Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551

Гасло

Випуск №2(54)/2023

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
«ОСВІТА ТА НАУКА КРІЗЬ ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»
(17 - 19 травня 2023 року, м. Запоріжжя)

(Частина друга)

Титульна сторінка

ЗМІСТ

Напрям 6.
Суспільно-гуманітарна освіта в реаліях сьогодення.
Напрям 7.
Партнерська взаємодія в освіті у період повоєнної відбудови України.
Напрям 8.
Освіта на здоров’я: особливості розбудови безпечного, здорового та інклюзивного освітнього середовища.
Напрям 9.
Цифровізація освіти в сучасних умовах.

Тематичний напрям:

Суспільно-гуманітарна освіта в реаліях сьогодення

r> /tr>
Jurs P., Samuseviča A., Institute of Educational Sciences of Liepaja University (Latvia, Liepaja), Kulberga I., Faculty of Management and Social Sciences of Liepaja University(Latvia, Liepaja). Civic education - theoretical concepts, trends and proofs.
Богдзієвич С.М., Запорізька гімназія № 93 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Інтеграція медіадидактики в уроки української мови та літератури.
Бостан Л.М., Комунальний заклад «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Ціннісний вимір громадянської освіти.
Варецька О.В., Хаустова О.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Технології науково-методичного супроводу професійного розвитку вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти.
Винарчук Т.В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Штучний інтелект: нові рішення у трансформації освіти.
Горошкін І.О., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Критерії оцінювання сформованості міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів 7-9 класів закладів загальної середньої освіти.
Горошкіна О.М ., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Методи і прийоми дистанційного навчання української мови.
Данелюк А.М., Кондрус О.В., Володимирівський ліцей «Успіх» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Формування іншомовної комунікативної компетентності ліцеїстів в умовах неформальної освіти як актуальна проблема сучасної науки та освітньої практики.
Заводна Л.М., Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Рівне). Словники новітньої лексики, народжені російсько-українською війною.
Іваницький О.І., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Педагогічна інноватика як основа формування компонентів педагогічної майстерності майбутніх магістрів спеціальності 014 середня освіта.
Казаков Г.І., Точиліна І.О., Вища школа публічного управління (Україна, м. Київ), Комунальний заклад загальної середньої освіти «Балабинська гімназія «Престиж» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Використання відеороликів мережі Youtube при викладанні історичних дисциплін під час дистанційного навчання.
Корицька Г.Р., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя), Долга У.І., Дорошенко С.С., Сіропол С.Є., Запорізька гімназія № 84 Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Організація інноваційної діяльності вчителя в умовах НУШ засобами гри «Game Effect».
Кучма Н.І., Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (Україна, м. Кам’янець-Подільський). Роль копіювання творів мистецтва в процесі підготовки художника-педагога.
Лісіцин В.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Ключові цінності суспільства сталого розвитку.
Лісіцин В.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Проблеми реалізації Концепції розвитку громадянської освіти в Україні.
Ляшок Л.В., Мелітопольська гімназія № 13 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь), Мельник О.В., Ліцей № 14 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Кейс діагностувальних робіт з української мови та літератури як інструмент подолання освітніх втрат (з досвіду роботи творчої групи вчителів м. Мелітополя).
Мазурок М., Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Рівне). Нові наративи мовного питання у вимірі війни.
Малієнко Ю.Б., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Формування критичного мислення засобами підручників історії нового покоління.
Мачуський С.О., Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-колегіум» Смілянської міської ради Черкаської області (Україна, м. Сміла). Використання мультимедійних технологій у роботі вчителя суспільних предметів.
Марченко Н.В., Український державний університет імені Михайла Драгоманова (Україна, м. Київ). Імітаційні методи навчання.
Мироненко В.О., Московченко Н.О., Комунальний заклад «Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 імені І.П.Котляревського» (Україна, м. Полтава). Виклики дистанційного навчання в Україні: стрибок до «Освіти 4:0 Український світанок» чи нездоланні освітні втрати.
Неумитий В.М., Центр професійного розвитку педагогічних працівників Звенигородської міської ради Черкаської області (Україна, м. Звенигородка). Як зробити вивчення історії в 5-7 класах діяльнісним.
Поліщук Н.О., Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №29 (Україна, м. Черкаси). Педагогіка партнерства та засади дитиноцентризму в умовах викликів сучасності.
Пометун О.І., Сєрова Г.В ., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Діагностування прогалин (втрат) у навчальних досягненнях учнів з історії.
Редько В.Г., Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України (Україна, м. Київ). Типологія вправ і завдань для формування в учнів здатності до іншомовного спілкування в умовах освітнього іншомовного комунікативного середовища.
Ремех Т.О., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Вивчення питань міжнародного гуманітарного права в закладах середньої освіти.
Савчук Т.Г., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Дидактичні підходи щодо вивчення питань історії України в польських школах в умовах сучасних викликів.
Сирцова О.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Формування наскрізного уміння читання з розумінням на уроках громадянської та історичної освітньої галузі як методична проблема.
Сіра Л.Я., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Історична освіта в реаліях сьогодення.
Скоморовська Н.Б., Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Івано-Франківськ). Національно-патріотичне виховання на уроках української літератури.
Слижук О.А., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Навчальні завдання для формування читацької грамотності учнів у процесі навчання української літератури в НУШ.
Тараскіна Л.А., Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №32 (Україна, м. Черкаси). Віртуальний музей як форма позаурочної діяльності при вивченні історії в умовах дистанційного навчання.
Терно С.О., Турченко Г.Ф., Іванцова М.І., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). ЗНО з історії: місія і реальність.
Третьякова О.В., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми). Гейміфікація як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів у навчанні історії.
Турченко Г.Ф., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя), Тоцька Ю.А., Тоцька С.І., КУ «Пологівський ліцей «Основа» (Україна, м. Пологи). Міжпредметні зв’язки на уроках історії та зарубіжної літератури 10-11 класів на прикладі теми депортації кримськотатарського народу. Таїр Халілов «До останнього подиху».
Фінце Н.В., КДЗ «Калинівська середня школа» район ім. Г. Мусріпова ПКО (Республіка Казахстан). Формування читацької грамотності учнів під час уроків історії СГН через навички смислового читання під час роботи з текстом.
Хоменко І.М., Стебненська гімназія Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області (Україна, с. Стебне). Цифрові інструменти як засіб досягнення якості освіти в сучасних умовах.
Шацька Н.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Аспекти підготовки вчителя в системі післядипломної освіти до викладання в 5-6 класах НУШ (мовно-літературна галузь).
Яковчук М.В., Інститут педагогіки НАПН України (Україна,м. Київ). Особливості формування ключових компетентностей учнів 7 класів у процесі навчання іноземних мов.

