Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551

Гасло

Випуск №1(53)/2023

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
«ОСВІТА ТА НАУКА КРІЗЬ ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»
(17 - 19 травня 2023 року, м. Запоріжжя)

(Частина перша)

Титульна сторінка

ЗМІСТ

Напрям 1.
Нові виклики й вектори змін менеджменту освіти, психології та педагогіки в сучасних умовах.
Напрям 2.
Світ дитинства: дошкільна освіта в сучасних умовах.
Напрям 3.
Нова українська початкова школа: сучасний стан і перспективи розвитку.
Напрям 4.
Діяльнісний підхід в освіті у забезпеченні психосоціального благополуччя дітей і педагогів.
Напрям 5.
Природничо-математична освіта в умовах реформування освітньої системи України.

Тематичний напрям:

НОВІ ВИКЛИКИ Й ВЕКТОРИ ЗМІН МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Афанасьєва Т.О., Комунальний заклад Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Реалізація стратегії гендерної рівності в закладі освіти: виклики і перспективи.
Бабко Т.М., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Раціоналізація оцінювальної діяльності в новій українській школі.
Бортник С.Ю., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, (Україна, м. Київ), Університет Яна Кохановського в Кельцах (Республіка Польща, м. Кельце), Лаврук Т.М., Москаленко А.М., Підкова О.М., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, (Україна, м. Київ). Сучасні освітні програми як інструмент підтримки просторового розвитку територіальних громад (з досвіду підготовки здобувачів освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка).
Васьковцова Ю.В., Запорізька гімназія №31 Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Арт-терапія як дієвий інструмент психолога в роботі з розвитку стресостійкості учасників освітнього процесу.
Вершиніна Н.Л., Комунальний заклад «Мелітопольський медичний фаховий коледж» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Формування комунікативних здібностей майбутніх медичних сестер.
Гаврилькевич В.К., Хмельницький національний університет (Україна, м. Хмельницький). Вправи для вдосконалення навиків моральної саморегуляції.
Гревцева Є.О., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Забезпечення якості управлінських процесів в закладі освіти як запорука його розвитку.
Євтушенко Н.В., Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (Україна, м. Чернігів). Питання інтеграції українських дітей-біженців в європейський освітній простір: досвід Республіки Польща.
Жданюк Л.О., Полтавська академія неперервної освіти імені М.В. Остроградського (Україна, м. Полтава). Формування компетентностей безпеки у керівників ЗДО в системі післядипломної освіти.
Жорова І.Я., Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (Україна, м. Херсон). Післядипломна педагогічна освіта України крізь виклики сьогодення.
Іваницький О.І., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Психолого-педагогічна підготовка як невідʼємна складова процесу формування інтегральної компетентності майбутніх магістрів предметної спеціальності 014.03 середня освіта (Історія).
Іванова Н.В., Державний навчальний заклад «Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти» (Україна, м. Запоріжжя). Соціально-психологічні особливості навчального процесу під час воєнних дій.
Кравченко Т.В., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Особливості застосування технології ефективного тактичного та оперативного управління в умовах впливу агресивного зовнішнього середовища.
Кузьменко В.В., Рідкоус О.В., Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (Україна, м. Херсон). Особливості використання методів естетотерапії в роботі сучасного педагога у воєнний час.
Кучерук А.В., Мітягіна С.С., Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Хмельницький). Завади ефективності внутрішніх моніторингових досліджень у закладах ЗСО: психологічний аспект.
Ласкова Н.О., Центр професійного розвитку педагогічних працівників Енергодарської міської ради (Україна, м. Енергодар). Механізм взаємодії центрів професійного розвитку педагогічних працівників та адміністрацій закладів освіти щодо розвитку професійного потенціалу педагога.
Лисак Г.Г., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Збереження ментального здоров’я та розвиток резилієнтності в освіті.
Нечитайло О.І., Запорізький район, Широківська сільська рада, Володимирівський ліцей «Успіх» (Україна, Запорізька область), Сінченко О.В., Запорізька гімназія №89 Запорізької міської ради (Україна, м.Запоріжжя). Арт-вправи у профілактичній роботі практичного психолога під час проведення «години психолога».
Пахар Т.В., Державний навчальний заклад «Запорізьке Машинобудівне вище професійне училище» (Україна, м. Запоріжжя). Впровадження аспектів педагогічних умов дуальної системи навчання в професійну освіту.
Подкоритова Л.О., Хмельницький національний університет (Україна, м. Хмельницкий). Арттерапевтична методика «Палітра емоцій» як модифікація методики «Пасьянс» емоцій.
Подмазін С.І., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Практика надання екстреної психологічної допомоги на місці події.
Познякова А.П., Чабан Н.В., Олійник Г.М., Комунальний заклад «Василівський ліцей «Сузір’я» Василівської міської ради Василівського району Запорізької області (Україна, м. Василівка). Особливості формування навичок «4К» здобувачів освіти засобами EduScrum-технології під час дистанційного навчання.
Поліщук Н.С., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Систeмa профeсійної орієнтaції як нeвід’ємний eлeмeнт кaдрової політики держави.
Сагач О.М., Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Чернігів). Методологія системогенезу професійного зростання вчителів.
Самойлова І.А., Енергодарський центр туризму, краєзнавства та спорту (Україна, м. Енергодар). Як «прокачати» проєктну компетентність педагогів-позашкільників в умовах дистанційної роботи закладу.
Сироватко О.М., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Практика підтримки та збереження психічного здоров’я учасників освітнього процесу у воєнний та повоєнний час.
Хмельницький А.А., Тіщенко О.Л., Запорізька гімназія №17 Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Бренд-менеджмент в системі антикризового управління сучасним закладом загальної середньої освіти: здобутки Запорізької гімназії №17
Чекулаєва М.В., Шрамко Н.М., Заклад позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського району» Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Збереження оптимальної рухової активності здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання шляхом впровадження системи інтерактивних оздоровчих заходів.
Чемодурова Ю.М., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Оцінювальна діяльність в умовах НУШ: психологічний аспект.
Шиліна Г.А., Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м.Мелітополь), Ляшок Л.В., Мелітопольська гімназія № 13 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Регенерація системи освіти м. Мелітополя в контексті тимчасової окупації.
Шумейко Т.В., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Професійна діяльність педагогічних працівників в умовах реформування освіти.

