Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №1(15):

МАТЕРІАЛИ
V Міжнародного форуму «Особистість у єдиному освітньому просторі»
Конференція 1: Філософія освітнього простору особистості
07-18 квітня 2014 року,
м. Запоріжжя

ЗМІСТ

Титульна сторінка

Голобородько Е.П., Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів (Україна, м. Херсон). Особливості акмеологічного розвитку вчителя в системі післядипломної освіти
Гребінь С.М., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Соціокультурні трансформації дитинства в умовах постмодерного суспільства
Гузенков С.Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Традиції як джерело новацій для інституту післядипломної педагогічної освіти
Кідалова Н.О., методичний кабінет управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Включення компонента виховання демократичного громадянства й освіти в сфері прав людини в навчальні програми з англійської мови та української літератури
Киричок Г.С Дніпропетровський Національний університет імені Олеся Гончара (Україна, м. Дніпропетровськ) Педагогічні детермінанти професійного вигорання педагогів вищої школи
Корицька Г.Р., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Використання ІКТ у шкільному курсі української мови
Короткина І.Б., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Россия, г. Москва). Цифровой разрыв: образование на границе эпох
Кулик О.Д., Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (Україна, м. Переяслав Хмельницький). Роль комплексного морфемного і словотвірного аналізу в процесі засвоєння словотвірної підсистеми української мови учнями загальноосвітньої школи
Куринная А.Ф., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Работа над словом в контексте лингвосинергетики
Лісіцин В.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Проблема освітньої справедливості в контексті особистісно орієнтованої парадигми
Лісова Н.А., Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (Україна, м. Черкаси). Формування учня як особистості
Павленко Н.В., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Освіта особистості як складова людського багатства
Палкин В.А., Донецкий областной институт последипломного педагогического образования (Украина, г. Донецк). Личность в условиях информационной цивилизации
Пашков В.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Практическая реализация концепции академии последипломного педагогического образования
Петинова Ю.Б., Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д.Ушинского (Украина, г. Одесса). Новый экономический человек в контексте единого образовательного пространства (методологический аспект философско экономического знания)
Путий Т.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Принципы разработки электронных образовательных ресурсов школьного курса «русский язык»
Cазанович Л.В. Запорожский государственный медицинский университет (Україна, м. Запоріжжя). Система последипломного образования: самообразовательная деятельность преподавателя иностранного языка неязыкового вуза в контексте информационно компьютерных технологий
Слижук О.А., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Зацікавлення учнів художнім твором як основа шкільної літературної освіти
Сергєєва П.В., Запорізький класичний ліцей (Україна, м. Запоріжжя). Тарас Шевченко очима учнівської молоді: аудіовізуальний рівень прочитання
Черкашина Т.В., Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради (Україна, м. Черкаси). Культура взаємин в сучасній педагогічній практиці
Шацька Н.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Особливості дослідження розвитку мовної культури педагога
Шиліна Г.А., Мелітопольська загальноосвітня школа І ІІІ ступенів №11 (Україна, м. Мелітополь). Дистанційне навчання української мови складова сучасної мовної освіти


Конференція 4: Інформаційні технології в освіті: особистість, освітній простір, методологія навчання, освітні ресурси
07-18 квітня 2014 року,
м. Запоріжжя