Тематичний напрям:

ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ В ОСВІТІ У ПЕРІОД ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

Wolf Bloemers., Prof Dr. Dr. h.c. et Prof. h.c. mult (Germany). Ukrainian-german partnership in education and science erstwhile – now – here after.
Барліт О.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Реалізація педагогічних ідей Софії Русової в реформі Нової української школи.
Гончаренко А.М., Дятленко Н.М., Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна, м. Київ). Готовність вихователів дошкільної освіти до партнерської взаємодії з дошкільниками.
Жук Н.С., Дроздова Г.С., Дніпрорудненський індустріальний колледж (Україна, м. Дніпрорудне). Проєкт рушника єдності як вектор розвитку та патріотичного виховання всебічно розвиненої особистості.
Калько І.В., Луганський інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Сєвєродонецьк). Створення ефективного партнерства в закладах освіти для успішного розвитку особистості.
Могілевська В.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Декілька висловлювань щодо партнерства в позашкільному освітньому процесі.
Олійник Ю.І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Мистецький вимір соціальних і громадянських компетентностей особистості.
Остапенко Т.В., Бердянська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 20 Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, Запорізька область, м. Бердянськ). Проблеми в навчанні українських дітей-біженців та післявоєнні обрії освітнього партнерства.
Сібіль О.І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Умови активізації партнерської взаємодії педагога і батьків здобувачів освіти.
Третяк О.П., Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна, м. Київ). Партнерська взаємодія учня і вчителя початкової школи.
Шитіков Т.О., ПП «Центр натуропатії та валеології» (Україна, м. Дніпро). Підготовка фахівців з тактичної фізичної терапії або «мілітарі-фітнесу».
Шумада Р.Я., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Зовнішньому незалежному оцінюванню 15 років: динаміка участі Запорізької області.

