Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551

Гасло

Випуск №5(52)/2022

Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ВИКЛИКИ ТА ПРІОРИТЕТИ»
(07 - 14 листопада 2022 року, м. Запоріжжя)

(Частина друга)

Титульна сторінка

ЗМІСТ

Напрям 6.
Сучасна природничо-математична освіта: стан та перспективи розвитку.
Напрям 7.
Суспільно-гуманітарна освіта в умовах змішаного навчання.
Напрям 8.
Сучасні проблеми та перспективи формування культури здорового та безпечного життя суб'єктів освітнього процесу.
Напрям 9.
Психологічна служба Нової української школи: пріоритети, виклики, відкриття сьогодення.
Додаткові матеріали.
Статті, присвячені актуальним питанням неперервної освіти.

Тематичний напрям:

СУЧАСНА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Бабкова О.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Моделювання «перевернутого» уроку в умовах дистанційного навчання.
Бабкова О.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Заставська Г. В., Карнафель Н. А., Опорний заклад загальної середньої освіти Новозапорізька школа Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області (Україна, Запорізька обл., Запорізький район, с. Нове Запоріжжя). Ефективні форми й методи інтегрування навчального матеріалу з географії та зарубіжної літератури.
Бабкова О.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Світлична С. Л., Михайлишина Н. А., Данилюк Л. О., Комунальний заклад «Роздольський ліцей» Роздольської сільської ради Василівського району Запорізької області (Україна, Запорізька обл., Василівський р-н, с. Роздол). Реалізація змішаного навчання в освітньому процесі ліцею.
Васильченко Л. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Огляд нормативно-правового забезпечення реформування освіти в Україні.
Воронцова С.П., Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 1» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя), Полюга С. І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Формування ключових компетентностей учнів на уроках математики в спеціальному закладі освіти.
Гаращенко А. П., Комунальний заклад «Опорний заклад загальної середньої освіти «Сузір’я» Оріхівської міської ради (Україна, Запорізька область, м. Оріхів). Упровадження проєктних технологій у процесі формування ключових компетентностей на уроках математики в умовах сучасної модернізації освіти.
Гребінь С. М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Інноваційні підходи до навчання природничих предметів в умовах Нової української школи.
Дармосюк В. М., Пархоменко О. Ю., Васильєва Л. Я., Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського (Україна, м. Миколаїв). Формування інформаційно-цифрової компетентності здобувачів освіти шляхом упровадження в освітнє середовище STEM-майданчиків.
Дехтяренко С. Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя), Кожокар Л. Д., Запорізький академічний ліцей № 34 Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Формувальне оцінювання – дієвий інструмент сучасного вчителя.
Дінжос Р.В., Манькусь І.В., Недбаєвська Л.С., Дармосюк В.М., Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського (Україна, м. Миколаїв). Формування дизайнерських здібностей майбутнього вчителя природничо-математичних дисциплін.
Дух О.І., Цицюра Н.І., Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка (Україна, м. Кременець). Потенціал філософії ZERO WASTE для освіти.
Кириленко Н.І., Опорний заклад освіти «Баришівський ліцей» Баришівської селищної ради (Україна, Київська область, Баришівський район, смт. Баришівка). Формування біологічних понять засобами навчального сервісу WORDWALL.
Козленко О.Г., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Чому вчителям важко створювати компетентнісно орієнтовані завдання?
Курачанська В.Л., Запорізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 15 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Шляхи формування природознавчих компетентностей учнів початкової школи.
Лавренко С.В., Запорізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 86 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках математики засобами інтерактивного навчання.
Лаховська О.В., Опорний заклад освіти «Баришівський ліцей» Баришівської селищної ради (Україна, Київська область, Баришівський район, смт. Баришівка). Застосування компетентнісно-орієнтованих завдань у процесі вивчення хімії в закладах загальної середньої освіти.
Левіна С.Є., Дебреценський університет (Угорщина, м. Дебрецен). ІКТ-підхід для порівняльної характеристики захисних споруд для фахівців міського будівництва.
Лізвінський В.Л., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 84 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Вебквест як технологія реалізації діяльнісного підходу до формування природничо-наукової грамотності здобувачів освіти.
Макарова О. П. Запорізький колегіум «Елінт» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Технології змішаного навчання як інструментарій ефективної взаємодії учасників освітнього процесу на уроках фізики та астрономії.
Полюга С.І. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Формування наукового світогляду здобувачів освіти на уроках природничо-математичних дисциплін.
Трофименко Н.В., Перетятько В.В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Реалізація проектної технології на уроках природничих наук у закладах загальної середньої освіти.
Фідрік О.І, Запорізька гімназія № 6 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Формування навичок самостійної науково-дослідницької роботи учнів (з досвіду роботи).
Фролов Д.О., «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Використання ресурсу WIZER.ME для конструювання робочого аркушу завдань з природничих дисциплін.
Цвірко Я.Р., Запорізький національний університет, Запорізька спеціалізована школа I – III ступенів № 100 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Професійні компетентності майбутніх учителів фізики.
Черкасова Л.В., КЗ загальної середньої освіти «Балабинська гімназія «Престиж» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області (Україна, Запорізька область, смт. Балабине). Реалізація STEM-підходу в Балабинській гімназії «Престиж».