Тематичний напрям:

СВІТ ДИТИНСТВА: ДОШКІЛЬНА ОСВІТА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Dimitris Argyropoulos, Università di Parma (Italia, Parma). Disabilità acquisita: autodeterminazione e qualità della vita.
Вахняк Н.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Взаємодія ЗДО з сім’єю як вектор формування культури батьківства.
Волженцева І.В., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Україна, м. Переяслав). Емоційність в контексті розвитку просодичного компоненту мовлення дошкільника.
Григоренко Г.І., Погрібняк Н.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Стан сформованості готовності вихователя ЗДО щодо розвитку соціально-фінансової компетентності дітей дошкільного віку.
Древняк Л.П., Криворізький державний педагогічний університет (Україна, м. Кривий Ріг). Педагогічне керівництво комунікативною діяльністю дошкільників як засіб коригування мовленнєвих помилок.
Дюсенова Г., ГККП «Ясла – садок «Івушка» (Казахстан, м.Петропавловськ). Сучасні підходи у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку.
Заркова Т.А., Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №161 «Сніжинка» Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Всебічний розвиток дошкільників засобами оригамі.
Елеусизова Х.К., ГККП «Ясла-садок «Пітушок» (Республіка Казахстан, г. Петропавловськ), Подкомаровская Н.Д., ФАО «НЦПК «Өрлеу» «ИПР по СКО» (Казахстан, г. Петропавловськ). Формування фінансової грамотності дошкільників.
Лавріненко Л.І., Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського (Україна, м. Чернігів). Інклюзивне середовище сучасного закладу дошкільної освіти.
Маліновська Н.В., Рівненський державний гуманітарний університет (Україна, м. Рівне). Розвиток зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами LEGO-технології.
Мусієнко В.С., Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (Україна, м. Херсон). Особливості створення музейного середовища в закладі дошкільної освіти.
Нурпеисова М.Т., КММ «Кишкенекольска средня школа №2 з пришкільним інтернатом» (Казахстан, с.Кишкенеколь). Сутність взаємодії дошкільних закладів і родини у формуванні здорового способу життя дітей дошкільного віку.
Остроглядова Ю.Н., ГККП я/с «Батир» (Республіка Казахстан, г. Петропавловськ), Подкомаровская Н.Д., ФАО «НЦПК «Өрлеу» «ИПР по СКО» (Республіка Казахстан, г. Петропавловськ). Розвиток мовлення старших дошкільників у вигляді ігрової діяльності.
Піроженко Т.О., Карабаєва І.І., Соловйова Л.І., Хартман О.Ю., Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна, м. Київ). Сучасний вимір проблеми готовності дитини до систематичного навчання у школі.
Пухаєва А.Ю., КЗ «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7 І-ІІ ступенів» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Світ дитинства: дошкільна освіта в сучасних умовах.
Сеніна О.А., Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №161 «Сніжинка» Запорізької міської ради. (Україна, м. Запоріжжя). Вчимося бути розумними або розвиток уваги, пам’яті, логічного мислення дошкільнят засобами ейдетики.
Слинявчук Н.В., Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 89 «Казковий світ» Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Створення сучасного іміджу ЗДО як фактору забезпечення якісної дошкільної освіти.
Староста В.І., Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (Україна, м. Ужгород). Погляди педагогів щодо природничо-екологічної освіти дітей дошкільного віку: зміст та апробація опитувальника.
Федорчук О.І., Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, лабораторія психології дошкільника (Україна, м. Київ). Емоційна зрілість майбутнього школяра.
Шульга Л.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку в умовах воєнного стану.
Якимчук К.В., Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 210 «Славутич» Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Формування соціальної компетентності дітей засобами ігрових технологій.

