Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №2 (8):

ОСОБИСТІСТЬ У ЄДИНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Збірник наукових тез ІІІ Міжнародного Форуму 26 – 29 квітня 2012

Рекомендовано до друку науково-методичною радою КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (протокол № 2 від 28 березня 2012р.)

КОНФЕРЕНЦІЯ: «ОСВІТА І ОСОБИСТІСТЬ: НОВІ ПІДХОДИ, СУЧАСНА ДИДАКТИКА, ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЯКІСТЬ ОСВІТИ»

ЗМІСТ

Титульна сторінка

1. Акири И. К. Методологические основы современного урока
Акири Ион Константинович,к.ф-м.н., доцент. Институт педагогических наук (ISE), (Республика Молдова, Кишинэу). е-mail: ionachiri@mail.ru
2. Александрова О.Ф., Александров В. М. Формування творчої особистості вчителя: аспект гуманістичного виховання
Александров Вячеслав Миколайович,к.п.н., доц. Запорізький національний університет
Александрова Олена Федорівна, к.п.н., доц. Запорізький національний університет. е-mail: Alexandrova_elena@i.ua
3. Антипин Е.Л., Дмитриева В.Ф., Самойленко П.И., Физика и квантовая нелокальность
Антипин Евгений Львович, к.ф.-м.н., доц. Московский государственный университет технологий и управления. Россия, г.Москва. е-mail: rivers@bk.ru
Дмитриева Валентина Феофановна, к.т.н., проф. Московский государственный университет технологий и управления, зав. кафедрой. Россия, г.Москва.
Самойленко Петр Иванович, д.п.н., проф., чл.-кор. РАО. Московский государственный университет технологий и управления (Россия, г.Москва).
4. Атаманчук П. С., Атаманчук В. П. Компетентісний аспект процедури становлення майбутнього фахівця
Атаманчук Вікторія Петрівна, к.філ.н., доцент. Кам’янець-Подільський НПУ ім. І.Огієнка. е-mail: ataman08@ukr.net
Атаманчук Петро Сергійович, професор, д.п.н., академік АНВОУ. Кам’янець-Подільський НПУ ім. І.Огієнка, зав. кафедри. е-mail: aps2005@mail.ru
5. Батліна Л. В. Роль освіти у виникненні та подоланні кризи у світі та суспільстві
Батліна Людмила Вікторівна, к.пед.н., доцент. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, зав. кафедри.
6. Байєр О. М., Піроженко Т.О. Вплив самооцінки на розвиток саморегуляції старших дошкільників
Байєр Ольга Миколаївна, к.психол.н. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, ст.викладач
"> Піроженко Тамара Олександрівна, д. психол. н., проф. Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, зав. лабораторії.
7. Баралюк Н. Г. Reception of language – the basis of preschool socialization
Баралюк Надежда Георгиевна (Nadejda BARALIUK), к. п. н. Институт педагогических наук (ISE), зав. сектором. (Республика Молдова, Кишинэу), е-mail: n.baraliuc@mail.ru
8. Баранова Л. В. Проблемно-пошуковий метод навчання в організації дослідницької діяльності учнів на уроці.
Баранова Лілія Вікторівна. Україна, м.Запоріжжя, гімназія №45, gym45@newmail.ru
9. Бєльчев П.В. Сучасні візуальні технічні засоби навчання
Бєльчев Павло Васильович, к.п.н., доц. Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, зав. кафедри. е-mail: belchev@ukr.net.
10. Біла Л. В. До питання дослідження процесу самопізнання в дітей передшкільного віку
Біла Любов Вікторівна. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, ст. викладач.
11. Біла О.А. Комунікативно-діалогова та пошуково-дослідницька навчально-виховні моделі формування громадянськості учнів
Біла Олена Анатоліївна. Україна, м.Запоріжжя, гімназія №45, gym45@newmail.ru
12. Богуш А. М. Творческое самовыражение детей дошкольного возраста в игровых речевых ситуациях
Богуш Алла Михайлівна, д.пед. н., ,к.психол.н., проф., академік НАПН України Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського, зав. кафедри. (Україна, м.Одеса).
