Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №1 (7):

ОСОБИСТІСТЬ У ЄДИНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Збірник наукових тез ІІІ Міжнародного Форуму 26 – 29 квітня 2012

Рекомендовано до друку науково-методичною радою КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (протокол № 2 від 28 березня 2012р.)

КОНФЕРЕНЦІЯ: «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

ЗМІСТ

Титульна сторінка

1. Абдульманова Л.В. Моделирование культуросообразного пространства дошкольного образовательного учреждения как фактор становления физической культуры детей дошкольного возраста
Абдульманова Любовь Витальевна, к.п.н., доцент, заведующая кафедрой дошкольной педагогики Педагогического института Южного федерального университета.
2. Авдеева И.Н. О профессионально-личностных установках учителя-фасилитатора
Авдеева Ирина Николаевна, кандидат психологічних наук, доцент Севастопольського міського державного університету. E-mail: avdeev@gala.net, тел.: (069-2)244-333
3. Барліт О.О., Барліт А.Ю. Соціально-педагогічна та психологічна сутність буллінгу, як одна з головних проблем системи освіти у формуванні громадянина
Барліт Антон Юрійович, ЗБЛ «Перспектива», E-mail - antonbarlit@mail.ru
Барліт Оксана Олександрівна, к.п.н., доцент кафедри теорії та методики виховання комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласний ради. тел.роб. 2222-58, E-mail - barlitbarlit@mail.ru
4. Богута В.М. Детермінованість розвитку дитячого танцювального самодіяльного руху суспільними перетвореннями хх ст
Богута Валентина Миколаївна, аспірант Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, E-mail - professor_2@mail.ru
5. Висоцька О.Є. Відкрита освіта як чинник випереджаючого розвитку суспільства
Висоцька Ольга Євгенівна, декан факультету відкритої освіти, завідувач кафедри філософії випереджаючої освіти та управліня інноваційною діяльністю Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. E-mail: vysolga@gmail.com
6. Власова Н.Ф. Концептуальні ідеї патріотичного виховання в системі освіти
Власова Н.Ф. Комунальний заклад «Обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради.
7. Галатюк М.Ю. Інформаційна компетенція учнів у контексті інформаційної культури суспільства
Галатюк Михайло Юрійович, аспірант кафедри загальної і соціальної педагогіки та акмеології Рівненського державного гуманітарного університету. Тел. (0362) 62-80-39, e-mail: Halatyuk@ukr.net
8. Гончаренко О.М. Формування громадянської компетентності студентів засобами навчальної дисципліни «валеологія»
Гончаренко О.М. зав. кафедрою Хортицького національного навчально-реабілітаційного центру.
9. Гончаренко П.В. Філософічність освітнього простору як фактор становлення особистості
Гончаренко Павло Володимирович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Запорізького національного університету. e-mail: pavel_757_75@mail.ru, тел. 8 (06) 764-66-0
10. Горшкова О.Г., Макаренко В.В. Створення системи громадянської освіти в навчальному закладі
Горшкова Олена Геннадіївна., кандидат пед..наук, доцент кафедри теорії та методики виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР. Тел. 233-5-75
Макаренко Валерій Вікторович, старший викладач кафедри теорії та методики виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР. Тел. 233-5-75
11. Гузенков С.Г. До питання про проблеми стандарту в освітній галузі «суспільствознавство»
Гузенков Сергій Григорович, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін. Тел. 222-25-82
12. Дашевська І.М. Екскурсія як засіб особистісного розвитку
Дашевська Ірина Миколаївна, старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Класичного приватного університету. E-mail: idashevska@gmail.com, тел. 062-72-9-224 (2-70)
13. Калюжний В.С. Формування культури толерантності
Калюжний Віктор Степанович, кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії і політології Запорізької державної інженерної академії. E-mail: filoszgia@rambler.ru, тел. (06)223-83-56
14. Клевака Л.П. «Рукоділля» як навчальний предмет у жіночих навчальних закладах полтавської губернії (друга половина хіх – початок хх ст.)
Клевака Леся Петрівна, старший викладач кафедри початкової і дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. E-mail: alesi-09@mail.ru
15. Кузьмич Т.А. Патриотизм и гражданственность как социальные компетенции ХХІ века
Кузьмич Тетяна Олександрівна, завідуюча науково-методичного відділу управління загальноосвітніми закладами Херсонської академії безперервної освіти. E-mail: rusichkherson@ukr.net
16. Курок В.П., Шевель Б.О. Ретроспективний аналіз системи підготовки майбутніх інженерів-педагогів у другій половині ХХ століття
Курок Віра Панасівна, професор, зав. кафедри машинознавства Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка
