Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551

Гасло

Випуск №3(55)/2023

Титульна сторінка

ЗМІСТ

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
«ЦИФРОВА ОСВІТА: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
(26 жовтня 2023 року, м. Запоріжжя)

Бабко Т.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Цифрові інструменти раціоналізації оцінювальної діяльності під час дистанційного навчання.
Бабкова О.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Віртуальний експеримент як засіб реалізації практичної частини навчальної програми з хімії.
Бєлінська І.В., Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (Україна, м. Львів). Використання цифрових застосунків при реалізації STEM-проєктів у шкільному курсі математики.
Блага-Мініна Д.О., Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Миколаїв). Штучний інтелект на уроках хімії: виклики та можливості.
Булейко О.М., Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №204 Криворізької міської ради(Україна, м. Кривий Ріг). Інноваційні технології в навчанні та вихованні дошкільників.
Буров О.Ю., Інститут цифровізації освіти НАПН України (Україна, Київ). Цифровий дарвінізм та революція штучного інтелекту.
Васильєв О.В., Андріївський різнопрофільний заклад загальної середньої освіти (Україна, м. Запоріжжя). Використання TINKERCAD для вивчення ARDUINO та створення STEM проектів.
Васильченко Л.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Дистанційна навчання – як умова забезпечення якісної освіти.
Васильченко Л.В., Полюга С.І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Цифрова дидактика –як особлива форма організації навчання.
Вдовичин Т.Я., Білий Р.Т., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (Україна, м. Дрогобич). Підходи до формування цифрової компетентності на основі професійного стандарту вчителя.
Габорець О.А., Шаєц Є.О., Донецький державний університет внутрішніх справ (Україна, м. Кропивницький). Цифрова грамотність як важливий аспект підготовки майбутніх правоохоронців: виклики та можливості цифрової епохи.
Грановська О., Відокремлений структурний підрозділ «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ» (Україна, м. Житомир). Розвиток STEM-освіти в сучасному освітньому просторі.
Гребенюк А.В., Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Луцьк). Цифрова освіта в контексті сталого розвитку суспільства.
Гребінь С.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Штучний інтелект: користь чи загроза людству?
Гура О.О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Особливості забезпечення доступності як актуального тренду Веб-розробки.
Гуркова Т.П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Організація навчання молодших школярів через дослідження.
Гусєва Н.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Особливості методики викладання біології дистанційно.
Дериведмідь А.І., Комунального закладу «Василівський ліцей «Сузір’я» Василівської міської ради Запорізької області” (Україна, м. Василівка). Важливість інклюзивної цифрової освіти для створення рівних можливостей для всіх, незалежно від їх фізичної, психічної чи інтелектуальної здатності.
Димитренко Л.В., Колосовська Н.В., Херсонський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №33 Херсонської міської ради (Україна, м. Херсон). Цифрові технології навчання української та англійської мов.
Дідик О.В., Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №204 Криворізької міської ради (Україна, м. Кривий Ріг). Новітні технології на допомогу сучасному вихователю.
Донік С.О., Комунальний заклад «Харківський ліцей № 113 Харківської міської ради» (Україна, м. Харків). Інклюзивна цифрова освіта: теорія, практика, проблеми та шляхи їх подолання.
Заболотна Н.М., Дунаєвецький заклад дошкільної освіти №4 «Теремок» (Україна, м. Дунаївці). Використання STEAM-лабораторії в середовищі дошкільного закладу.
Завіша І.В., Дунаєвецький заклад дошкільної освіти №4 «Теремок» (Україна, м. Дунаївці). Цифрові технології в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Захар О.Г., Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Миколаїв). Трансформація освіти під впливом інструментів штучного інтелекту.
Зрайло М.В., Староста В.І., Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (Україна, м. Ужгород). Деякі елементи STEM-освіти молодших школярів у класах-комплектах.
Калинська Ю.М., Мішково-Погорілівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Миколаїв). Використання інтерактивних застосунків в роботі практичного психолога з дітьми з особливими освітніми потребами.
Кікоть Т.А., Український державний університет імені Михайла Драгоманова (Україна, м. Київ). Освітні платформи для ведення електронної документації у навчальних закладах
Кільченко А.В., Інститут цифровізації освіти НАПН України (Україна, м. Київ). Роль технологій штучного інтелекту у науково-педагогічній діяльності освітніх закладів.
Ковальова В.М., Медичний фаховий коледж Запорізького державного медико-фармацевтичного університету (Україна, м. Запоріжжя). Віртуальне освітнє середовище Roqed як дієвий інструмент під час вивчення фізики студентами-медиками.
Кривонос М.П., Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна, м. Житомир). Цифрова компетентність сучасного педагога.
Крикуненко В.М., Сажнєва В.Л., Херсонський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №33 Херсонської міської ради (Україна, м. Херсон). Використання цифрових технологій в інклюзивному навчанні: гейміфікація.
Лісіцин В.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Зміст та форми реалізації наукової освіти.