Тематичний напрям:

СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ОСВІТА В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Арыкбаева А.А., Северо-Казахстанский университет им.М.Козыбаева (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Психологические аспекты дистанционного обучения английскому языку старшеклассников.
Байдаченко Т.С., Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Словʼянськ). Неперервна освіта вчителів української мови та літератури  в умовах сьогодення.
Бульчак О.В., Юрківська філія Таврійської гімназії «Перспектива» (Україна, с. Юрківка). Суспільно-гуманітарна освіта в умовах змішаного навчання.
Варецька О.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Правова компетентність педагога: виклики сучасності.
Винарчук Т.В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). GIS: сучасні ресурси у викладанні історії та культури в середній та вищій школі.
Голуб Н.Б., Інститут педагогіки НАПН України. Відділ навчання української мови та літератури (Україна, м. Київ). Вектори змін у навчанні української мови в Новій українській школі.
Горошкіна О.М., Інститут педагогіки НАПН України. Відділ навчання української мови та літератури (Україна, м. Київ). Компетентнісний вимір навчання української мови в НУШ.
Дубасова Г.С., Запорізька гімназія № 45 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Неперервність шкільної  історичної освіти як основа для формування soft skills здобувачів освіти.
Єрмоленко С.І., Мелітопольська загальноосвітня школи № 4 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Технологія ОЗОН на уроках української мови та літератури в НУШ.
Землянська А.В., Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного (Україна, м. Мелітополь). Особливості розвитку діалогічного мовлення у здобувачів вищої освіти технічних спеціальностей.
Качак Т.В., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. (Україна, м. Івано-Франківськ). Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх у учителів у процесі літературної освіти.
Кобріна К.В., Комунальний заклад «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7 I-II ступенів» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя).. STEM-освіта як професійний розвиток педагога.
Корицька Г.Р.,  КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Долга У.І., Дорошенко С.С., Сіропол С.Є., Запорізька гімназія № 84 Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Міжпредметні зв’язки як дидактична умова активізації пізнавальної діяльності учнів (на прикладі інноваційного проєкту «МОДЕРНІ ТРЕНДИ STEАM (PHILOLOGY & TECHNOLOGY)»).
Лісіцин В.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Загальнолюдські цінності в освітньому просторі ХХІ століття.
Марутян Р.Р., Київський національний університет імені Шевченка (Україна, м. Київ). Викладання суспільствознавчих дисциплін у середній школі: відповідність вимогам національної безпеки України.
Мироненко В.О., Комунальний заклад «Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 імені І. П. Котляревського» (Україна, м. Полтава). Предметно-мовний інтегрований підхід (CLIL) на сучасному етапі впровадження змішаного навчання.
Мороз П.В., Мороз І.В., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Вивчення історії крізь призму політичного анекдота.
Московченко Н.О., Комунальний заклад «Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 імені І.П.Котляревського» (Україна, м. Полтава). Суспільно-гуманітарна освіта на сучасному етапі: виклики впровадження змішаного навчання.
Нестеренко-Солоха К.С., КУ «Пологівський ліцей №1» ПМР Пологівського району Запорізької області (Україна. м. Пологи). Пісні російсько-української війни як засіб національно-патріотичного виховання.
Пасічник О.С., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Технологія CLIL як засіб поглиблення компетентнісної спрямованості змісту навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти України.
Прийменко О.А., Запорізька гімназія №71 з поглибленим вивченням іноземної мови Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Онлайн-ресурси організації навчання на уроках історії в умовах дистанційного навчання: проблеми та шляхи вирішення.
Решетникова І.В., Запорізька гімназія № 3 Запорізької міської ради. (Україна, м. Запоріжжя). Формування культурної компетентності учнів на уроках зарубіжної літератури засобами медіамистецтва.
Сирцова О.М. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Шкільна історична освіта як складова національної безпеки в умовах війни.
Сіра Л.Я., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, Запоріжжя). Викладання суперечливих питань історії в умовах російсько-української війни.
Слижук О.А., Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України (Україна, м. Київ). Організація роботи учнів 5-6 класів НУШ над проєктами з української літератури в умовах змішаного навчання.
Суховерська І.І., КЗ ЛОР  «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (Україна, м. Львів). Особливості проведення занять з історії вчителем з тьюторськими компетенціями: ефективні практики педагогічного супроводу.
Терно С.О., Турченко Г.Ф., Рубчева А.В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Потенціал шкільного курсу історії в підготовці до ЗНО з новітньої історії України (на прикладі однієї теми).
Ткаченко Л.В., Миколаївська гімназія № 7 Миколаївської міської ради (Україна, м. Миколаїв). «Вільне володіння державною мовою» як ключова компетентність.
Шарова Т.М., ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Україна, м. Київ), Шаров С.В., Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного (Україна, м. Мелітополь). Формування соціальної компетентності здобувачів вищої освіти в умовах змішаного навчання.
Шацька Н.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР  (Україна, м. Запоріжжя). Національно-патріотичне виховання на уроках ЛРК.
Яценко Т.О., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Навчально-методичне забезпечення шкільного курсу літератури в реаліях змішаного навчання НУШ.