Шевель Борис Олександрович, старший викладач кафедри машинознавства Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка. E-mail: BorisGly@yandex.ru, BorisGly@gmail.com
17. Лапенко М.В., Лешуков В.С. Система образования в Казахстане, России и Украине в контексте социетального сектора безопасности
Лапенко Марина Владимировна, руководитель Научно-образовательного Центра Сотрудничества со странами СНГ и Балтии Саратовского государственного университета. E-mail: lapenkomv@mail.ru
Лешуков Владимир Сергеевич, эксперт Научно-образовательного Центра Сотрудничества со странами СНГ и Балтии Саратовского государственного университета. E-mail: vle088@mail.ru
18. Малеванный Н.М., Богомолова Н. Н., Арабаджиев Д.Ю., Мяло П.И. взаимодействие политики и образования в Украине как условие формирования гражданина
Малеванный Николай Михайлович, кандидат философских наук, заведующий кафедрой теории и методики воспитания КУ «ЗОИППО» ЗОС. E-mail: mdczp@ukr.net
Богомолова Наталья Николаевна, методист Межвузовского исследовательского центра «Политика и образование» Запорожского областного института последипломного педагогического образования. E-mail: mdczp@ukr.net
Арабаджиев Дмитрий Юрьевич, кандидат политических наук, методист Межвузовского исследовательского центра «Политика и образование» Запорожского областного института последипломного педагогического образования. E-mail: dimariy28@ya.ru
Мяло Павел Иванович, кандидат исторических наук, методист Межвузовского исследовательского центра «Политика и образование» Запорожского областного института последипломного педагогического образования. E-mail: pavel_myalo@list.ru
19. Очеретяный А.А. К вопросу о сущности политики
Очеретяный А.А. Севастопольский городской гуманитарный университет
20. Пашков В.В. Трансформація сфери післядипломної педагогічної освіти: постстандартизований розум педагога
Пашков Володимир Васильович, кандидат філософських наук, доцент, ректор КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР. E-mail: zoippo@mail.ru, тел.. 34-67-
21. Платохина Н.А. Проблема развития ценностно-смыслового отношения дошкольников к культуре родного края в теории и практики дошкольного образования
Платохина Наталья Алексеевна, доктор педагогических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики Педагогического института Южного Федерального университета. E-mail: Natacha-Platohina@rambler.ru, тел.: (8632)930253
22. Рябко Е.В. Проблемы соотношения науки и религии в современном образовании
Рябко Олена Валеріївна, старший викладач кафедри богослов’я, аспірант кафедри педагогіки Класичного приватного університету. E-mail: logos@list.ru
23. Савин В.В., Костенко Р.В. Запорожская область Украины: проблемы устойчивого развития региона
Савин Валерій Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР. E-mail: prorektor_savin@mail.ru
Костенко Роман Вячеславович, ведущий специалист ремонтно-эксплуатационного отдела КУ «ЗОИППО» ЗОС.
24. Стефанюк С.К. Деякі питання історичної освіти на Україні: правове виховання засобами козацької культури
Стефанюк Світлана Костянтинівна, професор кафедри політології, соціології, культурології Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Е-mail: rector@hnpu.edu.ua
25. Терно С.О. Теорія розвитку критичного мислення – сучасна методологічна основа історичної освіти
Терно Сергій Олександрович, к.п.н., доцент кафедри іторії України Запорізького національного університету. E-mail: terno@znu.edu.ua, sterno2000@mail.ru
26. Утюж І.Г. Креативність людини в сучасному освітньому просторі
Утюж Ірина Геннадіївна, кандидат філософських наук, доцент КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
27. Химинець В.В. Еколого-економічний концепт сталого розвитку України в контексті сучасної філософії освіти
Химинець Володимир Васильович, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, факультету міжнародних відносин Ужгородського національного університету.
28. Чабан Н.В. Простір загальноосвітнього навчального закладу як чинник формування та розвитку особистості учня
Чабан Наталія Володимирівна, пошукач кафедри управління та євроінтеграції Національного педагогічного університету ім.. Драгоманова. E-mail tchaban.natalya@yandex.ua
29. Чумак О.В. парадигма освіти ХХІ століття: інноваційні аспекти
Чумак Олена Василівна, старший викладач кафедри економічної теорії та підприємництва Запорізького національного технічного університету. Тел. 769-82-65
30. Шередеко Ю.Л. Концептуально-методологические основы стратегического управления переходом к творчески- и индивидуально-ориентированному образованию
Шередеко Юрій Леонідович, науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем. Е-mail: semant@i.ua, semant@ukr.net
31. Молодиченко В.В. Реалізація гуманістичної особово-розвивальної парадигми в сучасній освіті
Молодиченко В.В., к. п. н. , доцент, Україна, м. Мелітополь, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