Тематичний напрям:

НОВА УКРАЇНСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Біла Л.В., Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (Україна, м.Херсон). Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи.
Боляк Т.М., Український державний університет імені Михайла Драгоманова (Україна, м. Київ). Конкурентоспроможний вчитель початкової школи у сучасному освітньому середовищі.
Гуркова Т.П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Особливості синхронного та асинхронного режиму навчання з учителями початкових класів у системі післядипломної освіти.
Золотарь А.А., Комунальний заклад загальної середньої освіти «Кушугумська гімназія «Інтелект» (Україна, Кушугумська ОТГ). Розвиток критичного мислення молодших школярів на уроках української мови.
Кобріна К.В., Комунальний заклад «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7 I-II ступенів» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Застосування STEM – технологій на уроках англійської мови в початкових класах.
Мельник О.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Зміст та форми роботи із розвитку критичного мислення молодших школярів.
Нікулочкіна О.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Форми здобуття освіти, форми організації навчання, форми навчання: дефініції понять.
Петрик О.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Реалізація змістової лінії «досліджуємо медіа»: формування у молодших школярів навичок створювати медіа продукти.
Староста В.І., Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (Україна, м. Ужгород). Навчальні завдання для учнів початкових класів з курсу «Я досліджую світ»: деякі аспекти класифікації.
Холоденко Л.Л., Школа І-ІІІ ступенів №37 міста Києва (Україна, м. Київ). Упровадження інтерактивних технологій у початковій школі.

Тематичний напрям:

ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПСИХОСОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ І ПЕДАГОГІВ

Волошко Т.В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Психосоціальна підтримка та гра як ефективні методи забезпечення благополуччя дитини.
Головань В.В., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №121 «Космос» Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Ігрові методи як засіб формування навичок виразного руху в дітей дошкільного віку.
Гура О.І., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Діяльнісний підхід у вищій школі: мрія чи реальність?
Гура Т.Є., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Рома О.І., The LEGO Foundation (Данія, м. Біллунд). Гра дітей у дзеркалі війни в Україні.
Кенжебекова А.Б., Комунальна державна установа «Новоишимська середня школа №1» (Казахстан, Північно-Казахстанська область, Район імені Габіта Мусрепова с. Новоишимське). Підхід LESSON STUDY як спосіб поліпшення практики викладання.
Коляда С.В., Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №196 «Рожева зоренька» Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Діяльнісний підхід у формуванні емоційно-ціннісного ставлення дітей дошкільного віку до природи.
Кондратець І.В., Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна, м.Київ). Рефлексійний простір як засіб забезпечення емоційної стабільності дітей дошкільного віку в сучасних реаліях.
Кузнєцова О.В., КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (Україна, м.Одеса). Діяльнісний підхід у навчанні та самоздійснення особистості.
Мостова Т.О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Психологізація освітнього процесу як детермінанта подолання професійної фрустрованості вчителів в умовах сучасності.
Павловська К.П., Комунальний заклад дошкільної освіти ясла-садок №2 «Буратіно» Пологівської міської ради Запорізької області (Україна, м. Пологи). Інтерактивні музично-дидактичні ігри як засіб розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку.
Пасічніченко А.В., Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Україна, м. Полтава). Арт-техніки як засіб корекції тривожності у дітей дошкільного віку.
Пустовалова С.А., ДКП «Яслі - садок «Моншақ» (Республіка Казахстан, Єсильський район, с.Покровка). Конструювання з LEGO - перший крок до робототехніки.
Ситник О.І., Комунальний заклад «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів» Запорізької обласної ради Україна, м. Запоріжжя). Застосування діяльнісного підходу в роботі вихователя школи-інтернату для забезпечення психосоціального благополуччя дітей.
Старинська О.В., Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Запоріжжя), Кривунь О.В., Заводько В.В., Бердянська гімназія № 3 «Сузір’я» Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Інклюзія в тимчасово переміщеному закладі освіти: соціально-психологічний аспект.
Токарєва Л.Д., Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна, м. Київ). Деякі аспекти взаємодії старшого дошкільника з однолітками у сюжетно-рольовій грі як важлива складова у готовності його до шкільного навчання.
Фігель - Цимбалюк Г.О., КЗВО "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради"(Україна, м. Одеса). Діяльнісний підхід у освітньому процесі Нової української школи: проблема готовності педагога до реалізації.
Чемодурова Ю.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Основні наукові підходи до розуміння сутності категорії «психосоціальне благополуччя» учасників освітнього процесу.
Шульга Л.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Мистецька освіта у забезпеченні благополуччя дитини.
Юрченко Т.М., Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Україна, м. Чернігів). Поняття казки та її роль у розвитку дитини.

