Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №5:

Дошкільна, початкова та корекційна освіта

ЗМІСТ

Титульна сторінка

13.00.08

1 Крутій Катерина Леонідівна - РЕФОРМУВАННЯ, МОДЕРНІЗАЦІЯ І ПАРАДИҐМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ І ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ
Крутій Катерина Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Комунального закладу "Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя).
2 Пісоцька Леоніда Станіславівна, Зданевич Лариса Володимирівна - АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ В РЕГІОНІ
Пісоцька Леоніда Станіславівна, декан факультету дошкільного виховання, старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту (Україна, м. Хмельницький).
Зданевич Лариса Володимирівна, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (Україна, м. Хмельницький).
3 Ганжа Наталія Валеріївна - МОТИВИ САМООСВІТИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА-ДОШКІЛЬНИКА
Ганжа Наталія Валеріївна, завідувач комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 336 комбінованого типу" Дніпропетровської міської ради (Україна, м. Дніпропетровськ).
4 Хрипун Вікторія Іванівна - ВИКОРИСТАННЯ МЕНТАЛЬНИХ ПРАКТИК ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Хрипун Вікторія Іванівна, старший викладач кафедри менеджменту освіти і педагогічних інновацій Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, аспірант (Україна, м. Черкаси).
5 Дорошенко Зеля Павлівна - ПІСЛЯДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА: ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІВ ДНЗ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ҐЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТІ
Дорошенко Зеля Павлівна, старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти Комунального закладу "Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя).
6 Слепцова Ирина Федоровна. - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ К ЛИЧНОСТНО- ОРИЕНТИРОВАННОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ(на основе деятельности воспитателя ДОУ)
Слепцова Ирина Федоровна, доцент кафедры адаптивного образования, кандидат педагогических наук ГОУ ДПО Педагогической академии последипломного образования (Российская Федерация, г. Москва).
7 Стеценко Ірина Борисівна - СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Стеценко Ірина Борисівна, науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України (Україна, м. Київ).
8 Дудникова Светлана Александровна - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ САМОКОНТРОЛЯ В ПОВЕДЕНИИ КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Дудникова Светлана Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики Педагогического института Южного федерального университета (Российская Федерация, Ростов-на-Дону).
9 Омельченко Ірина Миколаївна - ОНТОГЕНЕТИЧНІ СТАДІЇ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕРЦЕПЦІЇ НА ЕТАПІ ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА
Омельченко Ірина Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (Україна, м.Полтава).
10 Науменко Тетяна Іванівна - СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ДІТЬМИ РАННЬОГО ВІКУ
Науменко Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем МОНМС та НАН України (Україна, м. Київ).
11 Кузьменко Віра Ульянівна - ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКА
Кузьменко Віра Ульянівна, доктор психологічних наук, професор, Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. (Україна, м.Київ)
12 Деснова Ірина Сергіївна - ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
Деснова Ірина Сергіївна, асистент кафедри гуманітарних наук Республікансього вищого навчального закладу "Кримський гуманітарний університет" (Автономна Республіка Крим, м. Армянськ).
13 Кудрявцев Владимир Товиевич - О ПРИРОДЕ ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ
Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории психологии Института психологии имени Л.С. Выготского Российского государственного гуманитарного университета (Российская Федерация, г. Москва). О
14 Репина Галина Анатольевна - МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ ПОСРЕДСТВОМ ТРИВИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ВИЗУАЛИЗАЦИЙ МАТЕРИАЛОВ
Репина Галина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики психолого-педагогического факультета Смоленского государственного университета (Российская Федерация, г. Смоленск).
15 Григоренко Галина Ивановна, Жадан Раиса Филипповна ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Григоренко Галина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и начального образования Коммунального учреждения "Запорожская областная академия последипломного педагогического образования" Запорожского областного совета (Украина, г. Запорожье).
Жадан Раиса Филипповна, кандидат экономических наук, доцент кафедры андрагогики и образовательных измерений Коммунального учреждения "Запорожская областная академия последипломного педагогического образования" Запорожского областного совета (Украина, г. Запорожье).