КОНФЕРЕНЦІЯ: «ІНОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ. МЕДІАОСВІТА»

1. Бурім О. В. Медіакомпетентність та медіаграмотність як результат медіаосвіти та запорука інформаційної безпеки особистості
Бурім Олена Василівна, аспірант Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. E-mail: elena-burim@rambler.ru.
2. Бутурліна О.В. Еволюція творчості в філософському осягненні.
Бутурліна Оксана Василівна. . Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, н.с. E-mail: Buturlin71@mail.ru
3. Варецька О. В. Формування соціальної компетентності педагога засобами медіаосвіти
Варецька Олена Володимирівна, к.п.н., доцент. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
4. Гірина Т. С. Принципи формування медіа-культури слухачів засобами дитячого радіомовлення.
Гиріна Тетяна Сергіївна, Класичний приватний університет, аспірант. е-mail: hirinatanya@mail.ru
5. Головко Н. В. Дидактические основы построения государственного стандарта общего среднего образования
Головко Микола Васильович, к.п.н., доцент. Институт педагогики НАПН Украины, докторант. (Украина, г.Киев).
6. Иванов С. А. Философские аспекты в дискурсе медиакультуры (на материале обзора диссертационных исследований).
Иванов Сергей Аркадьевич, к.т.н., доцент. Запорожский областной институт последипломного педагогического образования.
7. Куценко О. В. Подготовка медиапедагогов – насущная проблема инновационной педагогики.
Куценко Олена Віленівна, оргсекретар Асоціації кіноосвіти і медіапедагогіки України, е-mail: lena.krim@mail.ru
8. Найдьонова Л. А. Впровадження медіаосвіти в навчальних закладах України. Експериментальний етап.
Найденова Любов Антоновна, . к. психол. наук. Україна, Київ, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, заступник директора.
9. Павленко Л. А. Упровадження інноваційних освітніх технологій як основа оновлення системи науково-методичної роботи закладу освіти.
Павленко Людмила Анатоліївна, магістр. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, ст. викладач
10. Хаустова О. В. Освітні проекти в практиці розвитку духовного потенціалу вчителів у системі післядипломної освіти.
Хаустова Олена Валеріївна, к.п.н., доцент. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. e-mail: alenahau@mail.ru
11. Холодних І. М. Впровадження інноваційних технологій - шлях підвищення пізнавальної активності учнів.
Холодних Інна Миколаївна Україна, м.Донецьк, ЗОШ №112, учитель-методист,
12. Шаляпина Т. А. Управление инновационным развитием современной школы.
Шаляпина Татьяна Александровна, к.п.н., доц. Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования. (Россия, г.Санкт-Петербург). e-mail: tat_524@rambler.ru
13. Гудилина С.И., Хиврич В.В. Развитие личности через медиатворчество
Гудилина С.И., ФГНУ «Институт содержания и методов обучения» РАО,
Хиврич Валентина Владимировна, Запорожская областная государственная администрация. Тел. 239-04-96, e-mail: vhivrich@mail.ru
14. Шацька Н. М. Сучасний освітній простір як фактор становлення та розвитку україномовної особистості
Шацька Наталія Михайлівна, ст. викл. КЗ "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" ЗОР, м. Запоріжжя
15. Повзло А. Н. Образовательные технологии: субъективный и объективный векторы.
Повзло Александр Николаевич, к. ф. н., доцент, Запорожский национальный технический университет, доцент кафедры философии, г. Запорожье.
15. Пенчук І.Л. Інформаційно-емоційний та освітній потенціал дитячих програм на радіо.
Пенчук І.Л., к. п. н., доцент, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя.