Тематичний напрям:

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Бабкова О.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м.Запоріжжя). Формувальне оцінювання на уроках природничої освітньої галузі: методологічний концепт.
Васильків О.Ю., «Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (Україна, м. Івано-Франківськ). Перспективи розвитку природничо-математичної освіти в закладах загальної середньої освіти в Україні.
Васильченко Л.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Стан запровадження інтегративного підходу в освітній процес базової середньої освіти.
Васильченко Л.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Іщенко С.В., Запорізький академічний ліцей «Вибір» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Навчально-методичне забезпечення викладання експериментального інтегрованого курсу «Природничі науки» у профільній школі.
Васильченко Л.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Кравець Т.І., Комунальний заклад «Запорізький обласний ліцей-інтернат «Захисник» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Модель запровадження інтегрованого курсу «Природничі науки» в профільну школу.
Васильченко Л.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Легуцька М.А., Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище» (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток ключових компетентностей здобувачів освіти як основа їх професійного становлення.
Гаращенко А.П., Комунальний заклад «Опорний заклад загальної середньої освіти «Сузір’я» Оріхівської міської ради Запорізької області (Україна, м. Оріхів). Використання програмних засобів на уроках математики під час дистанційного навчання.
Гребінь С.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Цілісна наукова картина проблеми глобального потепління та кліматичних змін на планеті: дослідження групи вчених.
Гура М.О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Особливості навчання хімії в сучасних умовах: погляд студента.
Гусєва Н.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Практична складова навчальної програми з біології як важливий елемент формування в учнів предметних (біологічних) компетентностей.
Давиденко А.А., Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського (Україна, м. Чернігів). Виклики сьогодення стосовно здійснення освітнього процесу з природничо-математичних дисциплін.
Дергаченко Л.В., Комунальний заклад загальної середньої освіти «Кушугумська гімназія «Інтелект» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області. (Україна, смт. Кушугум). Формування дослідницької компетентності учнів в умовах МАН.
Дехтяренко С.Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Струць О.В., Мелітопольська гімназія № 23 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Техніки формувального оцінювання як ефективний інструмент педагогічної діяльності вчителя.
Зазуліна Н.Л., Бердянська гімназія № 3 «Сузір’я» Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ), Полюга С.І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Інтегрований підхід в організації освітнього процесу на уроках математики.
Кіндій Р.А., Вільнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Вільнянської міської ради (Україна, м. Вільнянськ). Розв’язування прикладних задач на уроках математики як основний метод імплементації наскрізних ліній, ключових і загальнопредметних компетентностей освіти.
Курачанська В.Л., Запорізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 15 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Природничо-математична освіта в умовах реформування освітньої системи України.
Макарова О.П., Запорізький колегіум «Елінт» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Змішане навчання: інструмент подолання освітніх втрат.
Матюшкін М.В., Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського (Україна, м. Чернігів). Хмарні сервіси Animaker, Canva, Renderforest для створення електронних документів навчального призначення.
Покришень Д.А., Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського (Україна, м. Чернігів). Напрями цифровізації освіти України.
Полюга С.І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Щенкова Ю.Г., Бердянська гімназія № 3 «Сузір’я» Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Використання SMART-технологій на уроках математики як засіб формування інформаційно-цифрової компетентності здобувачів освіти.
Прокудіна Т.М., Комунальний заклад «Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник» Запорізької обласної ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Метод застосування властивостей монотонних функцій до розв’язування рівнянь і нерівностей на уроках алгебри.
Пузина С.В., Запорізька гімназія №65 Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). STEM-освіта в природничих дисциплінах.
Ракута В.М., Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського (Україна, м. Чернігів). Курс «Geogebra для вчителів математики» як засіб для розвитку інформаційно-цифрової компетентності педагогів.
Савіч І.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Тренінгові технології як один із шляхів розвитку професійної компетентності вчителів природничих дисциплін
Фролов Д.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Географічна дидактика на засадах стем-освіти в дистанційних умовах.
Цвірко Я.Р., Запорізький національний університет, Запорізька спеціалізована школа I – III ступенів № 100 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Інтегрована фахова підготовка майбутніх учителів фізики до формування уявлень фізичної картини світу в учнів старшої школи.
Червень 2023

Контактна інформація: zoippo.zp.ua@gmail.com 
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел.  (061)222-25-84 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2023 р.