Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №3(13):

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ОСОБИСТОСТІ

ЗМІСТ

Титульна сторінка

1. Авдєєва И.Н., Плюрастическийдиалог какучен средство фасилитации осознанного ия. Севастопольский городской гуманитарный университет (Украина, г. Севастополь).
2. Аксьонова О.П Виховання основ здорового способу життя як предмет дослідження КЗ «Запорізький обласнийінститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, Лупінович А.С.,Запорізький національний університет (Україна,м. Запоріжжя)
3. ., Антипин Е.Л Патриотическое воспитание студентов. Дмитриева В.Ф., Самойленко П.И., Московский государственный университет технологий и управления (Россия, г. Москва).
4. . Апостолова-Возниця О.О., Вихованняінтелектуально розвиненої особистості в єдиному освітньому просторі навчально-виховногокомплексу Кушугумський НВКгімназія «Інтелект» Запорізького району Запорізької області (Україна,Запорізька область, смт Кушугум).
5. Арабаджиєв Д.Ю Концептуальнізасади моніторингу громадянської ідентичності учасників навчально-виховногопроцесу: регіональний аспект. Запорізький національний технічний університет, Міжвузівський дослідний центр «Політика і освіта» КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).
6. ., Армаш Н.О Правовий зв’язок людини і держави, як умовадля публічної служби Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя).
7. , Аршинов Ю.Е., Лешуков В.С. Политическая идентичность молодежи какфактор становления гражданской нации. Научно-образовательный Центр Сотрудничества со странами СНГ и Балтии, МИЦ «Политика и образование» Саратовского государственного университета (Россия, г. Саратов).
8. . Бабарикіна Н.А., Децентралізація влади в унітарній державі. Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя)
9. .,. Барліт О.О Аксіологічні (ціннісні) аспекти громадянської освіти та вихованняпідростаючого покоління КЗ «Запорізький обласний інститутпіслядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).
10 Барліт О.О., МальованнийМ.М., Макаренко В.В., Особливості естетичного аргументу та етичної мотивації в формуванні ціннісноговідношення до природи. . КЗ «Запорізький обласнийінститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).
11. Богомолова Н.М., Правові знання як чинник формуваннясвідомого громадянина України. Міжвузівський дослідний центр «Політика і освіта» КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).
12. Вакулова Т.В., Гражданская и цивилизационная идентичность украинской молодежи в условиях формирования гражданского общества. Севастопольский городской гуманитарный университет (Украина, г. Севастополь).
13. , Войновська М.К. Педагогічна майстерність вчителя у проектуванні особистісноорієнтованих технологій виховного процесу в загальноосвітньому закладі. Гімназія «Світоч» (Україна, м. Вільнянськ).
14. , Гончаренко О.М. Роль «Безпеки життєдіяльності» у формуванні громадянської компетентності студентів. Хортицький національний навчальний реабілітаційний центр (Україна, м. Запоріжжя).
15. .,.. Гончаренко П.В Проблеми та завдання естетичного виховання в Україні Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя)
16 . Горшкова О.Г., Шкільнесамоврядування – основа демократичного виховання громадянина КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»ЗОР (Україна,м. Запоріжжя).
17. Гузенков С.Г., До питання про підготовку вчителів в освітній галузі"Суспільствознавство" в контексті ключових компетентностей ЄС. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).
18. Гура С.П., Вихованняособистості громадянина засобами духовно-моральних цінностей. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»ЗОР (Україна,м. Запоріжжя).
19. . Дем’янчук Ю.І., Освітньо-науковасистема як засіб заохочення економічного розвитку Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (Україна, м. Львів).
20. , Доновський С.М. Формуваннягромадянської та соціальної активності учнівської молоді під час організації тапроведення колетивно-творчої справи. ЗНВК № 109 (Україна, м. Запоріжжя).
21. . Дубініна Я.П., Актуальніпроблеми та шляхи підвищення соціальної ефективності управління освітньоюсистемою регіону Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя).
22. . Ерохина Т.В., Влияниемедиа-терроризма на массовое сознание Запорожский национальный технический университет (Украина, г. Запорожье).