КОНФЕРЕНЦІЯ: «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОСВІТІ»

1. Айвазян Л.Ю. Проблеми використання тестів у дослідженні суб’єктивного відчуття самотності
Айвазян Людмила Юріївна, аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
2. Большукіна А.В. Особливості управління дошкільним навчальним закладом на адаптивних засадах
Большукіна Аліна Вячеславівна, аспірантка, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Київ, Україна
3. Бондаренко З.П. Деякі аспекти професійної підготовки студентів в умовах ВНЗ
Бондаренко Зоя Петрівна, к. п. н., доцент, заступник декана факультету психології з виховної роботи, Дніпропетровський національний університет ім.. Олеся Гончара, м.Дніпропетровськ, Україна
4. Бикова Т.М. Психологічний супровід дітей у навчальному закладі з інклюзивною освітою
Бикова Тетяна Миколаївна, заступник директора з НВР, практичний психолог, НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний заклад», Донецька обл м. Добропілля, Україна
5. Бондаренко Р. М. Концептуальні засади розвитку професійної готовності педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку
Бондаренко Роман Миколайович, аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна,
6. Бородина Н.Б. Актуальность медицинского сопровождения детей с патологией органов дыхания в учебно-воспитательном процессе
Бородина Наталія Борисівна, кандидат медичних наук, доцент, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя, Україна.
7. Букун Н., Анцибор Л. Эволюционное трактование образа жизни как условие психического развития
Букун Николай, докт. хаб., професор, Институт педагогических наук, г. Кишинев, Республика Молдова
Анцибор Людмила, доктор, государственный университет республики Молдова, г. Кишинев, Республика Молдова
8. Бусловская Л.К. Здоровьесберегающие технологии в подготовке современного педагога
Бусловская Людмила Константиновна, Белгородский государственный университет, г. Белгород, Россия
9. Васильченко Л.В. Формування управлінської культури керівника школи в системі післядипломної педагогічної освіти як соціально-педагогічна проблема
Васильченко Лілія Володимирівна, к. п. н., доцент, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя, Україна
10. Ватковська М.Г. Основні тенденції створення системи дистанційного навчання
Ватковська Марина Григорівна, , к. філософ., н., проректор з наднових технологій, завідуюча кафедрою управління інформаційно-освітніми проектами, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м.Дніпропетровськ, Україна
11. Волков В.Н. Целевая подготовка тьюторов как условие развития государственно-общественного управления образованием
Волков Валерий Николаевич, к.пед.н., доцент, СПБ АППО, г.Санкт-Петербург, Россия
12. Волярська О.С. Аналіз компонентів управлінської культури педагогів
Волярська Олена Станіславівна, к. п. н., доцент, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя, Україна
13. Голованова Т.П., Криволап О.Ю., Лаура Т.Є. Управління процесом формування усвідомленої діяльності учнів в умовах шкільного навчання
Голованова Тетяна Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна
Криволап Олена Юріївна, учитель, Запорізька загальноосвітня школа № 15, м. Запоріжжя, Україна
Лаура Тетяна Євгенівна, учитель, Запорізька загальноосвітня школа № 12, м. Запоріжжя, Україна
14. Гордеева А.Г. Профессиональное выгорание: реальность или миф
Гордеева Алеся Николаевна, аспірант Академии последипломного образования, Минская обл.. г.Борисов, Республика Беларусь,
15. Горкуша Є.В. Інклюзивне навчання студентів із вадами зору в контексті сталого розвитку університетської освіти
Горкуша Євгенія Володимирівна, аспірантка, Чорноморський державний університет імені Петра Могили
16. Гришина И.В. Формирование профессиональной компетентности руководителя школы в системе повышения квалификации
Гришина Ирина Владимировна д. п. н., професор, СПБ АППО, г.Санкт-Петербург, Россия
17. Гуменюк В.В. Діяльність керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо управління модернізаційними ризиками
