Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551

Випуски:

2024 рік

№ 1/56 (травень 2024 р.)
№ 2/57 (травень 2024 р.)

УДК 37

Рік заснування:

2011

Засновники:

Комунальний заклад "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради.

Робочі мови:

українська, англійська.

Галузь науки:

Педагогічні науки.

Тематика:

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
13.00.02 - теорія та методика навчання
13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
13.00.05 - соціальна педагогіка
13.00.06 - теорія та методика управління освітою
13.00.07 - теорія та методика виховання
13.00.08 - дошкільна педагогіка
13.00.09 - теорія навчання
13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті
19.00.01 - загальна психологія, історія психології
19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
09.00.13 - філософія та історія релігії, філософська антропологія, філософія культури

Голова колегії, головний редактор:

Гура Тетяна Євгеніївна, д.психол.н., професор;

Заступник головного редактора, відповідальний за випуск:

Лісіцин Віталій Вікторович, к.філос.н., доцент,

Члени редакційної колегії:

Гура Олександр Іванович, д.пед.н., професор,
Мурзалінова Алма Жакимівна, д.пед.н., професор,
Варецька Олена Володимирівна, д.пед.н., професор,
Подмазін Сергій Іванович, д.філос.н., доцент,
Шацька Наталія Михайлівна, к.пед.н., доцент.
Вимоги до оформлення наукових тез
Приклади оформлення використаних джерел
Автоматичне оформлення джерел за вимогами ВАК

Контактна інформація: zoippo.zp.ua@gmail.com
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел. (0612) 236-02-52

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua