Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551

Гасло

Випуск №4(51)/2022

Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ВИКЛИКИ ТА ПРІОРИТЕТИ»
(07 - 14 листопада 2022 року, м. Запоріжжя)

(Частина перша)

Титульна сторінка

ЗМІСТ

Напрям 1.
Нові виклики й вектори змін менеджменту освіти, психології та педагогіки в сучасних умовах.
Напрям 2.
Дошкільна освіта: проблеми та перспективи розвитку.
Напрям 3.
Початкова освіта в сучасних реаліях.
Напрям 4.
Гра у дошкіллі, діяльнісний підхід у школі як інструменти підтримки благополуччя дітей і педагогів у контексті та просторі сьогодення
Напрям 5.
Інформаційно-комунікаційні технології та цифровізація освіти.

Тематичний напрям:

НОВІ ВИКЛИКИ Й ВЕКТОРИ ЗМІН МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Chekhratova O., H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (Ukraine, Kharkiv). Students’ participation in teaching and learning process under martial law .
Аносова А. В., КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», ГО «Центр інноваційної освіти «Про.Світ» (Україна, м. Біла Церква). Окремі фокуси ціннісно-сенсового мислення керівників закладів освіти у сучасних умовах .
Афанасьєва Т.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Психологічна готовність педагогів до змін.
Ахметова Ф.Т., Северо-Казахстанский университет им.М.Козыбаева (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Развитие профессиональных компетенций студентов ТиПО в условиях дуального обучения.
Бабко Т.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Оновлення системи оцінювальної діяльності в умовах запровадження державного стандарту базової середньої освіти .
Бабовал Н.Р., Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Тернопіль), Бабовал Д.С., Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка (Україна, м. Тернопіль). Освітня діяльність Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти в умовах воєнного стану.
Брик Р.С., Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Тернопіль). Формування інноваційної компетентності сучасного педагога як ефективна умова забезпечення якості освіти.
Волошина О.В., Пінаєва О.Ю., Колодій І.В., Вінницький педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна, м. Вінниця). Формування естетичної компетентності майбутніх учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін .
Голованова Т.П., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Педагогічні умови розвитку лідерських якостей студентів у закладі вищої освіти .
Гревцева Є.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Освіта, заснована на цінностях, як важлива передумова реалізації європейського вибору України.
Гуменюк В.В., Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Хмельницький), Наумчук І.А., Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді (Україна, м. Хмельницький). Вектори змін менеджменту освіти в умовах воєнного стану .
Колісник Т.Є., КЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради» (Україна, м. Умань). Інноваційно-інтерактивні методи навчання як засіб удосконалення професійної підготовки фахівців .
Кононюк О.О., Університет економіки та підприємництва Хмельницький фаховий техніко-економічний коледж (Україна, м. Хмельницький). Удосконалення картографічної компетентності шляхом використання інноваційних технологій.
Кравченко Т.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Соціальне партнерство як демократичний інструмент державно-громадського управління закладом освіти в умовах системних змін.
Кретчак Х.В., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (Україна, м. Дрогобич). Робота соціального педагога з формування толерантності у старшокласників .
Михайлова Л.М., Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Сєвєродонецьк). Технології проблемного навчання – сучасна основа освіти майбутнього .
Мурзалинова А.Ж., Северо-Казахстанский университет им. М.Козыбаева (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Непрерывное профессиональное развитие как вектор изменений в подготовке педагогических кадров.
Ордіна Л.Л., Білоцерківський національний аграрний університет (Україна, м. Біла Церква). Культуроцентрична організація освіти у вищій школі .
Пандазі А. В., Фаховий коледж «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна, м. Київ). Особливості організації дистанційного навчання в умовах воєнного стану .
Панкратова О.Л., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Засоби підтримки психоемоційного стану фахівця в незвичайних умовах.
Пасічник М.М., Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім.Тараса Шевченка (Україна, Тернопільська область, м.Кременець). Вплив особливостей сімейного виховання на соціальну адаптованість дітей.
Поліщук Н.С., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Підготовка фахівців для задоволення потреб сучасного ринку праці.
Половенко О.В., Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» (Україна, м. Кропивницький). Особливості та завдання організації підвищення кваліфікації новопризначених керівників закладів загальної середньої освіти в контексті Законодавчих змін.
Тішин О. В., Шевченківська гімназія-філія комунального закладу «Василівський ліцей «Сузір’я» Василівської міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Впровадження методів критичного мислення в умовах малокомплектної сільської школи .
Цемко С.А., Центр професійного розвитку педагогічних працівників (Україна, м.Енергодар). Роль центрів професiйного розвитку педагогічних працівників у професійному розвитку педагогів.
Чемодурова Ю.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Організація просвітницької роботи практичного психолога в контексті психологічного супроводу реалізації державного стандарту базової середньої освіти .
Шкляєва Г., Обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка» Полтавської обласної ради (Україна, м. Кременчук). Деонтологічні основи сучасної педагогічної освіти.
Шуляр В.І., Гладишев В.В., Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Миколаїв). Здійснення вчителем психологічної самодопомоги шляхом бібліотерапевтичного читання.