Гуменюк Віра Василівна, канд.пед.наук, доцент, Хмельницький інститут післядипломної педагогічної освіти, м.Хмельницький, Україна
18. Гура О.І. Удосконалення освітнього процесу у вищому навчальному закладі на основі сучасних інформаційних технологій
Гура Олександр Іванович, д. п. н., професор, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна
19. Гура Т.Є. Рефлексивне середовище як чинник розвитку професійної компетентності практичних психологів у системі післядипломної освіти
Гура Тетяна Євгенівна. к. псих. н., доцент, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя, Україна
20. Драч І.І. Розвиток суб’єкта післядипломної педагогічної освіти в глобальному соціокультурному просторі: синергетичний аспект
Драч Ірина Іванівна, канд.пед.н., доцент, докторант, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Київ, Україна -
21. Донченко І.А. Психобіографія як метод розвитку професійної самосвідомості
Донченко Ірина Анатоліївна , к.пед.н., доцент, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна
22. Жаворонкова В.В. Педагогічні умови навчання студентів іноземним мовам
Жаворонкова В.В., Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна,
23. Кальченко І.В., Бикова Т.М. Реалізація моделі інклюзивного навчання в системі загальноосвітнього простору
Кальченко Інна Володимирівна, директор НВК Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів, Донецька обл м. Добропілля, Україна
Бикова Тетяна Миколаївна, заступник директора з НВР, практичний психолог, НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний заклад», Донецька обл м. Добропілля, Україна
24. Жадько О.А. Взаємодія школи і органів місцевого самоврядування в процесі громадянського виховання учнівської молоді
Жадько Олена Іванівна, здобувач директор ЗНЗ №10, Дніпропетровська обл., м.Марганець, Україна
25. Заверико Н.В. Школа як фактор соціалізації учнівської молоді
Заверико Наталія Віталіївна, к. п. н., доцент, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна
26. Капустеринська Т.Д. Сучасний керівник загальноосвітнього навчального закладу – лідер шкільної команди
Капустеринська Тетяна Дмитрівна, старший викладач МОІППО, м. Миколаїв, Україна.
27. Кулінка Ю.С. Забезпечення майбутніх педагогів методикою превентивної діяльності, психологічної підтримки та педагогічної допомоги підлітків з девіантною поведінкою
Кулінка Юлія Сергіївна,
28. Курмаева И.Г. Инклюзивная составная современного образовательного пространства
Курмаева Ирина Георгиевна ,
29. Кутик О.М. Ще раз до питання особливостей дорослої людини як суб’єкту навчання
Кутик Ольга Миколаївна, к. і. н., доцент, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя, Україна
30. Круцило О.А. Вечірня школа в сучасному освітньому просторі
Круцило Ольга Анатоліївна, методист, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя, Україна
31. Кучер А.В., Фурдуй Е.С. Некоторые взгляды на необходимость психологической помощи детям с проблемами в развитии в республике Молдова
Кучер Анжела Викторовна к. псих. н., научный сотрудник, Институт педагогических наук, г. Кишинев, Республика Молдова
Фурдуй Емилия Семеновна,
32. Лапшина І.С. Адаптивні підходи до моделювання освітніх процесів у системі дистанційного навчання
Лапшина Ірина Сергіївна, к. п. н., доцент, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя, Україна lapshina_2008@mail.ru
33. Логвін В.Л. Розвиток соціокультурного середовища освітнього закладу в системі діяльності керівника школи
Логвін В.Л., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя, Україна
34. Лузан Л.Л. Результативність управління професійною компетентністю вчителів філологічних дисциплін
Лузан Людмила Олександрівна,
35. Лук’янова О.І. Формування управлінських умінь майбутніх студентів технічних спеціальностей
Лук’янова Ольга Іванівна, старший викладач, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна
36. Лупінович С.М. Корекційна діяльність педагога в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи
Лупінович Світлана Миколаївна, к. п. н., доцент, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя, Україна