13. Бондаренко Ю. Освітня функція недійних текстів
Бондаренко Ю. Національний технічний університет «КПІ» (Україна, м.Київ). .
14. Ботгрос И. В., Настас С. Б. Еvolution of the formative assessment concept
Ботгрос Ион Васильевич, канд. физико-математических наук, доцент. Институт педагогических наук (ISE), Республика Молдова, Кишинэу, зав. сектором.
Настас Светлана Борисовна, магистр. Институт педагогических наук (ISE), н.с. (Республика Молдова, Кишинэу), е-mail: nastassv@yahoo.com
15. Викол Н. Х. Профессиональное развитие личности учителя.
Викол Нелу Харитонович, д.н., доцент. Институт педагогических наук (ISE), Республика Молдова, Кишинэу. е-mail: iseneluvicol@gmail.com
16. Волкова А. В. Використання рольового професійного спілкування у процесі формування компетентності в читанні іншомовної літератури
Волкова Анжела Володимирівна. Запорізький національний університет, викладач. е-mail: volkova71angela@rambler.ru
17. Волковская М. А. Компетентностный подход в обучении русскому языку в национальных школах Молдовы
Волковская Мария Александровна, к.п.н., доцент. Институт педагогических наук (ISE), Республика Молдова, Кишинэу. е-mail: mariavolcovschi@rambler.ru
18. Гашенко І. О., Савіч І. О. Формування екологічної культури учнів в інтегральному освітньому просторі
Гашенко Ірина Олександрівна, к.п.н., доцент. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Савіч Ірина Олександрівна. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, методист
19. Головко Н. В. Историко-дидактические особенности реализации компетентностного похода
Головко Микола Васильович, к.п.н., доцент. Институт педагогики НАПН Украины, докторант. (Украина, г.Киев).
20. Горбачева Н. А. Текстоцентрический подход к формированию коммуникативных умений и навыков учащихся
Горбачева Нина Анатольевна. Институт педагогических наук (ISE), докторант. Республика Молдова, Кишинэу. е-mail: ninagor58@mail.ru
21. Гузь В. В. Формування екологічної свідомості школярів
Гузь Володимир Васильович, к.п.н. Мелітопольський державний педагогічний університет ім.Богдана Хмельницького, ст. викладач ,
22. Герасимова Т. Ю., Царева О. С. Структурирование предметных знаний по физике – основа самостоятельной познавательной деятельности учащихся
Герасимова Татьяна Юрьевна, к.п.н., доц. Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова. (Беларусь, г.Могилев). е-mail: gerasimova_msu@mail.ru
Царева Ольга Сергеевна. Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова. (Беларусь, г.Могилев).
23. Даскал А. А. Psiho-pedagogical aspects of socialization in the formation of the child’s personality in preschool age
Даскал Анжела Анатольевна (Angela DASCAL), магистр. Институт педагогических наук (ISE), (Республика Молдова, Кишинэу). е-mail: angeladascal@gmail.com
24. Дехтяренко С.Г., Лагода Н.А. Апробація підручників і педагогічних програмних засобів нового покоління як ціль і результат роботи обласної творчої групи вчителів хімії.
Дехтяренко Світлана Григорівна. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, ст. викл
Лагода Наталья Анатольевна. Запорізький навчально-виховний комплекс №88. (Україна, м.Запоріжжя) E-mail: nalisi@rambler.ru
25. Дудуш Л. Г. Непрерывное педагогическое образование: вопросы теории и практики.
Капустеринська Тетяна Дмитрівна, старший викладач МОІППО, м. Миколаїв, Україна.
26. Думиникэ С. В. Тhe impact of educational partnership in training pedagogical family culture
Думиникэ Стелла Васильевна (Stella DUMINICA), магістр. Институт педагогических наук (ISE), (Республика Молдова, Кишинэу). E-mail: angeladascal@gmail.com
27. Єлагіна Н. І .Роль принципу наочності навчання у підготовці творчої особистості (друга половина ХІХ – початок ХХ століття).