Тематичний напрям:

ОСВІТА НА ЗДОРОВ’Я: ОСОБЛИВОСТІ РОЗБУДОВИ БЕЗПЕЧНОГО,
ЗДОРОВОГО ТА ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Авдєєва С.О., Мінакова І.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Аналіз моніторингового дослідження рівня обізнаності педагогів Запорізької області з питання культури здорового харчування.
Аксьонова О.П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Результати онлайн-опитування педагогів про ефект, ефективність, ризики під час занять фізичною культурою.
Астахова М.С., Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, м. Харків). Сучасна роль освіти у вихованні культури безпеки учнів.
Бабкова О.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Моделювання безпечного і здорового освітнього середовища: сучасні підходи.
Барліт О.О., Шумада Р.Я., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Освітнє середовище вільне від насильства та булінгу: педагогічний колектив як фактор розбудови.
Білоусова Л.В., Інклюзивно-ресурсний центр по Хортицькому району міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Особливості розвитку загальної та дрібної моторики у дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії засобами логопедичної ритміки.
Вершиніна Н.Л., КЗ «Мелітопольський медичний фаховий коледж» Запорізької обласної ради (Україна, м. Мелітополь). Формування комунікативних здібностей майбутніх медичних сестер.
Волошина Т.А, Марко Н.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг дітям із особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану в закладах загальної середньої освіти Запорізької області.
Денищук І.П., Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Рівне). Формування навичок психологічного відновлення та стресостійкості учасників освітнього процесу.
Дорошенко С.С., Лізвінський В.Л., Запорізька гімназія № 84 Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Грантрайтинг як інструмент фандрайзингової діяльності з розбудови безпечного, здорового та інклюзивного освітнього середовища в закладі освіти.
Жадленко І.О., Інклюзивно-ресурсний центр по Хортицькому району міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Особливості розвитку комунікативних навичок у дітей дошкільного віку з розладами аутичного спектру.
Заплатинський В.М., Інститут післядипломної освіти Київського університету ім. Бориса Грінченка(Україна, м.Київ). Безпека дистанційного, змішаного та очного навчання в умовах війни.
Золотарьова Т.В., Сумський обласний педагогічний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми). Застосування наукових дидактичних казок на заняттях з анатомії та фізіології для майбутніх корекційних педагогів.
Кітова О.А., Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Краматорськ). Безпекознавство онлайн: досвід сьогодення.
Костенко О.В., Вільнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Вільнянської міської ради (Україна, м. Вільнянськ). Здоров’язбережувальні технології в освітньому процесі: управлінський аспект.
Костюкова Н.Ю., Інклюзивно-ресурсний центр по Хортицькому району міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Особливості формування зв’язного діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії засобами роботи з художніми творами.
Лазарєва Н.В., Інклюзивно-ресурсний центр по Хортицькому району міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Особливості шкільної адаптації першокласників із затримкою психічного розвитку в умовах дистанційного навчання.
Моїсеєв С.О. , КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (Україна, м. Херсон). Проведення рухливих ігор на онлайн-уроках фізичної культури у 5-6 класах нової української школи.
Півненко Ю.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Дослідно-експериментальна робота з теми «Модель формування культури здоров’я учнів сучасного закладу освіти»: концептуальний етап.
Тонне О.Ш., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Підходи до вивчення інтеграції та інклюзії в освіті.
Топольницька Ю.С., Педагогічний фаховий коледж «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Створення оптимального освітнього середовища для здобувачів освіти з вадами зору на заняттях англійської мови ігровими засобами технології «Teambuilding» для реалізації стратегії побудови інклюзивного суспільства.
Фокша С.Є,. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Суб’єктна взаємодія в НУШ як основа розбудови безпечного освітнього середовища.
Фургас Л.Ф., Інклюзивно-ресурсний центр по Хортицькому району міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Особливості розвитку мовленнєво-рухових навичок у дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії.
Шуляр В.І., Гладишев В.В., Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Миколаїв). Книга та бібліотерапевтичне читання як інструменти психологічної самодопомоги вчителя.