Лісіцин В.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Нормативно-правове забезпечення цифрової освіти в Україні.
Лунгол О.М., Макаринська А.В., Донецький державний університет внутрішніх справ, Агішева А.В., Кропивницьке вище професійне училище (Україна, м. Кропивницький). Використання штучного інтелекту в закладах освіти: перспективи та виклики.
Мельник О.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Формування у молодших школярів наскрізних умінь оцінювати ризики та приймати рішення і розв’язувати проблеми.
Мехед О.Б., Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Україна, м. Чернігів). Особливості структури STEM-середовища в закладах освіти.
Могілевська В.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Як підвищити фаховість керівника гуртка в системі післядипломної освіти.
Осадчий Є.В., Горбенко А.А., Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка (Україна, м. Київ). Безпека віддаленого навчання.
Патріарх Ю.М., Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради (Україна, м. Володимир). Використання імерсивних технологій в освіті.
Плахотнюк І.М., ВСП «Житомирський торговельно- економічний фаховий коледж ДТЕУ» (Україна, м. Житомир). Самоорганізація, управління увагою, часом і завданнями.
Погромська Г.С., Махровська Н.А., Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Миколаїв). Нові освітні інструменти: штучний інтелект у професійній діяльності сучасного педагога.
Поліщук А.В., Відокремлений структурний підрозділ «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету» (Україна, м. Житомир). Погляд у майбутнє освіти разом з Metaverse.
Пуглик Н.М., Староста В.І., Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (Україна, м. Ужгород). Деякі цифрові засоби навчання у початковій школі під час вивчення природи.
Пуценко С.С., Високопільський ліцей Херсонської обласної ради (Україна, смт Високопілля, Херсонська область). Роль штучного інтелекту в цифровій освіті: можливості та виклики.
Рахманкулов А.А., Національний університет «Чернігівська Політехніка» (Україна, м. Чернігів). Роль штучного інтелекту в цифровій освіті: можливості та виклики.
Садовий М.І., Соменко Д.В., Трифонова О.М., Хомич В.Р., Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка (Україна, м. Кропивницький). Безбар’єрність в цифровому освітньому середовищі.
Сажнєва В.Л., Щетина Т.П., Херсонський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №33 Херсонської міської ради (Україна, м. Херсон). Цифровізація освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти як умова його оптимізації.
Сирцова О.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Проблеми здійснення формувального оцінювання на уроках громадянської та історичної освітньої галузі в умовах дистанційного навчання.
Скок К. Д., Горбенко А.А., Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка (Україна, м. Київ). Мультимедійні засоби у навчанні.
Смук А.Б., Криворізька гімназія №41 Криворізької міської ради (Україна, м. Кривий Ріг). STEM-технологія на уроках математики в початковій школі
Стадниченко К.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). З практики застосування штучного інтелекту в навчанні інформатики.
Староста В.І., Тютюнник М.М., Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (Україна, м. Ужгород). Онлайн тестування здобувачів професійно-технічної освіти.
Тепла О.М., Національний університет біоресурсів і природокористування України (Україна, м. Київ). Виклики освіти в умовах диджиталізації.
Фролов Д.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). STEM-освіта та цифровізація освітнього процесу природничих дисциплін.
Фунтікова О.О., Маріупольський релокований державний університет (Україна, м. Київ). Технології в інклюзивному середовищі закладів дошкільної освіти.
Хаустова О.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Організація дистанційного навчання в умовах воєнного стану: проблеми педагогів та перспективи їх подолання у СППО.
Холод М.В., Комунальний заклад загальної середньої освіти «Розумівська гімназія «Темп» Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області (Україна, с. Розумівка, Запорізька обл.). Впровадження цифрових інструментів під час вивчення математики та міжгалузевого курсу «STEM» як один зі шляхів формування цифрової грамотності здобувачів освіти.
Цапко А.М., Іванов В.Л., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (Україна, м. Харків). Інтерактивні технології на уроках історії та підготовка до їх використання.
Чередник Д.С., Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка (Україна, м. Кропивницький). Використання цифрового обладнання під час проведення лабораторних робіт з інтегрованого курсу «природничих наук».
Черниш А.В., Відокремлений структурний підрозділ «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету» (Україна, м. Житомир). Ефективне використання CHAT GPT в професійній діяльності викладача.
Чубата О.М., Дунаєвецький заклад дошкільної освіти №4 «Теремок» (Україна, м. Дунаївці). Національно-патріотичне виховання дошкільників засобом створення віртуального музейного простору.
Шишко І.М., Харківський ліцей № 113 Харківської міської ради (Україна, м. Харків). Цифровізація та її вплив на освітній простір у контексті формування ключових компетентностей.
Шиян Т.П., ВСП «Бердянський машинобудівний фаховий коледж Національного університету «Запорізька політехніка» (Україна, м. Бердянськ). Роль цифрових технологій у підготовці майбутніх інженерів машинобудування: від теорії до практики.
Листопад 2023

Контактна інформація: osvita@zoippo.net.ua  
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел.  (061)222-25-84 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2023 р.