Єлагіна Наталія Іванівна. Тернопільський державний педагогічний університет ім. І. Я. Горбачевського, асистент
28. Жадан Р.П., Григоренко Г. І. До проблеми формування основ споживчих знань у дітей старшого дошкільного віку.
Жадан Раїса Пилипівна, к.е.н., доцент. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Григоренко Галина Іванівна , к.пед.н., доцент. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
29. Іваницький О.І. Технологія контекстної професійної підготовки майбутнього вчителя фізики в умовах інформаційно-освітнього середовища.
Іваницький Олександр Іванович, д.п.н., професор. Запорізький національний університет, зав. кафедри. е-mail: aivanickij@yandex.ua
30. Исак Ш. Г. Управление уровнем достижения проффесиональных компетенций с помощью информационной технологии и коммуникации.
Исак Штефания Георгиевна, д.п.н., конференциар. Институт педагогических наук (ISE), (Республика Молдова, Кишинэу). е-mail: isacstefania@yahoo.com
31. Казанцева Л. І. Проблеми навчання дошкільників української мови з урахуванням специфічного полі культурного простору Південно-Східного регіону.
Казанцева Лариса Іванівна, к.пед.н., доц. Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти Бердянського державного педагогічного університету, директор.
32. Калашникова С. О. Інноваційний освітній простір духовного розвитку старшого дошкільника.
Калашникова Світлана Олександрівна. Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти старший викладач. E-mail: kalashnikova@i.ua
33. Канакіна Л. П. Пути и возможности формирования компетентностей учащихся на уроках математики.
Канакіна Лілія Петрівна. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, ст.викл
34. Карасьова К. В., Пастушенко Л. М. Здоров’язберігаючий простір дитячої гри.
Карасьова Катерина Володимирівна, к.психол.н. Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, провідний наук. співробітник е-mail: k_karasyova@ukr.net
Пастушенко Леся Миколаївна. Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, ст. наук. співробітник
35. Каркач В. М. Розвиток творчих та пізнавальних здібностей учнів засобами технології розвитку критичного мислення.
Каркач Василина Миколаївна. Україна, м. Запоріжжя, гімназія №45. е-mail: gym45@newmail.ru
36. Кваша О. В., Гашенко І. О. Система виховної роботи школи як основа формування цінностей освіти в адаптивній системі навчання.
Кваша Олександр Васильович. Степногірська ЗОШ №1, директор. (Україна, с.м.т. Степногірськ Запорізької області
Гашенко Ірина Олександрівна, к.п.н., доцент. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
37. Кічула М. Я . Моніторинг поняття «освіта» в польській педагогіці.
Кічула Марія Ярославівна, Тернопільський національний економічний університет, здобувач, е-mail: maria0604@ukr.net
38. Кліщ Г. І. Професійна компетентність як мета підготовки лікарів у медичному університеті Відня.
Кліщ Галина Іванівна, Тернопільський національний економічний університет, викладач. е-mail: helen-2183@mail.ru.
39. Коваленко К. Г., Бойко М. А., Одарченко В. І. Індивідуальна траєкторія безперервної педагогічної освіти.
Коваленко Ксенія Григорівна, Харківська гуманітарно-педагогічна академія
"> Бойко Марія Анатоліївна, Харківська гуманітарно-педагогічна академія, е-mail: fessa@list.ru
Одарченко Вероніка Ігорівна, к.п.н. Харківська гуманітарно-педагогічна академія, е-mail: fessa@list.ru
40. Ковальчук Л. О. Концептуальні засади суб’єктно-орієнтованого підходу та педагогічні умови його впровадження у вищій школі
Ковальчук Лариса Онисимівна, к.п.н., доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка, докторант. е-mail: lok73@ukr.net
41. Ковальчук Б. В. Розвиток творчої особистості студента у процесі вивчення математичних дисциплін
Ковальчук Богдан Васильович, к.ф.-м.н., професор Львівський національний університет імені Івана Франка. е-mail: lok73@ukr.net
42. Комір І.В. Створення розвивального виховного середовища на засадах ситуації успіху.