Тематичний напрям:

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Kapiton A.M., Hopko A., Hopko I., National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic» (Ukraine, Poltava), , Scientific lyceum No3 of Poltava city council (Ukraine, Poltava). Мodern tasks of informatization of education.
Александрова Ю.В., КЗ «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7 І-ІІ ступеню» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Цифровізація освіти в сучасних умовах.
Безкороваєва Н.В., Запорізька гімназія №62 Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Формування духовно-морального світогляду здобувачів освіти через національно-патріотичне виховання засобами інформатики
Войтюк Т. М., Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище» (Україна, м. Запоріжжя). Роль штучного інтелекту в освіті
Волошина І.Г., Воробйова С.І., Пилипчук О.А., Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Краматорськ). Використання цифрових технологій в освітньому процесі.
Гасинець Я.С., Гукливська А.В., Машкара-Чокнадій В.В., Староста В.І., Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (Україна, м. Ужгород). Мотивація навчання студентів в умовах дистанційної форми організації навчання (2020-2022).
Гура О.О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Дослідження факторів успішності онбордингу в ІТ-проєктах.
Здоровець О.Ф., Северина Л.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Роль штучного інтелекту в цифровізації освіти.
Кравець Т.І., КЗ «Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник» ЗОР(Україна, м. Запоріжжя). Уроки фізики із застосуванням цифрових технологій.
Луганцова Є.А., Лиманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Лиманської міської ради Донецької області (Україна, м. Лиман, Донецька область). Платформа ALTSPACEVR - нові можливості в умовах дистанційного навчання.
Лук’янчук Е.А., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Формування мовних компетентностей в системі принципів STEM-навчання.
Міщенко Н.В., КЗ «Запорізька загальноосвітня санаторна школа – інтернат №7 І - ІІ ступенів» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Про розвиток цифрової компетентності педагога в інформаційно-освітньому середовищі закладу освіти.
Орос В.М., Петечук Ю.В., Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Ужгород), Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II (Україна, м.Берегово). Використання штучного інтелекту при вивченні інформатики.
Павловська М.В., Комунальний заклад «Запорізька загальноосвітня санаторна школа – інтернат № 7 І – ІІ ст.» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Цифровізація як вимога сучасного розвитку освіти
Передерій К.П., Пересунько Т.М., Точиліна І.О., Черкасова Л.В., Комунальний заклад загальної середньої освіти «Балабинська гімназія «Престиж» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області (Україна, смт. Балабине Запорізького району Запорізької області). Цифрові інструменти для автоматизації формувального оцінювання в умовах дистанційного навчання.
Подліняєва О.О., КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Мокренко О.О., Сумський дошкільний навчальний заклад (Центр розвитку дитини) № 13 «Купава» Сумської міської ради (Україна, м. Суми). Використання інтерактивної дошки в освітньому процесі закладів ЗДО.
Подліняєва О.О., КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми), Хоменко А.М., Улянівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світанок» Миколаївської селищної ради, Сумської області (смт Улянівка, Білопільський район, Сумська область). Діти та медіапростір: вплив та захист.
Пономаренко Ю.В., Харківська гімназія №152 Харківської міської ради Харківської області (Україна, м. Харків). Цифрові інструменти на уроках математики для реалізації дистанційного навчання.
Пшенична О.С., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Підготовка майбутніх магістрів середньої освіти до застосування цифрових і мультимедійних технологій в освітньому процесі.
Резніченко З.В., Полтавська академія неперервної освіти ім.М.В.Остроградського (Україна, м.Полтава). Неперервний професійний розвиток педагогів: нові виклики та можливості в умовах цифровізації освіти.
Рубльова Н.О. , Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Луцьк). Цифрова компетентність педагогів як запорука реалізації цифровізації освіти в сучасних умовах.
Северина Л.М., Здоровець О.Ф. , КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Цифровізація освіти в сучасних умовах.
Сінченко О.С., Сінченко Т.В., КЗ «Запорізька загальноосвітня санаторна школа інтернат №7 І-ІІ ступенів» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Здоров’язберігаючі технології при викладанні програмування.
Цвірко Я.Р., Запорізький національний університет, Запорізька спеціалізована школа I – III ступенів №100 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Особливості формування елементів фізичної картини світу в учнів старшої школи засобами цифрових технологій.
Чикалова Т.Г., Херсонська академія неперервної освіти (Україна, м.Херсон). Кубики Рорі в умовах дистанту: цифрові ресурси для успішної взаємодії.
Ширажиєва А.Б., Калашник Т.Н., КДП «Середня школа № 32» (м. Петропавловск, Північно-Казахстанська область, Республіка Казахстан). Цифровізація освіти в сучасних умовах
Яхненко О.В., Черкаська загальноосвітня школа І-III ступенів №32 Черкаської міської ради Черкаської області (Україна, м. Черкаси). Тематичні інтерактивні ігри-дії у вивченні стародавньої історії. 6 клас. НУШ.
Червень 2023

Контактна інформація: zoippo.zp.ua@gmail.com
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел. (061)222-25-84

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2023 р.