23. ., Заруба С.П Молодіжна субкультура та педагогізація. КЗ «Запорізький обласний інститутпіслядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).
24. Зеленкевич Л. П. Некоторые вопросы влияния политической социализации на становление гражданской идентичности ответственный редактор международного журнала «Влада.Людина.Закон.» (Украина, г.Запорожье).
24. Зотов В.М., Проблеми формуванняполітичної культури студентів. Хортицький національний навчально-реабілітаційний центр (Україна,м. Запоріжжя).
25. Іванов І.Ю., Стан сформованостіікт-компетентності вчителів-словесників. Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Луганськ).
26. , Карім ель Гуессаб Проблема системы образования в арабских странах. Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя).
27. Клемешин О.К. Проблеми і перспективирозвитку релігійного середовища вукраїні Українськаасоціація релігійної свободи (Україна, м.Запоріжжя)
27. , Кириченко В.А. Портфоліо вчителя – як узагальнення і систематизація його педагогічних досягнень. Державний навчальний заклад "Запорізьке вище професійне училище "Моторобудівник" (Україна, м. Запоріжжя).
28. Клічук А.В., Клічук О.Р., Специфіка морального статусу педагога усучасному навчальному процесі. Інститут післядипломної педагогічної освіти м. Чернівці (Україна, м. Чернівці).
29. Кондрус О.В., Соціалізація особистості – необхідна умова виховання громадянина України. Володимирівський ЗНВК гімназія «Успіх» Запорізького району Запорізькоїобласті (Україна, Запорізька область, с. Володимирівка).
30. . Корицька Г.Р. Технології тестування в освіті: практичнийаспект , КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).
31. Куринная А.Ф., Дидактические основы словоцентрической деятельности на уроках русского языка в основной школе. КУ «Запорожский областной институт последипломного педагогического образования» ЗОС (Украина, г. Запорожье).
32. Лукашенко І.М., Роль батьківського та педагогічного колективу у формуванні культури та особистої свідомості дитини. Хортицький естетичний центр (Україна, м. Запоріжжя).
33. Макаренко В.В., Воєнно-патріотичне виховання – важливіший фактор становлення громадянина. . КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя)
34 Манжура В.І., Історія науки як педагогічний ресурс формування креативного мислення. Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя).
35. Макушинська Г.П. Формування свободи особистості через взаємодію освіти, релігії таінститутів громадянського суспільства Запорізька державна інженерна академія (Україна, м.Запоріжжя)
35. Меметов Р.Р., Механизм педагогического управления как основа развития школьного коллектива. Миролюбовская общеобразовательная школа І-ІІ ступени Красногвардейского района АРК (Украина,г. Ялта).
36. Миколайко О.В.,. Робота опорногозакладу по формуванню громадянської компетентності у світлі спадщиниВ.О.Сухомлинського. Уманська ЗОШ № 11 м.Умань(Україна, м.Умань)
37. Миронюк О.І., Взаємодія держави, освіти і сім’ї як умоваформування здорового способу життя учасників навчально-виховного процесу. . КЗ«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР(Україна, м. Запоріжжя).
38. ., Мороко В.В Студентськаспільнота, як ретранслятор історичної політики в державі. Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя).
39. Мяло П.І., Формування практичних знань молоді в процесі громадської діяльності щодо функціонування політичної системи України. Міжвузівський дослідний центр «Політика і освіта» КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).
40. Немченко С.Г., Підготовка керівника загальноосвітнього навчального закладу до ефлекссивного управління. Бердянський державний університет (Україна, Бердянськ).
41. Назаренко Л.М., Сутність та особливості сучасного освітнього простору, спрямованого на успішну соціалізацію учнівської молоді. Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (Україна, м. Херсон).
42. Павленко А.І., Последипломное педагогическое образование: развитие личностных образовательных результатов. КУ «Запорожский областной институт последипломного педагогического образования» ЗОС (Украина, г. Запорожье).
43. Пашков В.В., Післядипломна педагогічна освіта як системний феномен культури. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).