Комір Ірина Вікторівна. Україна, м. Запоріжжя, гімназія №45. е-mail: gym45@newmail.ru
43. Кондрацька Л. В., Покалуй Т. В. Вплив особистісних особливостей студентів на професійне становлення майбутніх вчителів початкових класів.
Кондрацька Лариса Вікторівна, канд. психол. наук. Харківська гуманітарно-педагогічна академія, ст. викладач. е-mail: lariskavk@mail.ru
44. Корж О.П., Дехтяренко С.Г Моніторинг якості освіти з природничих дисциплін: досвід і перспективи.
Корж Олександр Павлович, к.б.н., доцент. Запорізький національний університет Дехтяренко Світлана Григорівна. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, ст. викл.
45. Корнещук В. В. Педагогічні дисципліни в системі підготовки магістрантів технічних спеціальностей.
Корнещук Вікторія Вікторівна, д.п.н., професор. Одеський національний політехнічний університет, завідувач кафедри соціальної роботи і кадрового менеджменту. е-mail: vtory@te.net.ua
46. Кот Н. А. Оздоровчі технології у фізичному вихованні дошкіль-ників: диференціація понять, основні методичні підходи.
Кот Надія Андріївна, к,пед.н., доцент. Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти Бердянського державного педагогічного університету
47. Кравець О. Є. Теоретичні основи побудови технології проектування навчальної інформації викладачем вищого навчального закладу.
Кравець Олена Євгенівна. Житомирський державний університет імені Івана Франка, викладач
48. Кураш Н. Ю. Застосування тестових технологій при навчанні математики.
Кураш Наталія Юріївна. Україна, м. Запоріжжя, гімназія №45. е-mail: gym45@newmail.ru
49. Ланько Н. О. Сучасна освіта: розвиток творчих потенціалів особистості.
Ланько Надія Олексіївна. Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського, методист
50. Лісіна Л. О., Єгорова Н. А. Теоретичні основи діагностики при розробці технології навчання.
Лісіна Лариса Олександрівна, к.п.н., доцент. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. е-mail: lisinala@yandex.ru Єгорова Ніна Анатоліївна. Україна, м. Запоріжжя, гімназія №45, заст.. директора. е-mail: gym45@newmail.ru
51. Люрина Т. И. Формирование речевой культуры личности в условиях высшего учебного заведения.
Люрина Танита Ивановна к. пед. Н., профессор. Киевский университет имени Бориса Гринченко. е-mail: tanita_ivanovna@mail.ru
52. Максимець М. В. Спрямованість на професійну діяльність як умова успішного професійного становлення вчителя іноземної мови.
Максимець Марта Василівна. Львівський національний університет імені Івана Франка, асистент. е-mail: maxymezm@ukr.net.
53. Максимович Т. П. Самостійна пізнавальна діяльність учнів як засіб формування самоосвітньої компетентності.
Максимович Тетяна Петрівна. Україна, м. Запоріжжя, гімназія №45. е-mail: gym45@newmail.ru
54. Міс Й., Керестень І. С. Інноваційне дидактичне середовище як чинник стимулювання пізнавальних інтересів у процесі вивчення природничих дисциплін у вищих школах Угорщини.
Міс Йосип, Інститут імені Кароля Естергазі, викладач. Угорщина м. Еґер, е-mail: mijo25@freemail.hu
Керестень Іштван Степанович, к.п.н., доцент. Закарпатський угорський інститут ім.Ференца Ракоці II, зав кафедри. Україна, м.Ужгород, е-mail: keresten@ukr.net
55. Мусаєв К. Ф. Методичні основи розвитку творчих потенціалів особистості у позашкільній діяльності.