Тематичний напрям:

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Андреєва Т. Т., Дзюбенко О. В., Хомук А.П., Університет Григорія Сковороди в Переяславі (Україна, м. Переяслав). Пейзажний живопис як засіб формування екологічної культури дітей дошкільного віку.
Аторіна В.М., Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (Україна, м. Глухів). Характеристика специфічних принципів моделі розвитку естетичної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у фаховій підготовці.
Вахняк Н. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Рівні взаємодії закладу дошкільної освіти з сім’єю: дистанційний формат.
Григоренко Г.І., Погрібняк Н.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Художня література як засіб морального виховання дітей дошкільного віку.
Денисенко С.В., Заклад дошкільної освіти № 293 «Багряні вітрила» Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Практична діяльність педагогічного колективу ЗДО з упровадження системи патріотичного виховання в умовах сьогодення.
Дмитренко О., Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім.Тараса Шевченка (Україна, Тернопільська область, м. Кременець). Особистість керівника як чинник ефективного управління закладом дошкільної освіти.
Загородня Л.П., Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (Україна, м. Глухів). Формування природничо-екологічної компетентності в дошкільників в умовах війни.
Канарова О.В., Нікіренкова А.Ю., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, м. Запоріжжя). Інноваційні технології у дошкільному навчанні як невід’ємна складова трансформації освіти.
Кіченко І.В., Кузь Г.В., Заклад дошкільної освіти (центр розвитку дитини) «Надія» Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Використання цифрового гіду при організації екскурсій дошкільників дендропарком.
Кіченко І.В., Кузь Г.В., Заклад дошкільної освіти (центр розвитку дитини) «Надія» Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Практики упровадження дистанційної взаємодії в ЗДО: використання цифрових інструментів при організації освітнього процесу процесу.
Ковшар О.В., Криворізький державний педагогічний університет (Україна, м. Кривий Ріг). Аналіз проблеми формування національно-мовленнєвої особистості дошкільника.
Лавор О.В., Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім.Тараса Шевченка (Україна, Тернопільська область, м. Кременець). Художня література як засіб формування моральних цінностей дітей дошкільного віку.
Надтока Ю.О., Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 210 «Славутич» Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Налагодження взаємодії з батьками в умовах сучасного закладу дошкільної освіти.
Негрій О.І., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Особливості педагогічної підтримки родин, постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій з питань раннього розвитку дітей.
Пазен Д.Ю., Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім.Тараса Шевченка (Україна, м.Кременець). До проблеми використання інтерактивних технологій у закладі дошкільної освіти.
Повєткіна К. А., Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 237 «Смородинка» Запорізької міської ради (Україна, м.Запоріжжя). Особливості формування кінетичного пальцевого праксису у дітей середнього віку із загальним недорозвиненням мовлення.
Шульга Л.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Вплив дитячого анімізму на розвиток творчих здібностей дитини дошкільного віку.