44. Пашков В.В., Малеванный Н.М., Взаимодействие политики и образования в Украине как условие формирования гражданина. КУ «Запорожский областной институт последипломного педагогического образования» ЗОС (Украина, г. Запорожье).
45. Пашков В.В., Мальований М.М., Арабаджиєв Д.Ю., Мяло П.І., Богомолова Н.М. Особливості політичноїсвідомості та проявів громадянської ідентичності учасників навчально-виховногопроцесу. , КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).
46. Петриковская Т.П. , Инновационные технологии и педагогические подходы для всестороннего развития личности (из практики работы «Школы Эйдос»). Частный комплекс непрерывного образования «Школа ЭйдоС» (Украина, г. Запорожье).
47. . Пєтков С.В., Випускаюча кафедра як основа якісноїюридичної освіти Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя).
48. , Поліщук Н.В. Філософія освітнього просторуі духовність особистості в епоху НТП на початку ХХІ століття. Рівненський державний гуманітарний університет (Україна, м. Рівне).
49. . Попович В.М., Діяльність громадських організацій всоціальній сфері Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя).
50. Пришко О.В., Щупак І.Я., Суспільні інститути як майданчик дляосвітньої та виховної діяльності. Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», Музей «Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні» (Україна, м. Дніпропетровськ).
51. .. Путий Т.Н Электронный контент в практике учителя–словесника КУ «Запорожский областной институт последипломного педагогического образования» ЗОС (Украина, г. Запорожье,).
52. Сепетий Д.П., Теорія пізнання К.Поппера та її застосування до освітнього процесу. Запорізький державний медичний університет (Україна, м. Запоріжжя).
53. ,. Сосницький О.В., В.Г. Хоменко, Д.В. Кравченко, М.О. Сосницька, Н.Л. Сосницька, Н.В.Кравченко Геніалізація національного виховання і освіти за допомогоюуніверсалізації Бердянський державнийпедагогічний університет (Україна, м. Бердянськ).
54. Сусь Б.А., Ковальчук О.С., Виховання громадянина і патріота в умовах глобалізації і відкритого інформаційного простору. Київський політехнічний інститут (Україна, м. Київ).
55. Сыстеров В.Н., Формирование системыценностей молодежи школьными средствами массовой информации. руководитель Запорожской областной молодежной организации «Акцент»,директор издательства (Украина, г. Запорожье).
56. . Терно С.О., Розвитоккритичного мислення школярів як засіб виховання духовних цінностей на уроках історії. Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя)
57. Уліцька Г.С. Розвиток поведінкової складовоїпозитивного мислення на уроках української літератури Луцький педагогічний коледж ОР (Україна, м.Луцьк)
58. Усенко О.І. Особливості діяльності сучасних громадсько-політичних рухів та соціальнихмедіа в інформаційну добу. Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя,).
59. Худенкова І.Г., Проектнадіяльність підлітків у позашкільному закладі. Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міськоїради (Україна, м. Енергодар).
60. Шаповалова Т.Г., Формування здоров’язбережувальноїкомпетентності особистості гуртківця у позашкільному освітньому просторі. Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ).
61. Шацька Н.М., До теоретичного питання розвитку україномовної культури вчителя вітчизняної школи. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).
62. ., Шелегеда В.І Система контролю та стимулювання навчально-виховного процесу у гурткахКЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР, розміщених у сільської місцевості. КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).
63. ., Шульга Л.М Модель сучасного вчителя в умовах інноваційного середовища ЗНВК«Основа». ЗНВК «Основа» (Україна, м. Запоріжжя).
64. Щербина А.П. Наукові підходи до розв’язання суперечностеймодернізаційних процесів у вищій освіті (на прикладі Республіки Білорусь). , Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя (Україна, м. Ніжин).
65. Каракатсаніс Т.В., Програма "Take One…" як засіб розвитку креативності майбутніх учителів початкових класів у Великій Британії. КВНЗ "Запорізький педагогічний коледж" ЗОР, Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя).
66., Утюж І.Г. Основні парадигми і моделі освітньої діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти. Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя).