Мусаєв Кязім Фаікович, к.т.н. Республіканський ВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет», зав. кафедри технологічної освіти, Україна, АРК Крим, м.Сімферополь. е-mail: musaev.k@mail.ru
56. Мухіна О. М. Формування життєвих компетентностей учнів на уроках засобами історії математики.
Мухіна Оксана Миколаївна. Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, методист
57. Мандрика О. І. Безперервна освіта педагогічного коллективу за системою індивідуальних траєкторій педагогів.
Мандрика Олександр Ілліч. Україна, м.Донецьк, Донецька профільна гімназія №122 , заступник директора. е-mail: mr.a.mandryka@mail.ru
58. Мазуренко Л. М. . Безперервна освіта: особливості навчання дорослих. Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Мазуренко Лариса Миколаївна. Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, методист. е-mail: lmazurenko31@mail.ru
59. Науменко Т. І. Психолого-педагогічні моделі розумового розвитку дітей раннього віку.
Науменко Тетяна Іванівна, к.пед.н. ст. наук.с. Міжнародний науково-навчальн. центру інформаційн.технологій та систем НАН України та МОНМС України
60. Нищета В. А. Риторична освіта шкільної молоді у світлі запровадження педагогічних інновацій.
Нищета Володимир Анатолійович, к.п.н., доцент. Бердянський державний педагогічний університет. е-mail: nvolodymyr@mail.ru
61. Оліяр О. Д., Розвиток творчих потенціалів особистості учня в сучасній початковій школі.
Оліяр Олена Дмитрівна. Україна, м.Добропілля Донецької області, НВК №4, вчитель-методист. е-mail: oliar59@mail.ru
62. Омеляненко А. В., Технологія навчання дітей старшого дошкільного віку складати розповіді-роздуми.
Омеляненко Алла Володимирівна, к.пед.н., доцент. Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти Бердянського державного педагогічного університету
63. Онкович Г. В. Медіадидактика та її складові.
Онкович Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, Інститут вищої освіти НАПН України, завідувачка відділу теорії та методології гуманітарної освіти. е-mail: onkovich@gmail.com
64. Опачко М. В., Формування компетентності дидактичного менеджменту у студентів-майбутніх вчителів.
Опачко Магда Василівна, к.п.н., доцент. Ужгородський національний університет е-mail: magdaopachko@mail.ru
65. Оросова Рената Элементы экспериментальной педагогики в образовательном процесс академруководителя.
Оросова Рената, доктор философии, доцент. Университет имени Павла Йозефа Шафарика зав. кафедрой. (Словакия, г.Кошице). е-mail: renata.orosova@gmail.com
66. Павленко А. І. Узагальнена задачна технологія як важливий засіб розвитку предметної компетентності учнів.
Павленко Анатолій Іванович, д.п.н., професор, академік АНВО України, академік АПСН (м.Москва). (Україна, м. Запоріжжя). е-mail: anatolypavlenko@yandex.ru
67. Перетятько В. В. Формування професійної мотивації майбутніх вчителів хімії.
Перетятько Вікторія Віталіївна, к.п.н., доц. Запорізький національний університет. е-mail: viktoriyaperetyatko@mail.ru
68. Платохина Н. А. Формирование профессиональных компетенций будущих педагогов: проблемы и пути решения.
Платохина Наталья Алексеевна, д.п.н., доцент. Педагогический институт Южного Федерального университета (Россия, г.Ростов-на-Дону), е-mail: Natacha-Platohina@rambler.ru
69. Погольша Лилия Модернизация образования посредством совершенствования школьной программы
Погольша Лилия, д.н., доцент. Институт педагогических наук (ISE), директор. Республика Молдова, Кишинэу
70. Путій Т.М. Шкільний курс граматики у історичній перспективі
Путій Тетяна Миколаївна. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, ст. викладач
71. Погребняк Ю. В. Упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес шкіл нового типу.
Погрібняк Ю. В. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, ст. викладач.
72. Погрібняк Н. В. Развитие художестенно-эстетической культуры детей дошкольного возраста средствами книжной графики.