Тематичний напрям:

ПОЧАТКОВА ОСВІТА В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

Бабко Т.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Оновлення системи оцінювальної діяльності в умовах запровадження державного стандарту базової середньої освіти .
Бекетова О.Г., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (Україна, м. Харків). Використання схем на уроках літературного читання в початковій школі.
Білоусова Н.В., Нечипоренко Д.Ю., Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (Україна, м. Ніжин). Розвиток дрібної моторики в дошкільному і молодшому шкільному віці.
Гуркова Т.П., Нікулочкіна О.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми створення й використання освітнього середовища Нової української початкової школи .
Захарова Г.Б., Криворізький державний педагогічний університет (Україна, м. Кривий Ріг). Практичне впровадження візуальних засобів навчання при формуванні математичної компетентності учнів початкових класів.
Зубцова Ю.Є., Запорізький національний університет (Україна, м.Запоріжжя). Підвищення рівня пізнавальної активності молодших школярів шляхом упровадження діяльнісного підходу .
Іщенко І.В., Педагогічний фаховий коледж Хортицької національної академії (Україна, м. Запоріжжя). Гра як провідний метод навчання молодших школярів та засіб реалізації діяльнісного підходу до освіти.
Мельник О.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Напрями та умови ефективності корекційно-розвиткової роботи з учнями першого рівня підтримки.
Павленко Ю.Г., Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Україна, м. Полтава). Кінематографія і мультиплікація у навчанні молодших школярів.
Покрова С.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Компетентнісний підхід до оцінювання результатів навчання молодших школярів.
Тітаренко С.А., Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (Україна, м. Глухів). Використання інтерактивних методів навчання на уроках у НУШ.
Хаустова О.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Педагогічна фасилітація у післядипломному освітньому процесі як чинник професійно-творчого розвитку вчителя.

Тематичний напрям:

ГРА У ДОШКІЛЛІ, ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ШКОЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ
БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ І ПЕДАГОГІВ У КОНТЕКСТІ ТА ПРОСТОРІ СЬОГОДЕННЯ

Бодик О.П., Маріупольський державний університет (Україна, м. Київ), Салагуб Л.І., Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» (Україна, м. Київ). Виховні «виміри»: практичне «оживлення» цінностей і диджитал-наочність vs традиціоналізму.
Вельможко Л.І., Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №270 «Іскринка» Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Дидактична гра в ознайомленні дітей дошкільного віку з декоративно-прикладним мистецтвом України.
Вєлєва Т.І., Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 210 «Славутич» Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток творчих здібностей дошкільників на заняттях з музичного виховання шляхом застосування методики Карла Орфа.
Волошко Т.В., Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університету (Україна, м. Запоріжжя). Діяльнісний підхід у підготовці майбутніх вихователів до фасилітаціі ігрової діяльності дошкільників.
Гавриленко О.В., Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №244 «Біла лілея» Запорізької міської ради (Україна, м.Запоріжжя). Особливості використання сенсорної коробки як засобу сенсорного-пізнавального розвитку дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення.
Горбенко В.І., Заклад дошкільної освіти №7 «Теремок» Енергодарської міської ради (Україна, м. Енергодар). Діяльнісний підхід у формуванні патріотичних почуттів дітей передшкільного віку засобами синтезу мистецтв України.
Гура М.О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Особливості підготовки шкільних дослідницьких проєктів з природничих дисциплін.
Гура Т.Є., Гура О.І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Особливості реалізації діяльнісного підходу в реаліях дистанційної освіти.
Канцедал Н.В., Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 100 «Гармонія» Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Майбутнє закладається сьогодні: діяльнісний підхід у вирішенні завдань патріотичного виховання в сучасному закладі дошкільної освіти.
Кузнєцова О.В., КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (Україна, м. Одеса). Роль діяльнісного підходу у розвитку адаптивності учасників освітнього процесу.
Кузь Г.В., Ротар О.С., Заклад дошкільної освіти (центр розвитку дитини) «Надія» Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). STREAM-лабораторія як практична реалізація діяльнісного підходу у забезпеченні природничо-математичного розвитку дошкільників.
Луганцова Є.А., Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Лиманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Лиманської міської ради Донецької області (Україна, м. Краматорськ). Використання технології нетрадиційного ліплення з фольги на заняттях з вивчення іноземної мови (на основі досвіду роботи вихователя Дошкільного навчального закладу № 34 «Вуглик» відділу освіти Добропільської міської ради Донецької області Палій Г.В.) .
Мостова Т.О., Запорізький національний університет (Україна, м.Запоріжжя). Вплив екстернальних факторів на розвиток професійної фрустрованості вчителів в сучасних реаліях.
Павловська К.П., Комунальний заклад дошкільної освіти ясла-садок №2 «Буратіно» Пологівської міської ради Запорізької області (Україна, м.Пологи). Використання музичної гри в розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку.
Рома О.Ю., The LEGO Foundation (Данія, м. Біллунд). Гра як дієвий інструмент підтримки благополуччя дітей і педагогів в освітньому процесі.
Скотаренко Т.В., Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №121 «Космос» Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Формування ціннісного ставлення в дітей старшого дошкільного віку до культури української писанки засобами проєктної діяльності.
Стрілець Г.М., Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №285 «Посмішка» Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток творчого мислення дітей дошкільного віку за допомогою технології STORYTELLING.
Токарєва Л.Д., Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна, м. Київ). Деякі показники сформованості взаємодії дошкільника з однолітками у сюжетно-рольовій грі.
Чемодурова Ю.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Психологічний супровід реалізації діяльнісного підходу в адаптаційному циклі базової середньої освіти.
Швець О.В., Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка (Україна, м. Кременець). Особливості використання ігор-сортерів у роботі з ознайомлення дітей з навколишнім у закладі дошкільної освіти.
Шульга Л.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Сприйняття творів живопису дітьми дошкільного віку на основі діяльнісного підходу.
Якимчук К.В., Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 210 «Славутич» Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Формування соціальної компетентності дітей засобами ігрових технологій.

