Педагогічні
науки та освіта:

збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

УДК 37(08)

Рік заснування: 2007

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14046-3017 ПР від 08.05.2008 р.

ISBN 978-617-7353-72-IX

Періодичність видання: 2 рази на рік

Засновник: Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

Робочі мови: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Галузь науки: педагогічні науки

Категорія читачів: науковці, педагоги, аспіранти, магістранти, викладачі закладів освіти всіх типів

Редакційна колегія:

Гура Тетяна Євгеніївна (гол.ред.), д.психол.н., професор;
Чернікова Людмила Антонівна (заст.гол.ред.) к.пед.н., доцент, Заслужений працівник освіти України
Гревцева Євгенія Олександрівна (заст.гол.ред.), к.держ.упр., доцент;
Гура Олександр Іванович, д.пед.н., професор;
Мурзалінова Алма Жакимівна, д.пед.н., професор;
Подмазін Сергій Іванович, д.філос.н., доцент;
Варецька Олена Володимирівна, д.пед.н., професор