37. Максимова О.П. Розвиток аналітичних здібностей фахівців як чинник їх професійної компетентності
Максимова Ольга Павлівна,
38. Мінакова І.В. Здійснення соціальної адаптації та інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах навчально-виховного процесу
Мінакова Ірина Валентинівна,
39. Михайліченко А.Ф. Співдружність з батьками як умова компенсуючого виховання дітей з особливими освітніми потребами
Михайліченко Аліна Федорівна, старший викладач, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя, Україна
40. Нор К.Ф., Бабаян Ю.О. Шляхи формування рефлексивної компетентності вчителів у післядипломній освіті
Нор Катерина Федорівна, к.п.н., доц., МОІППО, м. Миколаїв, Україна
Бабаян Юлія Олександрівна, к.п.н., доц., МОІППО, м. Миколаїв, Україна
41. Орлова О.А. Соціально-особистісна характеристика категорії «самовдосконалення»
Орлова Ольга Анатоліївна,
42. Палади О.П. Самосознание в системе личностных ценностей подростка
Палади Оксана Павловна, доктор психологи, Институт педагогических наук, г. Кишинев, Республика Молдова
43. Панкратова О.Л. Механізми професійної саморегуляції особистості в контексті компетентнісного підходу
Панкратова Олена Леонідівна, аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна
44. Панова Н.В. Личностно-профессиональное развитие педагога как смыслообразующий фактор профессиональной деятельности
Панова Нина Васильевна,
45. Пащенко С.Ю. Концептуальні положення професійної підготовки фахівців у галузі соціальної інклюзії (на прикладі міжнародної магістерської програми)
Пащенко Світлана Юріївна,
46. Подмазин С.И. Управление развитием единого образовательного пространства
Подмазін Сергій Іванович,
47. Попкова Е.І. Організація профорієнтаційної роботи в сучасних умовах: андрагогічний аспект
Попкова Ела Іванівна,
48. Приходько В.М. Системні аспекти моніторингу професійних якостей педагога-андрагога в системі післядипломної освіти
Приходько Валентин Миколайович, к.п.н., доцент, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя, Україна
49. Присяжнюк Ю.С. Андрагогічні підходи до післядипломної освіти викладачів ВНЗ на засадах гуманізації та гуманітаризації освітнього процесу
Присяжнюк Юлія Сергіївна, к.п.н., доцент, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя, Україна
50. Пучина О.В. Тренінг: нові методи навчання дорослих
Пучина Ольга Віталіївна, к. псих. н., доцент, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна
51. Приходько Т.П. Педагогічна спрямованість змісту та інтенсифікація процесу магістерської підготовки у вищих навчальних закладах
Приходько Т.П., Дніпропетровський національний університет ім.. О. Гончара, м.Дніпропетровськ, Україна
52. Резанцева З.А., Гура Т.Є. Психолого-педагогічний супровід розвитку школярів з порушеннями соматичного здоров’я
Резанцева Зінаїда Анатоліївна , Гура Тетяна Євгенівна к. п. н., доцент, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя, Україна
53. Рібцун Ю.В. Науково-теоретичні передумови створення спеціальної комплексної програми для роботи з дітьми з ОМЗ, які мають мовленнєві порушення
Рібцун Юлія Валентинівна, к.п.н., старший науковий співробітник лабораторії логопедїі, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна
54. Рябова З.В. Маркетинг як механізм інформаційного забезпечення якості діяльності навчального закладу
Рябова Зоя Вікторівна,
55. Саржевський С.Н., Саржевська Л.Е. Особливості застосування інформаційних технологій у професійно-спрямованій підготовці студентів
Саржевська Людмила Едуардівна, к. мед. н., доцент, Запорізький державний медичний університет, м.Запоріжжя, Україна
Саржевський Сергій Никодимович, к. мед. н., доцент, Запорізький державний медичний університет, м.Запоріжжя, Україна
56. Саржевський С.Н. Поплавська І.О., Костровська К.О., Саржевська Л.С. Комунікативна компетентність майбутніх лікарів
Саржевський Сергій Никодимович, к. мед. н., доцент, Запорізький державний медичний університет, м.Запоріжжя, Україна