Тематичний напрям:

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВОГО ТА
БЕЗПЕЧНОГО ЖИТТЯ СУБ'ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Бабкова О.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Безпечне педагогічне оцінювання: сутнісні характеристики.
Бабкова О.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Борисенко Н.А., Вертелецька М.М., Грищенко Н.В., Кузьменко О.О., Рубан В.В., Савенкова К.В., Світлична С.Л., КЗ «Пришибська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М. А. Шаламова» (Україна, Запорізька область, Михайлівський район, смт. Пришиб). Формування здоров’язбережувального середовища в закладі загальної середньої освіти.
Барліт О.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Формування в закладі освіти культури недискримінаційності. Актуальність проблеми.
Барліт О.О., Гура С.П., Могілевська В.М., Сібіль О.І., КЗ «Запорізький  обласний  інститут  післядипломної  педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Галантюк В.А., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Міжнародний досвід протидії булінгу в закладах освіти.
Вознюк К.Г., Гордейченко Р.Р., Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (Україна, м. Дніпро). Історичні аспекти розвитку фізичної культури та спорту.
Вознюк К.Г., Гордейченко Р.Р., Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (Україна, м. Дніпро). Фізичне виховання різних груп населення.
Вознюк К.Г., Каторжних Н.Л., Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (Україна, м. Дніпро). Бойові мистецтва рукопашного бою у процесі підготовки поліцейських в Україні.
Вознюк К.Г., Ковтун А.О., Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (Україна, м. Дніпро). Фізична підготовка та фізичне виховання курсантів в умовах воєнного стану.
Вознюк К.Г., Лиходєд Д.Ю., Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (Україна, м. Дніпро). Спеціальна фізична підготовка в період воєнного часу.
Вознюк К.Г., Мінченко О.В., Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (Україна, м. Дніпро). Спорт і право.
Вознюк К.Г., Мінченко О.В., Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (Україна, м. Дніпро). Удосконалення рівня службово-прикладних єдиноборств правоохоронних структур.
Вознюк К.Г., Судоплатов О.В., Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (Україна, м. Дніпро). Психологія застосування вогнепальної зброї працівниками правоохоронних органів.
Волошина Т.А., Марко Н.В., КЗ «Запорізький  обласний  інститут  післядипломної  педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Партнерська взаємодія закладів освіти та інклюзивно-ресурсних центрів – необхідна умова створення інклюзивного освітнього середовища.
Павленко Т.В., Київський Національний авіаційний університет (Україна, м. Київ). Упровадження методу «Я-реконструкція» в створенні безпеки учасників освітнього процесу.
Переворська О.І., Дніпровський національний університет імені О. Гончара (Україна, м. Дніпро). Комунікативна компетентність учнів початкових класів з особливими освітніми потребами.
Приходько Т.П., Дніпровський національний університет імені О. Гончара (Україна, м. Дніпро). Інтерактивні засоби покращення інтелектуального здоров’я молодших школярів із порушеннями слуху.
Фокша С.Є., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Просвітницька діяльність вчителя щодо розвитку психосоціальних навичок учасників освітнього процесу у воєнний час.

