Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551

Гасло

Випуск №3(50)/2022

Титульна сторінка

ЗМІСТ

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
«STEM-ОСВІТА: ДОСВІД, ВИКЛИКИ, ІДЕЇ ТА РІШЕННЯ»
(20-21 жовтня 2022 року, м. Запоріжжя)

Бабкова О.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Сценарний підхід до проєктування STEM-уроку.
Бортник С.Ю., Запотоцький С.П., Козак Л.В., Лаврук Т.М., Москаленко А.М., Петренко О.В., Фалалєєва Т.М., Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна, м. Київ). Інтегративний підхід до підготовки вчителів природничих наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Василашко І.П., Булавська Л.Г., ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Україна, м. Київ). Дистанційна STEM-школа – новий ресурс для педагогічних працівників.
Васильченко Л.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). STEM-підхід як умова формування пізнавальних інтересів до вивчення природничо-математичних дисциплін.
Вороненко Т.І., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Навчальний проєкт як елемент STEM-освіти.
Гаврилюк О.В., Коломийський економіко-правовий коледж Київського національного торговельно-економічного університету (Україна, м. Коломия). Новітні засоби та форми організації навчального процесу STEM-освіти на уроках географії.
Гонтар Д.А., Криворізький ліцей № 129 Криворізької міської ради Дніпропетровської області (Україна, м. Кривий Ріг). Використання STEM- та STEAM-освітніх інновацій у практиці сучасного вчителя історії, громадянської освіти та географії в умовах викладання інтегрованих курсів.
Гребінь С.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Традиційне та інноваційне навчання: особливості підходів.
Гусєва Н.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток практичних умінь в умовах інтеграції природничих дисциплін.
Давиденко А.А., Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського (Україна, м. Чернігів). STEM-освіта, та що відбувається навколо неї.
Давиденко П.А., Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (Україна, м. Чернігів), Даценко І.П., Приватне підприємство «Приватний заклад освіти «МудрАнгелики» (Україна, м. Чернігів). Мейкерство як інноваційний засіб реалізації STEM-освіти в умовах Нової української школи.
Дехтяренко С.Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Струць О.В., Мелітопольська гімназія № 23 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). STEM - урок як навчання майбутнього.
Заплатинський В.М., Інститут післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна, м. Київ). Перспективи STEM-освіти в інтегрованому курсі «Здоров’я, безпека та добробут» НУШ.
Кисельова О.Б., Філін С.Л., Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (Україна, м. Харків). Застосування «хмар слів» у контексті STEM-освіти.
Ковальова В.М., Медичний фаховий коледж Запорізького державного медичного університету (Україна, м. Запоріжжя). Використання 3D-інтерактивних технологій комплексу Body Interact під час навчання студентів-медиків.
Корицька Г.Р., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Долга У.І., Дорошенко С.С., Сіропол С.Є., Запорізька гімназія № 84 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). АRTDETOX – ефективний метод інноваційного проєкту «Модерні тренди STEАM (Philology & Technology)».
Косяк І.І., Чернігівська область, Ніжинська гімназія № 2 Ніжинської міської ради Чернігівської області (Україна, м. Ніжин). STEM-освіта як інноваційний напрям викладання природничо-математичних дисциплін в умовах нової української школи.
Левківська Г.С., Новоград-Волинський дошкільний навчальний заклад №16 «Веселка» компенсуючого типу (Україна, м. Новоград-Волинський). Інтелектуальний розвиток дошкільників у процесі пізнавальної діяльності як елемент STEM-освіти.
Лемешовець А.В., Спеціалізована загальноосвітня середня школа № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов (Україна, м. Чернігів). Переваги і недоліки використання електронних конструкторів на уроках фізики та інформатики (з досвіду роботи).
Лозова О.В., Горбенко С.Л., Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (Україна, м. Київ). STEM-освіта – методичний підхід реалізації концепції Нової української школи.
Мальована А.П., Смоліговець С.М., Чернігівський ліцей № 22 Чернігівської міської ради Чернігівської області (Україна, м. Чернігів). Особливості вивчення 3D-графіки на уроках інформатики в ракурсі STEM-освіти.
Мандрика Т.П., Фаховий коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (Україна, м. Дніпро). STEM-освіта у сучасному коледжі.
Матюшкін М.В., Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського (Україна, м. Чернігів). Інтерактивні симулятори та віртуальні лабораторії від PhET.
Носирєв О.О., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Україна, м. Харків). Інформаційні технології у професійній підготовці фахівців готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.
Олійник Г.Я., Відокремлений структурний підрозділ Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету (Україна, м. Надвірна), Остафійчук Т.Д., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна, м. Івано-Франківськ). Інноваційні форми та засоби STEM-освіти.
Півень М.Г., Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської ради (Україна, м. Суми). Кейс-метод як засіб реалізації STEM-навчання в умовах нової української школи.
Покришень Д.А., Чернігівський обласний інститут післядипломної освіти імені К. Д. Ушинського (Україна, м. Чернігів). STEM у державному стандарті базової середньої освіти.
Пюрко В.Є., Христова Т.Є., Пюрко О.Є., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, м. Мелітополь), Казакова С.М., Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій Університету «Україна» (Україна, м. Мелітополь). Застосування елементів STEM-контенту в професійній підготовці фахівців здоров’язбережувальної та природничо-біологічної галузі.
Северина Л.М., Здоровець О.Ф., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Упровадження STEM-підходу в системі освіти.
Скрипка Г.В., Кропивницький комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» (Україна, м. Кропивницький). Популяризація перспективного досвіду STEM-учителя: можливості та перспективи.
Сологуб О.С., Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Хмельницький). Науково-методичний супровід педагогів щодо інформаційної безпеки учасників освітнього процесу.
Староста В.І., Горощак С.Б., Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (Україна, м. Ужгород). Природничо-екологічний аспект STEM-освіти: деякі погляди педагогів закладів дошкільної освіти.
Трушина О.Ю., Комунальний заклад дошкільної освіти № 22 (ясла-садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області (Україна, м. Покров, Дніпропетровська область). STEM-освіта в закладах дошкільної освіти
Федорченко О.Ю., Комунальний заклад загальної середньої освіти «Балабинська гімназія «Престиж» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області (Україна, смт. Балабине, Запорізька область). STEM проект з фізики «Визначення густини тіла».
Фролов Д.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Використання соціальної мережі Facebook для підвищення якості природничої та STEM-освіти.
Хаустова О.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Професійно-творчий розвиток педагогів початкової школи в умовах післядипломної підготовки до впровадження STEM-освіти.
Хомочкін А.П., Приватний навчальний заклад «Креативна міжнародна дитяча школа» (Україна, м. Київ). Біоніка як один із складників STEM-освіти.
Цвірко Я.Р., Запорізький національний університет, Запорізька спеціалізована школа I – III ступенів № 100 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Професійна готовність майбутнього вчителя фізики до застосування засобів STEM-освіти.
Цогла О.О., Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Львів). Природничо-наукова грамотність як складова STEM-освіти.
Шацька Н.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Використання елементів STEM-освіти у мовно-літературній галузі.
Листопад 2022

Контактна інформація: osvita@zoippo.net.ua  
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел.  (061)222-25-84 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2022 р.