16 Каплуновська Олена Миколаївна - ПАТРІОТИЧНЕ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Каплуновська Олена Миколаївна, старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти Комунального закладу "Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя).
17 Левітіна Діана Аркадіївна, Плотникова Олена Миколаївна - БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ І НАСТУПНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД
Левітіна Діана Аркадіївна, Плотникова Олена Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи навчально-виховного комплексу № 179 (Україна, м. Харків).
18 Грицишина Таїсія Іванівна - ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Грицишина Таїсія Іванівна, методист вищої категорії відділу новітніх педагогічних технологій Науково-методичного центру координації закладів ППО, регіональних та міжнародних зв’язків Університету менеджменту освіти НАПН (Україна, м. Київ).
19 Чубенко Оксана Володимирівна - ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ В ДІТЕЙ
Чубенко Оксана Володимирівна, старший викладач кафедри соціальної та корекційної педагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка (Україна, м. Полтава).
20 Петрик Ольга Володимирівна - МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Петрик Ольга Володимирівна, старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти Комунального закладу "Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя).
21 Горбунова Наталія Володимирівна - ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ СЛОВА
Горбунова Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічної майстерності вчителів початкових класів та вихователів дошкільних закладів Республіканського вищого навчального закладу "Кримський гуманітарний університет", директор Інституту педагогіки, психології та інклюзивної освіти (Автономна Республіка Крим, м. Ялта).
22 Зотова Ірина Василівна - ОРГАНІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ РАЗНОВІКОВИХ ГРУП
Зотова Ірина Василівна, викладач кафедри дошкільної педагогіки та МПН Республікансього вищого навчального закладу "Кримський інженерно-педагогічний університет" (Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь).
23 Зрожевська Алла Якимівна, Потоцька Тетяна Федорівна - РОБОТА З ДИТЯЧОЮ КНИЖКОЮ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА
Зрожевська Алла Якимівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету (Україна, м. Бердянськ).
Потоцька Тетяна Федорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти Бердянського державного педагогічного університету (Україна, м. Бердянськ).
24 Погрибняк Нина Васильевна - КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В ДОШКОЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ СРЕДСТВАМИ ЖИВОПИСИ, ЛИТЕРАТУРЫ
Погрибняк Нина Васильевна, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального образования Коммунального учреждения "Запорожская областная академия последипломного педагогического образования" Запорожского областного совета (Украина, г. Запорожье).
25 Ефименко Николай Николаевич - КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
Ефименко Николай Николаевич, кандидат педагогических наук, руководитель Авторского педагогического Центра (АПЦ-ЦРД) (Украина, г. Одесса).
26 Коргун Лариса Миколаївна, Колосович Юлія Едуардівна - УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ
Коргун Лариса Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної педагогіки і психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (Україна, м. Одеса).
Колосович Юлія Едуардівна, аспірант кафедри спеціальної педагогіки і психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (Україна, м. Одеса).
27 Бородина Наталия Борисовна, Лупинович Светлана Николаевна - ПРИЧИНЫ ВТОРИЧНЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НОСОГЛОТКИ
Бородина Наталия Борисовна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры реабилитационной педагогики и здорового способа жизни Коммунального учреждения "Запорожская областная академия последипломного педагогического образования" Запорожского областного совета (Украина, г. Запорожье).
Лупинович Светлана Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедры реабилитационной педагогики и здорового способа жизни Коммунального учреждения "Запорожская областная академия последипломного педагогического образования" Запорожского областного совета (Украина, г. Запорожье).
28 Беседа Владимир Вікторович, Мричко Сергей Сергеевич - ОСОБЕННОСТИ МЫШЕЧНОГО ТОНУСА В НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЯХ У ДЕТЕЙ ПЯТОГО И ШЕСТОГО ГОДА ЖИЗНИ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ ТЯЖЕСТИ ГИПОТОНИЧНОСТИ СТОП
Беседа Владимир Викторович, аспирант кафедры теории и методики физического воспитания, лечебной физкультуры и спортивной медицины Южно-украинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского (Украина, г. Одесса).
Мричко Сергей Сергеевич, инструктор по физической культуре специализированного дошкольного детского учреждения санаторного типа для детей с ДЦП и ЗПР № 248 г. Одесса (Украина, г. Одесса).

квітень 2011

Контактна інформація: zoippo@gmail.ru
69035 м.Запоріжжя, вул 40 років Радянської України, 57-А
тел. (0612) 346-711, 347-612

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2011 р.