Поплавська Ірина Олександрівна асистент кафедри офтальмології, Запорізький державний медичний університет, м.Запоріжжя, Україна
Костровська Катерина Олегівна асистент кафедри офтальмології, Запорізький державний медичний університет, м.Запоріжжя, Україна
Саржевська Людмила Едуардівна, к. мед. н., доцент, Запорізький державний медичний університет, м.Запоріжжя, Україна
57. Сабадаш В.П., Соловйов К.О. Попередження жорстокого поводження з дітьми в Україні: правовий аспект
Сабадаш Віктор Петрович, к.юр. н., доцент, Запорізький національний університет, м.Запоріжжя, Україна
Соловйов Кирило Олегович студент, Запорізький національний університет, м.Запоріжжя, Україна
58. Савіна М.І. Гендерна освіта дорослих з урахуванням рівнів розвитку життєдіяльності людини
Савіна Маріанна Іванівна, науковий співробітник, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м.Київ Україна
59. Сергеєва Л.М. Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу на засадах упровадження інклюзивних підходів
Сергеєва Лариса Миколаївна,
60. Сыроватко Е.Н. Организация мониторинга результативности региональной психологической службы в рамках личностно-компетентностного подхода
Сыроватко Елена Николаевна, методист, КУ «Запоргожский областной институт последипломного педагогического образования» ЗОС, г.Запорожье, Украина
61. Татаринцева Н.Е. Проектный метод в преподавании педагогических дисциплин
Татаринцева Нина Евгеньевна, д.п.н., доцент, Педагогический институт южного федерального университета, г.Ростов-на-Дону, Россия
62. Тягушева О.Г. Дистанційна освіта як форма навчання людей з особливими потребами (з досвіду роботи КПУ)
Тягушева Олена Георгіївна,
63. Філь О., Бура О., Русановська О. Управління процесом соціалізації учнів початкової школи
Філь Олена Вікторівна, к. п. н., Запорізький національний університет, м.Запоріжжя, Україна
Бура Оксана Борисівна вчитель початкових класів, ЗЗШ №52, м.Запоріжжя, Україна
Русановська Оксана Вікторівна вчитель початкових класів, ЗНВК «Запорізька Січ», м.Запоріжжя, Україна
64. Фурман О.О. Актуальні проблеми запровадження інклюзивної освіти в Україні
Фурман Олена Олександрівна, методист, СОІППО, м.Суми, Україна
65. Халемендик Ю.Є. Толерантність як професійна якість педагога
Халемендик Юлія Євгенівна, старший викладач, Запорізький національний університет, м.Запоріжжя, Україна
66. Харлаш Л.М. Соціальні наслідки розвитку інтернет-технологій
Харлаш Людмила Михайлівна,
67. Химинець В.В. Концептуальні засади інноваційної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти
Химинець Василь Васильович,
68. Чемодурова Ю.М. Спеціальнонаукові підходи щодо розуміння сутності категорії «професійні деформації особистості»
Чемодурова Юлія Миколаївна,
69. Черепєхіна О.А. До проблеми місії психологічної служби ВНЗ у фаховій підготовці майбутніх психологів
Черепєхіна Ольга Анатоліївна, к.психол.н, доцент, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна
70. Ястребова В.Я. Методологічні основи управлінської діяльності директора загальноосвітнього навчального закладу сільської місцевості
Ястребова Валентина Яківна,
71. Ястребова В.Я., Бабко Т.М. Самоорганізація навчальної діяльності учнів
Ястребова Валентина Яківна, к. п. н., доцент, проректор, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя, Україна
Бабко Тетяна Миколаївна, старший викладач, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя, Україна
72. Кравченко Г. Ю. Особливості організації проектної діяльності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти
Кравченко Ганна Юріївна, к. п. н., проректор, Харківської академії неперервної освіти, м. Харків, Україна
73. Гурова С.Г., Сейсенбаєва О.А. Особливості реалізації диференційованого підходу в навчанні школярів з порушеннями соматичного здоров'я
Гурова С.Г., комунальний заклад "Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів" Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя, Україна
Сейсенбаєва О.А., комунальний заклад "Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів" Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя, Україна