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ: ОСОБИСТІСТЬ, ОСВІТНІЙ ПРОСТІР, МЕТОДОЛОГІЯ НАВЧАННЯ

ЗМІСТ

Гуділіна С.І., Хіврич В.В., Росія, Єдиний інформаційний освітній простір області як стимулятор розвитку комунікативної культури школярів Федеральна державна наукова установа «Інститут змісту і методів навчання» Російської академії освіти,
Украина, г. Запорожье, Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації
Чернікова Л.А., Організаційно-педагогічні умови розвитку ІТ-компетентності учителів в післядипломній освіті на прикладі моделі навчання вчителів Запорізької області Україна, м.Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Савін В.В., О взаимосвязи процессов формирования открытого информационного пространства и реформы системы образования в Украине Україна, м.Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Акімов С.К., Вплив Інтернет-адикції на інформаційні процеси системної організації особистості" Україна, м.Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет
Бєсова О.Г., Педагогічні умови розвитку інформаційної компетентності старшокласників" м.Мелітополь, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
Васильченко С.В., Яким бути курсу інформатики в 5-9 класах з 2016 року? старший викладач кафедри ІІТО ЗОІППО
Волковська М.А., Використання інформаційно-комунікативних технологій при навчанні російській мові як нерідній в національних школах Молдови Коваленко С.С., Молдова, Кишинів, Інститут Педагогічних Наук та Яловенський район, с.Суручени, ліцей ім.Іона Суручану
Воронкін О.С Масштабні проекти з реалізації глобальної відкритої освітньої парадигми ., викладач Кафедри музичного мистецтва естради Луганської державної академії культури і мистецтв
Глазова В.В. Використання методу проектів у підготовці майбутніх учителів інформатики Україна, Слов’янськ, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
Завадський І.О. Проектування баз даних: міфи та методичні принципи, Україна, Київ, Київський національний університет ім. Т. Шевченка
Застело А.О Психологічна безпека в просторі дистанційної освіти Класичний приватний університет
Ібрагімова А.С. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Диференціальна геометрія" м. Мелітополь, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б.Хмельницького, науковий керівник – старший викладач, Титаренко Н.Є
Іванов І.Ю., Стан сформованості ІКТ-компетентності вчителів-словесників Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ізбаш С.С., Мережеві педагогічні співтовариства: особливості функціонування" Україна, м.Мелітополь, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Каплун С.В., Проблеми формування ІКТ-компетентності учителів природничо-математичних дисциплін Харків, Харківська академія неперервної освіти.
Кобзарєва Т.Е., Ергономічність колективного інформаційного простору навчального закладу як фактор ефективності внурішкільного контролю та спосіб зворотного зв'язку в управлінській діяльності вчитель інформатики
Коваленко О.С., Використання інтерактивних технологій при навчанні комп'ютерних технологій управління проектами майбутніх інженерів-педагогів Україна, м.Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет
Коржова М.М., Особливості використання методу навчання проектування баз на основі ітераційних зв’язків в процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів Україна, м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, аспірант кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні
Корчевський Д.О., " Розвиток особистості фахівця компютерного профілю в умовах компетентнісного підходу м.Одеса, Комп’ютерна академія "ШАГ
Кудінов М.В., Графічне моделювання паралельних алгоритмів Україна, м.Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет
Кудінов М.В., Сумісне застосування середовищ дистанційного навчання та хмарних сервісів Україна, Бердянський державний педагогічний університет
Матійко Т.В., Науковий керівник -старший викладач Титаренко Н.Є. Вивчення теми «Найбільший спільний дільник. Найменше спільне кратне. Алгоритм Евкліда» з використанням графічного редактору Power Poin" Україна, м.Мелітополь, Мелітопольський державний педагогічний університет ім.Б.Хмельницького
Муртазієв Е.Г., Деякі характеристики формування інформаційної компетентності старшокласників у процесі навчання математики" Україна, м.Мелітополь, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Олефіренко Н.В., Технологія проектування авторських електронних ресурсів для навчання молодших школярів м. Харків, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
Павленко М.П., Павленко Л.В., Сучасний стан навчання мережевих технологій студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп'ютерного профілю" Україна, Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет
Рубекина А.О., Использование элементов дистанционного обучения в школьном курсе информатики учитель информатики ЗГ № 11.
Смоліна І. С Формування професійних умінь у майбутніх інженерів-педагогів застосовувати комп'ютерні технології в управлінні виробництвом з використанням системи 1С: Підприємництво ., м.Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, Ст.викладач кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні, кандидат педагогічних наук
Сокол І.М., Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для саморозвитку педагогічних працівників" ст.викладач Кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті
Ткаченко Т.В., Проектний та дистанційний підхід у викладанні інформатики на основі профільного навчання Запорізький технічний ліцей Запорізької міської ради Запорізької області
Тюріна Т.В., Организация самостоятельной работы учащихся общеобразовательных школ при изучении курса «Веб-дизайн» Мелітопольська загальноосвітня школа № 7
Тюріна Т.В., Причини появи об'єктно-орієнтованої технології програмування Мелітопольська загальноосвітня школа № 7
Хатько А.В., Інформатична компетентність інженера-педагога комп’ютерного профілю Україна, м.Бердянськ, старший викладач кафедри інформатики та програмної інженерії Бердянського державного педагогічного університету, кандидат пед.наук
Цимбалюк Н.В., Сутність і значення геоінформаційної освіти старшокласників" Україна, м.Харків, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
Циммерман Г.А., Циммерман О.В., Методичні питання професійної підготовки педагога до організації науково-дослідницької роботи учнів за напрямом "інформатика та інформаційні технології» Україна, м.Запоріжжя, Запорізький національний університет, Економіко-правничий коледж Запорізького національного університету
Ченцов О.М Ковальов Д.І Розробка дистанційного курсу для викладання спецкурсу "Microsoft Excel" в профільному навчанні вчитель інформатики вищої категорії, вчитель-методист, науковий керівник МАН 2. учень 11 кл №8 м.Мелітополь
Шаляпіна Т.А., Управління інформатизації освіти: куди йти ..." Державна бюджетна освітній заклад додаткової професійної освіти (підвищення кваліфікації) фахівців «Санкт-Петербурзька академія постдипломної педагогічної освіти», м.Санкт-Петербург, Російська Федерація
Яцишин А.В., Інформатизація начального процесу на основі технологій відкритої освіти Україна, м.Київ, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

травень 2013

Контактна інформація: zoippo@gmail.ru
69035 м.Запоріжжя, вул 40 років Радянської України, 57-А
тел. (0612) 346-711, 347-612 укр./рус.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2011 р.