Тематичний напрям:

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: ПРІОРИТЕТИ, ВИКЛИКИ, ВІДКРИТТЯ

Антоненко О.М., Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (Україна, м. Чернігів) Формування навичок самозбереження, стресостійкості та резільєнтності в період активних військових дій.
Бондарчук О.І., ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  (Україна,  м. Київ) Психологічне благополуччя персоналу освітніх організацій та його підтримки в умовах війни.
Лисак Г.Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Інтервізійні групи як інструмент професійного розвитку.
Нечитайло О.І, Володимирівський ліцей «Успіх» Широківської сільської ради Запорізького району (Україна, Запорізька область), Сінченко О.В,. Запорізька гімназія № 89 Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Психологічний супровід учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні.
Панок В.Г. Національна Академія педагогічних наук України (Україна, м. Київ) Психологічна служба у Новій українській школі.
Петрова В.А., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Особливості задоволеності шлюбом в залежності від стратегій врегулювання конфліктів у молодій сім’ї.
Подмазін С.І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Екзистенційна криза та зміни у суспільній свідомості.
Рибалко В.В., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Україна, м. Київ). Надзвичайні проблеми сучасної теоретико-практичної психології та гуманістично орієнтовані засоби їх розв’язання.
Романовська Д.Д., Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України КЗ «Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області» ЧОР (Україна, м. Київ-Чернівці). Стратегії діяльності працівника психологічної служби з педагогами у впровадженні НУШ.
Сироватко О.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Мобільність діяльності практичного психолога в умовах воєнного стану.
Флярковська О.В., ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Україна, м. Київ), Діяльність психологічної служби у системі освіти України (2021/2022 н.р.).

СТАТТІ, ПРИСВЯЧЕНІ АКТУАЛЬНИМ ПИТАННЯМ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Алейникова О.Б., Коммунальное государственное учреждение «Булаевская средняя школа №2» (Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район М.Жумабаева). Использование технологии Lesson Study для самореализации и профессионального роста начинающего педагога.
Грохотова А.Н., КГУ «Средняя школа № 1 имени Мурата Айтхожина», (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Применение мотивирующих приемов на уроках литературного чтения для формирования читательской деятельности младших школьников.
Еньшина Т.Н., КГУ «Средняя школа № 5», (Республика Казахстан, Петропавловск). Исследование и профилактика гаджет-зависимости у младших школьников и их родителей.
Жангулина Ж.М.-Р., КГУ «Неполная средняя школа № 16», (Республика Казахстан, Петропавловск). Развитие коммуникативных способностей младших школьников на уроках русского языка.
Зольникова О.Г., КГУ «Средняя школа № 5», (Республика Казахстан, Петропавловск). Развитие интереса к чтению у младших школьников на основе внеурочной работы.
Калеганова Л.Е., Алимова Н.М., КГУ «Средняя школа № 5» (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Развитие функциональной читательской грамотности учащихся на основе алгоритма работы с текстом.
Ширажиева А.Б., КГУ «Средняя школа № 32» (Республика Казахстан, г. Петропавловск), Капшикова А.К., КГУ «Москворецкая средняя школа» (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Цифровизация образования для детей с особыми образовательными потребностями.
Нурушева А.Ж., (Республика Казахстан, с. Ивановка, Аккайынский район). Развитие устной речи учащихся 5 класса на уроках английского языка на основе lesson study.
Риттер А.А., КГУ «Средняя школа № 1 имени Мурата Айтхожина» (Республика Казахстан, Петропавловск). Развитие познавательного интереса младших школьников на основе интерактивных методов и педагогических технологий.
Стельмашук М.Н., КГУ «Средняя школа №1 имени Мурата Айтхожина» (Республика Казахстан, Петропавловск). Направленность исследовательских методов обучения на ликвидацию пробелов в знаниях на уроках математики.
Цыганкова М.В., КГУ «Первая гимназия» (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Направленность метода этимологического анализа на развитие орфографической грамотности младших школьников.
Грудень 2022

Контактна інформація: zoippo.zp.ua@gmail.com 
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел.  (061)222-25-84 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2022 р.