КОНФЕРЕНЦІЯ: «ШКОЛА СУЧАСНИХ ЗНАНЬ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В РАМКАХ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ»

<
1. Бубнова І.С., Бубнов І.В. Застосування освітніх можливостей сервісу Windows Live
Бубнова Ірина Семенівна, старший викладач Сумського інституту післядипломної педагогічної освіти. E-mail: ibubnova@list.ru
Бубнов Ігор Васильович к.т.н., доцент Сумського державного університету. E-mail: bubnov.ig@yandex.ru.
2. Вовк М.И., Кифоренко С.И., Котова А.Б. Единое образовательное информационное проcтранство: гармоничность и интеллектуальная интерактивность
Вовк Майя Іванівна. кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, зав. відділом Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України та МОНМС України. E-mail: Dep140@irtc.org.ua
Кіфоренко Світлана Іванівна доктор біологічних наук, професор, старший науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України та МОНМС України. E-mail: Dep150@ukr.net
Котова Алла Борисівна доктор біологічних наук, професор, зав. відділом Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України та МОНМС України. E-mail: Dep150@ukr.net
3. Воротнікова І.П. Освітній портал як складова освітньо- інформаційного середовища післядипломної педагогічної освіти регіону
Воротнікова Ірина Павлівна, старший викладач Луганського інституту післядипломної педагогічної освіти. E-mail: IrVorotnikova@gmail.com.
4. Гадайчук Н.М., Тульчак Л.В. Впровадження інформаційних технологій у дидактику іноземних мов у вищій школі
Гадайчук Наталія Миколаївна, викладач Вінницького національного технічного університету. E-mail: max3nov@gmail.com
5. Гриценко В.Г. Створення сучасної інформаційно-аналітичної системи управління університетом
Гриценко Валерій Григорович, к.п.н., доцент, завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Черкаського національного університету. E-mail: grycenko@ukr.net.
6. Даниленко С.П., Ольховський Є.О. Порівняльний аналіз установки сучасних інструментальних засобів створення веб-сайтів
Даниленко Сергій Петрович, студент Харківського національного технічного університету. E-mail: sergey_danylenko@ukr.net
Ольховський Євгеній Олександрович к.ф.-м.н., доцент Харківського національного технічного університету. E-mail: olkhovskiy@ukr.net
7. Дмитренко І.І., Шакотько В.В. Дослідницькі підходи у навчанні з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
Дмитренко Іван Іванович, провідний спеціаліст відділу сучасних засобів навчання Головного управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації. E-mail: Ivan.Dmytrenko@gmail.com
Шакотько Віктор Васильович заступник директора Кременчуцького педагогічного училища ім. А. С. Макаренка. E-mail: w_sh@mail.ru
8. Живюк І.А. Україномовні вікі-проекти як корисний інструмент на шляху до єдиного освітнього інформаційного простору
Живюк Іванна Анатоліївна, старший викладач Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. E-mail: ivanna_shuwjyk@mail.ru
9. Журавльова Л.А. Експіриєнтивне навчання як інструмент розвитку особистості у контурі інформаційно-освітнього простору
Журавльова Лариса Андріївна, к.т.н., доцент, академічний директор Центру Інформаційних Технологій ІТС Національного авіаційного університету. E-mail: itc.aptech@gmail.com
10. Караванова Т.П. Методика використання навчальних комп’ютерних програм у навчальному процесі
Караванова Тетяна Петрівна, доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. E-mail: t_karavanova@ua.fm
11. Каракатсаніс Т.В. Розвиток креативності майбутніх педагогів засобами ІКТ у Великій Британії
Каракатсаніс Тетяна Василівна аспірант Класичного приватного університету. E-mail: karakatsanis@list.ru
12. Кузьмінська О.Г. Науково-освітнє середовище сучасного університету
Кузьмінська О.Г., Національний університет біоресурсів та природокористування
13. Кунтурова Ю.В. К вопросу о ретроспективном анализе понятия "информация"
Кунтурова Юнія Валеріївна , інженер-математик Війського-космічної академії ім. А.Ф. Можайского. E-mail: yuna.fregep@gmail.com, sydorchukng@ukr.net
14. Лецюк І.З. Готовність майбутнього вчителя початкової школи до проектування комунікаційного середовища
Лецюк Ігор Зіновійович , викладач Запорізького педагогічного коледжу. E-mail: nils7@ukr.net
15. Марченко О.М. Інноваційна робоча навчальна програма курсу «інформаційні та телекомунікаційні технології» для студентів спеціальності 7.01010501 (корекційна освіта)
Марченко Олена Михайлівна., к.п.н., доцент Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. E-mail: march_o@i.ua
16. Болбочану А., Морозан О. Peculiarities of the net language used by adolescents in virtual communities
Болбочану Аглаїда., доктор хабілітат, професор дослідник Інституту педагогічних наук.
Морозан Ольга, аспірант Інституту педагогічних наук. E-mail: olga.morozan@yahoo.com
17. Морохов Г.О. Мультимедійне середовище у професійній підготовці майбутніх менеджерів організації
Морохов Гліб Олегович, аспірант Класичного приватного університету. E-mail: olga.morozan@yahoo.com
18. Горбенко Г.Н., Задорожкина Я.С. Возможности использования различных типов тестовых заданий при обучении дисциплинам естественно-научного цикла с использованием системы Moodle
Горбенко Г.Н., ., Інститут інтерактивних технологій в освіті Класичного приватного університету,
Задорожкіна Я.С.,, Інститут інтерактивних технологій в освіті Класичного приватного університету
19. Швець Ю.О. Компьютерная программная платформа единого информационно-коммуникационного пространства “Школа современных знаний”
Швець Ю.О., Інститут інтерактивних технологій в освіті Класичного приватного університету
20. Циммерман Г.А., Циммерман О.В. Проблема розробки та використання програмного забезпечення навчального призначення у складі сучасних освітніх технологій
Циммерман Геннадій Анатолійович , старший викладач Запорізького національного університету. E-mail: zga@znu.edu.ua,
Циммерман Олена Володимирівна, викладач інформатики економіко-правового коледжу ЗНУ. E-mail: zimel@uzhe.net

квітень 2012

Контактна інформація: zoippo@gmail.ru
69035 м.Запоріжжя, вул 40 років Радянської України, 57-А
тел. (0612) 346-711, 347-612

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2011 р.