Погрібняк Ніна Василівна. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, ст. викладач.
73. Попова Т. М. Формування культурно-історичного середовища у навчанні природничих дисциплін як важливої складової освітнього простору.
Попова Тетяна Миколаївна, д.п.н., професор. Керченський державний морський технологічний університет. (АРК Крим, м.Керч). е-mail: ptn1311@yandex.ru
74. Рашковський П. О. Інструментальні засоби створення цифрових дидактичних наочних матеріалів з хімії.
Рашковський Павло Олександрович. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, асистент
75. Самсонова О. О. Фасилітація у післядипломній освіті.
Самсонова Олена Олександровна. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, зав. бібліотеки
76. Сидоренко В. В. Форми розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в контексті нової освітньої парадигми.
Сидоренко Вікторія Вікторівна, канд. філол.н., доцент. Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. е-mail: sidorenko34@gmail.com
77. Склярова І. О. Професійна компетентність вчителя математики як загальна умова педагогічної діяльності.
Склярова Ірина Олександрівна, к.п.н., доцент. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. e-mail: irichasklyarova@gmail.com
78. Сокуренко О. О. Формування світогляду особистості: сучасні підходи до проблеми.
Сокуренко Олена Олексіївна, к.п.н., доцент. Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. e-mail: sokyrenko@ukr.net
79. Староста В. І., Штефуца В. О. Поняття «особистість» у навчальній педагогічній літературі.
Староста Володимир Іванович, д.п.н., професор. Ужгородський національний університет, зав. кафедри. e-mail: starostavl@mail.ru
Штефуца Віталій Олесандрович, к. політ.н. Ужгородський національний університет e-mail:
80. Тимошенко Ю. Ю. Педагогічні умови ефективного впливу сучасного вчителя української мови та літератури на духовно-моральне виховання учнів.
Тимошенко Юлія Юріївна. Україна, м.Запоріжжя, Запорізька спеціалізована школа фізичної культури № 18. e-mail: lorochka04@mail.ru
81. Федчишин Н. О. Завдання педагогічної семінарії гербартіанця К.-Ф. Стоя.
Федчишин Надія Орестівна, к.п.н., доцент. Тернопільський державний економічний університет.
82. Фунтикова О. А. Тайм-менеджмент педагога: содержание, инструменты планирования, методика
Фунтикова Ольга Александровна, д.пед.наук, проф. Классический приватный университет (Украина, г.Запорожье
83. Чередниченко Л.А. Проблема підготовки майбутнього вчителя до діяльності в полікультурному середовищі.
Чередниченко Любов Анатоліївна. Кримський інженерно-педагогічний університет, викладач. (АРК Крим, м.Сімферополь). e-mail: lubov_2907@mail.ru
84. Чемортан С. М. Аспекты формирования художественно-речевой деятельности дошкольников.
Чемортан Стела Михайловна, д. п. н., професор. Институт педагогических наук (ISE). Республика Молдова, г. Кишинэу. e-mail: stelpart@mail.ru
85. Шебень Владимир, Чатарийова Марийа, Фечо Андрей Использование информационнo - коммуникационных технологий в процессе обучения физики и астрономии в школах Словакии
Шебень Владимир, к.п.н., доцент. Прешевский университет, зав. кафедры. (Словакия, г. Прешев
Чатарийова Марийа, Прешевский университет, ст. преподаватель. (Словакия, г. Прешев
Фечо Андрей. Прешевский университет, аспірант. (Словакия, г. Прешев
86. Шипилова Е. В. Применение форм активного обучения в профессиональном становлении студентов-дефектологов
Шипилова Елена Викторовна. Волгоградский государственный социально-педагогический университет, ст. преподаватель. (Россия, г.Волгоград). e-mail: shipilka@mail.ru

квітень 2012

Контактна інформація: zoippo@gmail.ru
69035 м.Запоріжжя, вул 40 років Радянської України, 57-А
тел. (0612) 346-711, 347-612

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2011 р.