Тематичний напрям:

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТИ

Бердник Н.І., Ільїна О.О., КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР (Україна, м. Харків). Формування готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності в умовах педагогічного коледжу як психолого-педагогічна проблема.
Войтко Н. М., Державний навчальний заклад «Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва» (Україна, м. Київ). Інформаційно-комунікаційні технології для підвищення ефективності реалізації дистанційного навчання.
Воробйова О.А., ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти» (Україна, м. Деражня). Педагогічні ідеї освітнього процесу засобами сучасних цифрових технологій.
Городецька О.В., Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Тернопіль). Цифрові інструменти та ресурси для здійснення комунікації зі здобувачами освіти: креолізовані тексти.
Здоровець О.Ф., Северина Л.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Сучасні загрози для освіти. Мережа ботів.
Іваницька С.Г., Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія, педагогічний фаховий коледж (Україна, м. Запоріжжя), Іваницький О.І., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Тенденції розвитку цифрових технологій навчання в закладах вищої й передвищої фахової освіти в Україні.
Квак П.А., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Підготовка вчителів інформатики у системі післядипломної освіти до навчання учнів програмуванню.
Керницька Л.В., ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти» (Україна, м. Деражня). Використання web – сервісів в практичній діяльності педагога.
Кривовяз О.І., ВСП «Фаховий коледж мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну» (Україна, м. Київ). Використання електронного робочого зошита як засобу підвищення ефективності дистанційного навчання .
Михайленко О.С., Комунальний заклад освіти «Навчально-реабілітаційний центр «Зоряний» Дніпровської обласної ради (Україна, м. Дніпро). Використання цифрових технологій та онлайн додатків у роботі над казкою з дітьми з порушеннями слуху та інтелекту.
Парубенко С.В., Мелітопольська гімназія № 1 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Телеграм-канал як один із засобів формування мовних умінь і навичок здобувачів освіти.
Романюк І.А., Державний біотехнологічний університет (Україна, м. Харків). Роль викладача закладу вищої освіти в умовах цифровізації освітнього середовища.
Сінченко О.С., Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7 І-ІІ ступенів (Україна, м. Запоріжжя). Розробка інструментів користувача в середовищі GeoGebra.
Староста В.І., Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (Україна, м. Ужгород). Цифрові інструменти як засіб покращення результатів навчання майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти в умовах воєнного стану в Україні.
Таган Д.І., Запорізька спеціалізована школа I-III ступенів №100 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Використання ігрових технології під час дистанційного навчання як інструменту поточного формувального оцінювання.
Терпімова В.М., Енергодарська гімназія №7. Центр професійного розвитку педагогічних працівників (Україна, м. Енергодар). Створення електронного дидактичного контенту для уроків музичного мистецтва в умовах дистанційного та змішаного навчання.
Храмцова М.М., ДНЗ «Харківське вище професійне училище №6» (Україна, м. Харків). Використання електронних освітніх ресурсів у освітньому процесі з метою підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти .
Грудень 2022

Контактна інформація: zoippo.zp.ua@gmail.com 
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел.  (061)222-25-84 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2022 р.