного освітнього середовища.
Фокша С.Є., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Налагодження конструктивного діалогу між учасниками освітнього процесу після деокупації.
Шевчишена О.В., Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Хмельницький). Життєстійкість особистості дитини як запорука протидії булінгу в закладі загальної середньої освіти.

ІІ. Тези, присвячені
ТИЖНЮ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ -2022
(11-17 вересня 2022 року, м. Запоріжжя)

Аніщенко О.В., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Україна, м. Київ). Інформаційно-освітнє середовище: потенціал для професійного розвитку педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих.
Васильченко Л.В., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Становлення системи неперервної освіти дорослих.
Гусєва Н.М., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток практичних умінь в умовах інтеграції природничих дисциплін.
Іванова В.В., Лук'янчук Е.А., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Моніторинг освітніх та управлінських процесів як складова самооцінювання закладу освіти.
Масютіна М.Е., Центр дитячо-юнацької творчості ім. Є.М. Руднєвої (Україна, м. Бердянськ). М’які навички як невід’ємна складова успішного навчання в закладі позашкільної освіти.
Михайлова Л.М., Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Сєвєрдонецьк). Руйнування педагогічних шаблонів і стереотипів як психологічна проблема.
Петрик О.В., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми формування у молодших школярів навичок аналізу та інтерпретації медіатекстів.
Тур В.О., Запорізька гімназія «Контакт» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Особливості організації навчально-ігрової діяльності учнів початкових класів.
Фролов Д.О., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Дистанційне вивчення анатомії людини на прикладі ресурсу BioDigital:| Interactive 3D Anatomy.
Шевергіна М.В., Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 100 «Гармонія» Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Особливості виховання патріотизму в дітей раннього та дошкільного віку.
Шульга Л.М., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток педагогічної творчості фахівців ЗДО у міжкурсовий період післядипломної освіти.
Жовтень 2022

Контактна інформація: zoippo.zp.ua@gmail.com 
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел.  (061)222-25-84 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2022 р.