ЗМІСТ

Аксьонова Е.Е., Луганська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 (Україна, м. Луганськ). Проект підготовки вчителів в галузі ІКТ. Створення Інтерактивних вправ в середовищі програм Microsoft Office.
Анісімова Г.О., Нікулочкіна О.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Проблеми сучасного уроку в початковій школі.
Бєльчев П.В., Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького (Україна, м. Мелітополь), Кусакін А.О., Далекосхідна державна академія фізичної культури (Росія, м. Хабаровськ), Окса М.М., Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Роль педагогічних інновації в системі освіти.
Бєсова О.Г., Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Медіаосвітні технології в формуванні інформаційної компетентності майбутніх учителів математики.
Боднар О.І., Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Формування творчої особистості шляхом впровадження медіаосвіти.
Воротникова І.П., Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Луганськ). Удосконалення післядипломної педагогічної освіти на основі впровадження ІКТ.
Дивак В.В., Університет менеджменту освіти НАПН України (Україна, м. Київ). ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.
Горбачевська О.П., Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова (Україна, м. Одеса). Інформаційні технології як засіб перспективного розвитку професійних знань майбутніх фахівців-філологів.
Завгородній М.П., Омельянчик Л.О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Використання комп’ютерно інформаційних технологій у викладанні хімії.
Иванов С.А., КУ «Запорожский областной институт последипломного педагогического образования» ЗОС (Украина, г. Запорожье). Медийная и информационная грамотность как совокупность базовых технологий в системе непрерывного самообразования.
Іванісова С.І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Технічне забезпечення курсу «Сходинки до інформатики.
Іваницький О.І., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Інформаційно-освітнє середовище у методичній підготовці майбутніх учителів фізики
Клименко О.Л., Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №9 м. Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради (Україна, м. Дніпродзержинськ). Використання системи навчально-виховних проектів у формуванні цілісної особистості учнів.
Кобзарева Т.Э., Запорожская общеобразовательная школа № 1 (Украина, г. Запорожье). Особенности создания урока МИГ и внеклассного мероприятия МИГ.
Коваленко П.О., Запорізький Січовий колегіум (Україна, м. Запоріжжя). Медіафестиваль «Запоріжжя-Москва» як засіб розповсюдження ідей предмету «Медіакультура» та реалізація учнів у позаурочний час.
Колос К.Р., Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (Україна, м. Київ). Служба Google Sites як засіб узагальнення педагогічного досвіду вчителя.
Костюк В.М., Смизька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дубенської районної ради Рівненської області (Україна, смт. Смига). Формування інформаційного ландшафту та траєкторії навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової школи у процесі вивчення інформаційних технологій англійською мовою в умовах сільської школи
Ласкова Н.О., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради (Україна, м. Енергодар). Використання ІКТ в управлінській діяльності загальноосвітнього навчального закладу.
Ласкова Н.О., Науково-методичний центр управління освіти Енергодарської міської ради (Україна, м. Енергодар). Шляхи оптимізації процесу управління навчальним закладом.
Миронюк О.І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Шляхи збереження здоров’я учнів початкових класів
Муравей С., Волінець М., компанія Panasonic (Україна, м. Київ). Panasonic – Комплексні рішення для освіти.
Муртазієв Е.Г., Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького (Україна, м. Мелітополь). Проблема формування представлення культурно-історичної складової в методичній системі навчання математики.
Нікулочкіна О.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Інтернет-адикція молодших школярів: міф чи реальність?
Патрушева І.А., Запорізький колегіум «Елінт» (Україна, м. Запоріжжя). Досвід впровадження і використання систем управління навчальним процесом у інформаційному освітньому середовище.
Плотникова О.В., Запорізький навчально-виховний комплекс І ступеня «Світанок» (Україна, м. Запоріжжя). Формування інформаційної компетентності молодших школярів на уроках курсу «Сходинки до інформатики» в умовах впровадження нового Державного стандарту початкової освіти.
Сокол І.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Розробка освітнього контенту за допомогою квест-технології.
Телятник Е.В., КУ «Запорожский областной институт последипломного педагогического образования» ЗОС (Украина, г. Запорожье) Обеспечение многоуровневости мультимедийной дидактики средствами современных ИКТ.
Терещенко В.І., загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів м. Токмак (Україна, м. Токмак). З досвіду оновлення освітнього простору навчальних закладів в умовах розвитку малого міста.
Федан Н.В., Токмацька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Героя Радянського Союзу О.М. Кота (Україна, м. Токмак). Формування інформатичної компетентності всіх учасників освітнього процесу в початковій школі.
Циммерман Г.А., Запорізький національний університет, Циммерман О.В., Економіко-правничий коледж Запорізького національного університету (Україна, м. Запоріжжя). Електронний підручник – проблема вибору засобів і технологій розробки.
Чернікова Л.А., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Інформаційно-освітнє середовище як платформа для здійснення науково-методичного супроводу розвитку ІТ-компетентності вчителів».
Швець Ю.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Дидактичні засоби програмного комплексу управління навчанням MOODLE.

травень 2014

Контактна інформація: zoippo@gmail.ru
69035 м.Запоріжжя, вул 40 років Радянської України, 57-А
тел. (0612) 346-711, 347-612 укр./рус.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2011 р.